راهکارهای طراحی مسکن در بهینه سازی مصرف انرژی شهر تهران

نویسندگان

شهلا غفاری جباری

shahla ghafari jabari faculty – azad eslamic uni, zarandie, markazi, iranهیأت علمی کارشناس ارشد معماری- انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه مرکزی ایران شیوا غفاری جباری

shiva ghafari jabari master of architecture - architecture, science and technology uni, tehran, iranکارشناس ارشد معماری- معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت تهران الهام صالح

elham saleh master of landscape architecture, tarbiat modarres uni, tehran, iranکارشناس ارشد معماری منظر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

امروزه دستیابی به توسعه پایدار هدف بسیاری از کشورهای جهان است. چرا که منابع انرژی در جهان محدود است. با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی، و نیاز به کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت و ساختمان و بالابودن مصرف انرژی در ساختمان، آنها به عنوان اولین گزینه در زمینه توجه به راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی محسوب می شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی گردید به بررسی نقاط ضعف ساخت وسازهای موجود در شهر تهران پرداخته و با شناخت نقاط ضعف در مرحله طراحی و ساخت ساختمان، راهکارهایی در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان ارائه شود. بدین منظور، 25 نوع مختلف ساختمان طراحی و توسط نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، مدلسازی شد و میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی آنها محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان با طراحی معماری، مصرف انرژی سالانه را در شهر تهران تا 44 درصد کاهش داد. از آنجا که این روش، تناسب زیادی با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران داشته و در اجرا از موفقیت بالایی برخوردار می باشد، این شیوه می تواند بهترین شیوه بهره وری انرژی در ساختمان ها باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهکارهای طراحی مسکن در بهینه‌سازی مصرف انرژی شهر تهران

امروزه دستیابی به توسعه پایدار هدف بسیاری از کشورهای جهان است. چرا که منابع انرژی در جهان محدود است. با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی، و نیاز به کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت و ساختمان و بالابودن مصرف انرژی در ساختمان، آنها به عنوان اولین گزینه در زمینه توجه به راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی گردید به ...

متن کامل

راهکارهای طراحی مسکن در بهینه‌سازی مصرف انرژی شهر تهران

امروزه دستیابی به توسعه پایدار هدف بسیاری از کشورهای جهان است. چرا که منابع انرژی در جهان محدود است. با توجه به رویکرد کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی، و نیاز به کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف صنعت و ساختمان و بالابودن مصرف انرژی در ساختمان، آنها به عنوان اولین گزینه در زمینه توجه به راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی محسوب می‌شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی گردید به ...

متن کامل

مدلسازی انرژی ساختمان اداری در شهر گرمسار با نرم‌افزار دیزاین بیلدر و بررسی تاثیر راهکارهای مختلف در بهینه سازی انرژی

سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی کشورها قابل ‌توجه است و به همین دلیل، در چند دهه اخیر، در اکثر کشورهای صنعتی، اقدامات اساسی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از ابزارهای مختلف ازجمله تدوین مقررات و ضوابط، صورت گرفته است. در این تحقیق با بکار گیری انواع مصالحی که در جداره‌های ساختمان‌های شهر گرمسار استفاده می‌گردد، به تحلیل بار سرمایش و گرمایش ساختمان پرداخته گردید. همچنین مقایسه ضریب انتقال ح...

متن کامل

شناسایی عناصر کلیدی موفقیت در بهینه سازی مصرف انرژی در شهرداری منطقه 7 تهران

در این مقاله بمنظور بهبود کارایی انرژی در ساختمان بایستی عناصر کلیدی موفقیت در بهینه سازی مصرف انرژی شناسایی گردند.برای این منظور سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2011 پیاده سازی و کلیه پارامترهای انرژی بر در ساختمان از طریق انجام ممیزی انرژی اندازه گیری می شوند.سپس با استفاده از نتایج ممیزی انرژی و اندازه گیری حامل های مصرف انرژی بر اساس قبوض و توزیع...

متن کامل

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات قند نیشکری

در این مقاله ضمن ارائه نتایج حاصل از ممیزی انرژی در یک کارخانه قند نیشکری در استان خوزستان، وضعیت مصارف انرژی و شدت انرژی برای تولید شکر در آن با استانداردهای جهانی مقایسه می گردد و راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی دراین کارخانه ارائه می شود. همچنین نقش نیشکر درتولید انرژی و در نتیجه اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می گردند

متن کامل

طراحی مسکن در اصفهان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

چکیده: خانه این بنیادی ترین ساختار کالبدی بشر همچنان ذهن انسان را از ابتدا تا کنون به خود مشغول کرده است.و هنوز هم به عنوان یک مسئله مطرح است. چرا که میزان قابل توجهی از زندگی هر فرد در خانه اش سپری می شود و انسان بیش از هر بنای معماری از ابتدا تا انتهای زندگی با خانه در ارتباط است. بدیهی است برقراری آسایش اقلیمی در قالب واحد مسکونی ضروری می باشد. در هر حال اوضاع بی سامان مسکن، ارزش دار شدن ضد...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی

جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۱۱۵-۱۳۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021