نقش سازمان های تروریستی در تغییر مفهوم امنیت بین الملل: مطالعه موردی سازمان القاعده

پایان نامه
چکیده

مفهوم امنیت یکی از حوزه هایی است که در طول تاریخ بارها دوچارتغییروتحول مفهومی شد. امنیت در قالب انسان های اولیه، در قلب دولت های قبیله ای، دولت شهر، امپراتوری،دولت های ملی، دولت های مدرن معانی متفاوتی به خود گرفت. اما پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد مفهوم امنیت دستخوش تغییرات فاحشی گشت و با معانی سنتی خودش فاصله گرفت. در بعضی موارد عامل این دگرگونی ساختارنظام بین المللی، در بعضی موارد کشورهای موثر نظام بین المللی و در دوران های جدید افراد و سازمان های بین المللی را می توان نام برد. در دوره ی پس ازجنگ سرد دیگر نمیتوان تغییرات درعرصه ی امنیتی را با مکاتب دهه های گذشته مثل واقع گرایی و نوواقع گرایی تبین کرد. بلکه مکاتب جدیدی که در اواخردهه 80 میلادی شکل گرفته اند و داعیه تبین صحیح وکامل تری را دارند شناخت کامل تری را به دست می دهند. ازجمله این مکاتب سازه انگاری است. از دیدگاه سازه انگاران نیروها و کنشگران غیردولتی با اعمال هویت ها و اقدامات جدید و همچنین منابع مادی کافی از نظرتئوریکی قادر به تغییر موئثر هستند و میتوانند ایستارها و تلقی های جامعه بین المللی را در مورد مفاهیم مسلم تغییر دهند. از جمله سازمان بین المللی تروریستی که نقش مهمی در فعالیت های بین المللی دارند می توان سازمان القاعده را نام برد که با اقداماتی که در اقصی نقاط جهان پایه گذاری کرد و به خصوص عملیات 11 سپتامبر تاثیرگذاری عمیقی در سطح جهانی داشت و در چهار شاخص امنیت بین الملل که در بخش های بعدی بیان می شود تغییرات ملموسی به صورت مستقیم و دیگری در سطح غیر مستقیم به وجود آورد .

منابع مشابه

نقش نظام بین الملل در شورای امنیت

سازمان ملل متحد مهم ترین سازمان جهانی و شورای امنیت مهم ترین رکن آن محسوب می شود. علت اصلی این امر در این است که وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد. با این وجود در اکثر موارد شورا نتوانسته وظایف خود را به شکلی که منشورملل متحد برای آن در نظر گرفته است انجام دهد. چرا شورای امنیت در انجام وظایف خود غیر متوازن عمل می کند و در اکثر موارد  ناتوان است؟ چه در دوران جنگ سرد و چه پس از...

متن کامل

نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی

  تنظیم روابط با قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای از جمله روسیه یکی از موضوع‌های مهم در روابط خارجی دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز پس از استقلال بوده است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل مشکلات داخلی و دغدغه‌های امنیتی و به منظور تامین منافع خود در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی همواره از استراتژی اتحاد و ائتلاف برای بیشینه کردن منافع خود استقبال کرده اند. البته ...

متن کامل

مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل

  It is classically contended that when an international organization endowed with international legal personality commits an international wrongful act, the organization is to be held exclusively responsible even though the act would have constituted a violation of its member states' obligations if committed by them. This Article intends to depart from such a rigid interpretation of the respon...

متن کامل

بهسازی سازمان و نقش عامل تغییر

   بهبود در سازمان، فرایند کارهاوامور، یکی از اقدامات اساسی در سازمان‌ها است. اما نکته مهم و قابل توجه دریاره «بهسازی سازمان» این است که یک اقدام و فرایند آگاهانه، و برنامه ریزی شده در زمینه توسعه توانایی‌هایی است که منجر به عملکرد بالا، اثربخشی، کارآیی و سلامت سازمانی می‌گردد. روش کار عبارات از ایجاد تغییر و نهادینه کردن ارزش‌های نو و اعتماد در محیط سازمان است. این تفکر ابتدا ار کرت لوین ناشی ...

متن کامل

نقش نظام بین الملل در شورای امنیت

سازمان ملل متحد مهم ترین سازمان جهانی و شورای امنیت مهم ترین رکن آن محسوب می شود. علت اصلی این امر در این است که وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی می باشد. با این وجود در اکثر موارد شورا نتوانسته وظایف خود را به شکلی که منشورملل متحد برای آن در نظر گرفته است انجام دهد. چرا شورای امنیت در انجام وظایف خود غیر متوازن عمل می کند و در اکثر موارد  ناتوان است؟ چه در دوران جنگ سرد و چه پس از...

متن کامل

نقش دولت در سازمان فضایی شهر (مطالعه موردی منطقه22 تهران)

نظریه‌های دولت در ایران از زوایای مختلف به تسلط دولت بر منابع و ساختار سلطه‌گر آن اشاره دارد این امر به دخالت و یا نقش بسیار موثر دولت در همه جنبه‌های جامعه، اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایفا منتهی گردیده است.در این رهگذر تهران به عنوان مرکز سیاسی و پایتختی با فوق تمرکزجمعیتی و اقتصادی همواره جایگاه ویژه‌ای در همه شئون کشور داشته است. سازمان فضایی تهران مانند همه شهرها تابعی از روابط متعامل سه گروه از...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022