حسن بسکابادی

دانشیار نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

[ 1 ] - بررسی عوامل مساعد کننده مرتبط با شیردهی در نوزادان با نارسایی حاد کلیه

مقدمه  نارسایی حاد کلیه در دوره نوزادی یکی از مشکلات بالینی شایع در بخش مراقبت های ویژه نوزادی است که در اثر عوامل مختلف  تشدید می شود . هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای عوامل خطر و شرایط تغذیه در نوزادان مبتلا به نارسایی حاد کلیه و نوزادان سالم دچار زردی می باشد. روش کار  این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی روی 330 نفر از نوزادان در دو گروه (با و بدون تشخیص نارسایی حاد کلیه) درکلینیک نوزادان و...

[ 2 ] - ارتباط روزه داری مادران حامله ومعیارهای رشدی نوزادان

مقدمه: روزه داری مادران باردار و رابطه آن با رشد نوزاد، همواره دغدغه مادران بوده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه نتایج متناقصی داشته است، لذا برای پاسخ به این سؤال در این مطالعه به مقایسه معیارهای رشدی نوزادان مادران روزه دار و غیر روزه دار پرداخته شده است. روش مطالعه: در یک مطالعه توصیفی – تحلیلی طی سالهای 1387-1392 در بخش مامایی بیمارستان قائم مشهد، 1020نوزاد متولد شده بر اساس شرح حال ماد...

[ 3 ] - ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان

مقدمه مواد معدنی و عناصر کمیاب مثل روی و مس تاثیر بارزی بر تکامل و رشد جنین و نوزادان دارند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین وزن کم تولد ووضعیت روی و مس مادران می باشد. روش کار این یک مطالعه مورد - شاهدی است که در بیمارستان قائم دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی یکسال از مهر ماه 85 تا مهر ماه 86 انجام شده است.جمعیت مورد مطالعه شامل 65 نوزاد

[ 4 ] - گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی

مقدمه: وارفارین یک داروی ضد انعقاد خوراکی که در اختلالات قلبی – عروقی مصرف می شود . عمل آن کاهش سنتز فاکتورهای وابسته بـه ویتـامین K است . اگر چه درحاملگی کم عارضه تر از هپارین است ولی براحتی از جفت رد میشود و اثرات نامطلوبی تحت عن وان سندرم وارفارین جنینی ایجاد می کند، کـه درمطالعات متعدد شایعترین آنها هیپوپلازی بینی، اختلالات اسکلتی و کلسیفیه شدن اپی فیزها گزارش شده است مواجه شدن جنین با وارف...

[ 5 ] - بررسی ارتباط عوارض مادری با پیش آگهی آسفیکسی نوزادی

مقدمه: آسفیکسی، یک مشکل جدی در مراقبت های پری ناتال می باشد. شناخت عوامل خطر و زمینه ساز آسفیکسی می‌تواند گام مهمی در پیشگیری، تشخیص و درمان سریع تر آن داشته باشد، با این وجود مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوارض مادری با آسفیکسی نوزادی انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی - تحلیلی در سال 92-1386 بر روی 346 زن تازه زایمان کرده‌ واجد شرایط ورود به مطالعه...

[ 6 ] - بررسی تجویز سفوتاکسیم در مقایسه با آمپی سیلین در مادران باردار دچار پارگی زودرس کیسه آب بر بروز عفونت در نوزادان

مقدمه: پارگی زودرس کیسه آب می تواند مشکلات جدی برای مادر، جنین و نوزاد به همراه داشته باشد. تعیین نوع آنتی بیوتیک مصرفی در مادر دچار این مشکل با توجه به عوامل شایع کلونیزاسیون واژینال مادر متغیر می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر سفوتاکسیم در مقابل آمپی سیلین بر روی بروز عفونت نوزادی ناشی از پارگی زودرس کیسه آب انجام شد. روش‌کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 91-1389 بر روی 200 زن مبتل...

