شیوا زمانی

دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت اقتصاد

[ 2 ] - Weak differentiability of solutions to SDEs with semi-monotone drifts

‎In this work we prove Malliavin differentiability for the solution to an SDE with locally Lipschitz and semi-monotone drift‎. ‎To prove this formula‎, ‎we construct a sequence of SDEs with globally Lipschitz drifts and show that the $p$-moments of their Malliavin derivatives are uniformly bounded‎.

[ 3 ] - بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت‎ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره

وجود سرایت در بازده و تلاطم دارایی‌های مختلف اهمیت زیادی در مطالعه کارایی بازار، انتخاب سبد دارایی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها دارد. در این تحقیق سرایت بازده و نیز سرایت تلاطم بین سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از یک مدل VAR-BEKK بررسی شده است. به نظر می‌رسد، بازده‌های روزانه شاخص شرکت‎های کوچک‌تر، با تأخیر، دنباله‌روی بازده‌های روزانه شاخص شرکت‎های بزرگ‌تر هستند (ویژگی تقدم - تأخر)؛...

[ 4 ] - Numerical Methods of Option Pricing for Two Specific Models of Electricity Prices

In this work, two models are proposed for electricity prices as energy commodity prices which in addition to mean-reverting properties have jumps and spikes, due to non-storability of electricity. The models are simulated using an Euler scheme, and then the Monte-Carlo method is used to estimate the expectation of the discounted cash-flow under historical probability, which is considered as the...

[ 5 ] - یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی

In stochastic volatility models, European option prices are solutions to parabolic differential equations. In this paper we propose a finite difference scheme for solving these equations numerically. We prove the stability and convergence of this method in norm infinity. Then we use the ADL method to separate the operators, this allows us to apply Thomas algorithm to solve the corresponding lin...

[ 6 ] - پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته مبتنی بر روش گری و تحلیل فرکتال

اهمیت پیش‌بینی قیمت حامل‌های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، امروزه بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل‌های مهم انرژی می‌تواند ابزار مهمی در تصمیم‌گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش‌های توسعه‌یافته گری و تلفیقی فرکتالی گری از آنها برای پیش‌بینی قیمت گاز طبیعی استفاده شده‌است. نتایج...

[ 7 ] - پیش‌بینی رفتار قیمت سهام توسط دفتر سفارشات محدود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

هدف: دفتر سفارشات محدود یکی از ابزارهای بازارهای مالی است که با نشان‌دادن حجم و قیمت پیشنهادی سفارشات خرید و فروش، به کشف قیمت دارایی کمک می‌کند. در این پژوهش با بررسی دفتر سفارشات محدود در بورس اوراق بهادار تهران به دو پرسش پاسخ داده می‌شود: 1. آیا اطلاعات موجود در دفتر سفارشات محدود رفتار قیمت سهام در آیندۀ کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌کند؟ 2. آیا افزایش پله‌های در معرض نمایش عموم از سه پله به پن...