زیور صالحی

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

[ 1 ] - مطا لعه گرده‌شناسی سرده Hypericum در ایران و اهمیت تاکسونومیک آن

در این مطالعه ده گونه و دو زیرگونه از سرده Hypericumدر ایران، متعلق به چهار بخشه توسط میکروسکپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. دانه‌های گرده به صورن موناد، جور قطب تا تقریباً جور قطب و ناجور قطب، دارای اشکال استوانه‌ایی، تقریباً استوانه‌ایی، کروی و کروی- استوانه‌ای، اندازه کوچک تا متوسط می‌باشند. طرح کلی دانه‌های گرده از نمای قطبی گرد، سه گوش، چهار گوش، تخم مرغی و از نمای استوایی بیضوی، چها...

[ 2 ] - بررسی پلی‌مورفیسم Ala234Thr ژن SEPP1 در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان گیلان

زمینه: سلنوپروتئین P (Sepp1) سلنوپروتئین عمده پلاسما بوده و بیش از 50 درصد سلنیوم پلاسما را در بر می‌گیرد. اثرات مستقیم و غیرمستقیم Sepp1 روی دفاع آنتی‌اکسیدانی می‌تواند مسئول نقش آن در ریسک سرطان باشد. یکی از پلی‌‎مورفیسم‌های رایج ژن SEPP1، پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs3877899)Ala234Thr  است که در ناحیه کدکننده ژن واقع می‌باشد. در این مطالعه، ارتباط پلی‌مورفیسم Ala234Thr ژن SEPP1 با سرطان پستا...

[ 3 ] - بررسی پلی‌مورفیسم Glu298Asp ژن eNOS در بیماران مبتلا به گلوکوم در جمعیتی از گیلان

زمینه: گلوکوم از علل مهم نابینایی غیر قابل برگشت در سراسر جهان است و با اضمحلال سلول‌های گانگلیونی شبکیه و آسیب عصب بینایی مشخص می‌شود. خود تنظیمی نامناسب عروقی نقش مهمی در سبب شناسی گلوکوم ایفا می‌کند. نیتریک اکسید (NO) جریان خون را در عروق افزایش می‌دهد و به غلبه بر استرس کمک می‌نماید. NO گردشی در اندوتلیوم عروق، منحصراً توسط ایزوفرم اندوتلیالی نیتریک اکسید سنتاز (eNOS) سنتز می‌شود. Glu298Asp ...

[ 4 ] - ارتباط پلی‌مورفیسم 1267 A/G ژن HSP70-2 با بروز کاتاراکت در جمعیت گیلان

زمینه: کاتاراکت کدورت قابل رؤیت عدسی چشم و علت اصلی نابینایی قابل برگشت در جهان است. استرس اکسیداتیو به عنوان فاکتور اصلی تشکیل کاتاراکت شناخته می‌شود. پروتئین HSP70-2 یک چاپرون مولکولی است که برای بقا سلول در شرایط استرس ضروری می‌باشد. ژن HSP70-2 در ناحیه آنتی ژن لکوسیتی انسانی کلاس ΙΙΙ قرار دارد. این ژن پروتئینی القاپذیر را کد می‌کند. یکی از شناخته‌شده‌ترین پلی‌مورفیسم‌های HSP70-2، 1267 A/G م...

[ 5 ] - بررسی پلی مورفیسم Pro198Leu ژن GPX1 به عنوان فاکتور خطر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

زمینه: استرس اکسیداتیو شرایطی است که در آن تعادل بین گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و آنتی‌اکسیدان‌ها مختل می‌شود. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX-1)، به عنوان یک آنزیم آنتی اکسیدان ROS را طی یک فرایند متوالی از میان می‌برد. یکی از پلی‌مورفیسم‌های عملکردی ژن GPX1، پلی‌مورفیسم Pro198Leu می‌باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط پلی‌مورفیسم Pro198Leu ژن GPX-1 با سرطان کولورکتال می‌باشد. مواد و روش‌ها: د...

[ 6 ] - بررسی ارتباط پلی مورفیسم INDEL HLA-G با بیماری سیستمیک لوپوس اریتماتوز(SLE) در استان گیلان

زمینه و هدف سیستمیک لوپوس اریتماتوز (SLEعلت تاکنون ناشناخته است اما برخی نقش دارند. کلاس I ی به خانواده آنتی­ژن­های غیر کلاسیک HLA تعلق دارد.  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی­مورفیسم INDEL (درج یا حذف قطعه bp14) ناحیه  3'UTR ژن HLA-G در بیماران مبتلا به سیستمیک لوپوس اریتماتوز می باشد. در این تحقیق 80 بیمار مبتلا به SLE ژنومی از خون محیطی استخراج گردید. تعیین ژنوتیپ توسط ARMS-PCR (ویرایش ...