[ 7 ] - بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر در نوزادان بستری شده در بیمارستان قائم (عج) مشهد

مقدمه: کاهش شدید دریافت شیر مادر طی روزهای اول زندگی منجر به کاهش وزن، نارسائی کلیه و هیپرناترمی می‌گردد. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط هیپرناترمی نوزادان با نحوه شیردهی مادر می‌پردازد. روش‌کار: : این مطالعه مقطعی- توصیفی از سال 1384-1390 بر روی670 نفر از نوزادان مراجعه کننده به درمانگاه و بخش نوزادان بیمارستان قائم (عج) مشهد، پس از کسب رضایت والدین انجام شد. ابتدا شرح حال کاملی از مادر و نوزاد د...

[ 8 ] - بررسی عوامل مرتبط با هیپرناترمی در نوزادان ترم شیر مادرخوار دچار زردی

مقدمه: کاهش دریافت شیر طی روزهای اول تولد نوزاد، می تواند منجر به کاهش وزن، هیپرناترمی و تشدید زردی شود. مطالعات محدودی در مورد ارتباط زردی و هیپرناترمی انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هیپرناترمی و عوامل مؤثر بر آن در نوزادان ترم شیر مادر خوار با زردی با علت نامشخص انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی و آینده نگر در سال های 1389-1387 بر روی 273 نوزاد دچار زردی با علت نامشخص ب...

[ 9 ] - روزه داری و پیامدهای بارداری

مقدمه: بررسی تأثیر روزه داری بر سلامت مادران باردار، ضرورتی انکارناپذیر است. مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج متناقصی را گزارش کرده اند، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیامدهای بارداری مادران روزه دار و غیر روزه دار انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی طی سال های 1391-1387 بر روی 1000 زن باردار در بخش مامایی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. افراد بر اساس شرح حال به دو گروه مورد (...

[ 10 ] - بررسی عوامل مستعد کننده مادری در بروز زردی نوزادی

مقدمه: زردی، شایع ترین علت بستری نوزادان در ماه اول پس از تولد می باشد. شناسایی عوامل مستعد کننده مادری مرتبط با زردی نوزادی در شناسایی سریعتر نوزادان در معرض خطر زردی و پیشگیری از عوارض ناشی از آن کمک کننده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مستعد کننده مادری و نوع زایمان در نوزادان مبتلا به زردی انجام شد. روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی طی سال های 1382 تا 1391 بر روی 2796 ن...

[ 11 ] - مقایسه تأثیر حمایت همتا و آموزش توسط مراقبین بهداشتی بر زمان شروع اولین تغذیه با شیر مادر در زنان نخست زای مشهد در سال 1389

مقدمه: زمان شروع شیردهی تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شیردهی دارد. آغاز شیردهی در نیم ساعت اول زندگی و تغذیه انحصاری با شیرمادر عامل مهمی در کاهش عوارض و میزان مرگ و میر نوزادان می باشد. عوامل مختلفی نظیر حمایت روانی و آموزش بر زمان شروع شیردهی مؤثر می باشند. به همین دلیل دو گروه استراتژی بیمارستان محور و جامعه محور برای شروع زودرس شیردهی توصیه شده است. از آنجا که تاکنون مطالعه ای جهت مقایسه آن...

[ 12 ] - بررسی علل و عوامل مستعد کننده مرگ نوزادان در بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد از فروردین 1388 تا خرداد 1389

مقدمه: میزان مرگ و میر نوزادان یک شاخص استاندارد برای توسعه سیستم های مراقبت بهداشتی، آموزشی و اجتماعی است که تأثیر مستقیمی بر شاخص های مرگ و میر شیرخواران و کودکان زیر 5 سال دارد. اولین گام در کاهش مرگ و میر و ارتقاء سطح این شاخص، شناسایی علل مرگ و میر است، لذا این مطالعه با هدف بررسی علل و عوامل مستعد کننده مرگ نوزادان در بیمارستان قائم (عج) شهرستان مشهد انجام شد.   روش‌کار:این مطالعه مقطعی...

[ 13 ] - بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی در نوزادان مبتلابه زردی مراجعه­کننده به بیمارستان قائم مشهد در یک دوره 6 ساله

مقدمه: عمل سزارین نسبت به زایمان واژینال برای مادر و نوزاد خطر بیشتری در بردارد. میزان زردی و سزارین در دهه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط نوع زایمان با شدت زردی بود. روش کار : در این مطالعه توصیفی تحلیلی طی سال‌های 1382 تا 1388 تمامی نوزادان مراجعه‌کننده به بیمارستان قائم مشهد به‌علت زردی بدون علامت بررسی شدند. پس از معاینه کامل نوزاد تمام آزمایشات درخواستی ...

