اسماعیل شریفیان

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

[ 1 ] - الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی

این پژوهش باهدف، شناسایی عوامل موثر بر وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی اجرا شد. روش تحقیق این پژوهش ییمایشی بوده و جامعة آماری آن را بازیکنان فوتبال شرکت کننده در یازدهمین دوره لیگ برتر ایران (464N=) تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری روش تمام شماری بود که درنهایت 263 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه با مطالعه حاضر همکاری کردند. از پرسشنامه وفاداری به نام تجاری ونگ فونگ ویاهیا (2008) با ...

[ 2 ] - ارزیابی سلسله مراتب ارزش ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت بدنی

این پژوهش با هدف ارزیابی سلسله مراتب ارزش‌ها و منابع تأثیرگذار بر باورهای داوطلبان ورود به رشته ی تربیت‌بدنی انجام شد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و جامعه‌ی آماری تحقیق شرکت‌کنندگان در آزمون عملی رشته‌ی تربیت‌بدنی دانشگاه های دولتی و نمونه‌ی تحقیق  300 نفر داوطلب بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ی استاندارد نظام ارزش‌های آلپورت، ورنون و لیندزی بود که روایی و پایایی آن بررس...

[ 3 ] - اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعۀ یادشده 325 نف...

[ 4 ] - شناسایی و مقایسۀ موانع مشارکت خیرین در توسعۀ فضاهای ورزشی

  این پژوهش با هدف شناسایی موانع مشارکت خیرین در احداث و توسعۀ فضاهای ورزشی صورت گرفت (مطالعۀ موردی استان کرمان). روش به‌کاررفته در پژوهش، پیمایشی بود و جامعۀ آماری آن را 180 نفر از خیرین استان تشکیل دادند. جهت انجام پژوهش، نمونه‌ای معادل 123 نفر از طریق نمونه‌گیری در‌دسترس مورد‌ بررسی قرار گرفت که از آن میان، 100 پرسش‌نامۀ بدون نقص در تجزیه‌ و‌ تحلیل نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. شایان‌ذکر است...

[ 5 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت-بدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش استان‌های کشور

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت‌دنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش کشور می‌باشد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و به‌لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش را معاونان، رئیسان و کارشناسان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌و‌پرورش به تعداد 288 نفر تشکیل دادند. نمونۀ آماری نیز به‌صورت تمام‌شمار و برابر با جامعۀ آماری بود. نتایج نشان می‌د...

[ 6 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ خرید اینترنتی کالاهای ورزشی می­باشد. روش این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و به ­لحاظ هدف نیز کاربردی می­باشد. جامعۀ آماری ­پژوهش را استادان و دانشجویان مقطع ارشد و دکتر­ی تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور در نیم­سال اول سال تحصیلی (94ـ93­) (به تعداد 3196 نفر) تشکیل دادند که از­این ­میان،­ 436 نفر بر­اساس جدول مورگان و با روش ن...

[ 7 ] - شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع‌آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند...

[ 8 ] - مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان

ورزش و اقتصاد دولتی مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشته است. یکی از راه‌های برون­ رفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است. بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش برانگیز باشگاه‌های ورزشی در عصر حاضر است کههنوز مضامین واقعی آن برای جامعۀ ورزش ایران کاملاً شناخته شده نیست. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت وب در شش باشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، پرسپولیس، صبا باطری و تراکتورسازی ...

[ 9 ] - وضعیت به کارگیری استراتژی‌های آمیختۀ ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش

ورزش از مؤثرترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی و درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می‌رود. هدف از اجرای این پژوهش مقایسۀ میزان استفاده از استراتژی‌های آمیختۀ ترویج و نحوۀ به­کارگیری آن‌ها در شرکت‌های تولیدکنندۀ ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی بود که به شکل میدانی انجام شد. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق­ساخته با مقیاس لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظرسنجی از استادا...

[ 10 ] - عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آن با کیفت خدمات در استادیوم های ورزشی

هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری درتماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‌های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسشنامه بصورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ک...

[ 11 ] - مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان های کشور از دیدگاه مدیران و کارشناسان بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش معاونان، روسا و کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش (288N=) بود. نمونه آماری بصورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری بود. داده های مورد نیاز با استفا...

[ 12 ] - موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ موانع درون ‌بخشی‌ رقابت‌پذیری کالاهای ‌داخلی در مقایسه با نمونه‌های ‌خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا‌ گردید.‌ روش اجرای این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و مدیریت ‌صنعتی بررسی و پایایی درونی آن با اجرای مطالعه راهنما بر روی30 نفر و با استفاده از...

[ 13 ] - ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش استادان و دانشجویان ارشد و دکترای تربیت بدنی (3196N=) دانشگاه­های دولتی سراسر کشور بودند؛ که تعداد 436 نفر با روش نمونه­گیری خوشه­ای غیرتصادفی انتخاب شدند. داده­های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند...

[ 14 ] - تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعۀ ورزش کشور

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور با تأکید بر پوشش مؤلفۀ‌های سند طرح توسعۀ ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری پژوهش، آرشیو 10 روزنامه سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط کشور در سال 1391بود که برای نمونه‌گیری از روش تصادفی منظم استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از برگة کدگذاری محقق ساخته که ضری...

[ 15 ] - طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

برای هرگونه سنجش و ارزیابی، وجود شاخص‌ها و معیارهای قابل اعتماد لازم و ضروری است تا به‌وسیله آن شاخص‌ها، ارزیابی دقیق‌تری انجام شود. هدف از این مطالعه طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی در ایران است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی بود، پژوهش در دو بخش زیر ارائه‌شده است؛ در بخش اول که بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته انجام شد، کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت .بر اساس پاسخ ...