نام پژوهشگر: غلامرضا زارعی

بررسی اندیشه ها و ویژگی های شعر مدام دیّری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام 1388
  غلامرضا زارعی   حسن سلطانی

یکی از مباحث مهم که در حوز? زبان و ادب فارسی از گذشته های دور مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده، تاثیر شاعران و نویسندگان نواحی مختلف در زبان رسمی بوده است. این موضوع تا بدانجا قابل اهمیّت است، که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. در ادبیات معاصر، شاعرانی مثل نیما، اخوان و شفیعی کدکنی با حضور خود نشان داده اند که اقلیم و فرهنگ بومی و محلی تا چه حد در زبان معیار، تاثیر گذاشته اند. در گذشته های دور هم می توان آثار فرهنگها و گویشهای شاعران بومی را ردیابی و جستجو کرد. جلال الدین محمد بلخی به یقین واژگانی از سرزمین مادری و فرهنگ بومی خود را در شعر و هنر خویش نمایانده است. فردوسی نیز بسیاری از واژگان خراسانی را در شاهنام? خود برای همیشه زنده نگه داشته است. مدام دیرّی یکی از شاعران محلی است که در استان بوشهر می زیسته است. پیشین? شعر و ادب مکتوب در استان بوشهر، به صد و پنجاه سال پیش، یعنی دور? قاجار برمی گردد. در سالهای 1250تا 1300 هـ .ق شاعران بسیاری در مناطق مختلف استان بوشهر پا به عرص? شعر و شاعری می گذارند و بیشتر آنها در قالب دوبیتی ، آلام خود و مردم دیارشان را به تصویر می کشند . استان بوشهر، از دور? قاجار به این سو، از فرهنگی غنی ودرخشان برخوردار بوده است؛ویژگی های قومی و ملّی ساکنان این دیار که از قومیت های مختلف و متنوّع ایرانی؛ مهاجرین لر وکرد، عرب و حتی سیاهان آفریقا تشکیل شده، سبب نوعی تضارب فرهنگی شده است که در کمتر جای کشور این تنوّع جمعیتی و فرهنگی را می توان یافت. 1 از میان شاعرانی که در سال های 1250تا 1300 هـ .ق می زیسته اند، بی گمان معروفترین آنها فایز است که بیشترین توجه علاقه مندان به شعر بوشهر را به خود جلب کرده است. سبب توجه و علاقه به فایز و سروده های او این است که، شعر مورد علاق? مردم استان بوشهر ، دوبیتی است و فایز با توانایی و استعدادی که در سرودن این نوع شعر داشته، گوی سبقت را از همگنان ربوده است و بعد از بابا طاهر همه را متوجه خود کرده است .البتّه در این دوره شاعران توانایی مانند ملاحسن کبگانی ، محمد خان دشتی و .... می زیسته اند که به واسط? ذوق و قریحه ای که در شعر و شاعری داشته اند، این دوره از ادوار طلایی شعر استان بوشهر محسوب می شود. در این دور? طلایی که شاعران و نویسندگان زیادی در جای جای استان بوشهر، به عنوان شاعر و نویسنده پا به عرصه می گذارند سید عبدالقاهر موسوی حسینی متخلّص به مدام دیّری نیز در بندر دیّر، یکی از بنادر استان بوشهر، به عنوان شاعری صاحب ذوق، ظهور می کند. این شاعر بزرگ و توانای دیّری چون به دریانوردی و ملوانی اشتغال داشته، بیشتر اوقات عمر خود را در سفر گذرانده و شمال خلیج فارس، بصره و عراق تا دریای عمان، هندوستان و کشورهای عرب حوز? خلیج فارس را درنوردیده و سالیانی را در هندوستان اقامت کرده است. ایشان در بندر لنگه، در کنار مهم ترین ممدوح خود، سید محمد لنگه ای، به عنوان یکی از شاعران توانای این خطه، شهر? زبانها بوده است. امّا همین مدام دیّری در منطق? خود گمنام است، و اگر کتاب سرزمین های شمالی خلیج فارس و دریای عمان سدید السلطن? بندرعباسی نبود، چه بسا، مدام دیّری از یادها رفته بود و هیچ کس کوچکترین اطلاعی از وی نداشت . علاوه بر کتاب سدید السلطنه، در سال 1378هـ.ش صندوقچه ای در انبار حسینی? متعلق به نوادگان مدام دیّری پیدا شد که قسمتی از دیوان مدام دیّری همراه با کتاب کشکول، به همت نوادگان آن مرحوم به دست آمد که دوباره نام مدام را بر سر زبانها انداخت. و یکی دیگر از شاعران این خطّه و آثار او از دستبرد فراموشی رهایی یافت و آثار ادبی او به جامع? ادبی ایران و استان بوشهر معرفی شد. و این نوشته در ادام? پاسداشت زنده نگه داشتن نام و آثار وی است. در اینجا لازم است که به یکی از پرسش های مفروض پاسخ دهم وآن اینکه چرا از میان شاعران بومی به مدام دیرّی پرداخته ام؛ برای پاسخ به این پرسش چند دلیل، قابل اعتنا و توجه است. 1- از سال 1383 که دیوان مدام دیّری به زیور نشر آراسته شده و در دسترس علاقه مندان به شعر و ادبیات استان بوشهر و جامع? ادبی ایران قرار گرفت، به جز چند مقاله که در نشریات محلی استان بوشهر دربار? مدام چاپ شد، پژوهش چشمگیر دیگری که در جایی چاپ شود، یا به اتفاق خاصّی منجر شود، انجام نشده است. و نگارنده با توجه به مطالع? مختصری که در دیوان مدام دیرّی انجام داده و یکی از کارهای پژوهشی دور? کارشناسی ارشدم را به زیبایی های ادبی شعر مدام، اختصاص داده ام ، لازم دیدم که به بررسی زندگی و شعر این شاعر توانا و گمنام همشهریم بپردازم، تا شروعی برای بررسی های مفصّل دیگران در این زمینه شود . 