[ 14 ] - گزارش یک مورد نادر از سندرم آکوندروژنزیس نوع II

مقدمه:‌ سندرم آکوندروژنزیس یک اختلال دیسپلازی اسکلتی نادر می باشد. اکثر بیماران در رحم یا هنگام تولد فوت می شوند. علائم بالینی متشکل از سر بزرگ، توراکس کوچک، اندام کوتاه و باریک است. هیدروپس در بیشتر بیماران وجود دارد. در این مقاله یک مورد از این بیماری نادر با علائم بالینی ذکر شده است.   معرفی بیمار:‌ بیمار نوزادی با وزن 5/2 کیلوگرم که در معاینه فیزیکی سر بزرگ و فونتانل باز و برجسته بود. این...

[ 15 ] - Comparison between infants receiving traditional supplements (camel thorn, flix weed, and sugar water) and exclusively breast fed infants

Objectives: Although breast milk is considered the best nutritional option for neonates, use of traditional supplements such as sugar water, camel thorn, and flix weed in the first week of life of infants is quite common in Iran and many other countries. The aim of this study was to evaluate whether consuming such supplements has any impact on infant’s breastfeeding behavior. Materials and Meth...

[ 16 ] - Effects of Yakson Therapeutic Touch and Heel Warming on Pain Caused by Heel Stick Procedure, Vital Signs, and Cry Duration in Full-term Neonates

Background: Neonates are more sensitive to pain and likely to suffer from its long-term complications. Therefore, various methods including non-nutritive sucking, sensory stimulations, and various supportive interventions are employed to relieve pain in newborns. Aim: This study aimed to compare the effects of Yakson therapeutic touch and heel warming on pain caused by heel stick procedure, vit...

[ 17 ] - Evaluation of the Effect of Nest Posture on the Sleep-wake State of Premature Infants

Background: Premature birth is a major cause of infant mortality in developed countries. Newborns confined to neonatal intensive care units (NICUs) are in a rapid stage of brain development. As such, sleep plays a pivotal role in the proper brain development of newborns. However, this developmental aspect is often disregarded due to the lack of information. Aim: This study aimed to evaluate the...

[ 18 ] - Study the Effect of Quiet Time Protocol on Physiological Characteristics of Preterm Infants

Background: There are extremely stressful stimuli in NICU environment. Although attempts have already saved neonates in this unit, this can disturb the adaptability of the infants in with environmental stimuli. Aim: To determine the effect of quiet time protocol implementation on physiological characteristics of preterm infants. Methods: In this cross-sectional clinical trial, 120 premature inf...

[ 19 ] - The Effect of Family Participation on Mother's General Health and Length of Hospitalization of Premature Neonate

Background: Pressures arising from premature infant care specially hospitalized infant can affect infant's quality of life and health by causing long term destructive effects on family's psychological and physical health. Aim:To investigate the effect of family participation on mother's general health and length of hospitalization of premature neonate. Methods: In this clinical trial 60 primipa...

[ 20 ] - The Effect of Non-Nutritive Sucking on Weight Gain and Length of stay in Preterm Infants

Background: Preterm infants frequently experience oral feeding difficulties due to undeveloped oral- motor skills and lack of coordination between sucking, swallowing and breathing. Infants’ ability to orally consume all feedings while maintaining physiological stability and weight gain is necessary for their discharge. Aim: The effect of non-nutritive sucking on weight gain in preterm infants....

[ 21 ] - The Effects of Massage on apnea and feeding intolerance Hospitalized Preterm Infants in NICU

Background: Iran is one of the regions with high incidence of premature births, accounting for 10% of newborns. An important factor for the survival chance of the neonate is age. Aim: This study investigated the effect of massage on premature infant’s complications in the neonatal intensive care unit (NICU) of Ghaem Hospital in Mashhad. Methods: This study was conducted on 60 stable preterm new...

[ 22 ] - The Effect of Facilitated Tucking During Venipuncture on Pain and Physiological Parameters in Preterm Infants

Background: Infants who hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit are routinely undergoing painful procedures which perhaps has negative impacts on their CNS. Facilitated Tucking is one of the methods of pain relief for these neonates. Aim: To examine the effect of Facilitated Tucking during Venipuncture on pain and physiological parameters in premature infants. Method: In this experimental ...

