مجتبی بحیرایی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی

در این مقاله تحلیلی جدید در رابطه با تأثیر نظام مدیریت نوآوری استاندارد (SIMS) بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود کسب‌وکار، و نتایج شرکت ارائه می‌شود، که نقش بی‌بدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد. این پژوهش مبتنی‌بر استاندارد UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی‌نامه برای SIMSs است که به‌صورت جهانی وجود دارد؛ و یکی از اولین نظام‌های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رس...

[ 2 ] - استانداردسازی چگونه می‌تواند از تولید و انتشار نوآوری‌های با صرفه حمایت کند؟

نوآوری باصرفه[1] به‌عنوان نوع جدیدی از نوآوری پدیدار شده، که خاستگاه آن کشورهای درحال توسعه است و براساس نیازهای فقیرترین بخش جامعه هدف‌گذاری می‌شود، که به اصطلاح قاعده‌ی هرم[2] گفته می‌شود. به‌طور خلاصه، به‌صورت ابزار و اهداف برای انجام کار بیشتر بااستفاده از منابع کمتر برای افراد بیشتری تعریف می‌شود. اگرچه، این مفهوم هنوز سهم کمی از ادبیات نوآوری را به خود اختصاص داده، ولی از رشدی سریع برخورد...

[ 3 ] - تلاش‌های استانداردسازی: ارتباط بین ابعاد دانش، فرایندهای پژوهش و نتایج نوآوری

این مطالعه به بررسی این‌ موضوع می‌پردازد که چگونه یک تلاش استانداردسازی (برای مثال هنگامی‌که بنگاهی استانداردها را برای دستیابی به نوآوری بیشتر پیگیری می‌کند) فرایندهای مختلف جستجو و پژوهش را به‌منظور دستیابی به خروجی‌های دانش و نوآوری دربرمی‌گیرد. بااستفاده از مطالعه‌ی موردی وانک[1] در چین و به روش استقرایی نشان داده‌ می‌شود که چگونه درجه‌های مختلفی از پیچیدگی و تدوین دانش با هم ترکیب می‌شوند ...

[ 4 ] - اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

سفارشی‌سازی انبوه به توانمندی تولید کالاهای سفارشی برای یک بازار انبوه اشاره دارد. نوآوری می‌تواند میزان انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی یک شرکت را ارتقا دهد و استانداردسازی، شرکت را برای دستیابی به اقتصاد دامنه و مقیاس، توانمند می‌سازد، که توجه به هر دو عامل برای توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، لازم و ضروری هستند. برای بررسی روابط میان نوآوری، استانداردسازی، توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، و سرعت تحو...

[ 5 ] - شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی: کاربرد اکتشافی روش‌ دِلفی

این مقاله به بررسی کاربرد روش دِلفی در شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی می‌پردازد و برای این کار از شاخص‌های مختلف علم و فناوری کمک می‌گیرد. منظور از واژه‌ی "استانداردسازی[1]" ، فرایند تدوین، توسعه و استقرار استانداردهای فنی در یک نهاد استانداردسازی است. نظر به این‌که مقاله‌ی حاضر ماهیت اکتشافی دارد، فرایند شناسایی زمینه‌های آینده‌ی استانداردسازی شرح داده می‌شود. برای این‌که بتوان پیش‌بی...

[ 6 ] - خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف...

[ 7 ] - استانداردها، نوآوری و توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال توسعه: مفاهیم و چالش‌های سیاستی

تأثیر استانداردها بر توسعه‌ی اقتصادی کشورهایی که از تولید صنعتی و نوآوری عقب مانده‌اند، کمتر شناخته شده است. اصولاً استانداردسازی به‌مثابه یک موضوع فنی دیده‌شده و فقط از طریق سیاست‌های محدود سطح بالا پشتیبانی می‌شود. استانداردهای فنی در کم‌ترین حالت به اندازه‌ی اختراعات ثبت‌شده به رشد اقتصادی کمک می‌کنند. به علت رهبری غالب کشورهای توسعه‌یافته در ثبت اختراعات ، استانداردهای فنی در کشورهای درحال ت...

نویسندگان همکار