فرشید قادری فر

استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

[ 1 ] - ارزیابی جوانه‏زنی ارقام کنجد در واکنش به دما: تعیین دماهای مهم و مقاومت به دما

هدف از این تحقیق ارزیابی جوانه‏زنی ژن‌نمون (ژنوتیپ)‏های مختلف کنجد در واکنش به دما بود. با استفاده از دماهای مهم (کاردینال) یعنی کمینه، بهینه و بیشینه شاخص‏های تحمل به دمای بالا و پایین تعیین و ژن‌نمون‏های مختلف از این نظر ارزیابی شدند. به این منظور آزمایش جوانه­زنی با چهار تکرار 50 بذری در درون اتاقک (انکوباتور)های رشد با دماهای ثابت 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجة سلسیوس روی نه ژن‌نمون ک...

[ 2 ] - ارزیابی شاخص‌های مختلف مرتبط با رسیدگی فیزیولوژیک، زمان برداشت و تعیین حداکثر کیفیت بذر هیبرید ذرت (Zea mays L.)

به منظور بررسی شاخص­های ارزیابی کیفیت فیزیولوژیک بذر هیبرید ذرت در مراحل نمو و رسیدگی و تعیین زمان مناسب برداشت، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سال 92 در سه تکرار و پنج تاریخ کاشت (دوم اردبهشت، 16 اردیبهشت، 31 اردیبهشت، 22 خرداد و هشت تیر) در کرج اجرا و صفات مربوط به فنولوژی و مورفولوژی گیاه و بذر در طول دوره رشد یادداشت­برداری گردید. پس از تلقیح توسط والد پدری (اینبرد لاین Mo17)، هر هفته ن...

[ 3 ] - اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد، کلروفیل، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر انواع کود نیتروژن (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم) در مقادیر متفاوت (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بر پارامترهای رشد‌، رنگیزه‌، اسانس و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در نزدیکی شهرستان گرگان انجام گردید. براساس نتایج بیشترین مقدار صفات تعداد شاخه زایا، وزن خشک بوته، تعداد کپسول د...

[ 4 ] - تغییرات سلامت بذر و شیوع قارچ های بذرزی سویا در پاسخ به تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و گروه رسیدگی رقم بر سلامت بذر و شیوع قارچ‌های بذرزی سویا در گرگان، یک آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 1390 انجام شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در پنج سطح (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر)، و عامل فرعی شامل رقم در سه سطح (ویلیامز، سحر و کتول) بود. برای ارزیابی سلامت بذر، شناسایی ق...

[ 5 ] - اثر انبارداری طبیعی و زوال تسریع شده بر تغییرات کمی و کیفی پروتئین‌های ذخیره‌ای و آنزیم کاتالاز در بذور نخود (Cicer arietinum L.)

    This experiment was laid out in order to study on effect of natural storage and accelerated ageing on quantity and quality changes in storage proteins and catalase enzyme in chickpea seeds (Cicer arietinum L.) in Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resource seed laboratory at 2015. Experiment was in complementary randomized design arrangement with four repli...

[ 6 ] - تشدید انباشتگی اسیدهای چرب و هیدروپراکسیدهای لیپیدی در طی زوال بذرهای آفتابگردان

Physiological and biochemical changes during sunflower seed deterioration were studied during incubation for 2, 4, 6 and 8 days at 43 °C and a relative humidity of 100%. Parameters such as germination percentage, germination rate, seedling length, seedling vigor and protein decreased whereas electrical conductivity, fatty acids and lipid hydroperoxides increased during seed deterioration. Incre...

