میر سامان پیشوایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

[ 1 ] - یک مدل چند هدفه استوار برای طراحی زنجیره تأمین با درنظرگیری جریان رو به جلو وعقب و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

در این مقاله مدلی چند هدفه ارائه شده است که در آن همزمان جریان رو به جلو و عقب در زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و اهداف شامل هزینه و تأثیرات محیطی مانند میزان کربن دی اکسید و میزان مصرف آب و همچنین تأثیرات اجتماعی مانند میزان مشاغل ایجاد شده و عدالت در ایجاد مشاغل در نقاط مختلف می‌باشد. به علاوه در این تحقیق میزان تقاضا به صورت غیر قطعی بوده و با استفاده از روش برنامه‌ریزی استوار این عدم قطعیت ...

[ 2 ] - طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

امروزه، نگرانی در مورد وقوع ناگهانی اختلالات و ضررهای بزرگ ناشی از آن‌، بسیاری از محققین را به طراحی پایای شبکه‌های زنجیره تامین سوق داده است. همچنین، عدم قطعیت ذاتی پارامترهای ورودی، مساله‌ای مهم است که به واسطه اثرات نامطلوب آن بر تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، باید با دقت فراوان در طراحی شبکه‌های زنجیره تامین مد نظر قرار گیرد. بنابراین، این مقاله، یک مدل جدید برای طراحی پایای شبکه زنج...

[ 3 ] - برنامه‌ریزی تاکتیکی استوار زنجیرۀ تأمین جهانی سه‌سطحی تحت شرایط اختلال تحریم با در نظر گرفتن عمر قفسه‌ای (مطالعۀ موردی: زنجیرۀ تأمین دارو)

در دو دهۀ اخیر به‌دلیل جهانی ‌شدن زنجیرۀ تأمین، تغییرات فراوانی در شرایط زنجیره‌ها رخ‌ داده است. راهبران و مدیران کلان، همواره با ریسک‌های جدیدی روبه‌رو هستند که با برنامه‌ریزی باید برای مقابله با آن‌ها آماده شوند. در سال‌های اخیر، تحریم به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ریسک‌ها تأثیرات مخرب خود را بر زنجیره‌های تأمین گذاشته است؛ درحالی‌که در پژوهش‌های مربوط به زنجیرۀ‌ تأمین جهانی، مسئلۀ اختلال مغفول ما...

[ 4 ] - مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مراکز امدادی- مخابراتی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمان بحران (مطالعة موردی: بحران سیل در منطقة 3 تهران)

از مهم‌ترین مسائلی که باید همواره در مدیریت بحران به آن توجه شود، اسکان موقت جمعیت آسیب‌دیده، تأمین کالاهای امدادی، طراحی و ایجاد بستر مخابراتی مناسب برای برقراری ارتباطات در زمان بحران است. به این منظور، در این مقاله با ارائة مدلی به مکان‌یابی پناهگاه‌ها برای اسکان موقت جمعیت آسیب‌دیده، انبارهای کالاهای امدادی و نیز دکل‌های مخابراتی پرداخته می‌شود، به‌طوری‌که انبارهای کالاهای امدادی و دکل‌های ...

[ 5 ] - رتبه بندی طرح های کسب وکار سرمایه گذاری خطرپذیر با روش تحلیل پوششی داده ها- مورد مطالعه: یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر ایرانی

ارزیابی در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یکی از موضوعات چالشی فعالان و محققان این حوزه است. زمان بسیار محدود ارزیابی، عدم وجود اطلاعات مورد نیاز برای امکان‌سنجی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، خطاهای شناختی ارزیاب و ... همگی موجب شده تا ارزیابی طرح‌ها در سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر از دیگر موارد مشابه مجزا گردد و دقت و سرعت در ارزیابی به یکی از مزیت‌های سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر تبدیل شود. در ای...

[ 6 ] - یک مدل برنامه‌ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین

تصمیمات مربوط به طراحی شبکة زنجیرة تأمین جزء تصمیمات راهبردی مدیریت زنجیرة تأمین است که نقش بسزایی در عملکرد کارای زنجیرة تأمین ایفا می‌کند، اما دو عامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد زنجیرة تأمین از یک‌سو وقوع اختلالات احتمالی و آسیب‌های ناشی از آن و از سوی دیگر ماهیت غیرقطعی پارامترهای معمول کسب‌وکار است. درنتیجه، شبکة زنجیرة تأمین طراحی‌شده باید دربرابر وقوع اختلال پایا و در مواجهه با عدم قطعیت م...

