سید داود شریفی

دانشیار ، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.

[ 1 ] - اثرات اسانس شیرین‌بیان بر عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه‌های گوشتی

این آزمایش، به منظور بررسی اثرات سطوح اسانس شیرین‌بیان بر عملکرد، کیفیت گوشت و پایداری آن به اکسیداسیون، با استفاده از 625 قطعه جوجه گوشتی آرین ، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار و 25 قطعه پرنده در هر تکرار اجرا شد. تیمارها شامل جیره پایه (گروه شاهد)، آنتی بیوتیک آویلامایسین (150 میلی‌گرم در کیلوگرم)، پروبیوتیک(100 میلی‌گرم در کیلوگرم)، و دو سطح اسانس شیرین‌بیان(200 و 400میلی‌گ...

[ 2 ] - مطالعه اثر سطوح مختلف انرژی و لیزین در جیره رشد بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

به‌ منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف انرژی و لیزین در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در دوره رشد، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک روزه در یک آزمایش فاکتوریل 6×2، با دو سطح انرژی قابل سوخت‌وساز (2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و شش سطح لیزین (1/1، 2/1، 3/1، 4/1، 5/1 و 6/1 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن به‌طور هفتگی اندازه...

[ 3 ] - تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (توصیۀ کاتالوگ سویۀ راس 308 و 10 درصد بیشتر از آن) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه (به نسبت مساوی از هر دو جنس) در هر تکرار بررسی شد. صفا...

[ 4 ] - بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی

این آزمایش به منظور مطالعة تأثیر استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی با استفاده از 112 قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به مدت دوازده هفته انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌هایی با سطوح صفر (شاهد)، 1، 3 و 5 درصد جلبک بودند. تخم‌های تولیدی روزانه جمع‌آوری و توزین شد. درصد ...

[ 5 ] - مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم

این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار شامل جیره‌های حاوی سطوح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جلبک، در پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع 100 قطعه مرغ سویه‌های لاین w-36، به مدت 12 هفته (23 تا 34 هفتگی) انجام گرفت. استفاده ا...

[ 6 ] - بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد.  میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده کوچک بررسی شد.  سطوح مختلف پنبه دانه در جیره اثر معنی د...

[ 7 ] - بررسی اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و صفات مورفولوژیک روده باریک بره های نر نژاد شال

این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی با سطوح صفر، 4 ، 8 و 16درصد پنبه دانه کامل بر روی 20 راس بره نر شال با میانگین وزن اولیه 8/1±4/30 کیلوگرم و سن 6-5 ماهگی به مدت 90 روز اجرا شد. میزان انرژی و پروتئین قابل متابولیسم جیره ها مشابه بود. در دوره آزمایش، عملکرد پرواری بره ها و فراوانی و ابعاد انواع پرز و عمق غدد کریپت روده کوچک بررسی شد. سطوح مختلف پنبه دانه در جیره اثر معنی دار...

[ 8 ] - اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

تأثیر نانو ذرات نقره به عنوان یک افزودنی در تغذیه جوجه‏های گوشتی با استفاده از 312 قطعه جوجه نر یک روزه از سویه تجاری آربوراکرز پلاس در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی بر پایه ذرت سویا و با توجه به احتیاجات توصیه شده NRC (1994) برای سه دوره آغازین، رشد و پایانی تنظیم شدند. از محلول ppm 2000 نانو ذرات نقره به ترتیب به مقدار 400 و 800 میلی‏لیتر در ه...

[ 9 ] - Effect of sesame oil feeding on performance, plasma lipids and ruminal fermentation of growing lambs

Background: In recent years, dietary fat supplementation has become a common practice and fat supplemented diets have had variable effects on animal performance and carcass characteristics. OBJECTIVES: This study was conducted to determine the effect of  increasing the levels of sesame oil on performance, rumen parameters and plasma lipid profile in finishing Chal lambs. METHODS: Eighteen male ...