[ 7 ] - ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه‌زنی بذر لاین‌ها و ارقام کلزا

کمون ثانویه یکی از اصلی‌ترین دلایل پایداری بانک بذر در خاک است. بذرهای کلزای موجود در بانک بذر خاک پس از رفع کمون ثانویه جوانه زده و می‌توانند به پراکنش ناخواسته ژن‌های هدف به دیگر گیاهان منجر شوند. در این مطالعه کمون ثانویه با استفاده از پلی‏اتیلن‏گلایکول 6000 به‏مدت 14 روز تحت شرایط آزمایشگاهی در 41 لاین و 5 رقمکلزا القا و درصد کمون ثانویه بذرها ثبت شد. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی انج...

[ 8 ] - نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تاریخ کاشت، محلول‌پاشی قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در بهبود کیفیت بذر سویا (رقم ‘ویلیامز’) در سال‌های 91-1390 در گرگان انجام گرفت. تیمارهای آزمایش در سال اول شامل تاریخ کاشت (31 فروردین، 23 اردیبهشت، 13 خرداد، 8 تیر و 31 تیر) و مصرف قارچ‌کش بنومیل در دو مرحلۀ R3 و R6 بود، و در سال دوم شامل تاریخ کاشت (11 اردیبهشت و 15 تیر)، مصرف قارچ‌کش بنومیل، مصرف سیلیکون (Si...

[ 9 ] - بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

به‌منظور بررسی تغییرات دمای کاردینال جوانه‌زنی بذر خردل وحشی طی رفع کمون، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1396 انجام شد. عامل اصلی دماهای مختلف (5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتی‌گراد) و عامل فرعی غلظت‌های مختلف جیبرلیک اسید (GA: 0، 100، 300، 500، 1000، 1500، 2000 پی‌پی‌ام) بود. برای توصیف ...

[ 12 ] - مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی

مقدمه و سابقه تحقیق: منداب (Eruca sativa Mill.) گیاهی یک‌ساله از خانواده Brassicaceae است که در محدوده وسیعی از بلوچستان تا کناره‌های دریای خزر می‌روید. اگر چه این گیاه در بعضی مناطق به‌عنوان یک علف‌هرز شناخته شده، ولی به‌دلیل کاربرد‌های گوناگون مانند استفاده های مختلف دارویی و علوفه ای، و همچنین داشتن صفات با ارزش مانند رشد بالا رویشی، نرخ رشد بالا، مقاومت عالی در برابر تنش زنده و غیر زنده، و ...

[ 13 ] - ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

آزمون تسریع پیری یکی از مهم ترین آزمون‌های قدرت بذر می‌باشد. این روش برای اندازه‌گیری قدرت بذر استفاده می‌شود و برای انجام آن بذرها در معرض دمای بالا و رطوبت نسبی بالا قرار می‌گیرد. در این تحقیق اثرات ترکیبی دما و دوره زمانی برای آزمون تسریع پیری در 9 محموله بذری گندم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بررسی شد. ‌محموله‌‌‌های بذری گندم که دارای درصد جوانه‌زنی بالای 93 درصد بودند در معر...

[ 14 ] - اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

شرایط غرقابی یکی از مشکلات کشت کلزا در مناطق پر باران می‌باشد، به‌طوری‌که در زمان کاشت در مزارع فاقد زهکشی مناسب، ایجاد می‌گردد، از سوی دیگر با وقوع بارش دمای خاک و محیط کاهش می یابد. این عمل اثرات نامطلوبی بر قدرت بذر و رشد کلزا می‌گذارد. به‌منظور بررسی اثرات طول دوره غرقاب و دما بر قدرت بذر و رشد گیاهچه کلزا آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. این آزمایش بصورت فاکت...

[ 15 ] - اثر تنش اسمزی بر دماهای کاردینال جوانه زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.)

دما و پتانسیل آب دو عامل اولیه مهم کنترل‌کننده جوانه‌زنی می‌باشند.با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی می‌توان پاسخ جوانه‌زنی بذر به پتانسیل اسمزی و دما را کمی‌سازی کرد؛ بنابراین این تحقیق به‌منظور بررسی اثر پتانسیل اسمزی و دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و تعیین دمای کاردینال جوانه‌زنی (دمای پایه، مطلوب و بیشینه جوانه‌زنی) پنیرک تحت شرایط تنش اسمزی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف پتا...

