محمدزاده, مهدی

دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - تأثیر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی بر فاکتورهای خونی در رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Chrome is regarded as an essential nutrient required for glucose and lipid metabolism, specifically in diabetic patients. Converting mineral form of chromium to organic as well as increasing its absorption seem to have more fruitful therapeutic effects due to the synergistic effect of these two anti-diabetes compounds(yeast and chromium). Therefore, the present study aimed to evalu...

[ 2 ] - سنجش مقایسه‌ای اثرات فلوکستین و ایمی‌پرامین بر رفتار شبه‌افسردگی، سطح سرمی کورتیکوسترون و گلوکز در موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف: افسردگی از شایع‌ترین اختلالات روانی است که می‌تواند از طریق حوادث استرس‌زای زندگی آشکار شود و ادامه یابد. از آنجا که روش درمان دارویی افسردگی، به‌کارگیری بلند‌مدت داروهای ضدافسردگی است؛ لذا این پژوهش با هدف مقایسه اثرات فلوکستین و ایمی‌پرامین بر روی افسردگی انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از ۲۴ رأس موش صحرایی نر (نژاد ویستار با محدوده وزنی 20±180 گرم)استفاده شد. حیوان‌ها ...

[ 3 ] - تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه نوروزک و فلوکسامین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی ‌نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف: استرس ‌اکسیداتیو با تأثیر بر سیستم عصبی، موجب اختلال در فرآیندهایی ازجمله یادگیری و حافظه می‌شود. همچنین استفاده از داروهای شیمیایی برای درمان افسردگی ناشی از استرس اغلب با تضعیف حافظه همراه است. در مطالعه حاضر، اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) به‌عنوان آنتی‌اکسیدان، به همراه داروی ضدافسردگی فلوکسامین بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی بر...

[ 4 ] - اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی

زمینه و هدف: امروزه، استفاده از فرآورده‌های گیاهی برای درمان اختلالات عصبی ازجمله اضطراب رواج یافته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثرات عصاره هیدروالکلی پسته‌کوهی و داروی فلووکسامین بر رفتار اضطرابی موش‌های صحرایی نر تحت استرس بی‌حرکتی صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 30 رأس موش صحرایی ‌نر بالغ نژاد ویستار (با وزن 30±170 گرم) به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. برای القای استرس بی‌حرکتی در ...

[ 5 ] - اثر ضدتکثیری و آپوپتوزی داروی لوواستاتین بر رده سلول سرطانی اریترومیلوئیدی K562

زمینه و هدف : لوواستاتین مهارکننده آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ ردوکتاز است و برای درمان هیپرکلسترولمی کاربرد دارد. مهار این آنزیم منجر به مهار فعالیت پروتوانکوژن Ras که در اغلب سرطان‌ها دارای موتاسیون است؛ می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر داروی لوواستاتین بر رشد و آپوپتوز رده سلول سرطانی اریترومیلوئیدی K562 انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی – تحلیلی ابتدا سلول‌های K562 کشت دا...

[ 6 ] - بررسی تنوع جمعیتی شاه میگو (Astacus leptodactylus) دریاچه مخزنی سد ارس با استفاده ازصفات ریخت سنجی

دریاچه مخزنی سد ارس زیستگاه گونه منحصر به ‌فرد و مهم اقتصادی از آبزیان با عنوان شاه‌ میگو ‌آب شیرین (Astacus leptodactylus) می‌ باشد. دریاچه پشت این سد امروزه یکی از منابع آبی مهم در زمینه آبزی ‌پروری است. تنوع اکولوژیک نواحی مختلف دریاچه باعث شده است جمعیت ‌های مختلفی از شاه‌ میگو آب شیرین دربخش‌ های مختلف دریاچه زندگ...

[ 7 ] - بررسی برهم کنش عصاره الکلی بره موم، لوامیزول، بتاگلوکان و لاکتوفرین با رده سلولی CHSE-214 در شرایط آزمایشگاهی

در حال حاضر استفاده از محرک‌ های رشد و ایمنی به‌ طور گسترده‌ ای در پرورش آبزیان مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این ترکیبات دارای خواص مفیدی هستند ولی تاکنون تحقیقی پیرامون اثرات ناخواسته آن‌ ها در آبزیان انجام نشده است. رده سلولی CHSE-214 عموماًً در بررسی اثرات ترکیبات مختلف هم‌ چون محرک‌ های رشد و ایمنی در آبزیان، تکثیر ویروس ‌ها در دماهای خاص و آشکار کردن ...