[ 10 ] - اثر مصرف روغن سویا و اسید چرب آن بر عملکرد، خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی

تعداد 600 قطعه جوجه نر هیبرید تجاری رأس از سن هفت روزگی، در یک آزمایش فاکتوریل با دو سطح چربی (سه و شش درصد) و پنج نسبت مختلف روغن سویا به اسید چرب (0:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:0) با چهار تکرار پرورش داده شد. جیره های آزمایشی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. نتایج نشان داد در طول دوره پرورش افزایش وزن و مصرف خوراک در جوجه های تیمار سه درصد چربی بیشتر و ضریب تبدیل کمتر بود (05/0P

[ 11 ] - اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه‌های گوشتی

  مقدمه : امروزه استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد به دلیل احتمال بروز مقاومت باکتریایی و همچنین انتقال از طریق فراورده‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان با محدودیت مواجه شده است‌. گیاهان دارویی با اثرات ضد‌میکروبی و همچنین کاهش‌دهنده لیپیدهای سرمی به عنوان جایگزین‌های مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها مطرح شده‌اند.   هدف : بررسی مقایسه‌ای تأثیر چهار گیاه دارویی نعناع، زیره، بومادران و کلپوره به عنوان محرک...

[ 12 ] - اثر سطوح روغن کانولا و لایزین بر عملکرد، پروفایل اسید‌های چرب گوشت سینه و فراسنجه-های لیپیدی سرم خون جوجه‌های گوشتی

زمینه مطالعاتی: اسید­های چرب امگا-3 و نسبت آنها با اسیدهای چرب امگا6  تأثیر مهمی بر  سلامتی جامعه و کاهش بیماری های قلبی- عروقی، ورم مفاصل و دیابت دارند. هدف: این آزمایش به منظور بررسی تأثیر  سطوح روغن کانولا و اسید آمینه لایزین برعملکرد،  ترکیب اسید­های­ چرب گوشت و فراسنجه­های لپیدی سرم جوجه های گوشتی انجام شد. روش کار: از  240 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 2×3 با سه سطح روغن ک...

[ 13 ] - بررسی اثر سین بیوتیک و محلول الکترولیت مولتی ویتامین بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در در یک مدل استرس فیزیولوژیک

زمینه مطالعه: وجود استرس در پرورش طیور موجب افت شدید عملکرد، تضعیف سیستم ایمنی وکاهش کیفیت گوشت می‌شود و خسارات اقتصادی به همراه دارد. هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثرات محصول تجاری بایومین ایمبو و محلول الکترولیت‌-مولتی ویتامین بر عملکرد بلدرچین در شرایط استرس فیزیولوژیک بوده است. روش کار: این آزمایش با 240 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 15 پرند...

[ 14 ] - مطالعه اثرات سطوح مختلف جو بدون پوشینه بر فلورمیکروبی روده‌های کور ‌جوجه‌های گوشتی

‌چکیده جو بدون پوشینه حاوی مقادیر بیشتری از پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در مقایسه با جو معمولی است. سطوح بالای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره طیور، اثرات ضد تغذیه‌ای دارد و فلور میکروبی مجرای گوارش نقش زیادی در بروز خصوصیات ضد تغذیه‌ای این ترکیبات ایفاء می‌نماید. لذا ‌ این تحقیق به منظور بررسی تغییرات جمعیت گونه‌های باکتریایی موجود در روده‌های کور جوجه‌های گوشتی در اثر تغذی...

[ 15 ] - مطالعه اثرات غلظت‌های مختلف پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر صفات مورفولوژیک دستگاه گوارش ‌و عملکرد جوجه‌های گوشتی

چکیده در این تحقیق تأثیر سطوح بالای پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و خصوصیات مورفولوژیکی روده آنها در یک آزمایش فاکتوریل3*2با دوسطح جو بدون پوشینه(صفر و 30درصد)، سه سطح آنزیم(صفر، 300 و 600 گرم در تن) و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی از سویه آربورایکرز بررسی شد. افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن...

