علی رحیمی خوب

استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران

[ 1 ] - ارزیابی فنی بهره برداری فیلترهای دیسکی تجهیزات فیلتراسیون در سیستم های آبیاری میکرو

در سیستم‌های کنترل مرکزی، طرح و جانمایی نامناسب و در مواردی کارایی نامناسب فیلترهای ثانویه و تانک‌های شن، از مشکلات اساسی در سیستم‌های آبیاری میکرو است. این رویه، سبب کاهش راندمان کارکرد سیستم و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری می‌شود. تحقیق حاضر برای بررسی تأثیر میزان جلبک موجود در آب آبیاری بر عملکرد فیلتر‌های دیسکی و تانک شن در مزرعۀ تحقیقاتی معاونت آب و خاک و صنایع کشاورزی کرج انجام گ...

[ 2 ] - مقایسۀ مدل رگرسیون درختی، شبکۀ عصبی مصنوعی و هارگریوز سامانی در برآورد تبخیرتعرق مرجع مناطق خشک

هدف از این تحقیق، ارزیابی سه مدل شبکۀ عصبی مصنوعی، رگرسیون درختی و مدل هارگریوز سامانی برای برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع بود. بدین منظور از اطلاعات هواشناسی استان­های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی در دورۀ آماری 1998-2008 استفاده شد. با توجه به تأثیر سرعت باد بر میزان تبخیرتعرق منطقه، برآورد تبخیرتعرق براساس تغییرات سرعت باد در قالب سه گروه شامل ایستگاه­هایی با سرعت باد کمتر از 48/2...

[ 3 ] - بررسی اثر تغییر فشار در لوله های فرعی آبیاری بارانی متحرک دستی بر روی هزینه ها

براساس ضوابط و معیارهای طراحی سیستم های آبیاری بارانی، تغییرات فشار مجاز در طول لوله های فرعی 20 درصد است. دلایل انتخاب این 20 درصد که از سال های دهه 60 میلادی تاکنون اجرا می شود، مشخص نیست. با افزایش تغییرات فشار مجاز برای طراحی لوله فرعی، فشار موردنیاز سیستم و عدم یکنواختی پخش آبپاش ها بیشتر شده و درنتیجه هزینه های تأمین انرژی و تلفات آب بیشتری به دنبال دارد. از طرف دیگر، اگر لوله های فرعی با...

[ 4 ] - کاربرد" قواعد انجمنی " در رصد کردن وقایع بارندگی و خشکسالی با استفاده از دمای سطح آبهای آزاد (مطالعه ی موردی: استان خوزستان)

کشور ایران، به دلیل واقع شدن در عرضهای جغرافیایی 40- 25 درجه شمالی، در معرض تغییرات ویژه ی جوی و اقلیمی قرار دارد، و چنانچه پیش‌بینی پدیده‌های جوی نظیر بارندگی، خشکسالی و ترسالی به درستی صورت گیرد، تأثیر بسزایی در مقابله با بلایای طبیعی، و برنامه‌ریزی منابع آب و کشاورزی خواهد داشت. یکی از عوامل مهم در ایجاد تغییرات اقلیمی، دمای سطح آب گستره‌های آبی است که می‌تواند بر مقدار بارش در نقاط مختلف تأ...

[ 5 ] - برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و مدل درختی M5 برای شبکه‌های آبیاری - مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین

Reference evapotranspiration (ET0) is a necessary parameter for calculating crop water requirements and irrigation scheduling. In this study, a method was presented as ET0 is estimated with NOAA satellite imagery in the irrigation network. In this method, a pixel from a set of pixels within the irrigation network was chosen with the highest vegetation index, and its surface temperature (Ts) wit...

[ 6 ] - برآورد تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده از تصاویر ماهواره نوا و روابط آماری در جنوب شرق تهران

In this study, the remote sensing statistical approach was used to determine the global solar radiation from NOAA-AVHRR satellite data in southeast of Tehran. This approach is based on the linear correlation between a satellite derived cloud index and the atmospheric transmission measured by the clearness index on the ground. A multiple linear regression model was also used to convert the five ...