[ 23 ] - The Evaluation of Serum Procalcitonin Levels in Neonatal Infections

Background Procalcitonin is known as one of the bacteremia and sepsis markers such as cytokines, interleukin and reactive proteins. This study was conducted to determine the procalcitonin levels in neonatal sepsis. Materials and Methods In a cross-sectional study, the serum procalcitonin levels in 50 term newborns with suspected sepsis was compared with 50 healthy newborns in Ghaem Hospital, Ma...

[ 24 ] - Neonatal Infections: a 5-Year Analysis in a Neonatal Care Unit in North East of Iran

Background: Neonatal infections are one of the major causes of death in Iran. Since identifying the risk factors, types, site, bacterial causes, and case fatality rate of an infection can be effective in selecting preventive and therapeutic methods, and appropriate supportive measures, this study aimed to investigate the aforementioned factors in the neonatal intensive care unit (NICU) of Ghaem...

[ 25 ] - The Effect of the Educational Program on Iranian Fathers’ Involvement in Infant care: A Randomized Clinical Trial Study

Introduction With the increase in women's employment and change in attitudes towards father’s role in family, father involvement in infant care can indirectly influence the physical health and well being of infant and mother. Materials and Methods This randomized clinical trial was performed on 150 qualified pregnant women and husbands. During the 35-37 weeks of pregnancy, fathers in fathers’ t...

[ 26 ] - Evaluation of the Sodium Serum Level in Infants with Jaundice

Background: Inadequate milk intake during the first year of neonate’s life can result in weight loss, severe hyperbilirubinemia, and sometimes hypernatremia. In this study, we aimed to determine the relationship between neonatal weight loss and hypernatremia in term breastfed infants with idiopathic jaundice, as well as the necessity of sodium concentration measurement in newborns with idiopath...

[ 27 ] - Significant Neonatal Weight Loss Related to Idiopathic Neonatal Hyperbilirubinemia

Introduction:  Inadequate intake of breast milk in the first days of life leads to weight loss in neonates. Jaundice is also more prominent in these infants. In this cross-sectional study, we tried to evaluate the extent of weight loss in term breastfed infants who were hospitalized for idiopathic hyperbilirubinemia. Methods: This prospective study involved 1072 infants >48 hours old, who were ...

[ 28 ] - Hyperbilirubinemia and Neonatal Infection

Introduction: Hyperbilirubinemia is a relatively common disorder among infants in Iran. Bacterial infection and jaundice may be associated with higher morbidity. Previous studies have reported that jaundice may be one of the signs of infection. The aim of this study was to determine the incidence rate, presentation time, severity of jaundice, signs and complications of infection within neonatal...

[ 29 ] - The comparative study of the impact of antenatal training care infants to fathers and couple on the fathers' participations after birth.

The comparative study of the impact of antenatal training care infants to fathers and couple on the fathers' participations. Objectives: Increasing number of working mothers and changes in viewpoints on fathers’ roles in families has increased fathers’ participations. Fathers’ participation is his broad, positive and active participation in different stages of children’s life. Wives possess the...

[ 30 ] - Investigation of Changes in Nucleated Red Blood Cells in Neonatal Infection

Background: Early diagnosis is paramount to the treatment of neonatal infections. Nucleated red blood cells (NRBCs) are immature erythrocytes that increase in number due to stress and hypoxia. This study was conducted to determine NRBC count in the peripheral blood and examine its significance as a marker of neonatal infection. Methods: This case-control study was conducted on 154 infants (78 ...

[ 31 ] - Evaluation of Immature Neutrophil Ratio and Calprotectin Level for the Diagnosis of Neonatal Sepsis

Background: Sepsis is defined as a systematic inflammatory reaction against infection. Despite the recent advances in medical and pediatric sciences, sepsis remains a significant life-threatening health issue. The main problem associated with this disorder is the nonspecific and non-discriminative symptoms of noninfectious diseases. The present study aimed to introduce diagnostic parameters of ...

