× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مسعود طاهری نیا

استادیار حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متداول‌ترین شاخص‌های کیفیت سود در این پژوهش، پایداری سود، ارزش پیش‌بینی‌کنندگی سود و قابلیت اتکاء سود است. به همین منظور سه فرضیة تدوین و داده­های مربوط به 100 سال شرکتی عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1384 تا 1393 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از تکنیک ر...

[ 2 ] - تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

استدلال‌های اصلی علم اقتصاد بر این مبنا استوار است که رقابت در بازار محصولات، یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بی‌کفایتی‌های آنان است هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اجزای سرمایه فکری شامل: سرمایه به کار گرفته شده، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است. به ه...

[ 3 ] - بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در پی وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان به ویژه در سپتامبر 1997 و سپس افشای ماجرای ورلد کام، انرون، زیراکس و پارمالات در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383، موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک پدیده مورد لزوم اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داد.لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرکز زدایی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته شد...