2- همان طور که می دانیم زبان فارسی یکی از عوامل مهم و عمد? وحدت ملی و پیوند میان قومیت ها در گستر? سرزمین ایران بوده و هست . بر این اساس پرداختن به شاعران بومی که در گوشه و کنار این مرز و بوم بالیده اند و هنر و اندیش? خویش را در ظرف زبان و ادب فارسی ارائه کرده اند، یکی از ضروریات روزگار ما محسوب می شود. این نوشته و مکتوباتی از این دست می تواند جهات مختلف فرهنگ و زبان فارسی را در نزد اقوام و خرده فرهنگها به مخاطبین بنمایاند. بدیهی است که هرچه آثاری از این نوع به جامع? ادبی ایران عرضه شود، زوایای بیشتری از جایگاه و تاثیر و تاثّر متقابل فرهنگ های بومی وزبان فارسی آشکارتر و روشن تر خواهد شد. 3- توجه به آثار شاعران بومی باعث می شود که به جنبه های مشترک زبان رسمی و معیار با لهجه ها و گویش ها پی ببریم.ونیز واژگانی که ممکن است در زبان اصلی به دست فراموشی سپرده شده باشند، دوباره در عرص? زبان پدیدار شوند. این امر ضمن اینکه موجب تقویت و گسترش زبان فارسی می شود، از طریق آن می توان معادلهای زبانی برای موضوعات نوپدید استخراج کرد . علاوه بر اینها می توان فرضیات زیر را به عنوان دیگر دلایل این پژوهش برشمرد: 1- به نظر می رسد که از طریق شعر شاعران بومی می توانیم جنبه های مشترک فرهنگ ها و زبانها را بیابیم 2- با بررسی آثار شاعران بومی می توان به تاثیر ادبیات سنتی و اندیشه های شاعران بزرگ و ملی بر شاعران بومی پی برد . 3- شاید بتوان گفت که مبانی اندیشه های شاعران بومی، علاوه بر دریافتها و آموخته های شخصی، می تواند ریشه در ادبیات سنتی و شاعران گذشته نیز داشته باشد. برای رسیدن به پاسخی درخور اعتنا و توضیح و اثبات آنچه طرح کردم، مجموع? این پژوهش را به چهار فصل تقسیم کرده ام،که در ادامه کلیات آن طرح می شود. فصل اوّل، که با نام زندگی و روزگار شاعراست، تلاش کرده ام با استفاده از منابع موجود، بخصوص دیوان شاعر، به زندگی، آثار و احوال شاعر ومعاصران و ممدوحان وی بپردازم و وضعیت اقنصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان بوشهر در زمان وی را شرح دهم. از این فصل می توان نتیجه گرفت که معرفی معاصران، ممدوحان و وضعیت اقنصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی استان بوشهر در زمان شاعر به ما کمک می کند تا از زندگی و دور? او ذهنیت بهتر و روشن تری داشته باشیم. فصل دوم، با اندیشه های مدام آشنا می شویم که ، در چهار بخش تنظیم شده است. دربخش اول، آیات و احادیثی را که مدام به آنها استناد نموده و یا به آنها اشاره کرده است ، ذکر کرده ام. در بخش دوم، به نقش چهارده معصوم در شعر مدام پرداخته ام و ابیاتی را که در منقبت آن بزرگان سروده است ذکر کرده ام.در بخش سوم، به شرح مختصری دربار? عرفان و فلسفه در میان مسلمانان و نکاتی پیرامون عرفان و فلسفه در شعر مدام پرداخته ام و در ادامه واژگان واصطلاحات عرفانی و فلسفی را که در شعر مدام به کار رفته اند، به طور مختصر شرح داده ام. در بخش چهارم به تاثیر ادبیات سنتی و شاعران بزرگ فارسی بر شعر وی پرداخته ام.در این بخش نکت? بسیار زیبایی که توجه مرا به خود جلب نمود، این بود که وقتی برای معنی برخی از واژه های کهن سبک خراسانی به لغت نام? دهخدا مراجعه کردم، در کنار برخی از آنها نوشته شده بود که شاهدی برای آن یافت نشد و وآن واژه، در دیوان مدام موجود بود. از این فصل این گونه می توان نتیجه گرفت که با توجه به مسلمان و شیعه بودن مدام و آشنایی وی با زبان عربی، از آیات و احادیث ، خصوصاً احادیث شیعی در اشعار خود بهره برده است وهمچنین در اشعار خود از چهارده معصوم نام می برد و اعتقاد قلبی خود را به این بزرگان نشان می دهد و بارها از ولایت حضرت امیر(ع) سخن می گوید. مدام با توجه به مطالع?