مسعود ادیب مرادی

دانشیار دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودۀ کوچک و سامانۀ ایمنی در جوجه‌‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سطوح بالای اسید آمینۀ ال-آرژنین در دورة آغازین پرورش بر عملکرد رشد، ریخت‌شناسی روده و سامانۀ ایمنی در جوجة مرغ‌های گوشتی سویة راس بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجه‌مرغ گوشتی 1‌روزه سویة راس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار جیرة غذایی تغذیه شدند که هر جیرة غذایی شامل چهار تکرار و هر تکرار برای دوازده قطعه جوجه بود. جیره‌های غذایی دارای 100 درصد، 153 درصد، 168 درصد و 1...

[ 2 ] - بررسی اثرات تغذیه ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجههای خونی در جوجههای گوشتی

چکیده  هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات سطوح مختلف ال-آرژنین بر عملکرد رشد، صفات لاشه‌ای و فراسنجه‌های خون در جوجه مرغ‌های گوشتی سویه راس در دوره آغازین بود. در این آزمایش تعداد 192 جوجه مرغ گوشتی یک روزه سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی تغذیه شدند که هر جیره غذایی شامل 4 تکرار بود. جیره‌های غذائی حاوی مقادیر 100%، 153%، 168% و 183 % آرژنین قابل هضم بر اساس توصیه کاتالوگ راس بو...

[ 3 ] - Effects of camphor on histomorphometric and histochemical parameters of testicular tissue in mice

Background: In traditional medicine of some Asian countries it is believed that camphor could act as a sexual depressant. However, limited studies have been published on this issue. OBJECTIVES: In the current study, effects of camphor on testes, sperm and serum factors, and roles of vitamin E as antioxidant in treatment of toxicity of camphor for testes were studied. METHODS: Fifty adult male m...

[ 4 ] - اثر تزریق درون‌تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی‌ال-متیونین به ال-لایزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک‌روزه

توسعه زودهنگام روده کوچک می‌تواند موجب افزایش نرخ رشد در جوجه‌های تازه هچ‌شده شود. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق درون­تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف دی‌ال-متیونین به ال-لایزین بر هیستومورفولوژی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه­های گوشتی یک روزه راس 308 بود. در این مطالعه از 210 تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 گروه آزمایشی شامل 30 تخم­مرغ انفرادی اس...

[ 5 ] - اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته جو بر مورفولوژی و جمعیت باکتریایی روده جوجه های گوشتی

زمینه مطالعه: فیبر نامحلول موجود در خوراک طیور اغلب به عنوان عاملی نامطلوب در نظر گرفته می‌شود که ارزش غذایی جیره را کاهش می‌دهد، اما شواهدی نیز در دست است که این نوع فیبر باعث بهبود صفات تولیدی می‌شود. هدف: پوسته خارجی جو از نظر اثر بر عملکرد تولیدی جوجه گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی از سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفى با 5 تیمار و 4 تکرار اس...

[ 6 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب

زمینه مطالعه: جوانه گندم غنی از آنتی اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها (مخصوصاً ویتامین E)، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد. گیاهان دارویی به‌طور وسیعی برای کاهش مسمومیت‌های فلزات سنگین استفاده شده است. در سال‌های اخیر، تأثیر منفی سرب بر روی دستگاه تناسلی نر نشان داده شده است. هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم و ویتامین E بر روی ساختار هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه و پارامترهای اسپر...

[ 7 ] - اثرات محافظتی بر استخوان متعاقب تجویز عصاره الکلی گیاه گلدر (Otostegia persica) در موش‌های دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین: مطالعه هیستومورفومتری

زمینه مطالعه: ‌داروهای گیاهی اخیراً برای درمان دیابت مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از عوارض دیابت پوکی استخوان بوده و خطر شکستگی استخوان را در بیماران دیابتی افزایش می‌دهد. گیاه گلدر با داشتن خصوصیات آنتی اکسیدانی و کاهش دهنده قند خون به عنوان عامل ضد دیابتی معرفی شده است. هدف: این مطالعه بررسی اثرات بالقوه محافظتی بر بافت استخوان توسط عصاره الکلی گیاه گلدر در موش‌های دیابتی می‌باشد. روش‌کار:‌ ‌...

[ 8 ] - مطالعه مورفومتریک بیضه و هیستومتریک لوله‌های اسپرم ساز در شترمرغ‌های مواجهه شده با کوآنزیم 10Q

زمینه مطالعه : امروزه استفاده از کوآنزیم ‌10Q‌ به عنوان مکمل خوراکی یا تزریقی در بهبود ناباروری در مردان بسیار موثر بوده است.‌ ‌نقش اصلی ‌10COQ‌، حضور در زنجیره انتقال الکترون در طی فرایند تنفس سلولی به منظور تولید انرژی در غشای میتوکندری است. هدف:‌ ‌هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات کوآنزیم ‌10Q‌ بر خصوصیات مورفولوژیک بیضه و هیستولوژیک لوله‌های اسپرم ساز شترمرغ بود. روش کار:‌ ‌18 شترمرغ نر ش...