[ 16 ] - ارزیابی جوانه ‏زنی بذرهای گندم با سطوح مختلف قدرت بذر با استفاده از مدل هیدروتایم

مدل هیدروتایم و ضرایب آن برای بررسی روابط بین پتانسیل آب، درصد و سرعت جوانه ‏زنی استفاده می‏شود. هدف از این مطالعه ارزیابی جوانه ‏زنی بذرهای زوال یافته گندم به تنش خشکی به‌وسیله مدل هیدروتایم و بررسی و مقایسه ضرایب این مدل در سطوح مختلف زوال و پرایمینگ بود.در این آزمایش از بذرهای گندم با سطوح مختلف قدرت بذر استفاده شد. برای ایجاد سطوح مختلف قدرت بذر از بذرهای زوال یافته طبیعی  و مصنوعی  در دو ش...

[ 17 ] - کاربرد مدل هیدروتایم در کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی بذر پنیرک (Malva sylvestris L.) به پتانسیل آب

مقدمه جوانه‌زنی بذر یکی از فرآیندهای زیستی مهم است که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرارا می‌گیرد. دما و پتانسیل آب دو عامل اولیه مهم کنترل کننده جوانه‌زنی می‌باشند. پنیرک (Malva sylvestris L.) یکی از مهمترین علف‌های هرز مهاجم در جنوب غربی ایران بوده و همچنین به‌عنوان یک گیاه دارویی مهم شناخته شده است. پنیرک بومی اروپا، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا می‌باشد. این گیاه به‌ فراوانی در باغ‌ها؛ مزرع...

[ 18 ] - مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر

جوانه‏زنی اولین و مهم‏ترین مرحله نموی در گیاه است که تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار می‏گیرد. مدل هیدروتایم رابطه درصد و سرعت جوانه‏زنی با پتانسیل آب را توصیف می‏‏کند. این مدل سرعت پیشروی جوانه‏زنی (θH)، یکنواختی جوانه‏زنی (σψb) و میزان مقاومت به شرایط تنش خشکی (ψb(50)) را کمّی می‏سازد. این شاخص‏ها در تعیین قدرت توده‏ها یا ارقام بذور، بررسی کمون در بذور و بررسی اثر تیمارهای بهبود دهنده قدرت ...

[ 19 ] - بررسی جوانه ‏زنی و فعالیت آنتی‏اکسیدانت‏های آنزیمی و غیرآنزیمی کلیدی دخیل در زوال بذر نخود در طی انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی

شرایط نامناسب محیطی و همچنین شرایط انبارداری بذر می‏تواند زمینه ساز وقوع برخی تنش‏ها از قبیل تنش اکسیداتیو با تولید اکسیژن در بذور و سایر بافت‏های گیاهی گردد. شبکه دفاعی گونه‏های فعال اکسیژن مشتمل بر آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانت، آنتی‏اکسیدانت‏های غیرآنزیمی و آنزیم‏های دخیل در تولید گونه‏های فعال اکسیژن بوده که مسئول نگه‏داری این گونه‏های فعال اکسیژن در حد بسیار اندکی بوده و غیر خسارت‏زا می‏باشند. د...

[ 20 ] - بررسی روند تحقیقات بذر در ایران: از گذشته تا حال

سابقه و هدف: به نظر می‌رسد مطالعات انجام شده در زمینه تکنولوژی بذر فاقد یک برنامه‌ریزی بلند‏مدت به منظور رفع مشکلات موجود در این بخش ‌باشد و بیش‏تر مطالعات تنها بر حسب سلیقه، سهولت اجرا و یا تقلید از منابع خارجی بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی کشور انجام می‌شوند. از آنجایی که در مورد کارهای انجام شده در زمینه بذر اطلاعات جامعی در دسترس نمی‏باشد، در این تحقیق تلاش شد تا تحقیقات گذشته در زمینه عل...