آثار گذشتگان و تاثیر از ادبیات گذشته در آثار خود از اصطلاحات عرفانی و فلسفی نیز استفاده نموده است، اما این بدان معنی نیست که مدام عارف و یا فیلسوف است. مدام در سرودن اشعار خود متاثر از شاعران بزرگ زبان فارسی از سبک خراسانی تا سبک هندی، خصوصاً نظامی و حافظ است فصل سوم که با نام عناصر و ویژگی های شعر مدام و در دو بخش است، به تاثیر محیط در شعر مدام و همچنین علوم مختلف، از جمله: نجوم ، موسیقی و عربی را در شعر مدام مطالعه کرده و به کنکاش دربار? آن پرداخته ام. در بخش علوم، اصطلاحات و واژه های نجومی و موسیقیایی را در شعر مدام استخراج کرده و با توجه به منابع اصیل به شرح این اصطلاحات پرداخته ام. به عنوان نتیجه گیری از این فصل می توان گفت که در شعر مدام می توان به تاثیر محیط شاعر بر شعر وی اشاره کرد و با توجه به بندری بودن مدام و داشتن شغل دریانوردی، واژه های دریا، کشتی، موج و اصطلاحات دریایی در دیوان شاعر بسآمد بالایی دارد. وی با توجه به تاثیر از ادبیات سنتی، از اصطلاحات نجومی و موسیقیایی در اشعار خود استفاده نموده و با توجه به تسلّطی که بر زبان عربی داشته است، واژه های عربی را بیش از حد معمول به کار برده است. فصل چهارم که با نام برخی زیبایی های هنری و آرایه های ادبی و در سه قسمت است، ابتدا کلیاتی از خیال را مطرح کرده ام. در ادامه به بحث بیان وصورخیال در شعر مدام پرداخته ام، سپس آرایه های لفظی را در شعر مدام بررسی نموده ام. در بحث بیان مدام توجه خاصی به تشبیه بلیغ داشته اند و در آرایه های لفظی به جناس بیشتر توجه کرده اند و با استفاده از جناس به خلق زیبایی های ادبی پرداخته اند . نتیجه ای که از این فصل می توان گرفت، این که مدام شاعری تشبیه گراست و از تصاویر عینی بیش از تصاویر ذهنی و انتزاعی استفاده نموده است و در بحث آرایه های لفظی ، به زیبایی های لفظی علاقه خاصی داشته است. شیو? کار من در نوشتن این پژوهش، بیشتر تحلیلی– توصیفی است. در ترجم? آیات قرآن از ترجم? بهاءالدین خرمشاهی استفاده نموده ام. ترجمه ها را در کنار آیات آورده ام و نام سوره و شمار? آیه رادر ضمن متن نوشته ام . یادداشتهای هر فصل را در پایان آن فصل ذکر کرده ام ودر ارجاع به دیوان مدام دیری از ذکر نام دیوان خودداری کرده ام و فقط شمار? صفحه و شمار? بیت را به ترتیب از سمت راست به چپ ذکر کرده ام.برای ارجاع ابیات دیگر شاعران، از ارجاع درون متنی استفاده کرده ام و به این ترتیب، ابتدا نام خانوادگی شاعر، تاریخ چاپ اثر و شمار? صفحه را نوشته ام . درآغازکار ازکمبود منابع آگاه بودم، مستندات آغازین این نوشته را بر اساس کتاب سرزمین های شمالی خلیج فارس و دریای عمان سدیدالسلطن? بندرعباسی و دیوان اشعار مدام دیری انجام دادم. مقالاتی راکه در نشریات محلی استان بوشهر دربار? مدام چاپ شده بود، ونیز ویژه نامه ای که آموزش و پرورش شهرستان دیّرتهیه کرده بود، جمع آوری کردم، به مطالع? آنها پرداختم؛ امّا این نوشته ها از پاسخ گویی به بسیاری از سوالاتم ناتوان بودند، به نوادگان مدام دیّری، خصوصاً سید فخرالدین قاهری مراجعه کردم و ایشان در حد توان به سوالات من پاسخ گفتند و شجره نامه و آثار مهر و دستنوشته های مدام را در اختیار اینجانب قرار دادند که کمک بسیار بزرگی بود. با هم? این موارد و کمبود منابع در مورد مدام و کمبود منابع در شهرستان محل زندگیم، بارها دیوان مدام را مطالعه کردم و از هم? کسانی که منابع و اطلاعاتی داشتند، کمک گرفتم تا این نوشته به شکل امروزین خویش ارائه شد. در اینجا از هم? استادان بزرگوار دانشگاه ایلام، خصوصاً آقایان دکتر سلطانی و دکتر بیگ زاده که بذل عنایت فرموده، با راهنمایی ها و هدایت های دلسوزان? خویش مرا در این راه یاری کرده اند، تشکر می کنم. و از هم? کسانی که به نحوی در آماده نمودن این نوشته مرا یاری داده اند، از مسئولین و کارکنان کتابخانه های دانشگاه ایلام، کتابخان? عمومی شهرستان دیّر، دوستان و همکاران فرهنگیم، خانواد? مدام دیّری و خانوده ام تشکر و قدردانی می کنم. در این نوشته هرجا بحث و مطلب به خوبی ارائه شده است، از لطف و عنایت خداوند متعال و راهنمایی های استادان بزرگوارم بوده است. بی شک این نوشته از کاستی ها خالی نیست که امیدوارم استادان ارجمند و مخاطبان گرامی مرا در رفع این نواقص یاری نمایند. غلامرضا زارعی تیرماه 1388

بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان وعوامل جامعه شناختی موثر بر آن در دانشگاه بیرجند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم اجتماعی 1389
  غلامرضا زارعی   پروانه دانش

چکیده پژوهش: موضوع پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان و عوامل جامعه شناختی موثر برآن در دانشگاه بیرجند است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه بیرجند که درسال تحصیلی 1388 مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل می دهند که تعداد 363 نفر به عنوان نمونه از این جمعیت انتخاب شده و نحوه ی انتخاب آنها نیز روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است. روش پژوهش در این پایان نامه پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه می باشد مبانی نظری این تحقیق را تئوری مشارکت سیاسی «لستر میلبراث و گوئل » تشکیل داده است، که بعد از استخراج فرضیات از تئوری میلبراث و گوئل، متغییرها ی مستقل و وابسته مشخص و پس از تعریف عملیاتی آنها درقالب پرسشنامه پیوست، گنجانده شدند و دراختیار نمونه ی انتخاب شده قرار گرفت و بعد از جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار(spss) ضرایب و شاخص های لازم محاسبه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در فصل چهار با تجزیه و تحلیل داده ها نتایح زیر بدست آمد: در مورد فرضیه اول رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و انگیزه سیاسی دانشجویان،نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابر با 346/.بوده که می توان به معنادار بودن آن در سطح 0001/.پی برد.در مورد فرضیه دوم،رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابر با 273/.بوده که می توان به معنی دار بودن آن در سطح 0001/.پی برد.در مورد فرضیه سوم، رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و موقعیت اجتماعی نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابر با 239/.بوده که می توان به معنادار بودن آن در سطح 0001/.پی برد. در مورد فرضیه چهام،رابطه بین میزان مشارکت سیاسی ومحیط سیاسی،نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابر با 25/.بوده که می توان به معنادار بودن آن در سطح 0001/. پی برد.در مورد فرضیه پنجم،رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و مهارت نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابربا 158/.بوده که می توان به معنادار بودن آن در سطح 003/. پی برد.در مورد فرضیه ششم،رابطه بین میزان مشارکت سیاسی و میزان منابع،نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابربا 271/.می باشد که می توان به معنادار بودن آن در سطح 0001/. پی برد. در مورد فرضیه هفتم،رابطه بین میزان مشارکت سیاسی وتعهد، نتیجه آزمون همبستگی اسپیرمن برابر با 200/. می باشد که می توان به معنادار بودن آن در سطح 0001/. پی برد. همچنین نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل چند متغییره رگرسیونی نشانگر این مطب است که به ترتیب اولویت متغییرهای موقعیت اجتماعی،منابع،محیط سیاسی،انگیزه سیاسی،ویژگیهای شخصیتی و تعهد افراد در مدل مذکور باقی ماندند که از قدرت تبیین بیشتری در خصوص علل فعالیتهای سیاسی دانشجویان برخوردار هستند. واژگان کلیدی:مشارکت - سیاست- مشارکت سیاسی - عوامل جامعه شناختی- دانشجو.

نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به استفاده از ترجمه و تاثیر کاربرد تکنیکهای ترجمه در یادگیری ساختارهای گرامری efl teachers and students attitudes towards translation and the effect of this technique on learning grammatical structures
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  حسین قیومیان محمدی   غلامرضا زارعی

این تحقیق رابطه بین استفاده از ترجمه و یادگیری ساختار های گرامری را در مدارس راهنمایی مورد بررسی قرار داد. این تحقیق همچنین نگرش دانش آموزان و معلمان مقطع راهنمایی را به استفاده از زبان فارسی در کلاسهای زبان انگلیسی در دو گروه روستایی و شهری بررسی نمود. به طور همزمان تاثیر کاربرد ترجمه بر نگرش دانش آموزان مورد سنجش قرار گرفت. جهت انجام مرحله اول تحقیق62 دانش آموز پسر در کلاس سوم راهنمایی با استفاده از یک آزمون گرامر انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و گواه قرار گرفتند. گروه آزمون تمرینهایی به صورت ترجمه جملات یا عبارات از فارسی به انگلیسی انجام دادند در حالیکه گروه گواه تنها تمرینهای متداول را انجام دادند. در پایان دوره، آزمون گرامری مشابهی از دو گروه گرفته شد. در مرحله دوم تحقیق 60 معلم، 40 معلم شاغل در مدارس شهری و 20 معلم شاغل در مدارس روستایی، به پرسشنا مه ی مربوط به سنجش نگرش معلمان به استفاده از زبان فارسی پاسخ دادند. همچنین 60 دانش آموز، 30 دانش آموز شهری و 30 دانش آموز روستایی، پرسشنامه ی مشابهی را کامل کردند. در بخش آخر تحقیق 30 دانش آموز از بین دانش آموزان قسمت اول تحقیق در دو گروه 15 نفره همین پرسشنامه ی مربوط به دانش آموزان را تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده در هر سه مرحله ی این مطالعه با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هر سه فرضیه ی مطرح شده در این تحقیق رد گردید. زیرا نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از ترجمه ارتباط معنی داری با یادگیری نکات گرامری دارد. همچنین شیوه ی تدریس بر نگرش دانش آموزان نسبت به استفاده از زبان فارسی تاثیر معنی داری نشان داد و دانش آموزان و معلمان مدارس روستایی میزان بیشتری از استفاده از زبان فارسی را در کلاس زبان گزارش کردند.

effect of listening strategy training on iranian efl learners listening comprehension and use of strategies
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1399
  نرگس ستوده   غلامرضا زارعی

this study aimed to investigate the effects of listening strategy training on iranian efl learners listening comprehension and use of such strategies. this work, employing an experimental methodology, was conducted among 60 adult efl learners from a language institute in isfahan, iran, as participants. the participants, who were selected based on the results of a placement test, were assigned to an experimental and a control group; each group consisted of 30 students with the same level of language proficiency. while the control group received no special treatment, students in the experimental group took part in a listening strategy training program for eight weeks, with two ninety-minute sessions each week. a listening comprehension test and a listening strategy use questionnaire used as both pre- and post-tests examined the students progress. the results revealed that the program had a positive effect on the experimental students listening comprehension and listening strategy use. in contrast, no considerable change was observed for the students in the control group. also, the strategies most accountable for the improvement of the students listening comprehension were identified and ranked based on their effectiveness. therefore based on the results obtained, it can be concluded that listening strategy training is much influential in promoting the students listening comprehension and developing the students communicative skills in real contexts of language use.