[ 7 ] - ارزیابی دو روش تجربی و مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشید رسیده به زمین- مطالعه موردی در جنوب شرق تهران

Daily solar radiation intercepted at the earth’s surface is an input required for water resources, environmental and agricultural studies. However, the measurement of this parameter can only be done in a few places. This has led researchers to develop a number of methods for estimating solar radiation based on frequently available meteorological records such as hours of sunshine or air temperat...

[ 8 ] - کاربرد نرم‏افزار HYDRUS_2D برای شبیه‏سازی سامانه زهکشی خشک

  اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک با خطر شور شدن خاک مواجه هستند. پایداری کشاورزی در این شرایط در گرو خروج نمک اضافی از ناحیه ریشه گیاه است. اگرچه سامانه‏های زهکشی مصنوعی می‏توانند با خروج آب و املاح اضافی، شرایط مناسب رشد گیاه را فراهم کنند، ولی اجرا و بهره‏برداری این سامانه‏ها با چالش‏هایی ازجمله هزینه بالای احداث، مسائل زیست‏محیطی، حجم بالا و کیفیت پایین زه آب خروجی، همراه است. برای رو...

[ 9 ] - ارزیابی مدل Aqua Crop در شبیه سازی زیست توده جو در شرایط کم آبیاری

مدلAqua Crop براساسپاسخعملکردمحصولبهآبتوسطسازمانفائوتوسعهیافتهاست و نسبت به سایر مدل­ها به عوامل ورودی کمتری نیاز دارد.  به منظور ارزیابی مدل Aqua Crop در شرایط کم­آبیاری، آزمایشی در منطقه پاکدشت بر روی گیاه جو انجام شد. این آزمایش­ با سه تیمار آبیاری و سه تیمار تاریخ کاشت در سال زراعی 94-1393 در مزرعهپردیسابوریحانانجامشد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل و دو تیمار کم­آبیاری 80% و 60 درصد و تی...

[ 10 ] - شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت

تغییر شکل و انتقال کود اوره، نیترات و آمونیوم در خاک بصورت زنجیره­ای از واکنش­های متصل به هم صورت می­گیرد که برای مدیریت دقیق­تر آب و کود در مزرعه باید این واکنش­ها توامان باهم در نظر گرفته شوند. در این پژوهش مدل HYDRUS-2Dبه منظور پیش­بینی توزیع و انتقال توأمان رطوبت، نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته­های آبیاری طی دوره رشد ذرت ارزیابی شد. نخست، گیاه ذرت تحت سه تیمار کود اوره صفر، 150 و 250 ...

[ 11 ] - توسعه مدل بهینه‌سازی چند هدفه بهره‌برداری تلفیقی پساب و آب زیرزمینی در شبکه آبیاری ورامین

به علت فعالیت‌های کشاورزی گسترده در سطح دشت‌ها و استفاده از کودهای شیمیایی حاوی نیترات، مقادیر قابل­توجهی از این یون وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. از سوی دیگر، پساب تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب به­عنوان جایگزین یا مکمل منابع آب سطحی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورداستفاده قرار می‌گیرد، لذا ارائه راهکارهایی به­منظور کاهش و کنترل میزان نیتروژن ورودی به خاک و سفره‌های آب زیرزمینی، مسئله‌ای مهم و حائز...

[ 12 ] - تحلیل پارامترهای مؤثر بر پتانسیل تبخیری مخازن خورشیدی

نمک‌زدایی توسط تابش خورشیدی یکی از راهکارهای مناسب جهت تصفیه آب شور می‌باشد که با توجه به کاربرد انرژی تجدیدپذیر تابش خورشیدی، بعنوان روشی جهت تأمین آب شیرین در راستای توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست بشمار می‌آید. سیستم آبیاری تراکمی، ایده توسعه یافته نوینی است که همگام با استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر، مسائل زیست محیطی را نیز با کاربرد آب‌های شور مد نظر قرار می‌دهد. این سیستم جهت تأمین آب...

