مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان

نویسندگان

  • لیلا حیدری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داریون، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، داریون، ایران
چکیده مقاله:

ورزش و اقتصاد دولتی مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشته است. یکی از راه‌های برون­ رفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است. بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش برانگیز باشگاه‌های ورزشی در عصر حاضر است کههنوز مضامین واقعی آن برای جامعۀ ورزش ایران کاملاً شناخته شده نیست. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت وب در شش باشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، پرسپولیس، صبا باطری و تراکتورسازی انجام شد و سپس یافته‌ها با شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان مقایسه شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و ابزار آن سیاهۀ ارزیابی مرور وب سایت از نظر ویژگی‌های بازاریابی کریمادیس (2010) بود. از 42 امتیاز مربوط به ویژگی اطلاعاتی، باشگاه‌های انگلستان 41 امتیاز و باشگاه‌های یونان  35 امتیاز کسب کردند و باشگاه‌های ایران با کسب 20 امتیاز در آخر قرار گرفتند. اگرچه باشگاه‌های ایران تا حدودی به ویژگی اطلاعاتی پرداخته‌اند، اما در تمام ویژگی‌های فروش، ترویجی، ارتباطی و جمع­ آوری داده‌ها از باشگاه‌های انگلستان و یونان ضعیف‌ تر بودند؛ بنابراین با توجه به ارتقای روز افزون جایگاه وب در بازاریابی معاصر، باشگاه‌های ایران بازنگری اساسی و گسترده‌ای در وب سایت‌های خود نیاز دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه های فوتبال ایران، انگلستان و یونان

ورزش و اقتصاد دولتی مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشته است. یکی از راه های برون­ رفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است. بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش برانگیز باشگاه های ورزشی در عصر حاضر است کههنوز مضامین واقعی آن برای جامعۀ ورزش ایران کاملاً شناخته شده نیست. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت وب در شش باشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، پرسپولیس، صبا باطری و تراکتورسازی ...

متن کامل

بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران ،آلمان و انگلستان

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران، آلمان و انگلستان بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیل بود. جامعه آماری شامل وب سایت های رسمی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (16 تیم)، بوندسلیگای آلمان (18 تیم) و لیگ برتر انگلیس (20 تیم) در فصل 2015-2014 بود. نمونه به صورت تمام شمار و شامل 54 وب سایت بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته ای بود که روایی آن به ت...

متن کامل

بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران ،آلمان و انگلستان

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه خدمات آنلاین و بازاریابی تحت وب در باشگاه های فوتبال ایران، آلمان و انگلستان بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیل بود. جامعه آماری شامل وب سایت های رسمی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران (16 تیم)، بوندسلیگای آلمان (18 تیم) و لیگ برتر انگلیس (20 تیم) در فصل 2015-2014 بود. نمونه به صورت تمام شمار و شامل 54 وب سایت بود. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته ای بود که روایی آن به ت...

متن کامل

مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان

هدف این پژوهش مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه‌های فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرایی کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را وب‌سایت‌های 3 لیگ فوتبال (ایران، اسپانیا و انگلستان) تشکیل می‌داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سپ...

متن کامل

مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان

هدف این پژوهش مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه های فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرایی کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را وب سایت های 3 لیگ فوتبال (ایران، اسپانیا و انگلستان) تشکیل می داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سپ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  131- 146

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023