حسن مروتی

گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

[ 1 ] - مطالعه‌ی ساختار آناتومی و بافت‌شناسی کلیه‌ی ماهی شیربت

ساختار بافت‌شناسی کلیه‌ی10 قطعه ماهی شیربت مورد برّرسی میکروسکوپی و هیستومتری قرار گرفت. از قسمت‌های مختلف کلیه نمونه-برداری و سپس به روش معمولِ تهیه‌ی مقاطع بافتی، برش‌هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و مورد رنگ‌آمیزی H&E و PAS قرار گرفتند. کلیه‌ی ماهی شیربت از نظر موقعیت آناتومیکی در زیر ستون فقرات قرار داشت و مشتمل بر سه بخش سر، بدنه و دم بود. کلیه‌ی این ماهی دارای دو بخش خون‌ساز- لنفوئیدی و دف...

[ 2 ] - Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice

Background: In traditional medicine of some Asian countries it is believed that camphor could act as a sexual depressant. However, limited studies have been published on this issue. OBJECTIVES: In the current study, effects of camphor on testes, sperm and serum factors, and roles of vitamin E as antioxidant in treatment of toxicity of camphor for testes were studied. METHODS: Fifty adult male m...

[ 3 ] - یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

هدف از این تحقیق بررسی اثرات شوری های مختلف  بر بافت کلیه ماهی بنی بود. برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم با میانگین وزنی 36/2 ± 350 گرم و طول 25/1± 25 سانتیمتر در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان شاهد در آب معمولی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت­هایی با شوری 4، 8، 12و 16 ppt در شرایط یکسان نگهداری شدند. در روزهای 1، 3 ، 7 ، 14 ، 21  و 28  ...

[ 4 ] - تاثیر مصرف رژیم حاوی سویا بر هیستو متری و هیستو شیمی غضروف طبق درشت‌ نی در موش‌ های NMRI ماده پس از القای استئو آرتریت

مقدمه: استئو آرتریت رایج­ ترین بیماری مفصل زانو در افراد میان سال است که موجب محدود شدن حرکت می ­شود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات مصرف رژیم حاوی کنجاله سویا در بهبود نسبی وضعیت غضروف مفصل زانوی موش ­های سوری مبتلا به استئو آرتریت می­باشد. مواد و روش­ها: 50 سر موش­ سوری ماده نا بالغ نژاد NMRI به طور تصادفی به پنج گروه ده تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، آب آشامیدنی و رژیم عادی را طی مدت سه...

[ 5 ] - مطالعه تغییرات هیستو لوژیک و هیستو متریک جفت متعاقب تجویز عصاره هیدرو الکلی گیاه بومادران (Achillea wilhelmsii) در موش صحرایی

  مقدمه: بومادران گیاهی است که در سال ­‌های اخیر اثرات ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد انقباض و تشنج و ضد میکروبی آن گزارش شده است هم چنین عصاره این گیاه را  می‌توان به عنوان یک ترکیب ضد باروری در جنس نر مطرح کرد که اثرات آن برگشت پذیر است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره این گیاه در جفت و باروری  می‌باشد.  مواد و روش ‌ها: در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده آبستن نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گرو...

[ 6 ] - بررسی تأثیر غلظتهای مختلف شوری بر بافت آبشش ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

زمینه مطالعه: ماهی بنی از خانواده ی کپورماهیان از گونه‌های مهم و تجاری در منطقه جنوبی ایران و خلیج فارس محسوب شده و از لحاظ تغذیه‌ای و اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. هدف: با توجه به اهمیت سازگاری ماهیان با شوری‌های مختلف در محیط‌های متفاوت و  قدرت تنظیم یونی و اسمزی و حفظ هموستاز بدن مطالعه اخیر صورت گرفته است. روش کار: برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم با میانگین وزنی g 36/2...