[ 21 ] - بررسی قابلیت تحمل به پسابیدگی در بذرهای در حال نمو بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)

زمان ایجاد مقاومت به پسابیدگی در بذر بادام زمینی (رقم NC2) در مراحل مختلف نمو از طریق اندازه‌گیری رطوبت بذر، قابلیت جوانه‌زنی و هدایت الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اجرا درآمد. نمونه‌برداری از بذر به صورت هفتگی شد. گروهی از بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شده و آزمون تعیین رطوبت و...

[ 22 ] - ساز و کار زوال در بذر نخود، ارتباط هیدرولیز قندها و پراکسیداسیون لیپید با واکنش‏های آمادوری و مایلارد

این آزمایش برای مطالعة ساز و کار‏های زوال در بذر نخود ایرانی (Cicer arietinum L.) در شرایط انبارداری طبیعی و زوال مصنوعی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1394 انجام شد. آزمایش به‌صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل انبارداری طبیعی دو و چهار سال و زوال مصنوعی یک تا پنج روز با آزمون تسریع پیری با تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد با اف...

[ 23 ] - تغییرات بیوشیمیایی طی زوال بذرهای کدوی تخم کاغذی: پراکسیداسیون لیپید و صدمات غشا

قابلیت حیات بذرها به طور تدریجی طی انبارداری کاهش می‏یابد. صدمات وارده در سطح بیوشیمیایی باعث تغییر وضعیت فیزیولوژیکی بذر می‏شود و میزان خسارت به شرایط ذخیره بذر بستگی دارد. پراکسیداسیون لیپیدها توسط رادیکال‏های آزاد اکسیژن نقش مهمی در کاهش قابلیت حیات بذر طی زوال دارد. در پژوهش حاضر، روابط بین فعالیت آنزیم‏های پالاینده رادیکال آزاد (کاتالاز و پراکسیداز)، پراکسیداسیون لیپید و زوال بذر در کدوی ت...

[ 24 ] - ارزیابی مدل‌های رگرسیونی غیرخطی جهت توصیف پاسخ جوانه‌زنی بذر چاودار کوهی (Secale mountanum) به دما

The present study sought to evaluate the effect of different temperatures on germination and to determine cardinal temperatures (i.e., base, optimum and maximum) of Secale mountanum at temperatures of 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35oC. Three nonlinear regression models (i.e., segmented, dent-like and beta) were used for quantifying the response of germination rate to temperature. The results sh...

[ 25 ] - اثر زوال مصنوعی و انبارداری طبیعی بر جوانه‌زنی، رشد گیاهچه و تخلیه ذخایر بذرهای نخود (Cicer arietinum)

This study was conducted to evaluate the effects of accelerated aging and natural storage on seed germination and seedling heterotrophic growth of chickpea in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2014. The experiment was carried out, adopting a completely randomized design with four replications. Treatments were 8 aging levels (i.e., 2 years, and 4 years natural s...

[ 26 ] - مطالعه تاثیر شوری بر سبز شدن و عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) پرایمینگ شده

تنش شوری یکی از مشکلات مهمی است که به‌طور گسترده­ای فرآیندهای فیزیولوژیکی و متابویکی و در نهایت رشد و عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می­دهد. تیمارهای پرایمینگ بذر می‏توانند مقاومت به شوری در گیاهان را القا، کنند و استقرار بوته را در اراضی شور و غیر شور افزایش دهند. این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف پرایمنیگ بذر، شامل کلرید سدیم 50 میلی‏مولار، پتاسیم دی­هیدروژن 0/5 درصد، سو...