[ 16 ] - مطالعه اثرات غلظت‌های مختلف پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر صفات مورفولوژیک دستگاه گوارش ‌و عملکرد جوجه‌های گوشتی

در این تحقیق تأثیر سطوح بالای پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و خصوصیات مورفولوژیکی روده آنها در یک آزمایش فاکتوریل3*2با دوسطح جو بدون پوشینه(صفر و 30درصد)، سه سطح آنزیم(صفر، 300 و 600 گرم در تن) و با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی از سویه آربورایکرز بررسی شد. افزایش غلظت پلی ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای محلول در جیره میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌ها...

[ 17 ] - تأثیر منابع سلنیوم و دانه کتان در جیره بر عملکرد و برخی متابولیت‌های بیوشیمیایی خون در مرغ‌های تخمگذار

اثر منابع سلنیوم و دانه کتان بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون با استفاده از 384 قطعه مرغ تخمگذار های‌لاین (50 هفتگی) در یک آزمایش فاکتوریل 4×3 با سه سطح دانه کتان(صفر، پنج و 10 درصد) و چهار نوع مکمل سلنیوم (فاقد مکمل، سلنیت سدیم، مخمر سلنیومی‌و سلنوهیدروکسی متیونین( سلیسئوSelisseo) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و هشت پرنده در هر تکرار بررسی شد. سلنیوم‌به میزان یک میلی‌گرم در...

[ 18 ] - تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت‌وساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و سوخت‌وساز نیتروژن و انرژی در دوره رشد بلدرچین ژاپنی

به‌منظور مطالعه اثر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت‌و‌ساز و پروتئین خام جیره بر عملکرد و قابل سوخت‌و‌ساز نیتروژن و انرژی در دوره رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه سطح انرژی قابل سوخت‌وساز (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام (24، 26 و 28 درصد) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مق...

[ 19 ] - تأثیر افزودن پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و مخلوط آنها به جیره های با کاهش پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده بلدرچین‌های ژاپنی

تأثیر پروبیوتیک، پری­بیوتیک و مخلوط آنها در جیره­های با کمبود پروتئین بر عملکرد و هیستومورفومتری روده در یک آزمایش فاکتوریل 2 × 4 با دو سطح پروتئین (توصیه شده و 10 درصد کمتر) و چهار نوع افزودنی (بدون افزودنی، پروبیوتیک گالیپرو، پری‌بیوتیک تکنوموس و مخلوط آنها) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه بلدرچین در هر تکرار بررسی شد. پرندگان از جیره‌های کم پروتئین به مقدار بیشتری مصر...

[ 20 ] - تاثیر اسانس رازک بر عملکرد تولیدی، پایداری اکسیداتیو گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه‌های گوشتی

به منظور تعیین تأثیر سطوح مختلف اسانس رازک به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک و آنتی­اکسیدان بر عملکرد تولیدی، پایداری لیپیدها در گوشت و جمعیت میکروبی ایلئوم در جوجه­های گوشتی، آزمایشی با استفاده از 625 قطعه جوجه یک روزه سویه آرین در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (200 و 400 میلی­گرم در کیلوگرم اسانس رازک، 100 میلی­گرم در کیلوگرم آنتی­بیوتیک آویلامایسین و 150 میلی­گرم در کیلوگرم پروبیوتیک پروتکسی...

[ 21 ] - اثر تنش فیزیولوژیکی و افزودن نانوذرات کروم به جیره بر عملکرد و صفات کیفی گوشت جوجه بلدرچین‌های ژاپنی

تأثیر نانوذرات کروم بر عملکرد و صفات کیفی گوشت بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی با استفاده از 360 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی از 17 تا 35روزگی در شش تیمار، چهار تکرار، و 15 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارها شامل شاهد منفی (بدون تنش) و پنج تیمار تحت تنش فیزیولوژیکی حاوی سطوح گوناگون نانوذرات کروم (صفر، 200، 400، 800، و 1200 میکروگرم بر کیلوگرم جیره) بودند. از افزودن دگزامتازون به جیره (6/0 م...