بررسی مقابله ای زبان شناختی متغیرهای جامعه شناختی—فاصله اجتماعی وقدرت—ادب: مطالعه مورد جین ایر و سه ترجمه فارسی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  هادی جعفری   غلامرضا زارعی

even though, to date, a lot of studies have been conducted on the subject of politeness theory, there are very few studies regarding the applicability of this theory to translation between english and persian which shows the reason behind conducting the present study. this study was carried out with the aim of highlighting whether there is any difference between english and persian methods of using the politeness strategies that may lead to a difficulty of translation in the context of novel translation. further, it attempted to assess the quality of three different translations of the same specified novel, i.e. jane eyre, from english into persian. in order to answer the first question, brown and levinson’s politeness theory was utilized along with farahzad’s principles of translation quality assessment as the frameworks of analysis. to increase the consistency of the ratings, besides the researcher, two more raters were asked to assess the quality of translations. the data gathered, then, were put to spss software to calculate the inter-rater reliability. as to the first question, the results showed that there was relatively no difficulty in translating politeness strategies from english into persian. as to the second question, the results showed that the three persian translations of the novel were of different levels of quality. the results of this study can be used for different purposes such as translator training, literary translation courses, discourse analysis courses, and second language learning and teaching. the pragmatic results will also broaden the information as to the politeness theory in pragmatics.

exploring interconnections between iranian efl teachers beleifs about the status of english as an international language (efl), use of mother tongue in efl classroom, and diffrences between native and non-native teachers of english
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  آمنه رضوی دینانی   غلامرضا زارعی

in one pole of the continuum of language learning, theoreticians and practitioners traditionally consider english as english as a second language or english as a foreign language. however, in the other pole of this continuum where english is thought of as the most effective tool for international communication, it is referred to as a lingua franca. those who favor an approach to english growing worldwide believe that the idea that english is considered as the language of the world today is largely the result of linguistic imperialism .while such areas as native speakerism and linguistics imperialism have presented some novel approaches to english language teaching (elt) in recent years, there are still gaps in this area for further studies and research to address this gap, one of the major purpose of conducting the present study was to investigate iranian efl teachers ideas regarding the condition of english as a lingua franca. for this purpose, an interview was developed and 25 iranian efl teachers were interviewed.

جنبه های دانش لغوی (فرم، معنا، کاربرد) در کتاب های انگلیسی دبیرستان و آموزشگاه های زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  الهام ابوطالبی   غلامرضا زارعی

چکیده تحقیق حاضر بر آن است تا وضعیت ارائه لغات را درنمونه ای از کتابهای آموزش زبان انگلیسی در ایران بررسی نماید. به همین منظور، چهار سری از کتابهای عمومی آموزش زبان انگلیسی، (interchange series, top notch series, american english files series, and efl textbooks taught in high and pre-university schools in iran ) که مشتمل بر 28 جلد کتاب در سطوح مختلف می شدند بر مبنای مدل (2001) nationمورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه به منظور مشخص کردن میزان مورد توجه بودن جنبه های مختلف دانش لغوی ( شکل، معنا، استفاده) در این کتابها انجام گرفت و داده ها با نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفتند.بر اساس نتایج این تحقیق، تنها جنبه ای از دانش لغوی که بیشترین میزان توجه را در کتابهای مورد استفاده در موسسات به خود اختصاص داده شکل لغات است در حالی که معنا بیشترین توجه را در کتابهای دبیرستان به خود اختصاص داده بود. جنبه های دیگر دانش لغوی تقریبا در هر دو گروه نا دیده گرفته شده اند. در واقع کتابهایی که در آموزشگاههای زبان تدریس می شوند بیشتر روی فرم گفتاری لغات تاکید دارند و به ترتیب معنی و کارکرد گرامری در درجات بعدی قرار میگیرند. در حالی که در کتب دبیرستان و پیش دانشگاهی بیشتر توجه معطوف به شکل و معنا شده و کارکرد گرامری و فرم گفتاری به ترتیب در درجات بعدی حائز اهمیت هستند. نتایج همچنان نشان دادند که شش زیر گروه دیگر (فرم نوشتاری، اقسام کلمه، مفهوم و ارجاع، همنشینی، هم آیی و محدودیت در استفاده لغات) در هیچ کدام از کتاب های مذکور به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته اند. نتایج این تحقیق برای گروه های مختلف مخاطبین از جمله طراحان کتابهای درسی، معلمان زبان انگلیسی و زبان آموزان قابل استفاده می باشد.

بررسی معنای تلویحی گفتاری در ترجمه: مطالعه موردی رمان های دلباخته، غرور و تعصب و اما
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  مهدی خادمی   غلامرضا زارعی