[ 27 ] - اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی

پژوهشی در دو سال زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش در سال اول در پنج تاریخ کاشت و در سال دوم در دو تاریخ کاشت انجام شد. نمونه‌گیری از زمان تشکیل بذر در غلاف به صورت هفتگی بود و بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه درصد رطوبت و جوانه‌زنی نمونه‌های بذر تعیین و پس از خشک کردن بذرها میزان هدایت الکتریکی...

[ 28 ] - تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه

به‏منظور ارزیابی تأثیر تیمار جدایه‏های باکتری Pseudomonas fluorescens بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و شدت بیماری غده‏های بذری سیب‏زمینی در حضور عامل بیماریزا Rhizoctonia solani، آز‏مایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای این پژوهش شامل سه جدایه P. fluorescens UTPF5 (P5)، P. fluorescens UTPF68 (P68) و P. fluorescens UTPF74 (P74)، قارچ بیمارگر R. sola...

[ 29 ] - اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی

پژوهشی در دو سال زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش در سال اول در پنج تاریخ کاشت و در سال دوم در دو تاریخ کاشت انجام شد. نمونه‌گیری از زمان تشکیل بذر در غلاف به صورت هفتگی بود و بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه درصد رطوبت و جوانه‌زنی نمونه‌های بذر تعیین و پس از خشک کردن بذرها میزان هدایت الکتریکی...

[ 30 ] - اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی

پژوهشی در دو سال زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش در سال اول در پنج تاریخ کاشت و در سال دوم در دو تاریخ کاشت انجام شد. نمونه‌گیری از زمان تشکیل بذر در غلاف به صورت هفتگی بود و بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه درصد رطوبت و جوانه‌زنی نمونه‌های بذر تعیین و پس از خشک کردن بذرها میزان هدایت الکتریکی...

[ 31 ] - ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

آزمون تسریع پیری یکی از مهم ترین آزمون‌های قدرت بذر می‌باشد. این روش برای اندازه‌گیری قدرت بذر استفاده می‌شود و برای انجام آن بذرها در معرض دمای بالا و رطوبت نسبی بالا قرار می‌گیرد. در این تحقیق اثرات ترکیبی دما و دوره زمانی برای آزمون تسریع پیری در 9 محموله بذری گندم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بررسی شد. ‌محموله‌‌‌های بذری گندم که دارای درصد جوانه‌زنی بالای 93 درصد بودند در معر...

[ 32 ] - اثر تنش غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی کلزا (Brassica napus L) رقم هایولا 401

شرایط غرقابی یکی از مشکلات کشت کلزا در مناطق پر باران می‌باشد، به‌طوری‌که در زمان کاشت در مزارع فاقد زهکشی مناسب، ایجاد می‌گردد، از سوی دیگر با وقوع بارش دمای خاک و محیط کاهش می یابد. این عمل اثرات نامطلوبی بر قدرت بذر و رشد کلزا می‌گذارد. به‌منظور بررسی اثرات طول دوره غرقاب و دما بر قدرت بذر و رشد گیاهچه کلزا آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. این آزمایش بصورت فاکت...

[ 33 ] - مقایسه مدلهای مختلف جهت تعیین زمان تا 50 درصد حداکثر جوانه زنی: مطالعه موردی روی بذرهای پنبه (Gossypium hirsutum)

Extended abstract Introduction: Germination speed is one of the most important germination indices, which is used in the most studies to compare the effects of different treatments on germination of seeds. Researchers use the reverse time to 50% maximum germination (1/D50) to calculate the germination rate. One of the methods for calculating the D50 is the use of nonlinear regression models s...

[ 34 ] - اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر میزان رشد، کلروفیل، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر انواع کود نیتروژن (اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم) در مقادیر متفاوت (0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) بر پارامترهای رشد‌، رنگیزه‌، اسانس و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در زمین زراعی واقع در نزدیکی شهرستان گرگان انجام گردید. براساس نتایج بیشترین مقدار صفات تعداد شاخه زایا، وزن خشک بوته، تعداد کپسول د...