[ 13 ] - مقایسه عملکرد مدل‌های درختی و شبکه عصبی به منظور یافتن داده های گمشده تبخیر از تشت در استان خوزستان

داده‌های گمشده هواشناسی یکی از مشکلات پیش روی متخصصان و طراحان پروژه‌های منابع آب است و لازم است این نواقص آماری به طریقی برطرف گردد .روش‌های متعدد‌ی برای تخمین داده‌های گمشده وجود دارد. در این پژوهش کارایی دو مدل درختی و شبکه عصبی در مورد بازسازی داده‌های گمشده تبخیر روزانه 4 ایستگاه هواشناسی استان خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره آماری این تحقیق از سال 2005 تا 2008 بود و داده‌ها به دو دور...

[ 14 ] - اصلاح معادله هارگریوز با جایگزینی دمای سطح زمین بجای دمای هوا برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) یکی از پارامترهای لازم برای تعیین آب مورد نیاز و برنامه ریزی آبیاری گیاهان است. معادلاتی برای تعیین ET0 با استفاده از داده¬های دمای هوا ارائه شده است. در برخی از مناطق دنیا از جمله ایران، تراکم ایستگاه¬های هواشناسی برای پهنه¬بندی این پارامتر کافی نیست. برداشت داده¬های طیفی از نقاط مختلف زمین از مزیت¬های تصاویر ماهواره¬ای است. هدف این پژوهش اصلاح معادله تجربی هارگریو...

[ 15 ] - واسنجی پارامتر بهره وری آب نرمال شده مدل آکواکراپ برای محصول ذرت در منطقه پاکدشت

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده محصول در مقیاس روزانه شبیه­سازی می­شود. مقدار پیش‌فرض مدل برای پارامتر گیاه ذرت 7/33 گرم بر متر‌مربع می­باشد. مسئله این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره­وری آب نرمال شده برای گیاه ذرت رقم سینگل کراس- 704 تعیین نشده است. محل آزمایش مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در منطقه پاکدشت بود. آ...

[ 16 ] - بررسی توزیع نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته و جذب نیتروژن توسط ذرت در شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود اوره

به دلیل اینکه انتقال املاح در نواحی زیر پشته و جویچه­های آبیاری باهم متفاوت هستند، لذا برای استفاده بهینه از کود و کاهش تلفات آن باید مطالعات دقیقی بروی چگونگی توزیع شکل­های مختلف نیتروژن در زیر پشته و جویچه­های آبیاری در طول دوره رشد گیاه انجام شود. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره روی جذب، توزیع و حرکت نیترات و آمونیوم زیر پشته و جویچه­های آبیاری در زمان­های مخت...

[ 17 ] - اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک

حجم بالای زه‏آب خروجی از سامانه‏های زهکشی و کیفیت نامطلوب آن‏ها، دو چالش بزرگ پیش روی بهره‏برداران این سامانه‏ها است. در این میان، در مناطقی که سطح زمین به نسبت مقدار آب موجود زیاد است، زهکشی خشک می‏تواند با هزینه‏های کمتر و همچنین سازگاری بیشتر با محیط‌زیست، به حل این مشکل کمک کند. در این تحقیق نسبت عرض نوار کاشت به کاشته‏نشده به‌عنوان یکی از عوامل مهم در کارایی زهکشی خشک موردبررسی قرار گرفت. ...