[ 7 ] - ارائة مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها جهت انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن معیارهای پایداری (مطالعة موردی: صنعت سنگ)

انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان یکی از استراتژی‌های حیاتی و اساسی برای بالا بردن کیفیت خروجی هر سازمان بوده که طی آن، خریدار با درنظر گرفتن تمامی گزینه‌های انتخاب و معیارهای ارزیابی آنها سعی در بهبود روابط خودبا تأمین‌کنندة انتخابی دارد. یکی از روش‌های به کار گرفته‌شده جهت ارزیابی تأمین‌کنندگان،روش تحلیل پوششی داده‌هاست. هدف از این مقاله، ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان با رویکرد تحلیل...

[ 8 ] - بهینه‌سازی مبادلات در بورس گل و گیاه با در نظر گرفتن شرکت آماد طرف سوم تحت شرایط عدم قطعیت

در این مقاله، مسئله بورس گل و گیاه به‌عنوان یک مسئله بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شود. ذی‌نفعان این مسئله عرضه‌کننده، خریدار، شرکت آماد طرف سوم، کارگزاران و سازمان بورس معاملات هستند. گل‌ها و گیاهان جزو محصولات تازه و محصولات تازه نیز به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از محصولات فسادپذیر شناخته می‌شوند. در این مقاله، دو مدل رقابتی استکلبرگ بین عرضه‌کننده محصولات و خریدار و همچنین بین خریدار و شرکت آماد طرف س...

[ 9 ] - طراحی شبکه زنجیره ‏تأمین سبز حلقه ‏بسته همراه با تصمیم‌های مالی در شرایط عدم قطعیت

هدف: طراحی اثربخش شبکه‎های زنجیره ‏تأمین از الزامات توسعه اقتصاد در سطح خرد است. هدف اصلی این پژوهش، طراحی یک شبکه زنجیره ‏تأمین حلقه‏بسته با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و زیست‏محیطی توسعه به همراه تصمیم‌های مالی است. تصمیم‌های مالی شامل سرمایه‏گذاری‏های غیر از زنجیره ‏تأمین و وام‏های دریافتی است. به عدم قطعیت تقاضا و بازگشت سرمایه مربوط به گزینه‏های دیگر سرمایه‏گذاری نیز توجه شده ‏است. روش: مس...

[ 10 ] - A Vehicle Routing Problem for Modeling Home Healthcare: a Case Study

Compared to center-based hemodialysis (HD), peritoneal dialysis (PD) has many advantages among which cost effectiveness and comfort of patients are the most important ones. On the other hand the number of PD patients is so small and even decreasing worldwide due to difficulties of this mode of dialysis. Therefore to encourage dialysis patients to choose PD, health system must provide a proper s...

[ 11 ] - Planning in a cross dock network with an operational scheduling overview

Nowadays, cross docking plays an important role in the supply chain networks especially in transportation systems. According to the cross dock system advantages such as reducing transportation costs, lead times, and inventories, scheduling in a cross-dock center would be more complicated by increasing the number of suppliers, customers and product types. Considering the cross dock limited capac...

[ 12 ] - The revenue and preservation-technology investment sharing contract in the fresh-product supply chain:A game-theoretic approach

This research considers a fresh-product supply chain consisting of a single-buyer, a single-supplier for deteriorating products where the market demand is dependent on the retail price, fresh rate, and remaining rate. Firstly, in a competitive model, the primary decision variables (i.e., the supplier's wholesale price and preservation-technology investment and also buyer's order quantity and re...

[ 13 ] - A two-stage GIS-based optimization model for the dry port location problem: A case study of Iran

This article aims to investigate the location of dry ports by providing a two-stage GIS-optimization model. At the first stage, the appropriate points for establishing dry ports were identified using GIS and hierarchical analysis process; then, the suitable points were introduced as the potential points to the second stage model. At the second stage, by providing a multi-objective integer model...

[ 14 ] - Integrating information of the efficient and anti-efficient frontiers in DEA analysis to assess location of solar plants: A case study in Iran

The solar photovoltaic (PV) energy is one of the most promising sources of energy, which has attracted many interests. Itis potentially the largest source of energy in the world and is capable to mitigategreenhouse gas (GHG) emissions significantly in comparison with fossil fuels.Location optimization of solar plants can play a vital role to rise the efficiency and performance of the solar PV s...

[ 15 ] - A hybrid metaheuristic algorithm for the robust pollution-routing problem

Emissions resulted from transportation activities may lead to dangerous effects on the whole environment and human health. According to sustainability principles, in recent years researchers attempt to consider the environmental burden of logistics activities in traditional logistics problems such as vehicle routing problems (VRPs). The pollution-routing problem (PRP) is an extension of the VRP...