[ 35 ] - اثر تاریخ کشت بر قدرت و عملکرد بذر بادام زمینی

پژوهشی در دو سال زراعی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. آزمایش در سال اول در پنج تاریخ کاشت و در سال دوم در دو تاریخ کاشت انجام شد. نمونه‌گیری از زمان تشکیل بذر در غلاف به صورت هفتگی بود و بذرها بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه درصد رطوبت و جوانه‌زنی نمونه‌های بذر تعیین و پس از خشک کردن بذرها میزان هدایت الکتریکی...

[ 36 ] - اثر محلول‏پاشی گیاه مادری به وسیله قارچ‌کش‌های مختلف بر سلامت، جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

به‌منظور بررسی اثر محلول‏پاشی قارچ‏کش‏های مختلف بر کیفیت بذر سویا آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1395 انجام شد. عامل اصلی شامل دو تاریخ کاشت بهاره (28 اردیبهشت) و تابستانه (10 تیر) و عامل فرعی شامل محلول‏پاشی با قارچ‏کش‏های مختلف از قبیل بنومیل، مانکوزب، پروپیکونازول، تیوفانات متیل، ک...

[ 37 ] - ارزیابی کارآیی جذب و استفاده پتاسیم در ژنوتیپ‎های پنبه

شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‎های با کارآیی جذب و استفاده پتاسیم می‎تواند به افزایش بازده کودهای پتاسیمی و استفاده بهتر از پتاسیم قابل جذب خاک در اراضی دچار کمبود این عنصر کمک کند. بدین منظور در یک آزمایش هیدروپونیکی (آبکشت)، کارآیی پتاسیم 25 ‎ژنوتیپ پنبه بررسی شد. ژنوتیپ‎ها در دو سطح کمبود (...

[ 38 ] - واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف

سابقه و هدف: جوانه‌زنی مطلوب بذر؛ دوام، استقرار و عملکرد گیاهان را تضمین می‌کند. بذرهایی که بتوانند در شرایط مختلف محیطی از سرعت و یکنواختی بالای جوانه‌زنی و سبز شدن برخوردار باشند در حصول عملکرد مناسب نقش قابل‌توجهی خواهند داشت. امروزه روش‌های مختلفی برای بهبود ویژگی‌های بذر وجود دارد که یکی از رایج‌ترین این تکنیک‌ها پرایمینگ بذر می‌باشد. پرایمینگ می‌تواند با بهبود درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌...

[ 39 ] - تعیین نوع کمون بذر ماریتیغال: اثرات تیمارهای پس رسی و جیبرلیک اسید در دماهای مختلف

سابقه و هدف: گیاهان دارویی از جمله گیاهان مهم اقتصادی هستند که به صورت خام یا فرآوری شده در طب سنتی یا مدرن صنعتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در حال حاضر این تقاضای روزافزون سبب برداشت بی‌رویه و نامناسب این گیاهان گردیده است که ماحصل آن تخریب زیستگاه‌های طبیعی این گیاهان و قرار گرفتن تعدادی از آن‌ها در معرض خطر انقراض و نابودی می‌باشد. از این‌رو برای جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از این گیا...

[ 40 ] - ارزیابی کارآیی استفاده و پاسخ ژنوتیپ‌های مختلف گندم به آهن و روی

سابقه و هدف: یکی از رویکردهایی که از دیرباز مورد توجه بوده اما امروزه اهمیت آن مضاعف شده است، استفاده از ژنوتیپ‌های کارای گیاهان در جذب و استفاده از عناصر غذایی است. در سال‌های اخیر، ژنوتیپ‌های گیاهی که کارایی بیشتری در استفاده از عناصر غذایی دارند، مورد توجه قرار گرفته است و استفاده از آن‌ها رویکرد جدیدی در کشاورزی کم نهاده برای افزایش بازده کودها می‌باشد. آهن و روی نیز از عناصر کم مصرف و ضرور...