[ 22 ] - بررسی تأثیر اسانس درمنۀ دشتی (Artemisia sieberi) بر عملکرد و برخی فراسنجه ‏های خونی جوجه های گوشتی‏

در این آزمایش، تأثیرات سطوح گوناگون اسانس درمنۀ دشتی (صفر، 100، 200، و 300 میلی‏گرم بر کیلوگرم جیره) و آنتی‏بیوتیک بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‏ های گوشتی با استفاده از 200 قطعه جوجۀ یک‌روزه رأس 308 در یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار بررسی شد. در کل دوره، پرندگانی که جیرۀ حاوی 300 میلی‏گرم بر کیلوگرم اسانس درمنۀ دشتی دریافت کردند، افزایش وزن بیشتری در مقایسه با سایر ت...

[ 23 ] - تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica)

به‌منظور تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیرۀ دورۀ رشد بلدرچین ژاپنی، از تعداد 360 قطعه بلدرچین ژاپنی یک‌روزه در آزمایش فاکتوریل 3 × 3، [سه سطح انرژی سوخت‌و‌سازپذیر (2750، 2850 و 2950 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین (24، 26 و 28 درصد)] در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. مصرف خوراک و افزایش وزن هفتگی اندازه‏گیری، و ضریب تبدیل غذا محاسبه شد. در پای...

[ 24 ] - تأثیر آنزیم های تجاری ناتافوس و سافیزیم در جیره های حاوی سبوس برنج بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثرات آنزیم­های تجاری ناتافوس و سافیزیم در جیره­های غذایی حاوی سبوس برنج بر عملکرد جوجه­های گوشتی با استفاده از 200 قطعه جوجه از هیبرید تجاری رأس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار آزمایشی و چهار تکرار انجام شد. پنج جیره آزمایشی شامل جیره بر پایه ذرت و سویا (شاهد)، جیره حاوی سبوس برنج، جیره حاوی سبوس برنج + آنزیم ناتافوس، جیره حاوی سبوس برنج + آنزیم سافیزیم و...

[ 25 ] - بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار

این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا و بررسی امکان استفاده از آن در تغذیه مرغان تخم گذار انجام شد. در مرحله اول، انرژی قابل متابولیسم و ترکیبات شیمیایی جلبک اندازه گیری شد. در مرحله دوم، اثر سطوح مختلف جلبک در جیره مرغ های تخم گذار با استفاده از 100 قطعه مرغ سویه های لاین w-36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار (جیره های حاوی سطوح صفر، پنج، 10، 15 و 20 درصد جلبک) ...

[ 26 ] - تأثیر استفاده از آنزیم ناتوزایم در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی، با استفاده از 336 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری آربراکرز در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار انجام شد. جیره های آزمایشی عبارت بودند از: 1 - جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا (شاهد)، 2 - جیره حاوی 30 درصد گندم و 3 - جیره حاوی 30 درصد گندم و 10 درصد کنجاله ک...

[ 27 ] - اثر سطوح مختلف پنبه دانه در جیره بر عملکرد پرواری و فراسنجه های خونی بره های نر نژاد زندی

این تحقیق برای بررسی اثرات سطوح مختلف پنبه دانه کامل بر عملکرد، خصوصیات لاشه و متابولیت های خون، در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیره غذایی (حاوی صفر، چهار، هشت و 16 درصد پنبه دانه کامل) بر روی 20 رأس بره نر زندی با میانگین وزن (6/1±) 8/29 کیلوگرم و سن پنج تا شش ماهگی به مدت 90 روز اجرا گردید. جیره ها از نظر انرژی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. تفاوت تیمار صفر درصد پنبه د...

