خشونت و پرخاش‌گری در شبکه‌های اجتماعی مجازی از دیدگاه نوجوانان: یک مطالعه پدیدارشناسی

نویسندگان

  • احمد برجعلی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • سمیه کاظمیان استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • علی طالعی دانش‌جوی دکتری مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  • معصومه اسمعیلی دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده مقاله:

گسترش فضای مجازی، زمینه ارتباطات مجازی در میان نوجوانان و گروه‌های همسالان‌شان را فراهم ساخته است و در نتیجه ممکن است آسیب‌های ارتباطی در فضای مجازی ایجاد گردد. خشونت مجازی یکی از آسیب‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای انواع خشونت‌های متداول فراهم کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب نوجوانان از خشونت و پرخاش‌گری در فضای مجازی به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و به روش کولایزی جمع‌آوری می‌گردید. 16 دانش‌آموز 14 تا 16 ساله منطقه 18 تهران که در شبکه‌های اجتماعی مجازی فعال بودند بر اساس معیارهای ورود به پژوهش انتخاب شدند. تحلیل مصاحبه‌ها منجر به شناسایی 2 مضمون اصلی (حاضرجوابی و قلدرنمائی) و 7 مضمون فرعی (انگیزه، الگوسازی، انتقال جدال کلامی، نمایش خود جعلی، دعوای مجازی، دعوای گروهی مجازی و تشدید دعوا) و 102 مفهوم اولیه شد. به هر حال، خشونت در شبکه‌های اجتماعی مجازی ابتدا به صورت الگوسازی جدال کلامی تجربه می‌شود و سپس با نمایش خود جعلی به صورت قلدر نمائی نشان داده می‌شود تا نیاز به دیده شدن و مطرح شدن را ارضاء نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقد کتاب خشونت رسانه‌ای و پرخاشگری معادله‌ خشونت رسانه‌ای ـ پرخاشگری اجتماعی: علم یا افسانه؟

تا پیش از اینکه میشل فوکو در میانه دهه 70، اثر جنجالی خود را درباره سرشت مجازات در عصر مدرن منتشر کند، هیچ‌کس تردیدی نداشت که تاریخ تطور و تحول اشکال و انواع مجازات، به سمت انسانی شدن میل کرده است و در نگاهی کلی، در عصر مدرن، با شیوه‌های انسانی تری با محکومان و متهمان برخورد می‌شود، اما «مراقبت و تنبیه» به مخاطبان خود نشان داد که این انگاره، افسانه‌ای بیش نیست و اساساً نمی‌توان روندی منظ...

متن کامل

تبیین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در آموزش: یک مطالعه کیفی

زمینه و هدف: شبکه‌های اجتماعی مجازی، از فن‌آوری‌های نوینی می‌باشد که در دهه گذشته پا به عرصه ارتباطات نهاده است و به طور چشمگیری در حوزه‌های گوناگون از جمله آموزش، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این که این رسانه‌های نوین اجتماعی، شیوه‌های زندگی و ارتباطی افراد را دچار تغییراتی کرده است و از طرفی گرایش و توجه دانشگاه‌ها به استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش دانشجویان می‌باشد، هدف از انج...

متن کامل

تجربیات سالمندان از تعاملات اجتماعی آنلاین: یک مطالعه پدیدارشناسی

هدف: شبکه‌های اجتماعی آنلاین این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند که از هر جای دنیا که هستند، بتوانند با افراد دیگر ارتباط متنی، صوتی و تصویری برقرار کنند. مطالعات نشان داده است که استفاده سالمندان از شبکه‌های اجتماعی و برقراری ارتباطات آنلاین می‌تواند باعث افزایش حمایت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش سلامتی آن‌ها گردد. هدف از این مطالعه درک تجربیات سالمندان از تعاملات اجتماعی آنلاین بود...

متن کامل

اجتماعی شدن حرفه ای در پرستاران بالینی: یک مطالعه پدیدارشناسی

زمینه و هدف: اجتماعی شدن، فرآیند پذیرش نقش های حرفه ای و یک راه واقعی برای توسعه هویت حرفه ای به شمار می رود؛ لذا این مطالعه با هدف تبیین این مفهوم در پرستاران در بالین صورت گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی از نوع کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شده است. 10 نفر پرستار بالینی از بیمارستان های آموزشی در شهرهای شهرکرد و تهران در مطالعه مشارکت داشتند. داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار...

متن کامل

نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن می باشند. امروزه گسترش فناوری اطلاعاتو ارتباطات و کاربردهای آن به گونه ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شود. در میان شبکه های اجتماعیمجازی، فیس بوک شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بگذارد. سرمایه اجتماعی حاصل تعاملاتو هنجارهای گروهی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مفا...

متن کامل

پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی)

پیشرفت فناورانه وسایل اطلاعاتی و ارتباطی جدید، به‌خصوص شبکه‌­های اجتماعی مجازی، نقش تعیین­‌کننده‌ای در برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات بین متولدان دهه 60 ایفا کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است، با درک واقعی ساختار تجربه زیسته افراد مشارکت‌کننده از شبکه­‌های اجتماعی مجازی، مؤلفه­‌های اصلی تشکیل‌دهنده اخلاق اجتماعی و چگونگی تبلور آن در رفتار اجتماعی آنان تحلیل شود. روش پژوهش، کیفی با ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  25- 48

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023