× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رحمت اله قلی پور

دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

[ 1 ] - ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه‌گذاران بیمه های عمر

مساله کیفیت ادراک‌شده توسط مشتریان موضوع مهمی است که همواره توسط شرکت­های خدماتی، موردتوجه بوده است. چراکه ارائه­ خدمات باکیفیت برتر، مزیت رقابتی محکم و نیرومندی چون افزایش رضایت و وفاداری مشتری را برای شرکت­ها به ارمغان خواهد آورد. پژوهش توصیفی پیمایشی حاضر با ابزار پرسشنامه به جمع­آوری داده­ها برای شناسایی ابعاد کیفیت ادراک‌شده، بررسی تأثیر این ابعاد بر وفاداری نگرشی و رفتاری و همچنین نقش میا...

[ 2 ] - جایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاست‌های اقتصادی ایران (مورد مطالعه سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی)

این پژوهش با بهره‌گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) به‌عنوان یکی از سازمان‌های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت‌ شرکتی مطلوب می‌پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام‌مند قانون اجرای سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قانونی فعالیت‌های اقتصادی بخش عمومی و ش...

[ 3 ] - طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست‌پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)

در این نوشتار به موضوع ارزیابی سیاست‌پژوهی که یکی از موضوعات اساسی در حوزه سیاست‌پژوهی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته شده است. این موضوع به شاخص‌ها و عوامل مؤثر در ارتقای سطح کیفیت نتایج سیاست‌پژوهی می‌پردازد. در این مقاله ابتدا مفهوم سیاست‌پژوهی و فرایند سیاست‌پژوهی بیان شده و سپس با استفاده از روش تحقیق اکتشافی- کاربردی و بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل متون حوزه سیاست...

[ 4 ] - مفهوم‌پردازی پدیده شکاف خط‌مشی در فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

در مواجه با پرسش «در فرایند خط‌مشی‌گذاری چه اتفاقی رخ می‌دهد که خط‌مشی‌گذار به آنچه مورد انتظارش بوده است نایل نمی‌آید؟»، متون علمی به‌دنبال پاسخ به خودِ پرسش مذکور نبوده‌اند بلکه بیشتر مدلی برای دور نگه داشتن فرایند خط‌مشی‌گذاری از آسیب‌های احتمالی مربوط به نتایج پرسش فوق را دنبال کرده‌اند. این نوع پاسخ‌ها را می‌توان در انبوهی از مفاهیم متنوع یافت که در این پژوهش در چهار مفهوم انسجام خط‌مشی، دو...

[ 5 ] - طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی

سیاست‌پژوهی فرایند انجام تحقیق درباره مسئله اجتماعی یا تحلیل آن به‌منظور ارائه توصیه‌های عملی به سیاستگذاران است. اما مهم‌تر از انجام سیاست‌پژوهی، استفاده از آن است. استفاده، زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌پژوهی، بر افراد یا سیستم‌هایی اثر گذارد، آنها را شکل و یا تغییر دهد. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری و طراحی آنها در قالب یک مدل است. روش تحقیق ترک...

[ 6 ] - تحلیلی بر خط‌مشی راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب:آسیب‌شناسی اجرا با رویکردی فازی

شورای عالی انقلاب فرهنگی خط‌مشی «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را در سال 1384 تصویب کرد و در آن برای 26 نهاد و سازمان مسئولیت اجرایی در نظر گرفت، اما این خط‌مشی پس از گذشت 9 سال از تصویب، به‌صورت کامل اجرا نشده است و موانع متعددی در مسیر اجرای آن وجود دارد. در این پژوهش موانع اجرای خط‌مشی نام‌برده از طریق بررسی ادبیات نظری اجرای خط­مشی عمومی و مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان عرصۀ فره...

[ 7 ] - چالش های بهره‌وری در دولت

بر‌اساس سند چشم‌انداز کشور، مقرر است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر (با استناد به آمارهای رسمی کشور) نهاده‌محور است، به اقتصاد دانش‌محور در سال 1404 تبدیل شود. از‌جمله راهکارهای اصلی رسیدن به این هدف، ارتقای بهره‏وری است. این در حالی است که بهره‏وری دولت طی سال‏های گذشته وضعیت مناسبی نداشته است. با توجه به این مهم و چالش موجود در موضوع بهره‏وری دولت، نویسنده تلاش می‌کند که به بررس...

[ 8 ] - ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

توانمندسازی در سازمان قابلیتی است که فرصت تصمیم­گیری را از طریق گسترده‌کردن حیطة اختیارات فراهم می­کند و باعث شکسته‌شدن سلسله­مراتب سنتی ساختارهای سازمان می­‌شود. طی سال‌های گذشته، محققان همراه با ابعاد مختلف توانمندسازی، به بُعد روان­شناختی آن نیز توجه کرده‌اند. یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان­شناختی، تسهیم دانش است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة توانمندسازی روان­شناختی و تسهیم دانش کارکنان...