خصیصه ی چالش برانگیز بودن ترجمه ی معنای تلویحی و کمبود تحقیقات صورت گرفته در این حوزه از مطالعات ترجمه از جمله ی دلایل انجام تحقیق حاضر بود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان موفقیت ترجمه های معنای تلویحی گفتاری در رمان های دلباخته، غرور وتعصب و اما و همچنین تشخیص استراتژی های ترجمه ی به کار گرفته شده توسط مترجمان در ترجمه معنای تلویحی گفتاری بود. جهت نیل به این هدف، از چارچوبی سه وجهی در این تحقیق بهره گرفته شد. نخست، از نظریه ی معنای تلویحی گفتاری گرایس جهت تحلیل منظور شناختی معنای تلویحی گفتاری استفاده گردید. سپس، ترکیبی متشکل از رویکرد مبتنی بر نظریه ی مناسبت به ترجمه از گات و نمودار مناسبت درجه بندی شده از ژونگ گانگ و نظریه ی ترجمه ی رحیمی جهت بررسی کیفیت ترجمه ی معنای تلویحی گفتاری بهره گرفته شد. در نهایت، از استراتژیهای ترجمه ی نیومارک جهت تشخیص استراتژی های ترجمه ی به کار گرفته شده توسط مترجمان در ترجمه معنای تلویحی گفتاری استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده این است که اکثر ترجمه های بررسی شده در ترجمه ی معنای تلویحی گفتاری به طور کامل موفق بوده اند. به معنای دقیق تر، ترجمه اما از رضایی و ترجمه ی غرور و تعصب از اردکانی در رابطه با ترجمه ی معنای تلویحی گفتاری طور کامل موفق بوده اند، در حالی که ترجمه ی دلباخته از کریمی فر موفق بوده است. علاوه بر این، یافته های این تحقیق حاکی از این است که استراتژی های ترجمه تحت اللفظی، معادل کاربردی، بسط، تغییر صورت، کاهش و تغییر بیان مفید ترین استراتژی های ترجمه جهت ترجمه ی معنای تلویحی گفتاری می باشند.

the role of teachers explicit corrective feedback in grammar learning of the intrinsically and the extrinsically motivated advanced english female learners
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  نجمه رستگار چالشتری   غلامرضا زارعی

در تحقیق حاضر تلاش شد تا از سویی رابطه بین تصحیح مستقیم خطاهای گرامری زبان آموزان توسط معلم بررسی شود و از سوی دیگر رابطه میان این تصحیح ها و انگیزه زبان آموز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تعداد 45 زبان آموز دختر سطح پیشرفته در نظر گرفته شد که بعد از جمع آوری پرسش نامه هایی در ارتباط با انگیزه آنه نسبت به یادگیری زبان انگلیسی 20 نفر از آنها در گروه انگیزه درونی و 15 نفر در گروه انگیزه بیرونی و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. به تمامی گروه ها گرامر مربوط به جملات شرطی ساده و چند زمانی توسط یک معلم و به طور تقریبا همزمان تدریس شد و بعد از پنج روز و طی یک هفته (3 جلسه) خطاهای گرامری دو گروه آزمایش در جملات شرطی مدام و مستقیما از سوی معلم تصحیح می شدو گروه کنترل هیچ تصحیح مستقیمی دریافت نکرد. در آخر اطلاعات مربوط به زبان آموزان از طریق پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شدو با استفاده از آزمون های کراسکال والیس و من ویتنی و استفاده از نرم افزار بررسی شد. نتایج نشان داد که تصحیح مستقیم خطا توسط معلم تاثیر مثبتی در یادگیری گرامر در هر دو گروه آزمایش داشته یعنی 31.76% افزایش درمیانگین نمرات گروه انگیزه درونی و 35.3% افزایش در میانگین نمرات گوه انگیزه بیرونی. و به ویژه این تاثیر در گروهی که انگیزه زبان آموزان نسبت به یادگیری بیرونی بوده بیشتر از گروه انگیزه درونی بوده است.

نقش مهارت در مودبانه نوشتن درخواست الکترونیکی دانشجویان ایرانی با اساتید خود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  فاطمه کریمی آورگانی   غلامرضا زارعی

چکیده با پیدایش اینترنت و کاربرد جدید و متنوع آن ، روش های ارتباط تغییر کرده است. یکی از این کاربردها ایمیل می باشد، که به عنوان ابزار ارتباط عمل میکند و به استادان و دانشجویان کمک می کند تا درباره ی پاسخ یا درخواست مناسب فکر کنند. نوع عنوان، میزان ویژگی های مودبانه بودن، میزان رسمیت، مستقیم خطاب کردن و تکمیل کننده ی پایان، ویژگی ها ی مهمی در نوشتن ایمیل هستند که دانشجویان باید این ویژگی ها را در زمان نوشتن ایمیل به استادانشان در نظر بگیرند. هدف این تحقیق، بررسی نقش مهارت در مودبانه نوشتن در خواست الکترونیکی و بررسی ویژگی های متنی آغاز و پایان درخواستن الکترونیکی توسط یادگیرندهای ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس برای استادانشان می باشد. به منظور رسیدن به این هدف، 80 دانشجو با سطح مهارت متفاوت و پیش زمینه ی آموزشی آکادمیک متفاوت، از دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان انتخاب شدند. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مهارت و استفاده ی آغاز و پایان ارتباط مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر کسانی که مهارت بیشتری داشتند از آغاز و پایان مودبانه تری استفاده کردند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت سطح دانشجویان با توجه به میزان آغاز و انتها ی درخواست الکترونیکی قابل توجه بوده است. علاوه بر این، با توجه به استفاده ی انواع متفاوت آغاز و پایان در میان دو سطح، آنالیز کای- اسکویر تفاوت قابل توجه ای را بین دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس نشان داد. در نتیجه، یافته های این تحقیق برای یادگیرندگان زبان آگاهی از استراتژی های مودبانه و ارتقای توانش عملی برای بهتر شدن کیفیت درخواست الکترونیک یشان را ایجاب می کند.

