وفایی نژاد, طاهره

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران

[ 1 ] - مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE

  مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE     طاهره وفایی‌نژاد [1] ، علی فخرموحدی [2] ، طاهره سلیمی [3] *، شمس اله نوری‌پور [4]     تاریخ دریافت 29/10/1393 تاریخ پذیرش 25/01/1394     چکیده   پیش‌زمینه و هدف : اساس درمان در سندرم دیسترس تنفسی حاد نوزادان تنظیم تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن بوده است که توسط سبک‌های درم...