[ 7 ] - پیوستگی ژنتیکی پلی‌مورفیسم G1125A ژن SEP15 با بدخیمی پستان

مقدمه: تعدادی از گوناگونی ژنتیکی در ژن‌های کدکننده‌ی سلنوپروتئین‌ها نتایج کارکردی دارند.Sep15 ویژگی آنتی‌اکسیدان دارد، بنابراین ممکن است در فرآیند سرطان‌زایی نیز دخیل باشد. شناخته‌ شده‌ترین پلی‌مورفیسم این ژن، G1125A (rs5859)، در ناحیه‌ی 3'UTR ژن واقع شده و دربردارنده جایگزینی G به A در موقعیت ۱۱۲۵ است. هدف: تعیین پیوستگی ژنتیکی پلی‌مورفیسم G1125Aژن SEP15با بدخیمی پستان. مواد و روش‌ها: این مطال...

[ 8 ] - بررسی پیوستگی پیاپی بودن پلی AT ژن XPC در بیماران دچار بدخیمی پستان

چکیده مقدمه: سرطان پستان افزون شدن بدخیم سلول‌های اپی‌تلیالی مجاری یا لوب‌های پستان است. انباشتگی آسیب‌های DNA به‌عنوان عاملی مهم در بروز سرطان پستان است. یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های دفاعی، راه بازسازی برداشت نوکلئوتیدی (NER) است. آشفتگی در بیان ژن‌های ترمیم  DNAنقش مهمی در سرطان‌زایی پستان ایفا می‌کند. XPC(Xeroderma pigmentosum, complementation group C) ژنی مهم در مسیر NER است که به شناسایی آس...

[ 9 ] - بررسی پلی مورفیسم ژن کاتالاز در بیماران دچار زخم پپتیک

چکیده مقدمه: بیماری زخم پپتیک (PUD)، نماینده گروهی از زخم‌های بخش بالایی دستگاه گوارشی، در معده و دوازدهه است. استرس اکسیداتیو و رادیکال‌های آزاد، از عوامل دخیل در پاتوژنز این بیماری است. سلول‌ها برای از بین بردن گونه‌های فعال اکسیژن از چندین آنزیم با فعالیت آنتی‌اکسیدانی استفاده می‌کنند. یکی از این آنزیم‌های، کاتالاز است که پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می‌کند. هدف: بررسی ارتباط پلی‌...

[ 10 ] - ارتباط حذف ژن گلوتاتیون -SترانسفرازM1 (GSTM1) با رتینوپاتی دیابتی

چکیده مقدمه: رتینوپاتی دیابتی عارضه شایع دیابت قندی است که رگهای شبکیه چشم را درگیر میکند. افزایش قند خارج سلولی در دیابت، محرک تولید گونههای واکنشپذیر اکسیژن (ROS) و افزایش استرس اکسیداتیو است. گلوتاتیون S– ترانسفرازها (GST)، آنزیمهایی هستند که موجب محافظت انسان در برابر آسیبهای حاصل از ترکیبهای اکسیژنی واکنشپذیر میشوند. در انسان، ژن (GSTM1) پلی مورفیک بوده و حذف این ژن موجب تولید نشدن این آنز...

[ 11 ] - بررسی پلی مورفیسم ژن1 GSTM و سقط جنین در استان گیلان

Background and purpose: Spontaneous abortion (SA) is pregnancy termination prior to 20 weeks gestation or with a fetus born weighing less than 500 grams. The etiology of spontaneous abortion (SA) remains unclear, but it may be related to a possible genetic predisposition. The glutathione Stransferases (GSTs) are a family of enzymes involved in the detoxification of a wide range of chemicals....

[ 12 ] - ارتباط پلی‌مورفیسم Asp148Glu ژن ApE1 با ناباروری ایدیوپاتیک مردان

زمینه و هدف : علی‌رغم پیشرفت‌های حاصله در شناخت فیزیولوژی تولیدمثل انسان؛ دلایل اصلی ناباروری مردان در 50 درصد موارد ناشناخته باقی مانده که به آن ناباروری ایدیوپاتیک اطلاق می‌گردد و در حدود 5-7% از جمعیت مردان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. محصول ژن ApE1 یک پروتئین چند عملکردی است که در مسیر ترمیم با برداشت باز (BER) نقش مهمی دارد. پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی T>G در اگزون شماره 5 منجر به جانشینی Asp>G...