[ 9 ] - نگاشت مفهومی و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر به‌کارگیری سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری

هدف اصلی این مقاله، طراحی مدل عوامل مؤثر بر به‌کارگیری سیاست­پژوهی با فن نگاشت مفهومی و اعتبارسنجی آن است. بدین منظور یک تحقیق در سه مرحله با روش ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی اجرا شده است. در مرحلة اول، عوامل از طریق مرور متون تحقیق، مصاحبه و برگزاری گروه­ کانونی شناسایی شد. در این مرحله برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها تحلیل تم به‌کار گرفته شد. در مرحلة دوم برای طراحی مدل فن نگاشت مفهومی به‌کار گرف...

[ 10 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده¬های نفتی ایران

در مدیریت دانش حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و پرورش ظرفیت یادگیری آن­ها نقش تعیین کننده­ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. در این پژوهش هدف شناسایی عواملی است که بر ماندگاری کارکنان دانشی تأثیر دارد. محققان و صاحب نظران عوامل مختلفی را بر ماندگاری این کارکنان تأثیرگذار می­دانند که می­توان آن­ها را در سه گروه عوامل محیطی، شخصی و ساختاری به اضافه رضایت شغلی و تعهد سازمانی قرار داد. ج...

[ 11 ] - بررسی تأثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران)

هدف اصلی این پژوهش بررسی تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات به منظور سنجش تعهد سازمانی، پرسش‌نامه 15 سؤالی آلن و می‌یر، و برای سنجش تناسب شغلی پرسش‌نامه بانک اطلاعات شغلی بین‌المللی (O*NET) است، که هریک از پرسش‌نامه‌ها به طور میانگین شامل 21 سؤال می‌باشد. پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 89/0 و پایایی پرسش‌نامه سنجش تناسب شغلی 87/0 به دست آمد و آلفای کرونباخ هر دو...

[ 12 ] - طراحی مدل حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک ایران

با وجود مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی که دربارۀ حکمرانی خوب الکترونیک وجود دارد، تا کنون مدل جامعی ابعاد چندگانۀ حکمرانی خوب الکترونیک در حوزۀ آموزش الکترونیک را به‌صورت یکپارچه، جامع، فرایندی و سیستمی بررسی نکرده است. در این مقاله به‌منظور تبیین فرایند حکمرانی خوب الکترونیک، ضمن مرور سیستماتیک ادبیات و پیشینۀ تحقیق، به‎کمک روش‌شناسی فراترکیب کلیۀ عومل شناسایی شدند؛ سپس براساس روش‌شناسی نظریۀ برخا...

[ 13 ] - شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری

هدف این پژوهش شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀشواهدمحور ساختن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری است. خط‌مشی‌گذاریِ شواهدمحور رویکردی مناسب برای بهبود و ارتقای نظام خط‌مشی‌گذاری در هر بخش از جامعه است. رویکرد پژوهش کیفی است، داده‌ها ازطریق مصاحبه با مدیران و خبرگان حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری جمع‌آوری‌شده و تحلیل داده‌ها ازطریق تحلیل مضمون انجام‌گرفته است. بنابر یافته‌های پژوهش، عوامل ت...

[ 14 ] - Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP

Contractor selection is one of the most important problem in supply chain and itsstrongly effect on firm`s performance. Because a significant amount of auniversity`s budget assigns to construction contracts, contractor selection is animportant problem for the financial status of universities. Since Contractor selectionis a multi-criteria decision making problem (MCDM), lots of methods proposed ...

[ 15 ] - حاکمیت شرکتی در بخش عمومی و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

سیاست‌ بانک جهانی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از کوچک‌سازی دولت به توانمندسازی دولت و حکمرانی خوب تغییر نموده است. با توجه به اصول حکمرانی خوب، دستیابی به برخی سیاست‌های مهم اقتصاد مقاومتی، از مسیر حاکمیت شرکتی خوب می‌گذرد. در این پژوهش، چارچوب نظری با تـوجه بـه اصول حکمرانی خوب و با در نظر گرفتن رهنمودهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) برای حاکمیت شرکتی در بخش عمومی تدوین ش...

[ 16 ] - تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعة مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی و مبتنی بر نظریة داده‌بنیاد با رویکرد سیستماتیک است. جامعة آماری این پژوهش شامل تمام مدیران، مشاوران و کارشناسان خبرة وزارت ورزش و جوانان و اعضای هیئت‌علمی مطلع از حوزة مدیریتِ دانش در این وزارتخانه بود. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد، جمع‌آوری اطلاعات تا ا...