[ 8 ] - اثرات آنتی اکسیدانی عصاره آبی دارچین در بافت پانکراس رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دیابت شایع ‌ترین بیماری متابولیک در کل دنیاست. عوارض دیابت با استرس اکسیداتیو القا شده به ‌وسیله تولید رادیکال‌ های آزاد ارتباط دارد. بدن از طریق مکانیسم‌ های دفاع آنتی اکسیدانی به مبارزه با آن برمی ‌خیزد. در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی دارچین بر اثر آنتی اکسیدانی این عصاره بر بافت پانکراس مورد آزمایش قرار گرفت. در این بررسی از 21 موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده گردید. حیوانات به سه گروه هفت‌ ت...

[ 9 ] - تقویت حافظه موش‌های رت نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین در اثر تغذیه با آهن و مخمر تک سلولی غنی شده با کروم زیستی

بیماران دیابتی مشکلاتی در کاهش حافظه را نشان می‌دهند که ناشی از اختلال متابولیسم گلوکز می‌باشد. مکمل‌های حاوی کروم زیستی ممکن است مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 را کاهش داده و موجب بهبود حافظه شوند. کروم زیستی می‌تواند با غنی ‌سازی کروم معدنی در مخمر ایجاد شود. براساس مطالعات انجام شده آهن نه تنها نقش مهمی را در تولید میلین و هم‌ چنین نوروترانسمیترهایی سلولی دارد بلکه روی جذب کروم در بدن نیز ...

[ 10 ] - اثر عصاره آبی دارچین بر رفتار شبه‌اضطرابی رتهای نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

زمینه و هدف: امروزه استفاده از فرآورده­های گیاهی به عنوان مکمل یا جانشین داروهای شیمیایی در درمان بیماری­ها با عوارض جانبی و هزینه درمانی کم، رواج یافته است. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی دارچین بر رفتار شبه­ اضطرابی رت­های نر دیابتی القا شده با استرپتوزوتوسین بود.   روش بررسی: دراین مطالعه تجربی 28 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی30± 200 گرم در چهارگروه هفت‌تایی مورد استفا...

[ 11 ] - بررسی اثر ضد سرطانی داروی پروپرانولول در رده‌ی سلول سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی

مقدمه و هدف: یکی از پروتئین‌های درگیر با سرطان و استرس، گیرنده‌های بتا آدرنرژیک‌اند. فعالیت درمانی بلوکه کننده‌های بتا مانند پروپرانولول به بلوکه کردن گیرنده‌های بتا آدرنرژیک نسبت داده می‌شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر مهاری داروی پروپرانولول بر روی رشد رده‌ی سلول‌های سرطانی K562 می‌باشد. مواد و روش ها: به منظور ارزیابی فعالیت ضد ‌سرطانی داروی پروپرانولول، ابتدا غلظت‌های مختلفی از داروی ...

[ 12 ] - اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتیینی OmpF: یک رویکرد تجربی

Background: Widespread of telecommunication systems in recent years, have raised the concerns on the possible danger of cell phone radiations on human body. Thus, the study of the electromagnetic fields on proteins, particularly the membrane nano channel forming proteins is of great importance. These proteins are responsible for keeping certain physic-chemical condition within cells and managin...

[ 13 ] - اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE

آرتمیا یکی از انواع سخت پوستان است که شوری‌های بسیار بالا را تحمل می کند. به واسطه‌ی تغییرات اقلیمی و بالا رفتن شوری منابع آب‌های داخلی و تالاب ها و همچنین اهمیت آرتمیا به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در امر پرورش و تغذیه لارو ماهی و میگو، بررسی ویژگی‌های مولکولی جمعیت‌های مختلف آرتمیا ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر استرس شوری بر روی بیان ژن Na+/K+ATPase در اگزون شماره 7 دو جمعیت م...