[ 16 ] - A joint pricing-network design model for a resilient closed-loop supply chain under quantity discount

In this paper, a novel resilient multi-echelon closed-loop location-allocation-inventory problem (RMCLIP) is addressed that optimizes strategic and tactical decisions simultaneously. In order to represent the purchasing cost of raw material from the supplier, a pricing model under quantity discounts is employed in the closed-loop supply chain (CLSC). Considering the capability of returning the ...

[ 17 ] - Honey global supply chain network design using fuzzy optimization approach

From the past, honey has been known as a healthy product for human life. Iran has a suitable climate for beekeeping and is among the high-ranked countries in honey production. However, due to failure to comply with quality issues, export of honey from Iran is associated with many problems. According to this issue, this paper presents a robust possibilistic optimization network design model for ...

[ 18 ] - Reliable location-allocation model for congested systems under disruptions using accelerated Benders decomposition

This paper aims to propose a reliable location-allocation model where facilities are subject to the risk of disruptions. Since service facilities are expected to satisfy random and heavy demands, we model the congested situations in the system within a queuing framework which handles two sources of uncertainty associated with demand and service. To insure the service quality, a minimum limit re...

[ 19 ] - Blood products supply chain design considering disaster circumstances (Case study: earthquake disaster in Tehran)

Maintaining the health of people during and after a disaster is one of the most important issues in disaster management. Blood products are among the essential items needed to save the human life and the lack of them may lead to significant losses in human health. In this paper a comprehensive mathematical model of blood products supply chain is presented to respond the need for blood products ...

[ 20 ] - A multi-period fuzzy mathematical programming model for crude oil supply chain network design considering budget and equipment limitations

The major oil industry upstream activities include the exploration, drilling, extraction, pipelines installation, and production of crude oil. In this paper, we develop a mathematical model to plan for theseoperations as a crude oil supply chain network design problem.The proposed multi-period mixed integer linear programming model entails both strategic (e.g., facility location and allocation)...

[ 21 ] - Multi-objective robust optimization model for social responsible closed-loop supply chain solved by non-dominated sorting genetic algorithm

In this study a supply chain network design model has been developed considering both forward and reverse flows through the supply chain. Total Cost, environmental factors such as CO2 emission, and social factors such as employment and fairness in providing job opportunities are considered in three separate objective functions. The model seeks to optimize the facility location proble...

[ 22 ] - Effects of integrating physical and financial flows through a closed-loop supply chain network under uncertain demand and return

The impact of financial challenges on the profit of a supply chain, have caused the researcher to model the supply chain network by considering the operational and financial dimensions. Also, the establishment of a closed loop supply chain (CLSC) network has a high effect on economic profit. So, the purpose of this study is to design a stochastic closed loop supply chain network by considering ...

[ 24 ] - طراحی و بهینه سازی زنجیره تأمین تولید سوخت سبز از پسماندهای فاضلاب شهری در کشور با استفاده از یک روش فرا ابتکاری ترکیبی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که آینده کشور را در تأمین انرژی تهدید می‌کند، وابستگی شدید به منابع نفتی و عدم توسعه قابل‌توجه انرژی‌های تجدید پذیر می‌باشد. در سال‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا تولید سوخت سبز به‌عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی گسترش فراوانی داشته است. اگرچه تولید سوخت سبز از مواد خوراکی قیمت تمام‌شده پایینی دارد و در برخی کشورها همچون برزیل به مقدار قابل‌توجهی تولید می‌شود اما به علت ت...

[ 26 ] - برنامه ریزی بهینه استوار لجستیک امداد بحران با استفاده از یک مدل سناریومحور استوار دوهدفه و بکارگیری روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته

زمینه و هدف: تصمیم ­های مرتبط با برنامه­ ریزی لجستیک امداد فاجعه را می­توان در دو دسته (تصمیم­ های استراتژیک پیش از وقوع بحران و تصمیم ­های عملیاتی هنگام و پس از وقوع بحران) تقسیم کرد. در این تحقیق، مسائل استراتژیک و برخی از مسائل عملیاتی مرتبط با لجستیک امداد فاجعه، از جمله مکان­یابی انبارهای امداد و تعیین ظرفیت/اندازه آن­ها، میزان ذخیره ­سازی کالاهای امدادی در انبارها، مکان­یابی مراکز توزیع ا...

