فاطمه ستوده

دانشجو

[ 1 ] - بررسی دقت مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان مدت جوی (ECMWF) در پیش بینی بارش مناطق گوناگون اقلیمی ایران

به منظور بررسی میزان خطای مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان مدت جوی (ECMWF) در پیش‌بینی بارش مناطق مختلف ایران، داده‌های بارش ماهانه 45 ایستگاه‌ همدیدی پراکنده در سطح کشور با داده‌های بارش ماهانه ERA-Interim در نزدیک‌ترین نقطه به هر ایستگاه مورد مقایسه آماری قرار گرفت. برای این منظور از آماره‌هایی مانند ضریب تعین (R2)، مجذور میانگین مربع خطا (Rmse)، شیب خط (B Slope)، اریبی (Bias) و ضریب کارایی مدل...

[ 2 ] - تاثیر الگو های فشار روزانه تراز دریا بر بارش سپتامبر گیلان (2005 – 1976)

در این پژوهش، سعی شده تا با استفاده از روش همبستگی لوند، رابطه الگوهای فشار روزانه تراز دریا با بارش استان گیلان، طی دوره 1976 تا 2005 در ماه سپتامبر مطالعه شود. در روش همبستگی لوند که روش ویژه ای برای شناسایی رابطه بین الگوهای گردشی و عناصر اقلیمی می باشد، رابطه بین الگوهای فشار تراز دریا و بارش های روزانه ماه سپتامبر در گیلان شناسایی و بررسی گردد. در این راستا فشار روزانه تراز دریا در محدوده ...

[ 3 ] - تحلیلی بر بارش‌های سنگین روزانه سپتامبر در ارتباط با الگوهای همدید در استان گیلان (2005 – 1976)

شناخت بیشتر سامانه‌های همدید در هر منطقه، تصویر روشنی از اقلیم منطقه را به‎دنبال خواهد داشت. اقلیم به‎عنوان یکی از ساختارهای اساسی کره‎ی زمین، در کنش مستقیم با زندگی و فعّالیّت بشر است. شناسایی شرایط گردشی جو در هر منطقه، تعیین کننده‌ی الگوهای غالب آب‎وهوایی است که می‌تواند کمک شایان‎توجّهی به شناخت بیشتر شرایط زیستی کند. در پژوهش پیش رو تلاش شده، بارش‌های سنگین استان گیلان در ماه سپتامبر، در ارت...

[ 4 ] - بررسی و تحلیل الگوی فضایی تغییرات درون‌دهه‌ای بارش‌های سنگین و فوق‌سنگین ایران

بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است. این تغییرات هم در بعد مکان و هم در بعد زمان در قالب اقلیم منطقه رخ می‌دهد. هدف از این مطالعه، بررسی خودهمبستگی فضایی تغییرات درون‌دهه­ای بارش­های سنگین و فوق‌سنگین ایران طی نیم قرن اخیر است. به‌ این منظور، داده‌های بارش روزانه با استفاده از 664 ایستگاه همدیدی و اقلیمی طی دورۀ 1390-1340 استخراج و به‌عنوان پایگاه داده­ها (داده­های اسفزاری[1]) استفاده شد. به‌‌من...

[ 5 ] - اثر کوه‌های زاگرس بر چرخندهای بارش‌زای ایران

در این پژوهش برای شناخت تأثیر رشته‏کوه زاگرس در تغییرات چرخند‏هایی که از غرب وارد ایران می‏شوند از رویکرد محیطی به گردشی استفاده شد. بدین منظور، داده‏های سیزده ایستگاه سینوپتیک غرب ایران و داده‏های ساعتی ERA-Interim با تفکیک مکانی 125/0×125/0 درجه، طی سال‏های 1984ـ 2013 دریافت شد. با این رویکرد، 203 روز بارش فراگیر شناسایی شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی داده‏های تراز دریای متناظر با این ...

[ 6 ] - The Trend Analysis and Forecasting of Extreme Temperature Parameters in southern part of the Caspian Sea

Increasing CO2 emissions and consequently, air temperature causes climate anomalies which affects all the aspects of human life. The purpose of this study was to assess the temperature changes and also to predict the extreme temperatures in Gilan and Mazandaran Provinces. To do this, the SDSM statistical and dynamical model was used. As well, it was applied the Mann-Kendal graphical and statist...