ساختار قدرت در رمان سور بز اثر ماریو بارگاس یوسا: تحلیل انتقادی کلام

پایان نامه
چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ساختارهای مختلف قدرت در رمان سور بز (2002) نوشته ی ماریو بارگاس یوسا می پردازد. بدین منظور محقق، طبقه بندی ساختارهای قدرت در کتاب قدرت و اجتماع (2002) نوشته ی سالی وست وود را مبنای پژوهش خود قرار داد. وست وود ساختارهای قدرت را بدین صورت طبقه بندی می کند: « قدرت نژادپرستانه» که به بررسی اعمال قدرت در مقوله ی نژاد و نژادپرستی می پردازد؛« قدرت و طبقه ی اجتماعی» که در آن طبقات مختلف اجتماع مورد بحث است؛« قدرت و جنسیت» که یکی از چالش برانگیزترین مباحث اجتماعی است و مکتب فمنیسم نقش مهمی را در چنین مباحثی ایفا می کند؛« قدرت محیطی» که به بررسی مفاهیمی چون مرزهای جغرافیایی و غیر جغرافیایی و نقش قدرت در شکل گیری ملت های خیالی درون یک جامعه می پردازد؛ و در آخر « قدرت بصری» که در آن قدرتمندان از قوه ی بینایی افراد تحت کنترل خود سوء استفاده کرده و آنها را وادار به قبول ناخودآگاه قدرتشان می کنند. همچنین محقق رویکرد ون دایک در تحلیل انتقادی کلام بر اساس کتاب گفتمان و قدرت (2008) از همین نویسنده را اتخاذ کرد و به بررسی گفتمان سیاسی و شناخت سیاسی در رمان سور بز پرداخت. بررسی اعمال فیزیکی و ملموس قدرت امری آسان و سهل به نظر می رسد اما مطالعه ی شکل های مخفی اعمال قدرت امر چندان آسانی نیست. نظامی گری ابزار اعمال فیزیکی و ملموس قدرت است، زبان یا همان کلام ابزار اعمال مخفی قدرت محسوب می شود، و آنچه به بررسی اعمال قدرت از نوع دوم می پردازد تحلیل انتقادی کلام نامیده می شود. پس از بررسی یافته های حاصل از این تحقیق، آشکار شد که در یک رژیم سرکوب گر مانند دیکتاتوری تروخیو در جمهوری دومینیکن، تمامی ساختارهای قدرت قابل شناسایی هستند و تروخیو به عنوان قطب قدرتمند جمهوری دومینیکن توانست افکار مردم را از طریق کنترل گفتمان بدست بگیرد که این خود منجر به کنترل شناخت سیاسی آنها شد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیاست در آثار ماریو بارگاس یوسا

جهت تحلیل و بررسی آثار یوسا از روش هرمنوتیک قصدگرای اسکینر استفاده گردید. اسکینر معتقد بود هر متن تجسم یک عمل ارتباطی قصد شده در فضای سیاسی و اجتماعی خاص است. از این منظر جهت درک بهتر آثار یوسا به بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی زمان وی پرداخته شد. منطقه آمریکای لاتین شامل بیست کشور است که از جنوب ایالات متحده تا دماغه هورن ادامه یافته است. کشورهای این منطقه به استثنای برزیل از استعمار اسپانیا زایی...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

قدرت و ایدئولوژی دو مفهوم کلیدی در رویکرد گفتمان انتقادی هستند که با هدف حفظ یا تغییر روابط اجتماعی به کلام معنا می‌بخشند. ایدئولوژی به مثابۀ مجموعه‌ای از باورها است که نقش تعیین کننده‌ای در مناسبات قدرت دارد و از منظر گفتمان انتقادی، ابزار برقراری روابط نابرابر قدرت در جامعه است و به آن مشروعیت می‌بخشد. سودمندی بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوزی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی در این است که تحلیل‌گ...

متن کامل

بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوژی در رمان «بیروت 75» بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

قدرت و ایدئولوژی دو مفهوم کلیدی در رویکرد گفتمان انتقادی هستند که با هدف حفظ یا تغییر روابط اجتماعی به کلام معنا می‌بخشند. ایدئولوژی به مثابۀ مجموعه‌ای از باورها است که نقش تعیین کننده‌ای در مناسبات قدرت دارد و از منظر گفتمان انتقادی، ابزار برقراری روابط نابرابر قدرت در جامعه است و به آن مشروعیت می‌بخشد. سودمندی بررسی مناسبات قدرت و ایدئولوزی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی در این است که تحلیل‌گ...

متن کامل

تحلیل انتقادی کاربرد «حکمت الهی» در کلام شیعه

صفت حکمت الهی در کلام شیعه برای اثبات برخی قواعد و اصول اعتقادی به‌کار رفته است. متکلمان شیعه در استدلال‌های خود هدف آفرینش انسان یا مکلف نمودن او را تعیین می‌کنند و وسیله‌های لازم برای رسیدن به هدف را بر او واجب می‌دانند و آنچه را که مانع رسیدن به هدف می‌بینند بر خدا قبیح می‌شمارند. در این نوشتار با روش تحلیل منطقی کفایت ادلۀ مبتنی بر حکمت الهی، در قاعدۀ لطف، عدل الهی، ضرورت نبوت و امامت، و ضر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023