مسعود ادیب مرادی

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران

[ 1 ] - بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

زمینه مطالعه: در طب سنتی کشورهای آسیایی از جمله ایران، این تصور وجود دارد که کافور می‌تواند در کاهش میل جنسی افراد نقش داشته باشد. تا به امروز هنوز صحّت این باور به اثبات نرسیده است همچنین مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود می‌باشد. هدف: در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی دقیق‌تر اثرات کافور بر کیفیت اسپرم‌ موش سوری، نقش ویتامین E بعنوان یک آنتی‌اکسیدانت در درمان عوارض ناشی از کافور بررسی شد. روش‌کا...

[ 2 ] - بررسی تغییرات هیستومورفومتری پوست موش صحرایی بالغ متعاقب تزریق PRP و PPP

زمینه مطالعه: PRP یک فرآورده بیولوژیک است که تفاوت معنی‌دار آن در مقایسه با داروهای صنعتی و برخی روش‌های سنتی نشان داده شده است. از مزایای این  روش، سهولت تهیه PRP در مقایسه با مواد بیولوژیک دیگر و همچنین امکان تهیه این فرآورده در مطب و ایمنی بالای آن می‌باشد. هدف: بررسی اثرات تزریق پلاسما بر پارامترهای بافت‌شناسی پوست بود. روش‌کار: 30 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: گروه کنت...

[ 3 ] - اثر سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی (Artemisia sieberi) بر خصوصیات مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی و سیستم ایمنی در جوجههای گوشتی

زمینه مطالعه: اسانس‌ها به عنوان محرک‌های رشد نقش مهمی در بهبود فلور میکروبی و خصوصیات مورفولوژیکی روده و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی دارند. هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی سطوح مختلف اسانس درمنه دشتی بر مورفولوژی روده، جمعیت میکروبی سکوم و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی بود. روش کار: از 200 قطعه جوجه یک روزه سویه رأس (308) در قالب طرح کاملاًً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار به مدت 42 روز استفاده شد. ت...

[ 4 ] - مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی اندام جفت‌گیری نر در سنجاب ایرانی

زمینه مطالعه: سنجاب ایرانی یک گونه از خانواده سنجاب‌ها در خاور میانه بوده و در رابطه با آناتومی دستگاه‌های مختلف این حیوان اطلاعات کمی موجود می‌باشد. هدف: در این مطالعه ساختار پنیس 6 سنجاب بالغ نر مورد بررسی آناتومیکی و  بافت شناسی قرار گرفت. روش کار: پنیس در هر حیوان بعد از آسان کشی با کتامین و زایلازین، از ناحیه ریشه، تنه و قسمت آزاد با استفاده از تکنیک‌های بافت شناسی و رنگ آمیزی ‌H&E‌، ورهاف...

[ 5 ] - تأثیر کم‌کاری تیروئید بر روند تکثیر سلول‌های سوماتیک وجنسی بیضه گوسفند لری

زمینه مطالعه: نقش هورمون‌های تیروئیدی در رشد و تکامل طبیعی جنین از سال‌ها قبل شناخته شده است،این هورمون‌ها همچنین در تکامل اندام‌های تناسلی و فعالیت آنها موثرند. هدف: هدف از این تحقیق مطالعه اثر کم‌کاری تیروئید بر روی تکثیر سلول‌های بیضه گوسفندان لری‌-‌‌بختیاری بود. روش کار: تعداد 18 راس بره لری‌بختیاری با میانگین سنی (1‌±‌5 ماه) طی دو ماه دوره آزمایش در قفس‌های انفرادی پرواربندی شدند. دام‌ها ب...

[ 6 ] - مطالعه تأثیر میتونین خوراکی پوشش‌دار بر هیستومورفومتری فولیکول‌های مو در مادر و نوزاد بز کرکی رایینی از تولد تا پایان دوره شیرخوارگی

زمینه مطالعه:‌ ‌مصرف متیونین خوراکی در نشخوارکنندگان، موجب افزایش رشد فولیکول‌های مولد فیبر پوست می‌شود. هدف:‌ ‌در این تحقیق اثر مصرف متیونین خوراکی پوشش دار جیره مادر بر فولیکول‌های پوست مادر و نوزاد شیرخوار آنها طی دوره شیرخوارگی بررسی شد. روش کار:‌ ‌60 رأس بز رایینی ماده سالم تک قلو زائیده 3 تا 4 ساله به همراه 60 رأس بزغاله 1 روزه آنها به طور تصادفی به چهار گروه 30 رأسی تقسیم شدند. گروه مادر...

[ 7 ] - مطالعه بافت شناسی نفرون‌ها درکلیه اسبچه خزر

به منظور شناخت ساختارهای ریزبینی نفرون‌های کلیه اسبچه خزر، تعداد 5 راس اسبچه خزر بالغ و سالم تهیه و پس از باز کردن محوطه شکمی، کلیه‌ها خارج گردیدند. نمونه‌ها پس از ثبوت در محلول فرمالین 10 درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند . کلیه‌ها توسط کپسولی از بافت همبند متراکم پوشیده شده است. هر کلیه از دو بخش مشخص قشری و مرکزی ...

[ 8 ] - تأثیر کم‌خونی ناشی از تزریق فنیل هیدرازین بر مورفومتری قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین.

زمینه مطالعه: کم‌خونی و کاهش اکسیژن رسانی ناشی از آن در بدن می‌تواند موجب اختلال در عملکرد اکثر بافت‌ها گردد. از سویی آهن آزاد شده از لیز گلبول‌های قرمز و افزایش آهن بافتی ناشی از آن ایجاد استرس اکسیداتیو می‌نماید. هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر آنمی همولیتیک ایجاد شده توسط فنیل هیدرازین بر ساختار بافت شناسی قشر کلیه موش سوری و نقش محافظتی کروسین بر آسیب ناشی از فنیل هیدرازین بود. روش‌کار: از ا...

[ 9 ] - مطالعه آناتومیکی و بافت‏ شناسی ساختار بیضه داخل مغابنی در الاغ بالغ

زمینه مطالعه: نهان‏بیضگی نقصی درفرود یک یا هر دو بیضه به درون کیسۀ اسکرتوم است. هدف: هدف از پژوهش حاضرتوصیف ساختار آناتومیکی و بافت‏شناسی بیضۀ داخل مغابنی در الاغ بالای 7 سال بود. روشکار: در این مطالعه بعد از بررسی 59 الاغ، سه رأس با نهان‏بیضگی داخل مغابنییک‏طرفه شناسایی شدند. پس از آسان‏کشی آن‌ها، بیضه‏ها از بدنبیرون آورده شده و مورد بررسی بیومتریک قرار گرفتند. سپس نمونه‏ها با فرمالین دهدرصد ت...