[ 7 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب

زمینه مطالعه: جوانه گندم غنی از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها (مخصوصاً ویتامین E)، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد. گیاهان دارویی به‌طور وسیعی برای کاهش مسمومیت‌های فلزات سنگین استفاده شده است. در سال‌های اخیر، تأثیر منفی سرب بر روی دستگاه تناسلی نر نشان داده شده است. هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم و ویتامین E بر روی ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپر...

[ 8 ] - بررسی کیفیت اسپرم در موشهای مواجهه شده با کافور و نقش محافظتی ویتامینE

زمینه مطالعه: در طب سنتی کشورهای آسیایی از جمله ایران، این تصور وجود دارد که کافور می‌تواند در کاهش میل جنسی افراد نقش داشته باشد. تا به امروز هنوز صحّت این باور به اثبات نرسیده است همچنین مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود می‌باشد. هدف: در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی دقیق‌تر اثرات کافور بر کیفیت اسپرم‌ موش سوری، نقش ویتامین E بعنوان یک آنتی‌اکسیدانت در درمان عوارض ناشی از کافور بررسی شد. روش‌کا...

[ 9 ] - مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن

زمینه مطالعه: آهن فراوان‌ترین فلز موجود در بدن است و ماده‌ای بالقوه خطرناک در محیط بدن محسوب می‌شود زیرا به راحتی می‌تواند رادیکال‌های مضر ی ایجاد کند. هدف: با توجه به عوارض آهن و نانو ذرات آهن و احتمال وجود آنها  در آلودگی‌های زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا ، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اکسید آهن معمولی و نانو ذرات اکسید آهن و همچنین مقایسه اثرات آنها بر برخی از شاخص‌های بافت تخمدان موش صح...

[ 10 ] - تشخیص بافت‌های گیاهی در فرآورده‌های خام گوشتی با روش بافت‌شناسی

استفاده از بافت‌های غیر‌مجاز، پروتئین‌ها و پرکننده‌های با منشأ گیاهی در تولید فرآورده‌های گوشتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌منظور کنترل مواد تشکیل ‌دهنده این محصولات آزمون‌های شیمیایی پاسخو نیستند و باید از روش بافت‌شناسی بهره برد. این مطالعه با هدف بررسی ساختارهای گیاهی مورد استفاده در تهیه فرآورده گوشتی حرارت ‌ندیده (همبرگر) و مقایسه آن‌ها با عضله اسکلتی توسط روش بافت‌شناسی انجام گرف...

[ 11 ] - مطالعه مورفولوژیک لوله گوارشی و غدد ضمیمه در میش ماهی معمولی (Argyrosomus hololepidotus)

میش‌ماهی معمولی از خانواده شوریده ماهیان است و یکی از ماهیان با ارزش این خانواده از نظر تجاری و تغذیه ای محسوب می‌شود. مطالعات بسیار کمی در مورد زیست‌شناسی، موفولوژی و بافت شناسی اندام‌های بدن این ماهی صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی مورفولوژی لوله گوارشی و غدد ضمیمه دستگاه گوارش در میش‌ماهی معمولی انجام شد. بدین منظور تعداد 6 قطعه میش ماهی از سواحل خلیج فارس در ماهشهر تهیه و بلافاصله پ...

[ 12 ] - مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

خانواده شوریده ماهیان و گونه میش‌ماهی Argyrosomus hololepidotus به جهت داشتن پروتئین زیاد یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می‌باشد. بافت‌های لنفاوی از مهمترین بافت‌های بدن ماهیان می باشند که ارزیابی آنها در بررسی وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان‌های آنها، بافت خون‌ساز وجود ندارد و لذا خو...

[ 13 ] - مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor)

    مری بخشی از لوله­ی گوارشی است که در انتقال مواد غذایی از حفره­ی دهانی به معده نقش دارد.  عضلات مری منجر به حرکات دودی آن می­شود.  محتوای عضلانی مری در گونه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت­های قابل ملاحظه­ای را نشان داده است.  اطلاعات در مورد محتوای عضلانی مری در حیوانات وحشی اندک است.  در این تحقیق از دو پلنگ ایرانی استفاده شد.  پس از آسان­کشی حیوانات، جداسازی مری صورت گرفت.  نمونه­...