[ 18 ] - معادله نیتروژن بحرانی گیاه ذرت در منطقه پاکدشت

نیاز گیاه به کود ازت در طول دوره رشد متغیر است ولی اکثر کشاورزان مقادیر زیاد آن را با هدف رسیدن به حداکثر عملکرد محصول و بدون آگاهی از زمان مناسب در اختیار گیاه می­گذارند. عدم آگاهی از مقدار و زمان مناسب مصرف کود باعث آلودگی محیط زیست می­شود. با استفاده از معادله نیتروژن بحرانی، حداقل نیتروژن مورد نیاز در طی دوره رشد تعیین می­شود. هدف از این پژوهش تعیین ضرایب معادله فوق برای گیاه ذرت در منطقه پ...

[ 19 ] - بررسی اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در ذرت با استفاده از تئوری الاستیسیته

آب و کود نیتروژن دو نهاده اصلی تولید محصولات کشاورزی­اند و کمبود هر یک باعث کاهش عملکرد محصول می­گردد. کم‌آبیاری یکی از راه‌کارهای مدیریت آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک بوده ولی بر روی نیاز نیتروژن اثرگذار است. استفاده از نیتروژن بیشتر از نیاز گیاه، باعث اتلاف سرمایه و آلودگی محیط‌زیست خواهد شد. در این پژوهش اثر متقابل آب و کود نیتروژن بر روی حداکثر عملکرد محصول و حداکثر بازده مصرف آب در محصول ذرت ...

[ 20 ] - واسنجی و صحت سنجی مدل آکواکراپ برای جو در منطقه پاکدشت

مدل‌های شبیه‌سازی عملکرد گیاه برای مدیریت آب در مزرعه و بهینه‌سازی بهره‌وری آب کاربرد زیادی دارند. مدل آکواکراپ بر اساس پاسخ عملکرد محصول به آب توسط سازمان فائو توسعه‌یافته است. هدف از انجام این پژوهش واسنجی دو پارامتر متغیر درجه روزرشد تا رسیدن محصول و ضریب بهره‌وری نرمال شده برای گیاه جو در منطقه پاکدشت بود. آزمایش‌ها در سال زراعی 94- 1393 در مزرعه پردیس ابوریحان انجام شد و تیمارهای آزمایش شا...

[ 21 ] - ارائه یک معادله ساده برای تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ماهواره نوا

تبخیر و تعرق مرجع (ET0) برای تعیین آب مورد نیاز گیاهان و برنامه ریزی آبیاری لازم می‌باشد. معادلات زیادی برای تعیین ET0 با استفاده از داده‌های هواشناسی ارائه شده است ولی اغلب ایستگاه‌های هواشناسی ایران در اراضی بایر و دور از مناطق کشاورزی قرار گرفته و داده‌های آن از اعتبار لازم برای برآورد ET0 برخوردار نیست. تصاویر ماهواره‌ای با برخورداری از پوشش وسیع، اطلاعات مناطق کشاورزی را اخذ می‌کنند. در ای...

[ 22 ] - ارزیابی مدل درختی M5 و شبکة عصبی مصنوعی برای برآورد متوسط روزانة دمای هوا بر اساس داده‌های دمای سطح زمین سنجنده مودیس

استفاده از داده‏های تصاویر ماهواره‏ای روشی‏ مؤثر برای پهنه‌بندی دمای هواست. در این تحقیق مدل‏های شبکة عصبی و مدل درختی M5 برای تبدیل دمای سطح زمین در دو زمان روز و شب محصولات ماهوارة ترا سنجندة مودیس برای استان خوزستان مقایسه شد. در کل 365 تصویر از محصولات دمای سطح زمین در سال 2007، که منطقة مورد مطالعه را پوشش می‏داد، استفاده شد. داده‏های متوسط دمای هوای روزانه از 29 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ...