[ 41 ] - اثرات تیمارهای دودی بر جوانه‌زنی بذرهای استراتیفیکاسیون شده گیاه دارویی- مرتعی کما (Boiss. Ferula ovina)

گیاه کما (Apiaceae)Boiss.  Ferula ovina یک گیاه چندساله دارویی در مراتع و مناطق کوهستانی مرتفع ایران است. جمعیت این گونه دارویی- مرتعی ارزشمند به‌دلیل بهره‌برداری بی‌رویه، تغییر شرایط اقلیمی همین‌طور کمون بذرهای آن در زمان بلوغ رو به کاهش است. در این تحقیق برای نخستین بار اثر تیمارهای دودی (ذرات دود و دو روش تهیه عصاره دودی) حاصل از سوختن کاه گندم بعد از اعمال دوره­های مختلف استراتیفیک...

[ 42 ] - واکنش قابلیت حیات بذرهای کلزا به تیمارهای پرایمینگ و شرایط خشک کردن بذرهای پرایم‌شده

به‌منظور بررسی تأثیر روش‌های خشک‌کردن (تیمارهای پسابیدگی)، تیمارهای شوک حرارتی و تنش اسمزی بر قابلیت حیات بذرهای پرایم‌شده‌ی ارقام کلزا، آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 97-1396 انجام شد. در این مطالعه بذرهای سه رقم کلزا بانام‌های دی‌کا-ایکس‌پاور، تراپر و هایولا50، بلافاصله پس از پرایمینگ، در معرض تیمارهای مختلف پسابیدگی، شوک حرارتی و پتان...

[ 43 ] - شناسایی مقاومت .Phalaris brachystachys Link به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع استان گلستان

به منظور بررسی مقاومت بیوتیپ­های فالاریس (Phalaris brachystachys Link.)  به  علف­کش هالوکسی فوپ آر متیل، آزمایشی در سال  1396 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 36 بیوتیپ فالاریس مشکوک به مقاومت و یک بیوتیپ حساس بودند که از مزارع گندم استان گلستان جمع­آوری شدند. آزمایش­ها شامل تعیین غلظت تفکیک­کننده، غربال بیوتیپ­ها با غلظت تفکیک­کننده، آزمون غلظ...

[ 44 ] - اثر فاصله ردیف و مصرف عناصر غذایی بر برخی واکنش‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و زراعی سه رقم پنبه

به منظور بررسی اثر فاصله بین ردیف‌های کاشت بر عملکرد و رشد ارقام پنبه در دو شرایط مصرف و عدم مصرف کود، مطالعه‌ای در گرگان در سال زراعی 1396 به‌صورت آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم پنبه (ساجدی، کاشمر و گلستان)، فاصله ردیف کشت در دو سطح (20 و 80 سانتی‌متر) و مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب با مقادی...

[ 45 ] - کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو

دما یکی از مهم‏ترین عوامل کنترل‌کننده جوانه ‏زنی بذر در گیاهان مختلف محسوب می‏شود. همچنین، دما نقش مهمی در القا و یا رفع کمون بذرها ایفا می‏کند. این موضوع می‏تواند در مدیریت زراعی نظیر تعیین زمان کاشت، پیش‏تیمار بذرها در زمان کاشت و یا شرایط انبارداری بسیار مهم باشد. ازاین‌رو، این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات دما بر درصد و سرعت جوانه‌زنی و همچنین، القای کمون در بذرهای 15 رقم جو صورت گرفت. نتایج ...

[ 46 ] - Seed dormancy: A Review on Importance, Dormancy Types and Elimination Methods, with Emphasis on the Trend of Seed Dormancy Research in Iran

Extended Abstract Introduction: Seeds need successful germination at the optimal time and conditions to survive. Sometimes, even in the best environmental and genetic conditions of the seed, they do not germinate or germinate with a delay, which are called dormant seeds. Seed dormancy can have positive effects on avoiding adverse conditions and ensuring survival in the environment. However, do...