[ 15 ] - مقایسه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی کپور نقره‌ای بالغ و نابالغ

زمینه مطالعه: آبشش یکی از اندام‌های مهم ماهی‌ها است که در ماهیان مختلف دارای عملکرد‌های مختلفی به خصوص تبادل گازهای تنفسی و فرایند‌های فیزیولوژیکی مهمی  مانند تنظیم اسمزی، تنظیم یونی، دفع فرآورده‌های نیتروژنی و تعادل اسید و باز می‌باشد. هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین و شناسایی ساختار بافت شناسی و هیستومتری آبشش ماهی کپور نقره‌ای بالغ و نالغ انجام گرفت. روش کار: جهت مطالعه هیستومتریک، از آبشش ماه...

[ 16 ] - مطالعه هیستومرفومتریک، هیستوشیمی و الکترون میکروسکوپی سلول های جامی نواحی مختلف اپیدرم میش ماهی Argyrosomus hololepidotus

زمینه مطالعه: پوست اولین سد دفاعی در مقابل محیط خارجی بوده و اعمال فیزیولوژیکی طبیعی داخل بدن را امکان پذیر می‌‌کند. لایه موکوس روی سطح بدن ماهی حاوی ترکیبات ضد میکروبی است که اولین لایه دفاعی بر علیه پاتوژن‌ها را فراهم می‌کند. موکوس به وسیله برخی از سلول‌های اپیدرم به نام سلول‌های جامی‌شکل ترشح می‌شود و عمدتا شامل موسین و دیگر گلیکوپروتئین‌ها می‌باشد. هدف: مطالعه هیستومرفومتریک، هیستوشیمی و ال...

[ 17 ] - بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم

هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی مکمل کروم در برابر آسیب‌های ناشی از تنش فیزیولوژیک و بررسی روند آپوپتوز در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی به واسطه ارزیابی ایمونوهیستوشیمی پروتئین‌های p53 و کاسپاز 3 بود. به همین منظور از 320 قطعه جوجه نر سویه تجاری راس، در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح تنش (بدون تنش و تنش) و چهار سطح کروم از منبع کروم- متیونین(صفر، 1000، 2000 و 3000 میکروگرم در ک...

[ 18 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست متعاقب تزریق استات سرب در موش صحرایی

زمینه و هدف: پوست به ­طور مداوم در مواجهه با آلودگی­های زیست­محیطی از قبیل  فلزات سنگین )سرب( می­باشد. گیاهان دارویی برای درمان ناراحتی­ها و دردها مورد توجه بشر بوده­اند. جوانه­ گندم یکی از گیاهان داروئی می­باشد که غنی از ویتامین­ها، مواد معدنی و ترکیب‌های آنتی­اکسیدانی قوی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست به دنبال تزریق استات سرب در موش صحرایی بو...

[ 19 ] - اثرات ویتامین E بر آسیب‌های کبدی و کلیوی ناشی از مصرف دیانابول در موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی

سابقه و هدف: داروهای استروئید آنابولیک به­ویژه دیانابول در بین ورزشکاران به­عنوان داروی نیروزا مصرف می­شود که موجب اسیب به کبد و تغییرات ساختاری آن می شود. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات ویتامین E در برابر سمیت کبدی و کلیوی ناشی از دیانابول می باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی، ۷۲ موش نر بالغ به صورت تصادفی به ۸ گروه ۹ تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش­ها ویتامین E را به میزان ۱۰۰ واح...