[ 23 ] - مدل شبکه عصبی مصنوعی تبخیر ماهانه از تشت با استفاده از داده های هواشناسی- مطالعه موردی منطقه حاشیه دریای خزر

تبخیر یکی از مؤلفه‌های اصلی چرخه آب در طبیعت بوده و تعیین دقیق آن برای بسیاری مطالعات مثل بیلان آبی حوزه، طرح ریزی و مدیریت منابع آب حائز اهمیت است. تبخیر به دلیل اثرات متقابل عوامل متعدد اقلیمی، پدیده پیچیده و غیر خطی است و لذا برای تخمین آن باید از مدل‌های پیشرفته استفاده کرد. در این تحقیق، هشت نوع ترکیب پارامترهای هواشناسی بعنوان داده‌های ورودی برای برآورد تبخیر از تشت  با استفاده از شبکه‌ها...

[ 24 ] - تخمین رطوبت خاک سطحی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و پارامترهای هواشناسی در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک

رطوبت خاک و تغییرات زمانی و مکانی آن یکی از اجزاء بسیار مهم مدل‌های اقلیمی، اکولوژیکی و هیدرولوژیکی است. ارائه نمای جامع و یکنواخت از نواحی مختلف زمین، تصویر‌برداری مکرر از مناطق وسیع و غیر‌قابل دسترس، به همراه اطلاعات با فواصل زمانی منظم از ویژگی‌های مهم سیستم‌های سنجش از دور می‌باشد. پوشش گیاهی مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک تحت تأثیر رطوبت خاک می‌باشد، بنابراین می‌توان از شاخص‌های پوشش گیاهی ...

[ 25 ] - مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت

سابقه و هدف: پایش شاخص تغذیۀ نیتروژن (NNI) در طول فصل رشد می‌تواند موجب بهبود مدیریت کود‌دهی شود که در نتیجه آن محیط زیست و منابع آب کمتر صدمه خواهند دید. غلظت نیتروژن بحرانی در گیاهان توسط معادلات نیتروژن بحرانی بدست می-آید. تعیین این معادلات پر هزینه و زمانبر است و به همین دلیل معمولا استفاده از معادلات ارائه شده در سایر مناطق ترجیح داده می-شود. اما نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تنوع...

[ 26 ] - تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه‌ای

پایش شاخص تغذیهنیتروژن یا NNI(Nitrogen Nutrition Index) در طول فصل رشد نیازمند آزمایش­های پر هزینه و زمانبر است. به دلیل اهمیت تعیین NNI در بهبود کارایی مصرف کود و آب و کاهش خطرات زیست محیطی، اخیراً در سطح دنیا مطالعاتی به منظور تخمین غیر مستقیم آن توسط پارامترهای مختلف گیاهی انجام شده است. هدف اصلی از این مطالعه، تخمین NNI در طول فصل رشد ذرت با استفاده از یک روش غیر تخریبی بود. دو پارامتر مورد ...

[ 27 ] - بررسی اثر تاریخ کشت گیاه ریحان بر روی بهره‌وری آب نرمال شده در مدل آکواکراپ

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده شبیه­سازی می­شود. این پارامتر در مدل آکواکراپ برای هر گیاه ثابت فرض شده است. از آنجائی که تاریخ کشت بر روی عملکرد محصول مؤثر می­باشد، لذا این سؤال در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که آیا تاریخ کاشت گیاه بر پارامتر بهره­وری آب نرمال شده مؤثر است یا خیر؟ گیاه مورد مطالعه ریحان بود که در تابستان سال 139...

[ 28 ] - بهبود کارآیی مصرف کود با پایش شاخص تغذیه نیتروژن

مدیریت مصرف نیتروژن (N) در طول فصل رشد گیاه، نقش مهمی در دستیابی به حداکثر عملکرد و کاهش مخاطرات زیست محیطی دارد. تعیین شاخص تغذیۀ نیتروژن (NNI) یکی از روش‌های تشخیص شرایط نیتروژنی گیاه می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش پایش NNI در بهبود مدیریت مصرف نیتروژن بود. آزمایش مزرعه‌ای در طول دوره رشد ذرت تابستانه در پاکدشت تهران طی سال‌های 1394 و 1395 انجام شد. پارامتر‌های عملکرد دانه، ماده خشک گیاه...