انتقال صور خیال: بررسی تطبیقی فرمالیستی تصویر موسیقی در اتللوی شکسپیر با دو ترجمه فارسی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  نفیسه نساج پور اصفهانی   غلامرضا زارعی

ظهور مکرر صور خیال شیوه تبیین عنصر مضمون در آثار فاخر ادبی است که نمود آن در تکرار تصاویر ذهنی نمایشنامه اتللوی شکسپیر پیدایش متناوب مضمون صدا، موسیقی و هارمونی را در پی داشته است. پژوهش حاضر دربردارنده بررسی دو ترجمه فارسی از نمایشنامه اتللوی شکسپیر به منظور بررسی انتقال صور خیال موسیقایی در طی فرآیند ترجمه می باشد. به این منظور این پژوهش به بررسی راهکارهای اتخاذ شده مترجمان فارسی زبان در 56 مورد استعاره، مجاز، ایهام، کنایه و متناقض نما جهت تعیین راهکارهای به کار رفته در ترجمه انواع صنایع بدیعی پرداخته و بر آن است تا به بررسی موفقیت آمیز حفظ یگانگی بنیانی تصاویر موسیقایی در ترجمه مترجمان فارسی بپردازد. بخش نظری این پژوهش مبتنی بر مدل پیشنهادی نیومارک (1988) جهت ترجمه زبان استعاره و ابزار به کار رفته در آن ترجمه های فارسی نمایشنامه اتللوی شکسپیر توسط علاء الدین پازارگادی (2003) و ابولقاسم خان ناصرالملک (1991) می باشد. بحث و بررسی داده های تحقیق نشان میدهد که فراوانی به کار گیری یک استراتژی ویژه الزاما با تاثیر آن همبستگی ندارد.درنتیجه، پنجمین استراتژی مدل پیشنهادی نیومارک با بیشترین میزان فراوانی در دو ترجمه فارسی ،انتخاب مناسبی برای انتقال عناصر صور خیال نمی باشد و تخریب زیباشناسانه تصاویر ذهنی به کار رفته در متن مبداء را به دنبال خواهد داشت. در نهایت به دلیل اختلاف های فرهنگی اجتماعی تاریخی و زبانشناسی موجود بین دو زبان مبداء و مقصد ، مترجمان فارسی زبان قادر به حفظ یگانگی بنیانی تصاویرذهنی متن اصلی در ترجمه های فارسی نبوده اند.

مطالعات جذب رادیونوکلیدها روی مبادله کننده های سنتزی نانوکامپوزیتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی شیمی و نفت 1392
  غلامرضا زارعی   اصغر مالکی فارسانی

پروژه تحقیقاتی حاضر در جهت دستیابی به فناوری های نوین در زمینه رفع آلودگی های پسمان های صنعتی انجام شده است. در این زمینه ساخت و استفاده از مبادله کننده هایی با بازدهی و کارآیی بالا، به عنوان رویکردی نوین در تحقیقات مطرح می باشد. در این پروژه به منظور جداسازی یون 90sr، جاذب ets-10، کامپوزیت گرانولی ets-10/pan و نانو الیاف ets-10/pan تهیه گردید و کارآیی آن ها بصورت فرآیند ناپیوسته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت شناسایی ساختار ترکیبات سنتز شده، از تکنیک های پراش اشعه ایکس، تجزیه وزن سنجی حرارتی، تجزیه عنصری و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده گردید. همچنین مساحت سطح جاذب ها و میزان تخلخل آن ها اندازه گیری شد. تأثیر متغیرهای مختلف نظیر دمای واکنش، ph، زمان تماس واکنش، غلظت اولیه یون¬های استرانسیم، مقدار جاذب و سرعت همزن بر میزان جذب به روش تاگوچی بررسی گردیده و شرایط بهینه برای عملکرد مطلوب هر یک از این جاذب ها در جداسازی 90sr مشخص گردید. آزمایش¬های انجام شده نشان داد که مقدار بهینه جذب در محدوده ph=4-6، مقدار 0/5 گرم جاذب، دمای 60 درجه سلسیوس، غلظت اولیه 5 میلی گرم بر لیتر، سرعت همزن برابر 180 دور بر دقیقه و مدت زمان 60 دقیقه بدست آمده است. حداکثر ظرفیت جذب و ثابت های جذب توسط ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ، دابینین-رادوشکویچ و تمکین برای جاذب ets-10 و کامپوزیت گرانولی ets-10/pan تعیین گردید که در این میان با توجه به ضرایب همبستگی گزارش¬شده، مدل فروندلیچ برای جذب استرانسیم مطابقت بیشتری با داده های تجربی داشت. همچنین مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و الوویچ جهت توصیف فرآیند استفاده شدند که مدل مرتبه دوم بیش ترین سازگاری را با داده های تجربی داشت. پارامترهای ترمودینامیکی مانند ?h°، ?g° و?s° نیز در دماهای مختلف محاسبه شده و نشان دادند که فرآیند جذب برای یون استرانسیم یک فرآیند فیزیکی، گرماگیر، خود بخودی و با افزایش آنتروپی در سطح جاذب و محلول همراه است. این تحقیق نشان می دهد که جاذب های سنتز شده قابلیت بسیار خوبی برای حذف یون استرانسیم از محلول های آبی دارند که در این میان نانو الیاف ets-10/pan سنتزشده به روش الکتروریسی بهترین کارآیی را در حذف یون استرانسیم نشان داد.

