ارزیابی فنی و اقتصادی دستگاه پایش وضعیت لحظه ای جهت بازرسی لوله مغزی سیار در صنعت حفاری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به بررسی فنی و اقتصادی دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای برای آشکارسازی انواع عیوب موجود در دستگاه لوله مغزی سیار می‌پردازیم. عیب‌های مکانیکی ایجاد شده در لوله مغزی سیار می‌تواند موجب ایجاد ترک و در نهایت شکست تیوب در دستگاه لوله مغزی سیار شود و این موضوع به شکل مؤثری بر فرایند تولید اثرگذار است. از این‌رو، دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای در جلوگیری از شکست ناگهانی لوله مغزی سیار کمک فراوانی کرده‌اند. جهت طراحی و ساخت دستگاه‌های پایش وضعیت، ابتدا با بررسی مکانیزم‌های شکست بر روی لوله مغزی سیار فهم تازه‌ای از رفتار و عیب‌های لوله مغزی سیار به‌دست آمده که این امر منجر به تولید دستگاه‌ها و برنامه‌های مدیریت جهت پایش وضعیت تیوب‌ها در لوله مغزی سیار شده است. تحقیقات نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل در شکست لوله مغزی سیار خستگی مکانیکی است. با اعمال بارهای سیکلی بر تیوب ترک‌های خستگی به‌وجود آمده و رشد می‌کند و موجب شکست در لوله مغزی سیار می‌شود. بدین منظور در این مقاله به بررسی مکانیزم‌های شکست در تیوب‌های لوله مغزی سیار پرداخته و فناوری‌های مورد استفاده در دستگاه‌های پایش وضعیت لحظه‌ای در حین عملیات  ارائه شده است. همچنین با بررسی هزینه‌های عملیاتی و قیمت تمام شده دستگاه، بررسی‌های اقتصادی انجام شده و نتایج ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد استفاده از این دستگاه‌ها موجب بالا رفتن مدت زمان استفاده جهت عملیات بوده و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ارائۀ مدلی برای ارزیابی تکنولوژی‎‎های ارتباطی در صنعت ارتباطات سیار

در دهه‎های­ اخیر، به‎دلیل افزایش رقابت میان سازمان‎ها در توسعۀ محصولات، خدمات و بازارهای جدید، نرخ ایجاد و توسعۀ­ تکنولوژی­های نوین به‎شدت افزایش یافته است. در چنین شرایط رقابتی، چالش اصلی شرکت‎ها، توسعه یا کسب تکنولوژی‎های صحیح براساس اهداف سازمان­ است. از این رو مطالعه پیش رو تلاش دارد بر اساس مدل پیشنهادی خود که با استفاده از یک روش پژوهش آمیخته به‎دست‎آمده است، مقیاسی را برای ارزیابی تکنولو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  71- 89

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021