پیمان افضل

استادیار، گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

[ 1 ] - روند کانی‌سازی عناصر پرتوزا و ارتباط آنها با سریم و ایتریم با استفاده از داده‌های لیتوژئوشیمیایی در محدوده آنومالی پنج ‌ساغند

منطقه مورد مطالعه در آنومالی پنج‌ ساغند، در پهنه ساختاری ایران مرکزی و در کمربند فلززایی بافق- رباط پشت‌بادام قرار دارد. کانی‌سازی اورانیم، توریم و عناصر خاکی کمیاب در منطقه ساغند، به‎طور چیره از نوع گرمابی و متاسوماتیسم وابسته به توده‌های نفوذی منطقه (گرانیت موجود در شمال آنومالی پنج) است. تمرکز اورانیم نوع گرمابی، از سامانه شکستگی‌های ژرف پیروی می‌کند و در حواشی عدسی‌ها و توده‌های مگنتیت به ج...

[ 2 ] - رخساره‌های کانه‌دار کانسار روی - سرب (نقره) تنگِ‌دِزان در توالی کربناتی ژوراسیک– کرتاسه، بویین میان‌دشت (اصفهان)

کانسار روی - سرب تنگِ‌دِزان در انتهایی‌ترین گوشه باختری استان اصفهان و در 22 کیلومتری باختر شهرستان بویین میاندشت، در محور کانه‌زایی سرب و روی ملایر- اصفهان قرار دارد. این کانسار یکی از کانسارهای چینه‌کران (استراتاباند) در توالی کربناتی ژوراسیک --کرتاسه است. ماده معدنی در این کانسار با دو ژئومتری رخنمون دارد؛ 1) لایه‌ای و عدسی‌شکل و همخوان با لایه‌بندی؛ 2)  قطع‌کننده و در امتداد شکستگی‌ها به صورت...

[ 3 ] - بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا بر پایه داده‌های ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در جنوب باختر ماسوله

برای بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا در یک محدوده مورد مطالعه بهترین ابزار اکتشافی داده‌های رادیومتری هوابرد هستند.  در این نوشتار ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک و با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری روی داده‌های برداشت‌شده ژئوفیزیک هوایی منطقه، جدایش جوامع بی‎‎هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی عناصر اورانیم، توریم و پتاسیم و نمودارهای ستونی پراکندگی فراوانی این عناصر رسم شده است. پس از رسم...

[ 4 ] - استفاده از روش فرکتالی عیار- حجم در جدایش زون‌ها در کانسارهای پورفیری

شناسایی زون‌های گوناگون در کانسارهای پورفیری، یکی از مهم‌ترین اهداف اکتشاف این کانسارها است زیرا این امر، بویژه شناسایی درست زون برون‌زاد، نقشی بسزا در تعیین پتانسیل اقتصادی ‌بودن کانسار ایفا می‎کند. روش‌های سنتی مبتنی بر مطالعه دگرسانی‌ها و کانی‌های موجود در این زون‌ها در بسیاری موارد جوابگوی نیازهای این کار نیستند، چون تنها بر پایه مطالعات سن...

[ 5 ] - تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

در سال­های اخیر کارهای گوناگونی برای تلفیق لایه­های اطلاعاتی و تعیین مناطق امیدبخش در محیط GIS به­روش فازی صورت پذیرفته است. اما تعیین تابع عضویت فازی و نیز مرزبندی مناطق امیدبخش به­طور معمول از استاندارد خاصی تبعیت نمی­کند. در این تحقیق تلاش شده تا با استفاده از مدل‌سازی فرکتالی به روش عیار-مساحت علاوه بر جدایش مناطق امیدبخش از مناطق زمینه و دسته­بندی ...

[ 6 ] - Correlation between rock types and Copper mineralization using fractal modeling in Kushk-e-Bahram deposit, Central Iran

In this paper, correlation between rock types and Cu mineralization obtained by Concentration-Number (C-N) fractal model calculated in Kushk-e-Bahram Cu deposit, Central Iran. This deposit is located in the Urumieh-Dokhtar magmatic arc (UDMA). The main subject in this study was determination of relation between the Cu grade populations and rock types based on subsurface data using logratio matr...

[ 7 ] - The effect of estimation methods on fractal modeling for anomalies’ detection in the Irankuh area, Central Iran

This study aims to recognize effect of Ordinary Kriging (OK) and Inverse Distance Weighted (IDW) estimation methods for separation of geochemical anomalies based on soil samples using Concentration-Area (C-A) fractal model in Irankuh area, central Iran. Variograms and anisotropic ellipsoid were generated for the Pb and Zn distribution. Thresholds values from the C-A log-log plots based on the e...