[ 47 ] - Comparison of time to the event and nonlinear regression models in the analysis of germination data

Extended abstract   Introduction: Numerous studies are being carried out to reveal the effects of different treatments on the germination of seeds from various plants. The most commonly used method of analysis is the nonlinear regression which estimates germination parameters. Although the nonlinear regression has been performed based on different models, some serious problems in its structure...

[ 48 ] - Estimating the cardinal temperatures of germination for Ipomoea hederaceae and Cleome viscosa at constant and alternating temperature conditions

Extended abstract: Introduction: Reports indicate the invasion of two species of Ivy-leaved morning-glory (Ipomoea hederaceae Jacq) and Asian spider flower (Cleome viscosa L.) to summer crops fields such as soybeans in Golestan province. Considering the importance of knowing the cardinal temperatures of germination in the models for predicting the presence of weeds and consequently designing c...

نویسندگان همکار

Sadeghipour, Hamid Reza 11  

الیاس سلطانی 5  

ابراهیم زینلی 5  

زهرا رستگار 5  

بنیامین ترابی 4  

Gherekhloo, Javid 4  

Malek, Mohsen 4  

شعبان, مهدی 3  

Siahmarguee, Asieh 3  

عالیمقام, سید مجید 3  

صادقی پور, حمیدرضا 3  

احمد عبدل زاده 2  

یاش‌گین ولی‌پور چهارده چریکی 2  

سید اسماعیل رضوی 2  

مرتضی گرزین 2  

Rahimi, Hakimeh 2  

محمد خادم‌پیر 2  

بهنام کامکار 2  

انصاری, امید 2  

یامچی, احد 2  

بهنام کامکار 2  

محمد هادی پهلوانی 2  

اسماعیل دردی پور 2  

ابراهیم زینلی 2  

آیدین حمیدی 1  

الیاس سلطانی 1  

عنایت رضوانی خورشیدی 1  

ابراهیم زینلی 1  

یامچی, احد 1  

طهماسبی, بهاره 1  

گالشی, سرالله 1  

افشین سلطانی 1  

حمیدرضا صادقی پور 1  

رحمت الله بهمرام 1  

علی شایان فر 1  

سید اسماعیل رضوی 1  

محمد مونیان اردستانی 1  

مریم گرگانی 1  

آسیه سیاه مرگویی 1  

ابراهیم زینلی 1  

بتول نژادحسن 1  

امید انصاری 1  

حمید رضا صادقی پور 1  

مژده جمالی 1  

جاوید قرخلو 1  

احد یامچی 1  

مرتضی گرزین 1  

ابراهیم زینلی 1  

مهدی شعبان 1  

شریف زاده, فرزاد 1  

مرادی, علی 1  

خاوری, فرهاد 1  

قربانی, محمدحسین 1  

پوری, کامبیز 1  

محمد انتصاری 1  

مسعود احمدزاده 1  

پورعلی, فرناز 1  

مرتضی گرزین 1  

عبدالرضا قرنجیکی 1  

عمران عالیشاه 1  

اسیه سیامرگویی 1  

فاطمه فدایی 1  

میترا طلوع حافظیان اول 1  

روزبه محمدی 1  

علیرضا غیاثوند 1  

ساناز زرداری 1  

حمیدرضا صادقی پور 1  

آنتونیا روخانو-دلگادو 1  

رافایل دپرادو 1  

ساجده گل محمدزاده 1  

ماریا اسونا 1  

افشین سلطانی 1  

ریحانه ربانی محمدیه 1  

ساعد حمیدی 1  

محسن اسماعیل زاده مقدم 1  

مرتضی گرزین 1  

Azimmohseni, Majid 1  

Ghezel, Marzieh 1  

Khalafi, Mahnaz 1  

Akbari Gelvardi, Atefeh 1  

Gorgani, Maryam 1