ارزیابی جامع جمعیت‌های بومی شاهدانه به‌منظور ظرفیت‌سنجی تولید الیاف با بررسی ویژگی‌های آناتومی چوب و بیومتری الیاف ساقه

نویسندگان

  • حسین آذرنیوند استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
  • سکینه مهرانی دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
  • سید علیرضا سلامی دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکدۀ علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
  • کامبیز پورطهماسی دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
چکیده

به‌منظور استفاده از منابع فیبری جایگزین همچون شاهدانۀ فیبری (.Cannabis sativa L) برای تأمین الیاف مورد نیاز صنایع چوب و کاغذ، شناسایی و بهره‌برداری از تنوع حداکثری این گیاه بومی در زمینه‌های مختلف صنایع سلولزی ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو در این بررسی برخی از جمعیت‌های شاهدانۀ ایرانی از نظر ویژگی‌های آوندی ساقه و بیومتری الیاف با هدف شناسایی جمعیت‌های دارای بیشترین مقدار فیبر چوبی و نیز جمعیت‌های دارای ویژگی‌های فیبری مطلوب برای صنایع چوب و کاغذ ارزیابی شدند. ویژگی‌های آوندی مورد بررسی شامل میانگین سطح عناصر آوندی، تراکم آوندی و تخلخل بود که با استفاده از مقاطع عرضی ساقه بررسی و مقایسه شدند. ویژگی‌های بیومتری الیاف شامل طول فیبر، پهنای فیبر، پهنای دیوارۀ فیبر و پهنای حفرۀ فیبر نیز به تفکیک الیاف چوبی و پوستی وابری‌شده ارزیابی شدند. بر‌مبنای ویژگی‌های آوندی، جمعیت‌های فارس، سنندج 02، مهاباد، زاهدان و ملایر، به‌علت دارا بودن حداقل میانگین برای ویژگی‌های تراکم آوندی و تخلخل که به محتوای فیبر بیشتر منجر می‌شود، به‌عنوان جمعیت‌های دارای ظرفیت زیاد فیبر چوبی گزینش شدند. جمعیت‌های بانه، بشرویه و فارس و سه جمعیت کاشان، بشرویه و نهاوند به‌ترتیب از نظر طول الیاف پوستی و چوبی میانگین بیشتری در مقایسه با جمعیت‌های دیگر  از خود نشان دادند. بنابراین انتظار می‌رود این جمعیت‌ها در ویژگی‌های مرتبط با طول فیبر مانند استحکام و دوام کاغذ و پارچه بهتر باشند و با موفقیت در صنایع سلولزی و برنامه‌های اصلاحی به‌کار گرفته شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی خواص آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار (Platanus sycamore) در محورهای طولی و عرضی ساقه در استان مازندران

هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی­های آناتومی و بیومتری الیاف چوب چنار در محور طولی و عرضی ساقه درخت می­باشد. به همین منظور یک اصله درخت کاملا سالم چنار با سن تقریبی 12 سال واقع در شهرستان آمل به­طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. دو دیسک به ضخامت 5 سانتی­متر از ارتفاع برابر سینه و نزدیک به تاج درخت برای آزمون ها تهیه گردید. سپس نمونه­های آزمونی به ابعاد 3×2×2 سانتی­متر به­صورت متوالی در جهت عرضی ...

متن کامل

بررسی تاثیرکاربرد الیاف مغز و کل ساقه کنف بر ویژگی‌های تخته فیبر نیمه سنگین ساخته شده از الیاف چوب صنوبر

به منظور کاربرد بهینه مواد لیگنوسلولزی غیر جنگلی ایران، در این بررسی امکان استفاده از الیاف مغز و ساقه کنف به صورت مخلوط با الیاف چوب صنوبر در تولید تخته‌فیبر با چگالی متوسط مورد ارزیابی قرار گرفت. دو سطح چگالی (55/0، 75/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب) و سه سطح درصد اختلاط الیاف (50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف مغز کنف،50 درصد الیاف صنوبر- 50 درصد الیاف ساقه کنف و 100 درصد الیاف صنوبر) به عنوان عوا...

متن کامل

بررسی تأثیر شکل‌گیری چوب کششی بر ویژگی‌های آناتومی و تشکیل لایه ژلاتینی در الیاف چوب تبریزی (P.nigra)

در این پژوهش، تأثیر شکل‌گیری چوب کششی در گونه تبریزی (P.nigra) بر ویژگی‌های آناتومی آن مطالعه شد. تراکم عناصر آوندی و اشعه چوبی در واحد سطح (N/mm²)، قطر آوندها و ابعاد اشعه چوبی در چوب کششی و نرمال اندازه‌گیری گردید. هم‌چنین، شکل‌گیری لایه ژلاتینی در سلول‌های فیبری چوب کششی بررسی شد. نتایج نشان داد که فراوانی و قطر آوندها در چوب نرمال بیشتر از چوب کششی است. در مقابل، تراکم اشعه چوبی در چوب کششی...

متن کامل

بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، الیاف پلی پروپیلن در سطوح مختلف 0،2، 3 و 4 درصد وزنی به چندسازه الیاف چوب- سیمان با نسبت وزنی 15 به 85 و در حضور 3% کلرید کلسیم (بر اساس وزن خشک چندسازه) اضافه شده و سپس کلیه ویژگی‌های فیزیکی (جذب آب، واکشیدگی ضخامت بلند مدت) و مکانیکی (مدول الاستیسته، مقاومت خمشی و مقاومت ...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)

بررسی پتانسیل منابع سلولزی بیابانی از سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های تحقیقاتی کشور بوده است. در این پژوهش ویژگی-های ریخت‌شناسی الیاف چوب‌درون و چوب‌برون گونه درختچه‌ای دیودال (Ammodendron persicum) با هدف تعیین ویژگی-های کاربردی و صنعتی آن در 5 سطح ارتفاعی تنه درخت بررسی شد. همچنین مقدار پلیمرهای اصلی چوب (لیگنین، سلولز و همی‌سلولزها) و خاکستر موجود در چوب تنه و همچنین آنالیز کروماتوگرافی گازی...

متن کامل

بررسی ویژگی های آناتومی، فیزیکی و بیومتری چوب درخت انجیر ( Ficus carica) در جهت طولی و عرضی ساقه درخت

در این پژوهش به بررسی خواص بیومتری الیاف، خواص فیزیکی و میکروسکوپی چوب انجیر پرداخته شد. از این رو، سه اصله درخت سالم انجیر واقع در استان مازندران انتخاب و قطع شده است. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی متر در طول درخت(قطر برابر سینه، ارتفاع 9/1 متر و نزدیک تاج) تهیه شد. در جهت عرضی نمونه های آزمونی 2×2×2 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی تهیه و مورد بررسی فیزیکی و بیومتری الیاف قرار گرفت. سپس خواص بیوم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 72  شماره 2

صفحات  135- 145

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021