نجاتی, وحید

[ 1 ] - اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش‌‌های صحرایی ماده بالغ تحت تیمار با نیکوتین

مقدمه نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژن‌‌دار و ماده موثر موجود در سیگار می‌‌باشد. این ماده برای دستگاه‌‌های قلبی‌‌ـ عروقی، تنفسی و بافت‌‌های مختلف بدن سمی است. در مطالعه‌‌ حاضر نقش حفاظتی ژل‌‌ رویال به عنوان آنتی‌‌اکسیدان بر تغییرات بافتی و آسیب‌‌های اکسیداتیو ناشی از نیکوتین مورد بررسی قرارگرفت. مواد و روش‌‌ها در مطالعه حاضر از 56 سر موش صحرایی ماده بالغ استفاده شد که به 8 گروه 7 تایی شامل گروه 1...

[ 2 ] - اثر توأم روغن جوانه گندم و کاربامازپین در بهبود یادگیری و حافظه فضایی، در مدل موش صرعی

زمینه و هدف: بین بیماری صرع و کاهش حافظه روزانه، یادگیری و اختلال رفتاری ارتباط وجود دارد. کاربامازپین یک داروی ضدتشنج است که معمولاً در درمان صرع ژنرالیزه        تونیک - کلونیک استفاده می‌شود. روغن جوانه گندم، بالاترین میزان توکوفرول (ویتامینE ) را در میان سایر روغن‌های گیاهی دارا می‌باشد. در این مطالعه اثر توأم روغن جوانه گندم و کاربامازپین در بهبود یادگیری و حافظه فضایی، در مدل موش صرعی بررسی...

[ 3 ] - مطالعه تاثیر آنتی بیوتیک افلوکساسین برقطر لوله های اسپرماتوژنز دررت نربالغ و اثردرمانی ژله رویال برآن

افلوکساسین ازآنتی بیوتیکهای خانواده فلوروکینولونی می باشدکه روی بیماریهای عفونی دستگاه اداراری – تناسلی اثر میکند.ژله رویال توسط غدد هیپوفارنژیال زنبور کارگر ترشح می شود وبا تاثیر بر تولیدمثل ، تمایلات جنسی را افزایش می دهد . با توجه به اینکه آنتی بیوتیک ها در کاهش باروری نقش دارند و یکی از عوامل ناباروری محسوب می شوند هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر آنتی بیوتیک افلوکساسین برقطر لوله های منی ساز ...

[ 4 ] - The Protective Effect of Cell Wall and Cytoplasmic Fraction of Selenium Enriched Yeast on 1, 2-Dimethylhydrazine-induced Damage in Liver

Background: 1, 2-Dimethylhydrazine (DMH) enhances lipid peroxidation rate by tumor mitochondria than normal tissue counterpart and causes many disorders in antioxidant system in liver. It also increases the level of enzymes that metabolize toxin in liver and colon. The aim of this study was to evaluate the alteration of liver and its enzymes after DMH injection and evaluate protective effect of...

[ 5 ] - اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی سطح آنزیم مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بافت تخمدان رت های مدل PCOS

سندرم تخمدان پلی­ کیستیک (PCOS) بیماری شایعی است که 10-5% خانم­ ها را در سنین باروری درگیر می ­کند و با کاهش تخمک ­گذاری، افزایش آندروژن و مقاومت به انسولین همراه است. دانه سیاهدانه دارای تاریخچه غنی پزشکی و مذهبی و متشکل از ترکیبات شیمیایی قدرتمند است که می­ تواند اثرات بسیاری بر سلامت انسان بگذارد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه روی خواص آنتی ­اکسیدانی بافت تخمدان در رت­ ...

[ 6 ] - بررسی اثر روغن جوانه گندم بر پارامترهای اسپرمی، هورمون تستوسترون و پراکسیداسیون لیپیدی به دنبال درمان با کاربامازپین در موش های نر صرعی شده با پنتیلن تترازول

صرع یک اختلال نورولوژیکی می‌ باشد که با اختلال در فعالیت الکتریکی مغز ظاهر می‌ گردد. کاربامازپین یک داروی ضدصرع است که در دراز مدت باعث افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد اختلال در سیستم تولیدمثلی می ‌شود. هدف این مقاله بررسی اثر آنتی‌ اکسیدانی روغن‌ جوانه‌ گندم بر روی تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و پراکسیداسیون لیپیدی موش‌های صرعی تحت درمان با کاربامازپین می‌ باشد. در این مطالعه 48 موش سور...

[ 7 ] - اثر روغن جوانه گندم بر آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش سوری نر بالغ

چکیده مقدمه و هدف: تتراکلریدکربن به عنوان یک حلال آلی و ماده شیمیایی بینابینی که در صنایع کاربرد دارد می‌تواند عوارض جانبی متعددی ازجمله سمیت کبدی را موجب شود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی توانایی محافظت کبدی احتمالی روغن جوانه گندم در مقابل اختلالات کبدی ناشی از تتراکلریدکربن در موش‌های نر بود.    روش بررسی: در این مطالعه تجربی 48 سرموش سوری نر بالغ به طورتصادفی به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند و به مد...

