چیست در یک رنگ؟ مطالعه ای عصب شناختی، روان شناختی، و زبان شناختی در تأثیر رنگ ها بر امواج مغز، پاسخ های هیجانی آنی، و حفظ واژگان زبان انگلیسی در جوانان ایرانی

پایان نامه
چکیده

این مطالعه تلاشی است در جهت بررسی پاسخ های هیجانی به هشت رنگ (سیاه، سفید، زرد، آبی، قرمز، سبز، نارنجی، و بنفش) در رابطه با سیستم های پاسخ هیجانی (فیزیولوژی، رفتار، و روانشناسی) بر روی پانزده جوان زن و مرد در قم –ایران. تست های عصب شناسی؛ پرسشنامه های ارتباط رنگ و واژگان، و رنگ و احساس؛ و تست های واژگان زبان انگلیسی به منظور ارزیابی واکنش شرکت کنندگان به رنگ –خصوصا در بخش زبانی –انجام شد. نتایج کلی، حاکی از نقش موثر رنگ ها و به خصوص رنگ های آبی، نارنجی و قرمز بر حفظ واژگان بود. به طور کلی، نقش پیش زمینه ها و پس زمینه ها هم سان گزارش شد. با این وجود، شرکت کنندگان واژگان با پیش زمینه ی آبی را بهتر به خاطر سپردند. از طرفی، بهتر است از استفاده از رنگ های زرد و بنفش در حفظ واژگان اجتناب شود. یافته های تحقیق در درجه ی اول برای استفاده ی دانشجویان و مربیان در محیط های آموزشی مفید می باشد. همچنین این بررسی، بر پیشینه ی پژوهشی در حوزه های روان شناسی و عصب شناسی و به طور خاص تأثیر رنگ بر برانگیختگی و حافظه می افزاید. علاوه بر آن، نتایج حاصل از این پژوهش مورد استفاده ی طراحان و فعالان در عرصه ی تبلیغات و همچنین روانشناسان و عصب شناسان قرار خواهد گرفت.

منابع مشابه

اثرات الکلیسم بر کارکرد شناختی مغز، آزمون‌های عصب- روان شناختی

  الکل اثرات مخرب فراوانی بر مغز دارد که علاوه بر آسیب زدن به جنبه‌های مختلف زندگی فرد بر روند درمان نیز تاثیر منفی دارد. حواس‌پرتی، گیجی، اختلال در تحریک‌پذیری، اختلال در توجه و تمرکز، توانایی یادگیری، استدلال انتزاعی کلامی، حافظه کوتاه مدت و... در این بیماران شایع است که انواع آزمون‌ها برای شناسایی این اختلالات و شدت آن طراحی شده است. درمانگرانی که با طیف مختلف بیماران الکلی کار می‌کنند...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن

العوی در این مقاله، نقش نظریه انسجام و مناسبت را که از جمله رویکردهای تازه در مطالعات زبان‌شناختی متن است و بیشتر از طرف اسپربر و ویلسون نظریه پردازی شده، در متن قرآن بررسی می‌کند. انسجام، روابط صوری میان پاره‌های مختلف متن و مناسبت، روابط و ادات انسجامی را بررسی می‌کنند. به دیگر سخن، انسجام، رابطه میان واحدهای زبانی (پاره‌گفته‌ها و اجزای متن) است و نظریه مناسبت، رابطه‌ای است که نه فقط بر اساس ...

متن کامل

عملکردهای شناختی و زبان شناختی در کودکان ناشنوا

Different opinions have been presented about the cognitive performance of the deaf. In the current article, taking into account the study of different researches and views, there is an attempt to analyze the cognitive performance such as memory, intelligence, learning and linguistic performance in deaf children. In general, some claim that compared to normal children the deaf have a limited und...

متن کامل

آسیب شناسی پژوهش های ریشه شناختی در حوزه بررسی وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی (مطالعه موردی: فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی)

بررسی دامنه نفوذ و گسترش واژه‌های فارسی در زبان‌های مختلف از جمله موضوعات درخور توجه در حوزه پژوهش-های ریشه‌شناختی به شمار می‌آید که تاکنون به انتشار آثار داخلی و خارجی متعددی در قالب مقاله و یا فرهنگ‌های واژگانی مستقل انجامیده است. در این بین، در بین زبانهای اروپایی، زبان انگلیسی به دلایلی چند توجه بیشتری را به خود جلب نموده است به نحوی که شاهد انتشار آثار متعددی در این خصوص بوده‌ایم که از آن ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023