نوگرایی در شعر عباس محمود العقاد

پایان نامه
چکیده

پیوسته با تغییر در معیشت بشر، ادبیات نیز دچار تحول شده و شعر عربی از دوران تکامل آن در دوره ی جاهلی تا کنون دستخوش تحولات چشم گیری گشته و بخش عمده ی این فراز و نشیب ها به دوره ی معاصر بر می گردد که به دنبال پیشرفت های علمی و صنعتی و هنری غرب ایجاد شد. عقاد (1889-1964 م) یکی از شاعرانی است که در این تحولات ادبی سهم به سزایی داشته و با نوگرایی در ساختار شعر و مضامین آن به تسریع این روند کمک نموده است. وی توانسته با تنوع بخشی در قوافی و به کارگیری از قوالب و فرم های نوین دست به ابتکار زده و راه نوآوری را برای شاعران جوان، هموارتر نماید. و همچنین با دعوت به وحدت ارگانیک، توانست شعر را از پراکنده گویی و گسستگی اجزا رهانده و به هدف والای آن که پرداختن به وحدت وجود و هستی است نزدیک ساخته و ساختار شعر را به بدن جانداری مبدل کند که به سوی کمال رشد می کند. از سویی دیگر وی با انعکاس موضوعات اجتماعی توانست، دغدغه ها و واقعیت های زندگی مردم را به تصویر کشیده و با شگفت انگیزی تمام به مضمون پردازی از کوچکترین عناصر زندگی دست بزند و مضامین اشعارش را متفاوت از اشعار دیگران سازد. لذا مجموعه ی این دلایل ما را بر آن داشت که به بررسی انواع نوگرایی در شعر عقاد بپردازیم. کلید واژه ها: عقاد، نوگرایی در ساختار، نوگرایی در مضامین، وحدت ارگانیک

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده-های معاصر عربی با تأکید بر شعر خلیل مطران و عباس محمود العقاد

در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی، نوعی نیاز معنوی، فردی و اجتماعی دست به دست هم داد و مکتب رمانتیسم را بوجود آورد. اساس این مکتب، بر تخیل فردی و خلاقیت بر اساس تخیل بود و در واقع عکس العملی بود در برابر مکتب کلاسیسم. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیّات ملل دیگر جهان را هم تحت تأثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، میزبان این مکتب فکری...

15 صفحه اول

موازنه بین آرای نقدی وادبی عباس محمود العقاد واحمد زکی ابوشادی

دو تن از ناقدان مشهور کشور مصر ، «عباس محمود العقاد» و «احمد زکی ابوشادی» هستند که از ویژگی های بارز و برجسته این دو، داشتن دو صفت برجسته ادبی یعنی شاعری و نقادی است. این دو ناقد و شاعر برجسته ، تقریباً در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی در اوج حوادث و وقایع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ادبی می زیستند. دو جریان ادبی و نقد بزرگ در این دوره پا به عرصه وجود گذاشت ، یکی مدرسه «الدیوا...

15 صفحه اول

مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور

نخستین برخورد جهان عرب با غرب را می‌توان در سالهای پایانی قرن هجدهم، همزمان با حملة ناپلئون به مصر، ردیابی کرد که نقش بسزایی در بیداری جهان عرب داشت. یکی از حوزه‌هایی که بشدت از این موضوع تأثیر پذیرفت، ادبیات است که با ظهور بزرگانی چون بارودی، احمد شوقی و... به دگرگونی در محتوا دست یافت و پا را از این حد فراتر نگذاشت ولی پس از 1947؛ با ظهور شاعرانی چون نازک-الملائکه و بدر شاکر السیاب، ساختار شع...

متن کامل

بررسی و نقد مجموعه اشعار (دیوان وهج الظهیره) عباس محمود العقاد

چکیده این نوشتار به تحلیل و شرح دیوان" وهج الظهیره"، یکی از دیوان های عباس محمود العقاد می پردازد و از این طریق به شناخت بُن مایه های فکری و روانی شاعر دست می یابد. نگارنده با مطالعه ی رویکردها و دیدگاه های نوین در عرصه تحلیل زبان شعری و ادبی، در این جُستار در پی آن است که بگوید: " با تعمق و تأمل در زبان شعری، می توان به شخصیت گوینده آن پی برد". بدین ترتیب با بررسی زبان شعری دیوان «وهج الظهیره»...

15 صفحه اول

ترجمه رمان «ساره» اثر «عباس محمود العقاد» و نقد ساختاری آن

نقد ساختاری به ساختار روابط اجزای یک کل می پردازد و بر اساس آن تک تک عناصر داستان به صورت مجزا مورد نقد قرار گرفته، سپس با جمع بندی آن عناصر کل اثر مورد نقد قرار می گیرد. رمان «ساره» رمانی است که در سال 1938م توسط «عباس محمود العقاد» نویسنده، مورخ، شاعر و ناقد مصری نگارش شد. شخصیت مرد داستان «همام» است، که ویژگی های شخصیتی و نگرش قهرمان داستان همانند نویسنده ی آن می باشد؛ زیرا در این رمان عقاد...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023