Mitra Emam

Department of Biotechnology, Research Institute of Forests and Rangeland, P.O. Box 13185-116, Tehran, Iran

[ 1 ] - Micro Propagation of Eucalyptus globules Through Mature Trees

Eucalyptus globulus is an important rapid-growing trees in Eucalypts that applied for agroforestry and tree improvement programs. It has been used as a source of pulp in paper industry, essential oil and honey production. Asexual propagation with conventional methods such as cutting and graft wasnot possible or obtained success was very low, because of hard proliferation of adventitious roots. ...

[ 2 ] - بررسی کالزایی و باززایی جهت ایجاد تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‏های مختلف گل محمدی Rosa damascene. L) )

گل محمدی Mill.) (Rosa damascena از مهمترین گونه‌های معطر است که دارای خواص دارویی و اثرات درمانی می‌باشد. در این تحقیق، بررسی باززایی جهت ایجاد تنوع ژنتیکی بر روی 18 ژنوتیپ مختلف گل محمدی صورت گرفت. القای کالوس بر قطعات برگ، گلبرگ، میله و گوشوارک برگ ژنوتیپ‌های مزبور انجام گردید. کشت ریزنمونه‌ها روی محیط MS نیمه جامد با غلظتهای مختلف هورمونی انجام گردید. میزان کل کال‌زایی در هر ژنوتیپ اندازه‌گ...

[ 3 ] - بررسی مقایسه‌ای ریزازدیادی به شیوه شبه فتواتوتروفیک و فتوتروفیک گیاه تیس (Sorbus aucoparia L.)

چکیده گیاه تیس (Sorbus aucoparia) از گونه‌های مهم جنس Sorbus در خانواده Rosaceae است . اهمیت این گونه بیشتر به منظور تجدید حیات جنگل در مناطق کوهستانی و ارزش دارویی و صنعتی میوه و چوب آن است. با توجه به رو به انقراض بودن پایه‌های تیس در جنگل‌های شمال ایران، تکثیر غیرجنسی پایه‌های مسن از طریق کشت جوانه می‌تواند به تکثیر و حفاظت پایه‌های این گونه کمک نماید. در این مطالعه، تکثیر گونه تیس با روش فت...

[ 4 ] - ریزازدیادی Eucalyptus maculata از پایه بالغ به روش کشت درون‌شیشه‌ای

توانایی رشد سریع اکالیپتوس‌ها سبب شده تا این جنس در جنگل‌کاری، مصارف صنعتی و دارویی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کند. گونه درختی  E. maculata Hookاز نظر تولید برخی ترکیبات شیمیایی و مصارف دارویی نسبت به سایر اکالیپتوس‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. از طرفی به دلیل مشکلات تکثیر جنسی و غیرجنسی این گونه، در این تحقیق امکان تکثیر این گیاه به روش کشت ‌درون‌شیشه‌ای با استفاده از ریزنمونه‌های پایه بالغ مو...

[ 5 ] - اثر محیط کشت، ژنوتیپ و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه جاتروفا (Jatropha curcas L.)

جاتروفا،Jatropha curcas  یک گونه گرمسیری سریع‌الرشد از خانواده Euphorbiaceae است این گیاه باارزش دارای اهمیت اقتصادی، دارویی و صنعتی است. تکثیر معمول گیاه از طریق بذر و قلمه می‌باشد. نظربه روغنی بودن بذر جاتروفا و پایین بودن قوه نامیه آن، از کشت جوانه برای تکثیر گیاه استفاده شد. برای ریزازدیادی گیاه، از جوانه‌های رأسی دانهال‌های دو و چهارساله جاتروفا (‌ژنوتیپ 1 و 2)، در فصل‌های مختلف سال استفاد...

[ 6 ] - بررسی تأثیر محیط‌کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر ریزازدیادی گونه Eucalyptus occidentalis

گونه Eucalyptus occidentalis درختی سریع‌الرشد که به‌خاطر نوش و گرده‌اش برای تولید عسل، اسانس در صنعت داروسازی، تانن در صنعت چرم‌‌سازی و فیبرهای چوبی در صنعت کاغذ‌سازی کشت می‌شود. در این تحقیق، ریزازدیادی گونه E. occidentalis به‎طریق کشت جوانه در محیط کشت MS و GD در آزمایش‌‌ فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. بهترین روش سترون‌سازی بذر، شستشو زیر آب جاری به‎مدت 2 ساعت و سپس 18 دقیقه در م...

[ 7 ] - بررسی شاخه‌زایی در تعدادی از جمعیت‌های گز روغنی (Moringa peregrina)

گز روغنی یکی از گونه‌های مهم و با ارزشی است که در عرصه‌های وسیعی از مناطق جنوب­شرقی کشور رویش دارد و به‌رغم اهمیت زیادی که در صنایع دارویی و نیز زیست محیطی دارد تاکنون کمتر مورد توجه بوده و اقدام کافی در زمینه شناخت توانمندیهای آن صورت نگرفته است. این گونه به دلایل مختلف در معرض فرسایش ژنتیکی است و به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ویژگی‌های مطلوب آن، حفظ این گونه می‌تواند بسیار ارزشمند باشد. در تح...

[ 8 ] - بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در ریزازدیادی درخت تا (.Celtis caucasica Willd)

گونه Celtis caucasica Willd یکی از درختان بومی جنس Celtis در ایران است. با توجه به اینکه درخت تا، گونه‌ای مقاوم به خشکی بوده و برخلاف جنس‌های دیگر خانواده نارون به بیماری مرگ نارون مقاوم است، بنابراین حفظ و تکثیر پایه‌های برتر آن به طریق غیرجنسی برای تولید در مقیاس انبوه برای جنگلکاری در مناطق خشک و انجام مطالعات بعدی حائز اهمیت است. در این تحقیق تکثیر غیرجنسی گونه مورد نظر به روش ریزازدیادی مر...

[ 9 ] - ریزازدیادی گونه کلیر (Capparis decidua) از طریق کشت سرشاخه درختان برگزیده و دانهال‌های کلیر

گونه کلیر  (Capparis decidua)از گیاهان بیابانی مقاوم به خشکسالی طولانی‌مدت است که خاص مناطق رویشی جنوب ایران (استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان) می‌باشد. با توجه به عدم زادآوری طبیعی این گونه در سال‌های اخیر، تکثیر غیرجنسی پایه‌های سالم این گونه از طریق کشت بافت، می‌تواند منجر به حفاظت از این منابع ژنتیکی با ارزش شود. تحقیق حاضر جهت کشت درون شیشه‌ای و تکثیر گونه کلیر از طریق ریزنمونه ...

[ 10 ] - ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.88.53.1.32.97 در بین گونه‌های درختان جنگلی سخت چوب، Eucalyptus citriodoraدرخت سریع‌الرشدی است که به‌دلیل دارا بودن اسانس معطر در عطرسازی، داروسازی و داشتن چوب نرم و سبک در صنایع کاغذسازی و مبل‌سازی کشت می­شود. در این تحقیق، ریزازدیادی E. citriodora به روش کشت جوانه جانبی در محیط کشت‌های MS و WPM بررسی شد. سترون‌سازی با دو محلول کلرید جیوه 1...