[ 17 ] - تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی

هدف این پژوهش، تبیین تأثیر منتورینگ[1] بر جانشین‌پروری[2] با تمرکز بر طرح توسعه‌ی فردی[3] است. برای تبیین این موضوع، از مدل ستاره‌ای هفت‌نقطه‌ی جانشین‌پروری راثول استفاده شده است. در مرحله‌ی ششم این مدل، پس از مشخص‌شدن وجود شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، ابزار مناسبی که می‌تواند این شکاف را پر کند، طرح توسعه‌ی فردی و روش یا ...

[ 18 ] - بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه سامان)

شخصیت برند نقش مهمی در موفقیت کسب‌وکارها، افزایش ارزش ادراک شده، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان، وفاداری و قصد خرید مجدد آن‌ها دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شخصیت برند شرکت بیمه‌ سامان و ابعاد آن (براساس مدل شخصیت برند جنیفر آکر) شامل صداقت، هیجان، صلاحیت، خبرگی و قدرتمندی برند بر روی ارزش ادراک شده و وفاداری برند (پیامدهای شخصیت برند) و تاثیر آن‌ها بر قصد خرید مجدد 267 نفر از بیمه‌گذاران عمر ا...

[ 19 ] - The Factors affecting Knowledge Sharing at the Iranian Ministry of Sports

Background. Knowledge today is a strategic factor in achieving a sustainable competitive advantage for power in an organization, but merely having knowledge only as an asset does not create value. The sharing and dissemination of knowledge with other members within and outside the organization will provide a space for the creation of new and valuable knowledge assets. Objectives. The aim of thi...

[ 20 ] - طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

طرفداران رویکرد تفسیری، خط مشی گذاری را فراتر از کاررسمی دولت و در بردارنده گفتمان ها و رویکردها می دانند. در رویکرد قابلیت «آمارتیا سن»(گفتمان جدید توسعه انسانی) انسان موجودی مختار و دارای نقش عاملیت است. عاملیت انسانی توسط نظام های آموزش و پرورش فعلیت می یاید وموجب شکوفایی قابلیت های چند گانه و بالقوه انسانی می شود که در نظام آموزشی کشور مشاهده نمی شود. لذا مسئله این تحقیق عدم شکوفایی قابلیت ...

[ 21 ] - طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و پولی و به‌تبع آن سیستم بانکی به‌عنوان بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد توسعه اقتصادی کشورها کاملاً ملموس است. از طرفی طراحی مدلی به‌منظور شناسایی و انتصاب مدیران ارشد شایسته و توانمند نظام بانکی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت توسعه پایدار اقتصادی بسیار ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر به ارائه مدل شایستگی مدیران ار...

[ 22 ] - واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

گردشگری پزشکی بعنوان یکی از شاخه های گردشگری سلامت، پدیده ای رو به رشد در قرن21 است که یکی از سریع ترین رشدهای بازار گردشگری را داراست. علی رغم قابلیت های ایران در گردشگری پزشکی، آمارها نشان می دهد سهم ایران از درآمدهای این صنعت ناچیز است. با توجه به فرصت های رو به رشد و رقابت فزاینده بین المللی در گردشگری پزشکی از یک سو و عدم بهره برداری مناسب از قابلیتهای کشور از سوی دیگر، این پژوهش سعی دارد ...

[ 23 ] - بررسی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)

هدف: مدیریت امور شهرها با درآمدهای پایدار و ناپایدار رقم می‎خورد و در ایران، بالاترین آمار درآمدهای پایدار، به حدود 30 درصد کل درآمدها می‎رسد. از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی‎های محلی اهمیت بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش‌ها، منبع‎ها و مانع‎های دستیابی به درآمد پایدار شهری در شهرداری ارومیه اجرا شده است. روش: با توجه به موضوع، روش تحقیق کیفی از طریق...

[ 24 ] - فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی (نمونه‌پژوهی: شورای شهر مشهد)

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به‌عنوان نمونه‌ای از حکومت‌های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت‌های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده‌بنیاد ساخت‌گرا) است. یافته‌ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت‌های محلی ساختار دوگانه‌ا...

[ 25 ] - Examining the Perceived Consequences and Usage of MOOCs on Learning Effectiveness

Massive Open Online Courses (MOOCs) have recently received a great deal of attention from the academic communities. However, these courses face low completion rates and there are very limited research pertaining to this problem. Therefore, this study uses Triandis theory to better understand variables that are indicative of MOOC completion. Furthermore, this study scrutinizes the quantitative r...