[ 32 ] - A Case Report of Incontinentia Pigmenti in a Newborn with Positive Family History Extending Over Three Generations

Background: Incontinentia pigmenti (IP), also known as Bloch-Sulzberger syndrome, is a rare X-linked dominant genodermatosis that presents at the time of birth or soon after birth with cutaneous manifestation. This disorder may also affect the ectodermal tissues, such as the central nervous system, skeletal system, eyes, hair, nails, and teeth. The dermatological findings occur in four successi...

[ 33 ] - Efficacy of Oral Zinc Sulfate Intake in Prevention of Neonatal Jaundice

Introduction:Jaundice is considered as a common clinical condition during infancy. Prevention of severe hyperbilirubinemia (jaundice) is safer and easier than current therapies, like phototherapy or blood exchange. In some animal studies, zinc was found effective in reducing jaundice. In this study we evaluated the effect of zinc sulfate on neonatal hyperbilirubinemia. Materials and Methods: Th...

[ 34 ] - Maternal and Neonatal Zinc and Copper Levels and Birth Weight

Introduction Minerals and trace elements such as zinc and copper have significant influence on development and growth of the fetus and newborn. The purpose of this study was to determine the relationship between low birth weight and maternal and neonatal zinc, copper levels. Materials and Methods This case – control study   was done from September 2006 to Sep 2007 consisted of 65 infants with b...

[ 35 ] - Association between serum interleukin-1β levels and perinatal asphyxia

Objective: Asphyxia  is  a  major  cause  of  acute  mortality  and  chronic  neurologic  disability  in  neonates. We sought to  define  the  predictive  values  of  serum  concentrations  of  interleukin-1β  in  newborns  with perinatal asphyxia to see if there is a relation between interleukin-1β (IL-1β) levels to the short term neurological deficit.  Methods: This was a prospective (case-co...

[ 36 ] - Risk Factors for Sensorineural Hearing Loss in Neonatal Hyperbilirubinemia

Introduction: Hyperbilirubinemia is a common neonatal problem with toxic effects on the nervous system that can cause hearing impairment. This study was conducted to assess the risk factors for sensorineural hearing loss and other coexisting problems in icteric infants.   Materials and Methods: In a case-control study, 200 term infants with bilirubin levels higher than 20 mg/dl admitted to the...

[ 37 ] - بررسی شیوع و علل ایکتر طول کشیده غیر مستقیم نوزادی

زمینه و هدف: زردی که پس  از روز ۱۴ بعد از تولد ادامه داشته باشد، زردی طول کشیده نامیده می شود و شیوعی برابر با40-15% دارد. شناخت علل و عوامل مختلف زردی می تواند در کاهش شدت و کنترل زردی مؤثر باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع زردی طول کشیده، علایم و فاکتورهای مستعد کننده آن در نوزادان مراجعه کننده به بیمارستان قائم (عج) شهر مشهد انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مقطعی، 413 نفر از نوزا...

[ 38 ] - بررسی مسمومیت با متادون طی سال های 1391 تا 1392 در کودکان بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع)

Background and purpose: Opioid toxicity is a major problem in Iran. The aim of this study was to evaluate acute methadone toxicity in children admitted to hospital and identifying different patterns of this toxicity in children. Materials and methods: This cross-sectional study was conducted in 79 patients admitted to children emergency department in Mashhad Imam Reza Hospital whose methadone ...

[ 39 ] - تدوین استانداردهای آموزشی پایه‌ برای منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه نوزادان: گزارش یک مطالعه دلفی

Introduction: Using the adequate and standardized educational facilities and spaces can ensure effective educational program. The purpose of the current study was developing basic educational standards for master's degree program in 'nursing neonatal intensive care'. Methods: This study is a descriptive study used Delphi approach to conduct with the participation of 40 experts in nursing neo...

[ 40 ] - مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت (بیلی ناستر) و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپی

سابقه و هدف: زردی نوزادان یکی از مشکلات شایع دوره نوزادی می باشد. با توجه به اینکه مؤثرترین و معمول ترین روش درمان زردی نوزادان، فتوتراپی می باشد اما استفاده از درمان های مکمل همچون ماساژ و داروهای گیاهی برای کاهش زردی در جامعه ما رواج دارد. لذا این تحقیق با هدف مقایسه تاثیر قطره صناعی شیرخشت (بیلی ناستر) و ماساژ بر میزان بیلی روبین نوزادان تحت درمان فتوتراپی انجام گردید. مواد و روش­ها: این کار...