[ 20 ] - تأثیر آسپارتام بر ساختار هیستولوژی و هیستومتری غده پروستات در موش سوری بالغ

زمینه و هدف: آسپارتام، یک شیرین‌کننده مصنوعی کم‌کالری است که 200 میلیون نفر در سراسر جهان، آن را مصرف می‌کنند. در سال‌های اخیر، اثرات سوء آسپارتام بر روی بافت‌های مختلف بدن نشان داده شده است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف طولانی‌مدت آسپارتام در دوزهای مختلف بر ساختار هیستولوژی و هیستومتری لوب‌های شکمی، قدامی و پشتی پروستات موش‌های سوری بالغ انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 20 سر م...

[ 21 ] - بررسی اثر محافظتی جوانه گندم بر روی هیپوکامپ در موش‌های صحرایی مواجهه شده با سرب

چکیده زمینه: امروزه با افزایش جمعیت انسان و شیوع 20-8 درصدی آلودگی با سرب در جهان و با توجه به نیمه عمر زیستی سرب، با گذشت زمان در بدن تجمع می یابد و باعث اختلالات سیستم عصبی مرکزی می شود و مهمترین اندام هدف سرب مغز می باشد و.با توجه به اثرات سمی‌ سرب  که در سطوح پایین باعث چندین اختلال مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری و یادگیری کودکان، کاهش حس شنوایی و بینایی، تخریب سلول‌های خاکستری م...

[ 22 ] - مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

    هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی ساختار بافت­شناسی غدد سمینال وزیکول، غدد کوپر و غده­ی پروستات گاومیش بومی خوزستان در سن بلوغ بود.  غدد ضمیمه­ی جنسی 10 رأس گاومیش نر بالغ خوزستان و به ظاهر سالم از کشتارگاه صنعتی اهواز جمع­آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.  به منظور مطالعه­ی بافت­شناسی، نمونه­هایی (ضخامت 5/0 سانتی­متر) از هر یک از غدد پروستات، کوپر و سمینال وزیکول در محلول فرمالین­بافر 10 درصد فیکس ش...

[ 23 ] - Hypothyroidism effects on the morpho-histometrical features of testes in adult rats

Background: Up until now, the effect of thyroid hormones on the male reproductive organ, after puberty, is not well understood. OBJECTIVES: In the present study, the morpho-histometrical effects of thyroid hormone deficiency on the adult-male rat reproductive organs were investigated. MATHODS: Thirty adult male rats were randomly divided into three groups (n=10): control, hypothyroid, and hypot...

[ 24 ] - آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

    گوش میانی، حفره­ی نامنظمی است که از سه استخوانچه­ی سندانی، رکابی و چکشی تشکیل شده است و کار انتقال امواج صوتی به گوش داخلی و تبدیل آن­ها به انرژی مکانیکی را عهده­دار است.  با توجه به اهمیت گوش میانی در انتقال صوت این تحقیق پایه­ریزی شد.  در این تحقیق به منظور بررسی مورفولوژیکی جزئیات استخوانچه­‌های گوش میانی گراز از پنج استخوان جمجمه گراز بالغ نر استفاده شد.  بعد از بررسی آناتومی قسمت‌های م...

[ 25 ] - The Effect of Long-term Exposure to Aspartame on Histomorphometric and Histochemical Adrenal Gland in Adult NMRI Mice

Abstract Background & aim: Aspartame is an artificial sweetener that has been used extensively in over 200 million people in more than 90 countries in various food products and pharmaceuticals. There are many controversial reports about the toxicity of aspartame on various tissues of the body. Therefore, the aim of the present study was to determine the effect of long-term aspartame on histomor...

[ 26 ] - Evaluation of the Histological Method in Quantitative Detection of Unauthorized Tissues (chicken skin and bone) in Reconstructed Kabab Loghme and Kielbasa

Introduction: Nowadays, consumption of meat and meat products have increased throughout the world. Regarding the economic values of meat, unauthorized tissues can be used in producing meat products. This study was conducted to detect unauthorized tissues in raw and processed meat products. Methods: Samples of Kabab loghme (70% meat) and kielbasa (30% and 90 % meat), each containing 5, 10, 15, ...