[ 8 ] - پهنه بندی لرزه ای شرق استان یزد بر اساس زلزله ها و گسل های کواترنری با استفاده از مدلسازی فرکتالی

در این تحقیق لرزه­خیزی شرق استان یزد براساس  داده­های لرزه­ای و ساختاری با استفاده از دو روش فرکتالی مقدار­- ­تعداد و مقدار- مساحت تحلیل و پهنه­های  لرزه­ای ساختاری با توجه ­به گسل­های کواترنر و زمین­لرزه­ها تفکیک گردید. با استفاده از روش فرکتالی مقدار- مساحت، نقشه تراکم گسل­ها و با  روش مقدار تعداد، نقشه بزرگی زلزله­ها در این منطقه تولید و با ترکیب این دو نقشه، یک پهنه­بندی جدید لرزه­ای­ساختا...

[ 9 ] - پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

کمربند ماگمایی ارومیه- دختر از مهمترین بسترهای فلززایی ایران به شمار می­رود که در طول آن تحقیقات و کاوش­های اکتشافی متعددی جهت کشف فلزاتی از قبیل مس انجام گرفته است. بخش جنوبی این کمربند در محدوده زمین­شناسی جبال بارز به دلایل وجود توپوگرافی کوهستانی و خشن و نیز وجود برخی ناملایمت­های امنیتی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، یک نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک از واحدهای سنگی ...

[ 10 ] - Delineation of hydrothermal alteration Zones for porphyry systems utilizing ASTER data in Jebal barez area, SE Iran

Abstract: The Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt (UDMB) is the host of many Iranian Cu porphyry deposits. Southern part of this belt, in the range of geological Jebal barez, has been less investigated because of the mountainous and rough topography and also some security confrontation. Porphyry deposits are associated with hydrothermal alteration zones can be mapped using remote sensing data such as...

[ 11 ] - Prospecting polymetallic mineralization in Ardestan area, Central Iran, using fractal modeling and staged factor analysis

The purpose of this study is to determine geochemical anomalies on lithogeochemical data from Ardestan area, Central Iran, using concentration-number (C-N) fractal modeling and staged factor analysis. Staged factor analysis is used to the recognition of genetic correlation and elimination of non-indicator elements in three steps. Factor scores of elements were calculated and geochemical data cl...

[ 12 ] - پردازش داده‌های لیتوژئوشیمیایی منطقه جبال بارز استان کرمان به منظور تهیه نقشه ناهنجاری مس

کمربند ماگمایی ارومیه- دختر از مهمترین بسترهای فلززایی ایران به شمار می­رود که در طول آن تحقیقات و کاوش­های اکتشافی متعددی جهت کشف فلزاتی از قبیل مس انجام گرفته است. بخش جنوبی این کمربند در محدوده زمین­شناسی جبال بارز به دلایل وجود توپوگرافی کوهستانی و خشن و نیز وجود برخی ناملایمت­های امنیتی، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، یک نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی سیستماتیک از واحدهای سنگی ...

[ 13 ] - Geological, fluid inclusion and isotopic characteristics of the Gardaneshir Zn–Pb deposit, Central Iran

Gardaneshir Pb–Zn deposit is hosted by dolomitic carbonates which is located in the SW Ardestan, central Iran. Ore body is stratabound type in this deposit. Primary ores in this type are composed of sphalerite, galena, barite and quartz with massive, banded, veined and disseminated structures. Evaluation of ore-grade at the Gardaneshir Pb-Zn deposit, based on chemical analysis which indicates a...

[ 14 ] - Identification of Geochemical Anomalies Using Fractal and LOLIMOT Neuro-Fuzzy modeling in Mial Area, Central Iran

The Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc (UDMA) is recognized as an important porphyry, disseminated, vein-type and polymetallic mineralization arc. The aim of this study is to identify and subsequently determine geochemical anomalies for exploration of Pb, Zn and Cu mineralization in Mial district situated in UDMA. Factor analysis, Concentration-Number (C-N) fractal model and Local Linear Model Tree (...

[ 15 ] - Description of gold and copper anomalies using fractal and stepwise factor analysis according to stream sediments in NW Iran

Major aim of this study is to define the copper and gold anomalies using the combination of the Concentration-Number (C-N) fractal and the stepwise factor analysis, based on stream sediment samples in Lahrud 1:100,000 sheet, NW Iran. The case study is situated in Alborz-Azerbaijan structural zone. Elements related to Au and Cu hydrothermally mineralization were selected for this study, accordin...

[ 16 ] - بهینه‌سازی مدل برنامه‌ریزی تولید بلند مدت با در نظر گرفتن عدم قطعیت عیار با روش آزادسازی لاگرانژی - الگوریتم‌ خفاش

یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی معدن، برنامه‌ریزی تولید بلند مدت است که یک امر بسیار مهّم در تحقیقات نظری استخراج معادن روباز می‌باشد و توزیع جریان نقدینگی را در سراسر عمر معدن مشخص می‌نماید. در واقع هدف برنامه‌ریزی بیشینه‌کردن ارزش خالص فعلی از مجموع سودهایی است که در آینده تولید می‌شوند. برای رسیدن به این هدف بایستی همه محدودیت‌های عملیاتی از قبیل: شیب، آمیختن عیارهای مختلف، تولید ماده معدنی و ظ...