[ 41 ] - تاثیرمحافظ گوش بر ضربان قلب و درد ناشی از نمونه‌گیری وریدی در نوزادان نارس

سابقه و هدف: سر و صدا شایعترین منبع استرس‌زای محیطی برای نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان به شمار می‌رود. نمونه­گیری وریدی نیز یکی از دردناک­ترین اقدامات منجر به درد در نوزادان می­باشد. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کاهش صدا با استفاده از محافظ گوش بر درد ناشی از نمونه­گیری وریدی و میزان ضربان قلب نوزادان نارس انجام شد. مواد و روش­ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصا...

[ 42 ] - بررسی شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی مراجعه کننده به بیمارستان قائم مشهد، 88-1382

زمینه و هدف: عفونت ادراری یک مشکل شایع و جدی در نوزادان است. مطالعات نشان داده اند که زردی می تواند یک علامت زودرس عفونت ادراری باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتلا به زردی، سن بروز، شدت زردی، علایم و عوارض هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم ناشی از عفونت ادراری در این نوزادان می باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سالهای 1382 الی 1388، کلیه نوزادان مراجعه کنن...

[ 43 ] - بررسی نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان (NICU) بیمارستان قائم(عج) مشهد، 85-1384

چکیده: زمینه و هدف: نارسایی حاد کلیه بصورت یک کاهش ناگهانی شدید در GFR (Glomerular Filtration Rate) تعریف شده است و در بخش نوزادان شایع می باشد. این مطالعه با هدف بررسی انسیدانس، اتیولوژی، شیوه افتراق انواع نارسایی کلیه در نوزادان انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی، 750 نوزاد بستری شده در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان قائم(عج) مشهد، از دی ماه 1384 تا دی ماه 1385، با تشخیص نارسای...

[ 44 ] - Comparing the Effect of Cooling Gel Pad and Non-Nutritive Sucking on Pain during Hepatitis Vaccination in Newborn Infants: A Randomized Controlled Clinical Trial

  Background and purpose: The most common painful procedures in neonates is blood sampling and vaccination. The pain of vaccination is short and mild, but it could have long-term complications. This study aimed at comparing the effects of local cold and non-nutritive sucking on pain caused by vaccination in neonates. Materials and methods: A clinical trial was performed in 113 term neonates. ...

[ 45 ] - Thrombocytopenia during the First Week of Life among Neonates with Down Syndrome: Data from Multihospital Healthcare Systems

Background: A fault in chromosome distribution during cell division leads to aneuploidy, which can be associated with thrombocytopenia. Various hematological abnormalities have been reported among neonates with Down syndrome (DS). Neutrophilia, thrombocytopenia and polycythemia were the most common hematological abnormalities observed among neonates with Down syndrome. In particular, thrombocyt...

[ 46 ] - Evaluation of the Severity and Duration of Thrombocytopenia following Exchange Transfusion in neonatal hyperbilirubinemia

Background: Infant jaundice is one the most common causes of hospitalization in infant in the first month of birth, which is defined an abnormal increase in blood bilirubin levels. Exchange transfusion is the recommended treatment for neonatal jaundice who do not respond to phototherapy and experience dangerous complication of jaundice and signs of kernicterus. However, this treatment may lead ...

[ 47 ] - Assessment of Umbilical Cord Nucleated Red Blood Cell Count in Discharged and Dead Very Low Birth Weight Infants

Background: Predictive value of the umbilical nucleated red blood cells (NRBCs) at birth for neonatal outcomes has been assessed. Hence, the present study was conducted to compare NRBC between discharged and dead neonates.Methods: This cross-sectional study was performed on preterm newborns with a birth weight of < 1,500 g admitted to the Neonatal Intensive Care Unit of Ghaem Hospital, Ma...

[ 48 ] - Effects of Body Massage on Response to Phototherapy in Neonatal Hyperbilirubinemia: A Randomized Clinical Trial

Background: Massage therapy has been commonly practiced as a traditional complementary therapy in neonates. This study was designed to evaluate the effects of massage on decreasing bilirubin levels in infants undergoing phototherapy. Materials and Methods A total of 60 term icteric infan...