ردیابی غیرفعال تک هدف زیر آب با استفاده از صافی ذره ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده برق 1393
  غلامرضا زارعی   حیدر طوسیان شاندیز

دنبال کردن هدف، یکی از بخش های عمده در سیستم های نظیر: سیستم های نظارتی، ردیابی و سیستم های جلوگیری از برخورد کردن به موانع در آب یا فضا می باشد. در ردیابی هدف زیرآب با توجه به سرعت کم انتشار امواج آکوستیکی در زیرآب و از طرفی سیگنال های نویز ناخواسته ی ناشی از سروصدای کشتی ها و عوامل زیستی، مسئله ردیابی دشوار است. در این پایان نامه با استفاده از سونار غیرفعال، سیگنال های ساطع شده از هدف با زوایای مختلف توسط دو حسگر دریافت می شود. بردار اندازه گیری دریافت شده توسط حسگرها، شامل زاویه ورود بین سیگنال آکوستیکی با محور افق (زاویه سمت) می باشد که یک رابطه ی غیرخطی با بردار حالت دارد. به علت غیرخطی بودن این مدل و با توجه به نویزی بودن داده ها، از صافی ذره ای استفاده می شود که با توجه به کارآمدی آن برای معادلات غیرخطی با نویز بالا، از آن استفاده شده است. اما در این صافی با پدیده فقر ذرات مواجه هستیم که عملا بعد از چند مرحله، تخمین موقعیت هدف تنها توسط چند نمونه انجام می شود که به نوعی تنوع پذیری ذرات از بین می رود. برای رفع این مسئله در این پایان نامه از منطق فازی استفاده شده است که در هنگام رخ دادن این پدیده ذرات با یک میزان پراکندگی مناسب در فضای جستجو پراکنده می شوند. مقدار این ضریب پراکندگی در هر لحظه توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات انتخاب می شود که این ضریب پراکندگی بهینه منجر به قرار گرفتن ذرات در نقاطی بهتر می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در صافی ذره ای فازی بهینه شده علاوه بر بهبود مسئله واگرایی صافی ذره ای، زمان همگرایی آن کاهش یافته است که در نتیجه باعث بهبود دقت تخمین شده است. همچنین از نظر دقت و زمان تخمین، صافی ذره ای پیشنهاد شده نسبت به صافی ذره ای با خطی سازی محلی عملکرد بهتری را دارد و برای مسائل ردیابی با زمان واقعی کارآمدتر می باشد.

بررسی کاریوتیپ گونه های جنس سالسولا در استان یزد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم پایه 1393
  مصطفی رهاوی عز آبادی   غلامرضا زارعی

salsola یکی از جنس های بزرگ خانواده کنوپودیاسه است که نقش مهمی در اصلاح و احیا مراتع تقریباً خشک و اراضی شور ایفا می کند. این جنس در حال حاضر حدود 100 گونه دارد که 48 گونه آن در نواحی تحت پوشش فلورا ایرانیکا پراکنش دارند. به دلیل تنوع گونه ای، نداشتن ویژگی های قابل تشخیص ساده، زیستگاه های متغیر، اختلافات مورفولوژیکی گیاهان جوان با گیاهان بالغ (به خاطر تفاوت در الگوهای انشعاب، برگ ها و پوشش کرکی) شناسایی گونه های مختلف این جنس برای گیاه شناسان مشکل است. در این مطالعه 4 گونه از salsola به نام هایs. crassa ssp.turcomanica (litw.)freitag، s. tomentosa (moq.)spach، s. yazdiana assadi، s.abarghuensis assadi مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد عدد کروموزومی در گونه های s. crassa ssp.turcomanica و s. abarghuensis 2n=18 و در گونه های s. tomentosa و s. yazdiana 2n=54 می باشند. کاریوتیپ گونه های مطالعه شده تقریباً شبیه به هم بوده، دو گونه s. crassa ssp.turcomanica و s. abarghuensis با 8 جفت کروموزوم متاسانتریک و 1 جفت کروموزوم ساب متاسانتریک تقارن کاریوتیپ افزایش یافته ای نسبت به دو گونه s. yazdiana و s. tomentosa دارند که s. yazdiana با 23 جفت کروموزوم متاسانتریک و 4 جفت کروموزوم ساب متاسانتریک و s. tomentosa با 21 جفت کروموزوم متاسانتریک و 5 جفت کروموزوم ساب متاسانتریک و 1 جفت کروموزوم ساب آکروسانتریک از سایر گونه ها تقارن کاریوتیپ کمتری دارند..

فاکتورهای موثر بر لزوم استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش ( با تاکید بر صنعت خودروسازی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  غلامرضا زارعی   حسین اعتمادی

هزینه یابی بر مبنای هدف بعنوان یک ابزار اساسی و کارآمد مدیریت، جهت مدیریت هزینه و کاهش بهای تمام شده محصولات ، تمرکز خود را بر مرحله طراحی محصول معطوف نموده است. در این تکنیک براساس تحقیقات بازار ، قیمت فروش محصولات پیش از شروع فرآیندهای تولیدی برآورده شده ، سپس سعی می شود محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده ، طراحی و تولید شود که بتواند سود مورد نظر مدیریت را تامین کرده و در عین حال از کیفیت مطلوب و شرایط رقابتی برخوردار باشد، بنحوی که رضایت مشتری به نحو احسن جلب شود. اجرای فرآیند هزینه یابی بر مبنای هدف خود تحت تاثیر عوامل و شرایط محیطی است که تعیین میکند ، آیا الزامات کافی برای اجرای این تکنیک وجود دارد یا خیر؟ یا بعبارتی ضرورت استفاده از آن احساس می شود یا خیر؟ و در صورتی که بخواهیم از این تکنیک استفاده کنیم شرایط محیطی و بستر مناسب برای اجرای آن وجود دارد یا خیر؟ شناسایی شرایط محیطی و الزامات بکارگیری یک تکنیک از این حیث می تواند حائز اهمیت باشد که : اولا ، در صورت بکارگیری یک تکنیک بدون آشنایی با کارکردها و مزایای آن و عدم شناسایی عوامل مثبت و منفی موثر بر اجرای آن می تواند به اتلاف منابع مادی و انسانی که بعضا هنگفت و قابل توجه نیز می باشد منجر شود. ثانیا ، منطقی بودن و علت استفاده از یک تکنیک را نیز زیر سوال می برد