[ 13 ] - شناسایی گونه‌های جدیدی از دی‌ازوتروف‌های اندوفیت همیار برنج و گندم با استفاده از آنالیز ژن 16S rDNA و FTIR

در این مطالعه شش جدایه اندوفیت، شامل سه جدایه از ریشه سه رقم برنج (جدایه‌های PxR1، PxR2 و StR1) و سه جدایه از ریشه سه رقم گندم (جدایه‌های PxW1، PxW2 و PxW3) جداسازی و با استفاده از آزمایش فنوتیپی، شامل طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و همچنین، آنالیز ژنوتیپی نظیر PCR ژن 16S rDNA، تمام جدایه‌ها به غیر از جدایه StR1 Pseudoxanthomonas شناسایی شدند. مقایسه روش‌های یاد شده نشان داد که دو جدای...

[ 14 ] - شیوع بتالاکتامازهای نوع CTX-M در جدایه‏‏ های E. coli با مقاومت چندگانه دارویی از شمال ایران، رشت

  مقدمه: بتالاکتامازهای با طیف گسترده ( ESBLs ) به‏عنوان مهم‏ترین شاخص مقاومت به آنتی بیوتیک‏ها در بین انتروباکتریاسه‏ها در سراسر جهان هستند. در طول دهه گذشته، انواع CTX - M از ESBL شیوع بالایی داشته و بیشتر در ارتباط با مسببین مهم عفونت ناحیه ادراری ( UTI ) هستند. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک و فراوانی بتالاکتامازهای CTX - M در بین جدایه‏‏های E. coli با مقاومت چندگانه دا...

[ 15 ] - بررسی اثر سمیت سلولی نانوکورکومین دندروزومی بر مدل متاستاتیک 4T1 سرطان پستان

مقدمه: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در تولید داروهای سنتزی، هنوز گیاهان دارویی به عنوان یکی از راه‌کارهای مهم جهت درمان سرطان مطرح می‌باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات سمیت نانو‌کورکومین دندروزومی بر رده سلولی 4T1 استخراج شده از تومورهای پستانی موش BALB/c می‌باشد. مواد و روش‌ها: آزمون MTT جهت بررسی توانایی زیستی رده سلولی 4T1 و سلول‌های فیبروبلاست پوستی ...

[ 16 ] - بررسی شیوع حذف قطعه bp4977 از ژنوم میتوکندریایی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک

Background and Aim: A peptic ulcer is a breach in the gastric or duodenal mucosa down to the submucosa. There is evidence concerning the role of Reactive Oxygen Species (ROS) in the genesis of such ulcers production of intracellular ROS along mitochondria oxidative phosphorylation (OXPHOS) predisposes the deletion of 4977 bp mtDNA. The aim of the present study was to evaluate the association of...

[ 17 ] - تاثیر پپتیدهای ضدرگ‌زایی بربیان ژن های Caspase-3 و Caspase-9 در مدل موش Balb/c دارای سرطان پستان القا شده با رده سلولی 4T1

سرطان پستان شایع‌ ترین نوع سرطان در زنان است و ۲۵درصد تمام موارد سرطان را به ­خود اختصاص می‌دهد. در همه سرطان‌ها از جمله سرطان پستان مراحل رشد، تهاجم و متاستاز وابسته به عوامل درون سلولی متعددی است که یکی از آن­ها فرایند رگ‌ ­زایی (آنژیوژنز) می‌ باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پپتید‌های ضد رگ ­زایی طراحی شده بر بیان ژ...

[ 18 ] - Prevalence of plasmid-encoded carbapenemases in multi-drug resistant Escherichia coli from patients with urinary tract infection in northern Iran

Objective(s): Resistance to carbapenems as the last line for controlling resistant bacteria is increasing due to production of carbapenemase. The aim of this study was to detect the plasmid-encoded carbapenemases using phenotypic methods and multiplex PCR among the multi-drug resistant (MDR) isolates from patients with urinary tract infection (UTI) in northern Iran.<br...

[ 19 ] - P-120: Evaluation of OGG1 Ser326Cys Polymorphism in Idiopathic Male Infertility

Background Male infertility is a multifactorial syndrome encompassing a wide variety of disorders. In more than half of infertile men, the cause of their infertility is unknown (idiopathic) and could be congenital or acquired. OGG1 is a bifunctional glycosylaseii, in that it has both AP lyase and DNA glycosylase activity and one of its functions is to excise and remove 8-oxo-dGuo from DNA. Amon...

[ 20 ] - The enhancing effect of electromagnetic field on the expression of Oligodendrocyte transcription factor 1 and 2 (Olig1/2) in the mice cerebral cortex

Olig1 and Olig2, two transcription factors, play regulatory function in the differentiation and specification of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs). In this study the effects of electromagnetic fields (EMF) on total protein concentration ( TPC ) and Olig1 and Olig2 expression in the cerebral cortex of mouse was examined. Twenty-one Balb/c mice were separated into three groups: control, EMF...