[ 28 ] - اثر افزودنی‌های باکتریایی بر بافت‌شناسی ژژنوم بلدرچین‌های ژاپنی با کمبود پروتئین تغذیه‌ای

پس از پی‌بردن به اثرات مضّر مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها بر سلامت گله‌های طیور و به‌دنبال آن سلامت جوامع بشری، تکاپو برای استفاده از مواد جایگزین افزایش یافت. ازجمله مناسب‌ترین موادی که تاکنون شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، مواد پری‌بیوتیک، پروبیوتیک‌ها و سین‌بیوتیک‌ها می‌باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثر پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک در جیره غذایی بر فراسنجه‌های هیستومورفومتری ژژنوم، به‌...

[ 29 ] - بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم

هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی مکمل کروم در برابر آسیب‌های ناشی از تنش فیزیولوژیک و بررسی روند آپوپتوز در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی به واسطه ارزیابی ایمونوهیستوشیمی پروتئین‌های p53 و کاسپاز 3 بود. به همین منظور از 320 قطعه جوجه نر سویه تجاری راس، در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح تنش (بدون تنش و تنش) و چهار سطح کروم از منبع کروم- متیونین(صفر، 1000، 2000 و 3000 میکروگرم در ک...

[ 30 ] - تأثیر اسانسهای رزماری، آویشن، مرزه، ویتامین E و روغنهای گیاهی بر سیستم ایمنی و میکروبیولوژی روده جوجه های گوشتی

زمینه مطالعه: ترکیبات آنتی‌اکسیدان و اسیدهای چرب غیراشباع نقش مهمی در بهبود پاسخ ایمنی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی دارند. هدف: هدف از تحقیق حاضر،بررسی اثرات منابع مختلف آنتی‌اکسیدان و روغن‌های کلزا و سویا بر پاسخ‌های ایمنی هومورال، میکروبیولوژی روده و برخی از فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی بود. روش کار:‌ از 480 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 به صورت آزمایش فاکتوریل 5×2 در قا...

[ 31 ] - تعیین احتیاجات انرژی نگهداری و رشد در بوقلمون‌های در حال رشد به دو روش کشتار مقایسه‌ای و شاخص رشد نسبی

این پژوهش با هدف تعیین احتیاج انرژی نگهداری و بازده مصرف انرژی برای رشد به دو روش کشتار‌مقایسه‌ای و شاخص رشد‌نسبی (گرم افزایش وزن تقسیم بر کیلوگرم وزن متابولیکی(وزن بدن0.75)) در جوجه بوقلمون‌ها از وزن یک تا چهار کیلوگرم انجام شد. تعداد 40 قطعه جوجه بوقلمون‌ نر (سن 24 روزگی، وزن 93±800 گرم) با جیره حاوی 12.3مگاژول انرژی قابل سوخت‌وساز تا رسیدن به وزن چهارکیلوگرم تغذیه شد. انرژی قابل سوخت‌وساز ظا...

[ 32 ] - تأثیر اسید آمینه آرژنین بر صفات کیفی و ترکیب اسید‌های چرب منی در خروس‌های مسن مادر گوشتی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر اسیدآمینه آرژنین بر صفات کیفی و ترکیب اسیدهای چرب اسپرم در خروس­های مسن مادر گوشتی سویه راس 308 بود. به‌همین منظور از تعداد 12 قطعه خروس مادر گوشتی در سن 52 هفتگی، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و چهار تکرار به‌مدت هشت هفته استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره­های با سطوح 0/52 (توصیه راهنمای پرورش سویة راس 308)،0/68 و 0/83 درصد از اسید آمینه آرژنین بود. اسپ...