[ 49 ] - Does the Umbilical Cord Nucleated Red Blood Cellcan Help Predict Intraventricular Hemorrhage?

Background: Intraventricular hemorrhage (IVH) is one of the most serious complications of premature deliveries, especially in very low birth weight (VLBW) newborns. The current study compared the number of nucleated red blood cells (NRBCs) in newborns with and without IVH.Methods: This cross-sectional study was carried out on 109 VLBW neonates who were referred to the Neonatal Intensive C...

[ 50 ] - Predictive Value of Biochemical and Hematological Markers in Prognosis of Asphyxic Infants

Background: Asphyxia is one of the main causes of infant mortality and long-term neurologic complications. This cohort study was aimed to compare the diagnostic value of the hematologic and biochemical factors in prediction of prognosis of asphyxia according to the high prevalence of asphyxia and its complications. Methods: In this cohort with two-year follow up study with availability samplin...

[ 51 ] - Antibiotic Susceptibility Patterns in the NICU of Ghaem Hospital of Mashhad

Background and Aims: Neonatal sepsis is considered a clinical syndrome characterized by signs and symptoms of infection associated with positive blood culture. The present study investigates the rate of sensitivity and resistance to antibiotics in neonates with definite sepsis. Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 268 neonates with definitive sepsis (positive bloo...

نویسندگان همکار

کیانی, محمد علی 13  

Maryam Zakerihamidi 9  

Gholamali Maamouri 6  

Hamidreza Behnam Vashani 4  

mahin Tafzoli 3  

ریحانی, طیبه 3  

Fatemeh Bagheri 3  

Gholamali Maamouri 3  

Ali Moradi 3  

غلامعلی معموری 2  

معصومه گودرزی 2  

آسیه مودی 2  

Mahdie Mir 2  

صادقی, طاهره 2  

مظلوم, سید رضا 2  

Karbandi , Soheila 2  

maryam bagheri 2  

Fatemeh Khatami 2  

Mohammad Ali Kiani 2  

Mohammad Hadi Sadeghian 2  

Shahin Mafinezhad 2  

طاهره محبی 1  

حسین آیت اللهی 1  

سلمه دادگر 1  

فهیمه رشیدی فکاری 1  

نفیسه ثقفی 1  

حبیب الله اسماعیلی 1  

Sepideh Bagheri 1  

Azar Khorshahi 1  

Somayeh Ramezani 1  

Damon Ketabi 1  

Fatemeh Nasimi 1  

Akram Rezaeian 1  

Zahra Askari Hoseini 1  

Mahboubeh Abolfazli 1  

habib esmaeily 1  

maryam kalatehmolaey 1  

Hasan Gholami 1  

Tahereh Mohebi 1  

Mehri zghandi 1  

Seyed Javad Sayedi 1  

Javad Akhodian 1  

Mohammad Ali Kiani 1  

Naghmeh Razaghi 1  

Seyed Javad Sayedi 1  

Seyedeh Zahra Aemmi 1  

Zahra Emami Moghadam 1  

Abbas Abdollahi 1  

Gholamali Maamouri 1  

Sepideh Bagheri 1  

Ahmad Shah Farhat 1  

Reza Saeidi 1  

yusef Setayesh 1  

javad sadeghinasab 1  

Hossein Ayatollahi 1  

Mohammad Reza Keramati 1  

Seyyede Fatemeh Shams 1  

Pouya Parvaresh 1  

Seyedeh Fatemeh Khatami 1  

Yasaman Bozorgnia 1  

Mehdi Bakhshaee 1  

قربان زاده, مریم 1  

یاوری, مهری 1  

بسکابادی, محمد حسین 1  

ریحانی, طیبه 1  

قرایی, رضا 1  

پاسبان, فاطمه 1  

ایازی, مرضیه 1  

بزی, علی 1  

بهنام وشانی, حمیدرضا 1  

ریحانی, طیبه 1  

Najafi, Hadi 1  

Salari, Maryam 1  

Ghasem Bayani 1  

Hojatollah Ehteshammanesh 1  

Forough Rakhshanizadeh 1  

Mohammad Ali Kiani 1  

Mojtaba Abrishami 1  

Najmeh Alfi 1  

Zahra Abroshan 1  

Elahe Heidari 1  

Maryam Zakerihamidi 1