مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین در سلول‌‌های سرطانی کولون و کبد

نویسندگان

  • بهنام رسولی, فاطمه گروه پژوهشی روش‌های تشخیص و درمان‌های نوین، پژوهشکده فناوری زیستی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • موسوی, مهدی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

مقدمه آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد از جمله شایع‌‌ترین سرطان‌‌ها در ایران هستند که آمار ابتلا و مرگ ناشی از آنها موجب نگرانی است. از آنجا که تلاش جهت معرفی رویکردهای جدید و موثرتر ضد سرطان بشدت احساس می‌‌شود، هدف از این پژوهش مقایسه اثرات سمیت سلولی پارتنولید، ملفالان و پروکاربازین بود. مواد و روش‌‌ها در این مطالعه از دو رده سلول HT29 و HepG2 (به ترتیب مدل‌‌هایی از سلول‌‌های آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد انسان) استفاده شد. پس از تیمار سلول‌‌ها طی 24، 48 و 72 ساعت با غلظت‌‌های افزایش یابنده از مواد، میزان زنده مانی سلول‌ها با استفاده از روش سنجش MTT ارزیابی و تغییرات ریخت شناسی سلول‌‌ها بررسی شد. یافته‌‌ها مقادیر IC50 پارتنولید و ملفالان در سلول‌های HT29 پس از 72 ساعت به ترتیب 5/8 و  mg/mL 160 محاسبه شد، در حالیکه تیمار با بالاترین غلظت پروکاربازین تنها 5 درصد کاهش زنده مانی را سبب شد. همچنین IC50 پارتنولید و ملفالان در سلول‌های HepG2 به ترتیب 15 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد، و تیمار با غلظت 160 میکروگرم بر میلی لیتر پروکاربازین زنده مانی سلولی را تنها 18 درصد کاهش داد. تغییرات ریخت شناسی هر دو رده سلولی نیز پس از تیمار با پارتنولید نتایج حاصل از بررسی MTT را تایید کرد. نتیجه‌‌گیری با توجه به اینکه پارتنولید دارای اثرات سمیت سلولی بیشتری نسبت به دو نوع داروی آلکیله کننده بود، می‌تواند به عنوان گزینه مناسبی جهت طراحی رژیم‌‌های شیمی درمانی برای آدنوکارسینومای کولون و کارسینومای کبد مد نظر قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتز هیبرید پارتنولید و ملفالان و بررسی قدرت سمیت سلولی آن در برابر سلولهای سرطانی پستان

زمینه و هدف : ملفالان (MEL) یک عامل شیمی درمانی در درمان ملانوم متاستاتیک و سرطان پستان است .با این حال، عوارض جانبی MEL برنامه های بالینی آن را محدود می کند. پارتنولید، سزکویی ترپن لاکتون در گیاه دارویی گل بابونه گاوی میباشد که دارای خاصیت ضد لوسمی است. با وجود مزیت‌های زیاد ، این ترکیبات دو نقص آشکار دارند: غیر اختصاصی بودن برای سلول‎های سرطانی و حلالیت اندک در آب. هدف از انجام این تحقی...

متن کامل

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C.Koch برروی سلول‏های سرطانی کولون انسان

گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصارۀ متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع‏آوری شد. بخش‏های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصارۀ متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غل...

متن کامل

بررسی اثرات نانو میکروحباب ها هوا و اکسیژن بر سمیت سلولی و القای آپوپتوز در سلول‎های سرطانی کبد (رده Huh7)

مقدمه کارسینوم کبدی (کارسینوم هپاتوسلولار) یکی از شایع‎ترین سرطان‎های دنیا است و سالانه حدود یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا می‎شوند. فناوری نانو یکی از فناوری‌های پیشرو در سال های اخیر است که در بخش های کشاورزی، صنعت و سیستم</strong...

متن کامل

بررسی تاثیر دو داروی آتورواستاتین و آسپرین بر فنوتیپهای سلولهای سرطانی کبد در مدل کشت سلولی

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، بیماری های مرتبط با کبد یکی از دلایل ابتلا به سرطان کبد می باشند. ابداع روشها و ترکیبات دارویی جدید منجر به افزایش قابل توجه توانایی ما در درمان سرطانها می گردد. این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای اثر دو ترکیب دارویی شناخته شده آتورواستاتین و آسپرین بر فنوتیپهای سلولهای مدل سرطان کبد انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی پس از تهیه رده سلو...

متن کامل

ارزیابی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز علیه رده سلولی سرطانی کولون (HT29)

سابقه و هدف: امروزه تحقیقات در زمینه نانوذرات برای استفاده تشخیصی و درمان سرطان روبه افزایش است. در این مطالعه سمیت نانو­ذرات نقره سنتز شده با عصاره گیاه آرتمیزیا روی رده­ های سلولی سرطان کولون (HT29) و نرمال HEK293 ارزیابی گردید. مواد و روش ­ها: در این مطالعه سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه آرتمیزیا تورنفورتیانا انجام گرفت. سپس، نانوذرات نقره با روش­ های طیف­سنجی مرئی فرابنفش(UV-vis) ،...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  32- 40

تاریخ انتشار 2018-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023