ارزیابی جریان ها ناشی از جزرومد و امواج با استفاده از مدل عددی mike21 در خور موسی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
  • نویسنده محمد محمدی
  • استاد راهنما علی کرمی خانیکی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی جریان های ناشی از جزرومد و امواج با استفاده از روش عددی sw و hd از بسته نرم افزاری mike21 در منطقه خور موسی، جنوب غربی ایران طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، داده های 10 سال باد (حدود 87600 داده) و 2 سال داده های جزرومد که به ترتیب توسط سازمان هواشناسی و سازمان جغرافیایی ابران جمع آوری شده بود برای پیش بینی امواج و جریانات جزرومدی در این منطقه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین توزیع فراوانی از نظر سرعت مربوط به بادهایی با سرعت متوسط بین m/s12-8 بوده است که %36/34 کل بادهای 10 ساله را به خود اختصاص داده است. از نظر مدت زمان تداوم، بیشترین فراوانی مربوط به بادهایی با زمان تداوم وزش 3 ساعته که %43/74 کل بادها را به خود اختصاص داده اند. %97/31 کل بادها مربوط به بادهایی با جهت شمال غربی هستند. همچنین میانگین ارتفاع امواج و دوره تناوب از طریق روش sw، 53/0 متر و 23/2 ثانیه به ترتیب می باشد. از روش hd میانگین سرعت جریان بین 5/0 تا 6/0متر مربوط به جریانات ناشی از جزرومد می باشد و هم چنین سرعت جریان ناشی از جزرومد نسبت به سرعت جریان ناشی از موج بیشتر است. بیشترین تغییرات تراز سطح آب 2.7 ناشی از جزرومد در شاخه های خور موسی دیده شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدلسازی عددی میزان استحصال انرژی الکتریکی در خور دورق

خوری که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت خور دورق یکی از انشعابات خور موسی در راس خلیج فارس می باشد. امواج جزرومدی در خلیج پس از وارد شدن به خور موسی از طریق کانالی پر پیچ و خم به خور دورق می رسند. این خور نسبتا طولانی و کم عرض دارای جزرومد نیمه روزانه بوده و با رنج جزرومدی قابل ملاحظه و شکل جغرافیایی منحصر به فرد ، جهت استحصال انرژی الکتریکی مورد توجه می باشد. در این پروژه با استفاده ...

15 صفحه اول

بررسی عددی الگوی انتقال رسوب در دهانه ورودی بندر صیادی باسعیدو قشم

چکیده در این پایان نامه با توجه به مشکل رسوبگذاری در دهانه ورودی بندرصیادی باسعیدو-قشم به بررسی مکانیسم پیچیده رسوبگذاری تحت اثر باد، امواج و جریان های جزرومدی در این بندر پرداخته خواهد شد. مدلسازی این تحقیق به روش عددی تفاضل محدود با استفاده ازمدل نرم افزاری mike21 انجام شده است. اطلاعات مورد استفاده توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایران ارائه شده است . الگوی انتشار امواج در مدول sw و جریانهای ...

مقایسه مدل های swan و mike21 در تحلیل امواج ناشی از باد در خزر جنوبی

شناخت از وضعیت باد و امواج در دریا نقش عمده‎ای بر پیشرفت علوم و فناوری دریایی دارد، به طوریکه هرگونه طراحی و ساخت سازه‎های دریایی ایمن نیاز به شناخت اقلیم دریایی (باد و موج) می‎باشد. پیش بینی امواج در سال های اخیر، شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است و مدل های عددی نیز به تدریج تکمیل تر شده و مورد استفاده قرار گرفتند که پیشرفته ترین آن ها در حال حاضر مدل های طیفی نسل سوم نظیر مدل swan و نیز مدل mi...

یک مطالعه عددی تولید امواج درونی در اثر برهمکنش مدهای فشارورد جزر و مدی با توپوگرافی کف در خلیج عمان و تنگة هرمز با استفاده از مدل iTides

بخش عمده‌ای از انرژی جزرومدی از طریق اندرکنش جریانهای جزرومدی با توپوگرافی بستر مستهلک می‌شود. دریای عمان یک دریای حاشیه‌ای است که مولفه جزرومدی غالب در آن مولفه نیمه‌روزانه M2 است و دارای توپوگرافی متغیری است. لذا مطالعه جزرومد درونی و انرژی حاصل از آن اهمیت پیدا می‌کند. جزرومد درونی یک پدیده‌ی بزرگ مقیاس و باروتروپیک است که باعث نوسان ستون آب با طول موج بلند می‌شود. با توجه به اینکه در خلیج‌ع...

متن کامل

برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

خور دورق در قسمت انتهای شمال غربی خور موسی در جنوب غربی ایران واقع گردیده است. موج جزرومدی وارد شده از خلیج فارس به این خور بر اثر پدیده تشدید به دامنه ای در حدود شش متر می رسد. نوع جزرومد در این خور آمیخته(نیم روزانه نا برابر) است. دراین مطالعه جزرومد در خور دورق توسط قسمت هیدرودینامیکی مدل کوهیرنس شبیه سازی گردیده وبا استفاده از رابطه بین سطح آب و انرژی پتانسیل,میزان الکتریسیته قابل استحصال د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}