[ 8 ] - اثر عصاره آبی دارچین بر رفتار شبه‌اضطرابی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

زمینه و هدف: امروزه استفاده از فرآورده­های گیاهی به عنوان مکمل یا جانشین داروهای شیمیایی در درمان بیماری­ها با عوارض جانبی و هزینه درمانی کم، رواج یافته است. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی دارچین بر رفتار شبه­ اضطرابی رت­های نر دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین بود.   روش بررسی: دراین مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی30± 200 گرم در چهارگروه هفت‌تایی مورد استفا...

[ 9 ] - بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ بارهنگ درمورفولوژی بافت بیضه و پارامترهای اسپرمی و میزان سطح تستوسترون در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

اهداف: ابتلا به دیابت، سبب اختلالات جنسی در افراد می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره برگ بارهنگ بر مورفولوژی بافتی بیضه، پارامترهای اسپرمی و غلظت سرمی تستوسترون در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده بود. روش‌ها: 24 سر موش صحرایی نر به‌طور تصادفی به سه گروه کنترل (C؛ دریافت‌کننده نرمال‌سالین)، دیابتی (DP) که عصاره برگ بارهنگ را با دوز 100میلی‌گرم‌برکیلوگرم وزن بدن به‌طور روزانه به‌مدت 42 روز و ب...

[ 10 ] - اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین

 سابقه و هدف: نیکوتین به عنوان ترکیب دارویی، تاثیر نامطلوبی روی دستگاه تولیدمثلی نر دارد. از آنجائیکه ژل‌رویال با خاصیت آنتی‌اکسیدانتی می‌تواند تنش ‌اکسیداتیو را تعدیل کند. این مطالعه به منظور بررسی محافظتی ژل رویال روی بافت بیضه و فراسنجه­های اسپرمی در موش­های تحت­تیمار با نیکوتین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 36 موش نر بالغ به­ صورت تصادفی به شش گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه او...

[ 11 ] - اثر محافظتی ژل رویال بر روی هیستومورفومتری بافت بیضه و روند اسپرماتوژنز در موش‌های صحرایی نر مواجه شده با تنش حرارتی

 مقدمه: هایپرترمی اسکروتومی به عنوان عامل ناباروری جنس نر شناخته شده است. تنش حرارتی در بیضه حتی برای یک دوره کوتاه می ­تواند باعث تخریب بافت بیضه و بروز اختلالات در روند اسپرماتوژنز شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات محفاظتی ژل رویال بر روی آسیب بیضه و اسپرماتوژنز پس از القاء تنش حرارتی  در موش ­های صحرایی نر انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 48 رت نر به­ طور تصادفی به 8 گروه 6...

[ 12 ] - Protective Effect of Wheat Germ Oil on Sex Hormones Disorders and Uterine Tissue Disorders Morphology Following Treatment with Carbamazepine in Epileptic Female Mice with Pentylenetetrazol

  Background & Objective: Epilepsy is one of the common neurological diseases and carbamazepine is an antiepileptic drug that causes oxidative stress, endocrine and the reproductive system long term disorders. The aim of this study is to evaluate the effect of wheat germ oil, as a rich source of antioxidants on sex hormones and uterine tissue in epileptic mice treated with carbamazepine. Materi...

[ 13 ] - Royal Jelly Promotes Ovarian Follicles Growth and Increases Steroid Hormones in Immature Rats

Objective Royal jelly (RJ) is a complementary diet widely used by traditional healers for the treatment of infertility. The aim of present study was to evaluate the effect of RJ on some reproductive parameters in immature female rats. MaterialsAndMethods In this experimental study, thirty two immature female rats (30-35gr) were divided into four groups (n=8 /group). Control group received 0.5 m...

[ 14 ] - Nano-micelle Curcumin; A Hazardous and/or Boosting Agent? Relation with Oocyte In-vitro Maturation and Pre-implantation Embryo Development in Rats

The present study was done to uncover the possible beneficial and/or detrimental effect(s) of nano-micelle curcumin (NMC) on oocyte in-vitro maturation and pre-implantation embryo development. Forty-eight mature female Wistar rats were assigned to control, 7.5, 15, and 30 mg/kg-1 NMC-receiving (orally, for 48 days) groups. To assess the cumulus-oocyte complexes (COCs), the ovaries were stimulat...

[ 15 ] - Nano-micelle Curcumin; A Hazardous and/or Boosting Agent? Relation with Oocyte In-vitro Maturation and Pre-implantation Embryo Development in Rats

The present study was done to uncover the possible beneficial and/or detrimental effect(s) of nano-micelle curcumin (NMC) on oocyte in-vitro maturation and pre-implantation embryo development. Forty-eight mature female Wistar rats were assigned to control, 7.5, 15, and 30 mg/kg-1 NMC-receiving (orally, for 48 days) groups. To assess the cumulus-oocyte complexes (COCs), the ovaries were stimulat...

[ 16 ] - Safety assessment of a new strain of Lactobacillus pentosus (IBRC=11143) as a candidate probiotic

Background: It is believed that the consumption of an adequate amount of live lactic acid bacteria (as probiotic) may improve the health of their host. Many strains of lactic acid bacteria are generally considered to be safe. However, some strains of these bacteria have shown some adverse effects. Objectives: This study aimed to investigate the safety of a new strain of Lactobacillus pentosus ...