اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

نویسندگان

  • علی رحیمی خوب گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • مریم وراوی پور گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
  • مصطفی عرب گروه تولیدات گیاهی ، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
چکیده مقاله:

عامل بهره‌وری آب نرمال‌ شده یکی از ورودی‌های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست­توده محصول در مقیاس روزانه شبیه‌سازی می‌شود. ضرورت این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره‌وری آب نرمال‌ شده برای گیاه اسفناج تعیین نشده است. این پژوهش در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت انجام شد. آزمایش‌ها در سال زراعی 1397-1396 در شش تراکم کاشت 12، 16، 17، 22، 25و 33 بوته در مترمربع در چهار تکرار با آبیاری کامل انجام ‌شد. عملکرد زیست‌توده در طول فصل کشت در کل هفت بار اندازه‌گیری ‌شد. با توجه به داده‌های اندازه‌گیری ‌شده زیست‌توده و تعرق نسبی گیاه، بهره‌وری آب نرمال ‌شده برای پنج عدد از تیمارها به دست آمد. بیشترین بهره‌وری آب نرمال ‌شده با 4/12 گرم بر مترمربع مربوط به تیمار دارای تراکم کاشت 25 بوته در مترمربع بود. با استفاده از داده‌های بهره­وری آب نرمال شده و تراکم کاشت (بوته در مترمربع) رابطه­ای به دست آمد. این رابطه با استفاده از یک تیمار باقی‌مانده و قرار دادن بهره­وری آب نرمال شده در مدل آکواکراپ آزمون ­شد. ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین خطای اریب بین داده­های اندازه­گیری شده و شبیه­سازی شده در مرحله تست 9/20 و 6/6 گرم بر مترمربع بود. نتایج این پژوهش نشان داد تراکم کاشت روی بهره­وری آب نرمال­ شده تأثیر دارد و با افزایش تراکم کاشت بهره­وری آب نرمال شده افزایش و سپس کاهش می­یابد. پیشنهاد کلی این پژوهش آن است که عامل بهره­­وری آب نرمال شده با توجه به میزان تراکم کشت در مدل آکواکراپ انتخاب و وارد شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر تاریخ کاشت پاییزه و روش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفناج رقم ورامین 88

اسفناج یکی از مهمترین سبزیجات برگی می‌باشد که بصورت تازه‌خوری و فرآوری شده مصرف می‌شود. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت پاییزه و روش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد اسفناج رقم ورامین 88، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سال زراعی 86-1385 و 87-1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ورامین اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در سه سطح: 15شهریور، اول ...

متن کامل

بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی). )Cichorium intybus L

کاسنی یکی از گیاهان دارویی است که می تواند در تناوب زراعی مورد استفاده قرار گیرد و دارای ترکیبات شیمیایی است که در پزشکی قابل استفاده می باشد. بمنظور مطالعه اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا گذاشته شد. سه تاریخ کاشت (15 اسفند، 15 فرو...

متن کامل

اثر مقدار کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد و عملکرد اسانس گیاه زوفا

      هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سطوح  کود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد و عملکرد اسانس زوفا بود. این تحقیق به صورت کرت های خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نیتروﮋن در4 سطح صفر ،75،150 و 225 کیلوگرم در هکتار و تراکم کشت در3 سطح6، 8 ،10 بوته در متر مربع بودند. نتایج نشان داد بالاترین عملکرد ماده خشک و اندام دارویی در تراکم10 بوته در متر مربع...

متن کامل

اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر

چکیده سابقه و هدف: سیر یکی از محصولات مهم زراعی و صادراتی استان همدان به‌شمار می‌آید. سهم این استان از کل تولید سیر کشور حدود 62 درصد است. همچنین در حدود 2000 هکتار از کل سطح زیر کشت این محصول به این منطقه اختصاص دارد. مزیت نسبی و سطح زیر کشت بالای این محصول باعث شده که این گیاه دارویی جایگاه خاصی در کشاورزی این منطقه داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل مدیریت زراعیِ مؤثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات ...

متن کامل

اثر تراکم کاشت بر صفات کمی و کیفیت نارنگی انشو (Citrus inshiu) روی پایه فلائینگ دراگون

فلائینگ دراگون یکی از پایه‌های جدید مرکبات می‌باشد که به عنوان پایه پاکوتاه کننده امیدبخش در جهان شناخته شده است. این تحقیق در زمینه تراکم کاشت نارنگی انشو روی پایه فلائینگ دراگون از سال 1384 تا 1389 در ایستگاه تحقیقات آستارا انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با فاصله کاشت در سه سطح (4×4، 3×4 و2×4 متر) و دو درخت برای هر تیمار در سه تکرار اجرا شد. صفات کمی و کیفی میوه و صفات رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 50  شماره 7

صفحات  1771- 1780

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023