سید امیر حسینی

دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی.مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، تهران، ایران.

[ 1 ] - بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس(Staphylococcus aureus)، کوکسی گرم مثبتی است که می­تواند بیماری های مختلفی چون مسمومیت­های غذایی، شوک های مخاطره آمیز و ... را به وجود آورد. از مهم­ترین سموم تولید شده توسط این باکتری، انتروتوکسین نوع B یکی از معمولترین و مهم­ترین توکسین­های یافت شده و یک سوپر آنتی ژن می باشد. هدف از انجام این تحقیق همسان سازی و بیان این پروتئی...

[ 2 ] - ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن

ذرات شبه ویروسی (VLPs) گروهی از واکسن های زیرواحدی هستند که به واسطه ی ایمنی زایی حفاظتی قوی مرتبط با ساختارVLP، خود را از آنتی ژن های نوترکیب محلول متمایز می سازند. شبیه ویروس های والدی (اصلی)، ذرات شبه ویروسیمی توانند بصورت پوشش دار (enveloped) و غیر پوشش دار (non-enveloped) باشند و همچنین می توانند پس از بیان یک یا چندین پروتئین ساختاری ویروسی در یک سیستم غیر یکسان نوترکیب تشکیل شوند. بسته ب...

[ 3 ] - سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن

سم ریسین یک گلیکوپروتئین هترودایمر دارای اتصال دی سولفید متشکل از زنجیره سمیA  و زنجیره B متصل به سلول می باشد که بواسطه غیرفعال­کردن برگشت­ناپذیر ریبوزوم­های یوکاریوتی از طویل شدن زنجیره پلی­پپتیدی جلوگیری می­کند و در نهایت باعث مرگ سلول می­شود. این سم از دانه­های گیاه کرچک استخراج می شود و 5-1درصد از وزن دانه خشک را شامل می­شود. ریسین یکی از عوامل نگران کننده در دفاع بیولوژیک می باشد بعلت این...

[ 4 ] - مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

زمینه و هدف: معمولاً کیفیت DNA با عوامل مختلفی از جمله: عدم آلودگی ناشی از RNA، پروتئین، لیپید و سایر ساختارهایی که برای آنزیم تک پلیمراز (Taq Polymerase) در واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) و آنزیم­های برشی مزاحم، سنجیده می­شود. وجود ترکیبات فنلی و ترکیبات ثانویۀ دیگر، استخراج DNA از بافت برگ گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) را جهت استفاده در مطالعات ژنتیکی و ب...

[ 5 ] - تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی

زمینه و هدف: نانوذرات طلا و نقره دارای خواص ضد میکروبی و آنتی­باکتریال هستند و میکروب­ها روی سطح آنها رشد نمی­کنند. این مواد در لوازم آرایشی، بهداشتی، نساجی و غیره استفاده می­شوند، مانند ساخت ژل تمیز کنندۀ دست بدون نیاز به آب یا لباس­های ضد میکروب. در کار حاضر نانوذرات Al2O3 آلاییده شده با Ag در شرایط آزمایشگاهی تولید شده و این مواد با توجه به خاصیت آنتی­ب...