[ 27 ] - Histological assessment of intera articular injection of 90Y- hydroxyapatite radiocolloid in enrofloxacin induced rheumatoid arthritis in rat models

Histological assessment of intera articular injection of 90Y- hydroxyapatite radiocolloid in enrofloxacin induced rheumatoid arthritis in rat models   Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common and disabling diseases in societies that causes chronic synovial inflammation and joint damages. Several pharmaceutical and non-pharmaceutical treatments of RA have been developed...

[ 28 ] - Effect of Long Term-Administration of Aspartame on Sperm Quality, Testosterone and Oxidant Parameters in Mice

Introduction: Aspartame is the most famous and widely used artificial sweetener which is extensively used in food stuffs. Many controversial reports are presented on the toxisity of aspartame on different body tissues; nonetheles, little data is available about the the side effects of Aspartame on the reproductive system. The present study was conducted in order to evaluate the effects of aspar...

[ 29 ] - اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب

    اثرات سمیت سرب حتی در سطوح پایین دارای چندین اختلال مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری کودکان، فقدان شنوایی و بینایی، کاهش کیفیت اسپرم و باروری در زنان است.  از طرفی، درمان توسط گیاهان دارویی مثل جوانه­ی گندم که غنی از آنتی­اکسیدان­هایی مثل ویتامین­های E، تیامین، روی، اسیدهای فنولی، آلکیلوریزورسینول­ها، اسیدهای آمینوفنول و آمینوبنزوئیک­ها می­باشد، می­تواند مد نظر قرار گیرد.  30 سر مو...

[ 30 ] - هیستومورفومتری پوست ناحیه باله پشتی و ساقه دمی در ماهی شیربت (Barbus grypus)

پوست به دلیل نقش محافظتی از اندام های داخلی بدن ماهی، حفظ تنظیم اسمزی و به عنوان شاخصی در تعیین سلامت ماهی می باشد. در مطالعات هیستومورفومتری به کمک میکروسکوپ نوری از پوست ناحیه باله پشتی قسمت بالایی، میانی و پایینی هم چنین ساقه دمی ۲۰ عدد ماهی شیربت نمونه هایی به ضخامت ۵ میلی متر تهیه و در محلول تثبیت کننده بوئن قرار داده شد و سپس به روش استاندارد بافت شناسی، برش هایی به ضخامت ۵ تا ۶ م...

[ 31 ] - اثر شوری بر میتوکندری‌های سلول های کلراید آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

 به منظور تعیین و تغییر فراوانی سلول های کلراید در آبشش بچه ماهی هامور معمولی طی سازگاری دو ماهه از روش هیستومورفولوژی استفاده گردید. به همین دلیل، نمونه‌های مورد نظر پس از تهیه در فیکساتیو بوین و گلوتارآلدیید تثبیت شده و بعد از آبگیری در اتانول، پارافینه شدند. در مرحله بعدی از بلوک‌ها، برش‌هایی به ضخامت 5 میکرون تهیه و برا...

[ 33 ] - اثر تغییرات شوری روی بافت کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

کلیه به عنوان اندامی دفعی نقش مهمی در تنظیم اسمزی، حفظ و نگه داری حالت ثابت آب و تراکم مواد محلول بر عهده دارد. در این بررسی، چگونگی روند تغییرات بافتی کلیه کپور معمولی در پاسخ به شوری‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. از این رو تعداد 80 عدد ماهی کپور با میانگین وزنی 36±986 گرم و طول متوسط 0/17±24/25 سانتی متر از مرکز تکثیر و...