[ 29 ] - بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

کود نیتروژن بر روی پارامترهای رشد و در نهایت عملکرد محصول اثر می­گذارد. شناخت این اثر برای مدیریت مصرف کود  مهم می­باشد. فرضیه این پژوهش آن است که کود نیتروژن روی چهار پارامتر رشد محصول ذرت از قبیل بهره­وری آب نرمال شده (WP*)، حداکثر پوشش گیاه(CCx)، نرخ رشد پوشش گیاه (CGC) و نرخ کاهش پوشش گیاه (CDC)اثر می­گذارد. این چهار پارامتر، ورودی­های مدل آکواکراپ هستند.هدف نخست این پژوهش تعیین معادله­ها ب...

[ 30 ] - ارزیابی کارایی روش نیمه کمّی مدل AquaCrop برای پیش‌بینی رشد تربچه با سطوح مختلف کود نیتروژن

در این پژوهش کارایی روش نیمه کمی(Semi-quantitative)  در مدل شبیه‌سازی رشد گیاه(AquaCrop)  برای پیش‌بینی زیست‌توده و پوشش گیاهی تحت مدیریت‌های مختلف کود نیتروژن از طریق مقایسه پارامترهای شبیه‌سازی‌شده با نتایج اندازه‌گیری در گلخانه ارزیابی گردید. گیاه تربچه رقم چریبل (cherrybel) طی دو دوره (بهمن ماه 1396 و فروردین 1397) در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بدون تنش آبی و حرارتی کشت شد. آزمایش...

[ 31 ] - اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

عامل بهره‌وری آب نرمال‌ شده یکی از ورودی‌های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست­توده محصول در مقیاس روزانه شبیه‌سازی می‌شود. ضرورت این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره‌وری آب نرمال‌ شده برای گیاه اسفناج تعیین نشده است. این پژوهش در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت انجام شد. آزمایش‌ها در سال زراعی 1397-1396 در شش تراکم کاشت 12، 16، 17، 22، 25و 33 بوته در مترمربع...

[ 32 ] - Sensitivity Analysis of Aquacrop Model for Barley in Pakdasht Region

In recent years, a lot of research has been done on the Aquacrop model, the results show that this model simulates the product performance for deficit irrigation conditions. But this model, like other models, is sensitive to values of independent variables (model inputs). In this research, the sensitivity of the Aquacrop model was analyzed for 4 input parameters of reference evapotranspiration,...

[ 33 ] - تأثیر ابعاد حوضچه بر نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور

سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور ایده جدیدی است که امکان تولید آب شیرین و رشد محصول در مناطق خشک و نیمه­ خشک با استفاده از آب شور را فراهم می­ سازد. این سیستم یکپارچه با کنترل شرایط جوی و افزایش رطوبت نسبی هوا تا نزدیکی نقطه اشباع، نیاز آبی محصول در محیط کشت را تا حد زیادی کاهش می­ دهد. به منظور ارزیابی تأثیر ابعاد حوضچه تبخیر آب شور بر مقدار نیاز آبی محصول ریحان در محیط کشت گلخان...

[ 34 ] - تغییرات پارامترهای جوی، تبخیرتعرق گیاه مرجع و نیاز آبی ریحان در سیستم یکپارچه نوین گلخانه و حوضچه تبخیر آب شور

سیستم گلخانه آب شور فن­آوری نوینی است که با بهره‌گیری از راهکار نمک‌زدایی، امکان تولید آب شیرین و رشد محصول در مناطق خشک را با استفاده از آب شور فراهم می­سازد. این سیستم با کنترل عوامل جوی، رطوبت­نسبی را تا نزدیکی نقطه اشباع افزایش داده و تبخیرتعرق در این شرایط تا حد زیادی کاهش می­یابد. علی­رغم قابلیت­های این سیستم، محدودیت­هایی مانند گرفتگی صفحات تبخیرکننده و استحصال نمک، کارآیی این سیستم را ب...