پیش پردازش تصاویر متون فارسی دوربینی برای کاربردهای بازشناسی حروف

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه، روش هایی برای رفع اعوجاجات هندسی درتصاویر متون فارسی دوربینی ارائه می شود. روش های پیشنهادی شامل رفع انحنا، حذف کجی و پرسپکتیو در این تصاویر هستند. اساس کار در این روش ها به این صورت است که پس از مرحله پیش پردازش، ناحیه مربوط به هر خط متن تعیین و با اعمال تبدیل هندسی پرسپکتیو به روی تصویر، اعوجاجات هندسی آن حذف می شود. الگوریتم پیشنهادی اول، انحنا را برای اولین بار در تصاویر متون فارسی رفع می کند. دو الگوریتم دیگر برای رفع کجی و پرسپکتیو متن پیشنهاد شده اند که یکی از آنها در دو مرحله مجزا کجی و پرسپکتیو تصویر را رفع می کند. در حالیکه روش پیشنهادی دیگر با صرف زمان محاسباتی بسیار کمتری، کجی و پرسپکتیو تصویر را هم زمان با هم حذف می نماید. روش های پیشنهادی رفع کجی و پرسپکتیو، با روش مشابهی که قبلاً بر روی تصاویر متون فارسی اعمال شده است، مقایسه می شوند. برای انجام آزمایش ها واثبات کارآیی الگوریتم های پیشنهادی از تصاویری استفاده شده است که متن موجود در آن در انواع قلم، اندازه، جهات مختلف، ظاهر شود. نتایج آزمایشهای انجام شده به همراه تحلیل آنها ارائه می شود. کلمات کلیدی: اعوجاج هندسی متون فارسی، تبدیل هندسی پرسپکتیو، برچسب زنی اجزای به هم پیوسته، عملگرهای شکل شناسی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش پردازش متون چاپی فارسی برای جداسازی حروف

پردازش مستندات یکی از جذاب ترین زمینه های بازشناسی الگو است و بازشناسی متون، محوری ترین بخش در پردازش مستندات است . یکی از مهمترین مراحل بازشناسی متون چاپی فارسی جداسازی حروف است . ما در این پایان نامه با اصلاح الگوریتم عزمی که مبتنی بر کانتور بالایی است ، الگوریتم جداسازی مناسبی برای متون چاپی قدیمی ارائه کرده ایم. برای حل مشکل نایکنواختی کرسی خط، روش مناسبی برای تعیین نوار زمینه پیشتهاد کرده ...

15 صفحه اول

کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

معانی و کاربردهای مختلف «را» در کتب و مقالات دستوری، محلّ بحث‌ها و مناقشات گوناگونی بوده است. گروهی از دستورنویسان آن را حرف نشانه و نقش‌نما شمرده‌اند و برخی آن را حرف اضافه دانسته‌اند. در کتب سنّتی دستور نیز معانی چندی برای «را» ذکر کرده‌اند؛ از جمله اختصاص، استعانت، تعلیل، توضیح، موافقت، مطابقت. در این مقاله، هفت نوع کاربرد مختلف «را» بازشناخته شده است: «را» به عنوان نشانۀ مفعول صریح و غیرصریح؛...

متن کامل

بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساختاری

در این مقاله گروه‌بندی و بازشناسی حروف تنهای فارسی که به صورت برخط نوشته شده باشند، بر اساس ویژگی‌های ساختاری آن‌ها ارائه شده است. حروف بر اساس شکل و ساختار نوشتاری بدنه اصلی آن‌ها به 9 گروه تقسیم می‌شوند. پس از استخراج ویژگی‌ها، گروه‌بندی با استفاده از درخت تصمیم انجام می‌شود. بازشناسی نهایی حروف با توجه به ساختار اجزای کوچک آن‌ها در هر گروه صورت می‌پذیرد. با توجه به این که در این مقاله از روش...

متن کامل

بازشناسی حروف برخط فارسی با استفاده از ویژگی‌های ساختاری

در این مقاله گروه‌بندی و بازشناسی حروف تنهای فارسی که به صورت برخط نوشته شده باشند، بر اساس ویژگی‌های ساختاری آن‌ها ارائه شده است. حروف بر اساس شکل و ساختار نوشتاری بدنه اصلی آن‌ها به 9 گروه تقسیم می‌شوند. پس از استخراج ویژگی‌ها، گروه‌بندی با استفاده از درخت تصمیم انجام می‌شود. بازشناسی نهایی حروف با توجه به ساختار اجزای کوچک آن‌ها در هر گروه صورت می‌پذیرد. با توجه به این که در این مقاله از روش...

متن کامل

بررسی برخی حروف اضافه در متون فارسی- عبری

متون فارسی- عبری متونی هستند که زبان آن‌ها فارسی است، ولی به خط عبری به نگارش درآمده‌اند. این متون در جوامع عبرانی ساکن ایران قدیم تألیف شده‌اند. سابقه تألیف این متون به قرن سوم هجری و پیش از آغاز تألیف متون فارسی به خط عربی بازمی‌گردد. به این دلیل و دلایل دیگر مانند دوری جوامع عبرانی از جوامع مسلمان، زبان متون فارسی- عبری کهن‌تر از متون فارسی دیگر است و بسیاری از ویژگی‌های آوایی، صرفی و نحوی د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023