[ 34 ] - مطالعه تجربی کارآیی آزمون بافت‌شناسی در تعیین درصد گوشت بکاررفته در مدل کالباس و کباب لقمه

زمینۀ مطالعه: به‌علت ارزش اقتصادی گوشت تقلبات در فرآورده‌های گوشتی محتمل است. هدف: این مطالعه برای ارزیابی روش بافت‌شناسی جهت تعیین کمی ‌گوشت بکار رفته در کباب لقمه و کالباس مدل انجام شده است. روش‌کار: پنج نمونه کباب لقمه (حاوی 70 درصد گوشت) و کالباس (حاوی 30، 50، 70 و 90 درصد گوشت) تهیه شدند. سپس هر نمونه به سه قسمت مساوی تقسیم و از هر قسمت یک قطعه اخذ و در فرمالین بافر 10 درصد ثبوت بافتی صورت...

[ 35 ] - The Protective Effects of Vitamin E against Sertraline-Induced Damage on Testicular Tissue in Adult NMRI Mice

Background: Sertraline is one of the most widely used antidepressants in the world. The present study was performed to evaluate the protective effects of vitamin E against sertraline-induced damage on testicular tissue in adult NMRI mice. Materials and Methods: In this experimental study, 40 adult male NMRI mice were divided into eight groups of five. The first control group, received 0.3 ml of...

نویسندگان همکار

حمید رضا مرادی 7  

Morshedi , Fereshteh 5  

ادیب مرادی, مسعود 4  

رحیم عبدی 4  

نجف زاده ورزی, حسین 3  

شیبانی, محمدتقی 3  

Sheibani, Mohammad taghi 3  

جواد صادقی نژاد 3  

محمود خاکساری 2  

مهزاد مصباح 2  

علی کلانتری حصاری 2  

رحیم عبدی 2  

فاضلی پور, سیمین 2  

سلمان سلطانی 2  

SalarAmoli, Jamileh 2  

عنبرا, حجت 2  

Anbara, Hojat 2  

افشین آخوندزاده بستی 2  

کمند فتاحی 2  

زهره کاویانی یکتا 2  

زهرا بصیر 2  

رضا فکوری 1  

Ramin Mazaheri Nezhad Fard 1  

شمسی, محمد مهدی 1  

شجاعی, بهادر 1  

طوطیان, زهرا 1  

هوشمندعباسی, ریحانه 1  

کاظمیان, علی 1  

لوئی منفرد, علی 1  

محمد مهدی شمسی 1  

فرزاد اسدی 1  

مسعود ادیب مرادی 1  

ایرج کاظمی نژاد 1  

بابک محمدیان 1  

سیده مهسا پورموسوی 1  

علی شهریاری 1  

مازیار تقوی 1  

مسعود ادیب مرادی 1  

آمینه عارفی 1  

زهرا طوطیان 1  

آمینه عارفی 1  

زهرا مینوش سیاوش حقیقی 1  

سارا فلاح 1  

حجت عنبرا 1  

کاوه اسفندیاری 1  

رضا معینی مقدم 1  

سید داوود شریفی 1  

علی شالیزار جلالی 1  

مسعود ادیب مرادی 1  

اکبرزاده, عظیم 1  

بابایی, محمد 1  

طوطیان, زهرا 1  

امینی کافی آباد, محسن 1  

خاکسار, ذبیح الله 1  

سجاد چنانی 1  

محمد مهدی شمسی 1  

مهدی هادی جعفری 1  

نعیم عرفانی مجد 1  

Ali Dastranj 1  

Farzam Sheikhzadeh 1  

hero Sheikholeslami 1  

Nazli Khajehnasiri 1  

Seyed Mahdi Banan Khojasteh 1  

الهام صالحی 1  

مجید مروتی شریف اباد 1  

Hasanzadeh , A 1  

Koohi , MK 1  

Hajimohammadi, Bahador 1  

Mazidi Sharaf abadi, Mohammad 1  

Yavari, Kamal 1  

Razi, Mazdak 1  

مهدی هادی حعفری 1  

مهرزاد مصباح 1  

حسین ذوالقرنین 1  

محمدرضا پورخواجه 1  

همایون حسین زاده صحافی 1  

رحیم پیغان 1  

پریتا کوچنین 1  

کاظم درویش بسطامی 1  

بهادر حاجی محمدی 1