[ 33 ] - مطالعه تأثیر مکمل کروم بر عملکرد و سطوح خونی هورمون های تیروئیدی و کورتیزول در جوجه‌های گوشتی تحت شرایط عادی و تنش فیزیولوژیک

زمینۀ مطالعه: اگرچه اثرات مفید استفاده از کروم در شرایط عادی و تنش بر عملکرد جوجه­های گوشتی نشان داده شده است، اما مقدار مناسب کروم در هر یک از این شرایط مشخص نیست. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی مقادیر مختلف مکمل کروم بر عملکرد و هورمون­های تیروئید و کورتیزول پلاسمای جوجه­هایگوشتی در شرایط عادی و تنش اجرا شد. روش‌کار: قطعه جوجه نر راس به یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو عامل تنش (تنش و بدون تنش) و چ...

[ 34 ] - اثرات نانو ذرات نقره بر سیستم ایمنی، خصوصیات بیوشیمیایی خون و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

امروزه استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به عنوان محرک رشد محدود شده است. نقره فلزی است که از گذشته‌های دور خواص ضدمیکروبی آن شناخته شده است و گفته می‌شود که با کاهش اندازه ذرات این فلز به مقیاس نانو خواص ضد میکروبی آن به شدت افزایش می‌یابد. هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر نانوذرات نقره بر سیستم ایمنی و لیپیدهای خون و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک فلاوومایسین بود. این...

[ 35 ] - اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم و اسانس رزماری بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

تاثیر منابع مختلف مکمل سلنیوم و اسانس رزماری بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی و ریخت‌شناسی روده با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه به صورت آزمایش فاکتوریل 5×2 با 10 تیمار و چهار تکرار بررسی شد. دو فاکتور مورد بررسی شامل منابع سلنیوم (سطح 0/3 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره از سلنومتیونین، نانوسلنومتیونین، سلنیت سدیم، نانوسلنیوم‌بنزا و بدون سلنیوم) و اسانس رزماری جیره (سطوح صفر و 300 میلی‌گرم بر ...

نویسندگان همکار

شکوفه غضنفری 9  

علی اکبر خادم 4  

فرید شریعتمداری 4  

عبدالرضا صالحی 3  

احمد افضل‌ زاده 3  

حسنی خورسندی, سعیده 3  

عبدالله محمدی سنگ چشمه 3  

سید عبدالله حسینی 2  

فرید شریعتمداری 2  

مسعود تشفام 2  

محمدرضا اسدی 2  

اکبر یعقوبفر 1  

مسلم گراوند 1  

محمد یازرلو 1  

ارسلان نباتی 1  

بهنام عباس پور 1  

امید وثوق شریفی 1  

اکبر یعقوبفر 1  

فیروز عسکری 1  

قدرت الله میرزاده 1  

Hadi Ghafari 1  

Mohammad Ali Norouzian 1  

Mohammad Rezaeian 1  

علی کیانی 1  

آرش برزگر یارمحمدی 1  

علی اسدی الموتی 1  

عباس برین 1  

اکبر یعقوب فر 1  

بهمن نویدشاد 1  

حمیدرضا مصلحی 1  

فرزاد میرزایی آقجه قشلاق 1  

محمد یازرلو 1  

مختار ملاکی 1  

رسول شهروز 1  

شاپور حسن زاده 1  

فرهاد سلطانعلی نژاد 1  

علیرضا آقاشاهی 1  

میثم تمیزی جونقانی 1  

عاطفه برنجیان 1  

فرزانه رحیمی نیت 1  

محمد یازرلو 1  

رسول شهروز 1  

شاپور حسن زاده 1  

حسن مروتی 1  

رضا معینی مقدم 1  

علی شالیزار جلالی 1  

مسعود ادیب مرادی 1  

حسن احمدی گاولیقی 1  

محمد علی عباسی 1  

آرش آذرفر 1  

علی کیانی 1  

فاطمه فولادوند 1  

بهنام عباسپور 1  

شیرین هنربخش 1  

عبدالله محمدی سنگ چشمه 1  

مریم باقری ورزنه 1  

پریسا خداکرمی 1  

حامد زرگران اصفهانی 1  

عادل محمدی 1