استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

نویسندگان

  • فاطمه خسروی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • مجتبی بحیرایی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
  • مرضیه‌ بشارت‌لو دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد، نراق، ایران
چکیده مقاله:

نوآوری باصرفه[1] به‌عنوان نوع جدیدی از نوآوری پدیدار شده، که خاستگاه آن کشورهای درحال توسعه است و براساس نیازهای فقیرترین بخش جامعه هدف‌گذاری می‌شود، که به اصطلاح قاعده‌ی هرم[2] گفته می‌شود. به‌طور خلاصه، به‌صورت ابزار و اهداف برای انجام کار بیشتر بااستفاده از منابع کمتر برای افراد بیشتری تعریف می‌شود. اگرچه، این مفهوم هنوز سهم کمی از ادبیات نوآوری را به خود اختصاص داده، ولی از رشدی سریع برخوردار است و حداقل به سه دلیل زیر، درخور توجهی ویژه‌ است: ‌أ.    مطابق اصول صرفه‌جویی[3]، راه‌کارهایی ارائه می‌شود که با کمترین مصرف منابع طبیعی، کم‌ترین سرمایه و نیروی کار ماهر و با بهره ‌رداری از منابع محلی فراوان، ارزان‌قیمت و یا اغلب دست‌دوم، همراه است و به کاهش فشار وارده بر منابع زمینی کمک می‌کند و نشان‌دهنده‌ی روشی از زندگی سازگارتر با محدودیت‌های جهانی منابع طبیعی است. ‌ب.   اینکه نماینده‌ی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت بشری هستند و بیشترین پتانسیل رشد را دارند و نشان‌دهنده‌ی بازارهای ضعیف است. همچنین، این بازارها به هرگونه بهبودی در درآمد سرانه‌ی قشر ضعیف بسیار حساس هستند و می‌توانند فرصت‌های بزرگی برای ارائه‌ی نوآوری‌های متناسب و راه‌کارهای ارزان‌قیمت برای نیازهای اساسی قشر ضعیف (و غنی) فراهم آورد. ‌ج.    همچنین، در بسیاری از موارد به‌عنوان رقیبِ راهکارهای پیچیده‌تر و گران‌تر می‌باشد که در کشورهای توسعه‌یافته ارائه شده‌است. این رقابت همچنین می‌تواند در بازارهای خانگیِ اغلب نوآوران پیشرفته‌ی فناوری مشاهده شود و می‌بایست درآمد سرانه را در کشورهای توسعه‌یافته افزایش دهد که احتمالاً در بهترین حالت، رشد بسیار کندی خواهد داشت و مصرف‌کنندگان به این نوآوری‌های مقرون به‌صرفه بسیار علاقه‌مند خواهند بود. اصطلاح نوآوری معکوس[4]، نوآوری‌هایی را توصیف می‌کند که خاستگاه آن‌ها کشورهای کمتر توسعه‌یافته است و به‌دنبال یافتن بازارهایی برای خود در کشورهای توسعه‌یافته هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

ایناین تحقیق به بررسی مصادیق حمایت دولت از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه‌های بزرگ می‌پردازد. نقش بنگاه-های بزرگ در توسعه اقتصادی، زمانی مهم‌تر می‌شود که از طریق نوآوری بتوانند محصول/ خدمت جدید به بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنند. به همین دلیل دولت‌ها با کمک به رشد و توسعه توانمندی نوآوری در بنگاه‌های بزرگ، می توانند زمینه را برای رشد و سودآوری این بنگاه‌ها و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور فراهم ک...

متن کامل

قرآن چگونه هدایت می کند

خداوند برای هدایت بشر کتابی به نام قرآن را نازل فرمود. در این کتاب، اصول کلی اعتقادات اسلامی آمده است اما جزئیات بسیاری از مسائل ذکر نشده است. خداوند آن جزئیات را به صورت مفضل برای پیامبر (ص) شرح فرمود و پیامبر هم به علی (ع) دستور دادند تا همه را بنویسند. در این مقاله اثبات شده است که قرآن کریم بدون آن جزئیات نمی تواند مورد استفادهء کامل قرار گیرد زمانی می توان قرآن را فهمیدکه آن شرح ها و جزئی...

متن کامل

قرآن چگونه هدایت می کند

خداوند برای هدایت بشر کتابی به نام قرآن را نازل فرمود. در این کتاب، اصول کلی اعتقادات اسلامی آمده است اما جزئیات بسیاری از مسائل ذکر نشده است. خداوند آن جزئیات را به صورت مفضل برای پیامبر (ص) شرح فرمود و پیامبر هم به علی (ع) دستور دادند تا همه را بنویسند. در این مقاله اثبات شده است که قرآن کریم بدون آن جزئیات نمی تواند مورد استفادهء کامل قرار گیرد زمانی می توان قرآن را فهمیدکه آن شرح ها و جزئی...

متن کامل

استعاره چیست و چگونه تحول سازمانی را تسهیل می¬کند؟

استفاده از استعاره¬ها در جهت تسهیل فرایند تحول سازمانی، یکی از بزرگترین دستاوردهای پژوهشگران و مشاوران سازمان در سال¬های اخیر می¬باشد. گرچه به عقیدة بسیاری، استعاره¬ها از گذشته¬های دور در زبان نقش مهمی داشته¬اند و مدت‏هاست که به صورت عملی وارد مدیریت شده-اند، اما استفاده از آن‏ها به صورت هدف¬دار و برنامه¬ریزی‏شده توسط مدیران و مشاوران عمر چندانی ندارد. در نتیجه علی‏رغم حجم قابل توجهی از ادبیات ...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره زمستان

صفحات  60- 67

تاریخ انتشار 2017-03-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023