[ 9 ] - بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی‌

در طیور افزودن آنزیم ها با منشاء خارجی همانند آنزیم زایلاناز باعث بهبود بازدهی می گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از آنزیم زایلاناز بر روی هیستومورفومتری روده باریک طیور گوشتی انجام گرفت. در این مطالعه آنزیم زایلاناز در دو سطح 0 و 07/0درصد در جیره» بر پایه گندم در 4 گروه (هر گروه شامل دو تکرار و در هر تکرار 15 قطعه) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کشتار در پایان دوره پرورش (42 روزگی...

[ 10 ] - تاثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت‌شناسی غده تیروئید جوجه‌های گوشتی

به منظور بررسی سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت شناسی غده غده تیروئید جوجه‌های گوشتی300 قطعه جوجه گوشتی نر ‌ سویه راس (‌)Ross در پنج تیمار( هر تیمار شامل چهار تکرار و در هر تکرار 15 قطعه) مورد بررسی قرار گرفته است. ‌ کنجاله کانولا در پنج سطح (0، 5، 10، 15 و 20درصد) از یک‌ ‌روزگی تا پایان دوره که 42 روزگی بود در اختیار جوجه‌ها قرار گرفت. در پایان دوره از هر تکرار 4 قطعه جوجه با وزنی نزدیک به میا...

[ 11 ] - مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

خانواده شوریده ماهیان و گونه میش‌ماهی Argyrosomus hololepidotus به جهت داشتن پروتئین زیاد یکی از ارزشمندترین آبزیان خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خوزستان می‌باشد. بافت‌های لنفاوی از مهمترین بافت‌های بدن ماهیان می باشند که ارزیابی آنها در بررسی وضعیت سلامت و بیماری دارای اهمیت است. ماهیان فاقد عقده لنفاوی هستند و بر خلاف پستانداران در حفره میانی استخوان‌های آنها، بافت خون‌ساز وجود ندارد و لذا خو...

[ 12 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب

    در سال‌های اخیر، تأثیر سرب بر دستگاه تناسلی نر و پارامترهای باروری اسپرم مورد توجه قرار گرفته است.  گیاهان دارویی جهت درمان ناراحتی‌ها و دردها از دیرباز مورد توجه بشر بوده‌اند.  جوانه‌ی گندم، گیاه دارویی منحصر به فردی است که غنی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات فیتواستروژنی می‌باشد.  هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر عصاره‌ی جوانه‌ی گندم بر کیفیت اسپرم موش صحرایی مواجهه شده با سرب است.  برا...

[ 13 ] - ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی

    مصرف مواد آسیب‌رسان خارجی در زمان بارداری باعث ایجاد اختلال در تکوین سیستم‌های مختلف جنین از جمله سیستم بینایی می‌شود.  آگاهی از عوامل آسیب‌رسان، پی بردن به اثرات زیان‌بخش آن‌ها و نیز پیش‌گیری از آن، می‌تواند منجر به کاهش تولد همراه با آسیب، گردد.  نظر به اهمیت سیستم عصبی و نحوه‌ی تشکیل آن در دوران جنینی و همچنین وفور و امکان دسترسی زیاد به کافئین در مادران باردار، در این مطالعه اثرات این م...

[ 14 ] - اثر تغذیه درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های ریخت‌شناسی روده کوچک و اندام‌های سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک روزه

زمینه مطالعاتی: تغذیه درون تخم‌مرغی به جنین کمک می‌کند تا بر محدودیت‌های تغذیه‌ای تخم غلبه کند و اثر محرک بر رشد و توسعه روده کوچک و سیستم ایمنی دارد. پژوهش‌های پیشین اثرهای مثبت تغذیه خوراکی آرژنین و لیزین در طی دوره پرورش بر رشد روده کوچک و سیستم ایمنی را گزارش کرده‌اند. هدف: بنابراین در این پژوهش اثر تزریق درون تخم‌مرغی نسبت‌های مختلف ال- آرژنین به ال- لیزین بر شاخص‌های بافت روده کوچک و اندا...

[ 15 ] - تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست متعاقب تزریق استات سرب در موش صحرایی

زمینه و هدف: پوست به ­طور مداوم در مواجهه با آلودگی­های زیست­محیطی از قبیل  فلزات سنگین )سرب( می­باشد. گیاهان دارویی برای درمان ناراحتی­ها و دردها مورد توجه بشر بوده­اند. جوانه­ گندم یکی از گیاهان داروئی می­باشد که غنی از ویتامین­ها، مواد معدنی و ترکیب‌های آنتی­اکسیدانی قوی می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی ساختار بافتی پوست به دنبال تزریق استات سرب در موش صحرایی بو...

[ 16 ] - پیامد تزریق درون تخم‌مرغی سطوح مختلف دی‌ال-‌متیونین بر ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی یک‌روزه

Methionine is the first limiting amino acid in poultry which has a primary role in stimulating protein synthesis and growth. This study was designed to investigate the effect of dietary intake of different levels of DL-methionine on hatchability, carcass characteristics, and blood parameters of day-old Ross 308 broiler chicks. For this purpose, 240 fertile broiler breeder eggs were used in a co...

[ 17 ] - تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

تغذیه درون رویانی به عنوان یک ابزار سودمند برای غلبه بر محدودیت رشد در طی رشد رویانی و پس از خروج از تخم در طیور اهلی محسوب می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی سطوح مختلف اسید آمینه دی‌‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک‌روزه راس 308 بود. در این راستا، تعداد 240 تخم‌مرغ نطفه دار مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب، طرح پایه کاملا تصادفی با 8 گروه آز...

نویسندگان همکار