[ 27 ] - برنامه ریزی بهینه استوار زنجیره عرضه نفت خام و توسعه بهینه میادین نفتی در شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران

فعالیت­های صنعت نفت به دو بخش بالادستی و پایین­دستی افراز می­شود. عمده فعالیت‏های بالادستی صنعت نفت عبارتند از اکتشاف و حفاری مخازن نفتی، استخراج نفت­خام و عرضه آن به پالایشگاه­های داخلی و یا پایانه­های صادراتی. در بخش پایین‌دستی صنعت نفت نیز پالایش نفت‌خام و تولید مشتقات نفتی در پالایشگاه­ها انجام می­گیرد. در این تحقیق، بهینه­سازی در فعالیت­های بخش بالادستی صنعت نفت بررسی می‫شود و مسئله مدیریت...

[ 28 ] - طراحی و بهینه سازی زنجیره تأمین تولید سوخت سبز از پسماندهای فاضلاب شهری در کشور با استفاده از یک روش فرا ابتکاری ترکیبی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که آینده کشور را در تأمین انرژی تهدید می‌کند، وابستگی شدید به منابع نفتی و عدم توسعه قابل‌توجه انرژی‌های تجدید پذیر می‌باشد. در سال‌های اخیر در نقاط مختلف دنیا تولید سوخت سبز به‌عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی گسترش فراوانی داشته است. اگرچه تولید سوخت سبز از مواد خوراکی قیمت تمام‌شده پایینی دارد و در برخی کشورها همچون برزیل به مقدار قابل‌توجهی تولید می‌شود اما به علت ت...

[ 29 ] - ارایه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین به‌منظور توسعه تولید سوخت سبز از جلبک‌ها در کشور

زمینه و هدف: آلودگی‌های زیست محیطی و وابستگی شدید به سوخت‌های آلاینده فسیلی از مهم‌ترین انگیزه‌های توسعه سوخت‌های سبز در کشور محسوب می‌شود. جلبک‌ها به‌عنوان یکی از جدیدترین مواد اولیه برای تولید سوخت سبز در دنیا معرفی شده‌اند. به علاوه در فرآیند رشد جلبک‌ها، گازهای انتشار یافته از نیروگاه‌های تولید برق به کار گرفته می‌شود که باعث کاهش بخش اعظم گازهای گل‌خانه‌ای انتشار یافته به ...

[ 30 ] - یک مدل پویایی‌شناسی سیستم برای تنظیم تصمیم‌های موجودی در مولدهای رادیونوکلید

در این پژوهش، یک مدل پویایی‌شناسی سیستم، برای شبیه‌سازی تصمیم‌های مدیریت موجودی مولدهای رادیونوکلید ارایه شده است. در مولدهای رادیونوکلید، رادیودارو به مرور زمان از رادیونوکلید دیگری به نام رادیونوکلید مادر، تولید می‌شود و پس از هر بار استخراج (دوشیدن) رادیوداروی تولید شده، رادیودارو به تناسب مقدار رادیونوکلید مادر باقی‌مانده، تولید می‌شود. وابستگی تولید به زمان، تأثیر متقابل متغیرها، تابع توزی...

[ 31 ] - A Multi-objective Hierarchical Location-allocation Model for the Healthcare Network Design Considering a Referral System

This paper presents a multi-objective and multi-service location-allocation model with capacity planning to design a healthcare facilities network through considering a referral system. Therefore, a mixed integer nonlinear programming (MINLP) model containing two objective functions is proposed. The first objective function is  relates to minimization of total opening cost, minimization of tota...

[ 32 ] - Design of a Reliable Facility Location Model for Health Service Networks

This paper proposes a novel facility location model for health service network design by considering different key elements including the reliability aspects, service capacity, congestion, service quality, surrounding public infrastructures, geographical accessibility and several types of cost such as investment, transportation and operational costs. We formulate the problem as a robust scenari...

[ 33 ] - The Reliable Hierarchical Location-allocation Model under Heterogeneous Probabilistic Disruptions

This paper presents a novel reliable hierarchical location-allocation model where facilities are subject to the risk of disruptions. Based on the relationship between various levels of system, a multi-level multi-flow hierarchy is considered. The heterogeneous probabilistic disruptions are investigated in which the constructed facilities have different site-dependent and independent failure rat...

[ 34 ] - The Scarce Drugs Allocation Indicators in Iran: A Fuzzy Delphi Method Based Consensus

Objective: Almost all countries are affected by a variety of drug-supply problems and spend a considerable amount of time and resources to address shortages. The current study aims to reach a consensus on the scarce drug allocation measures to improve the allocation process of scarce drugs in Iran by a population needs-based approach. Methods: To achieve the objective, two phases were co...

[ 35 ] - The Scarce Drugs Allocation Indicators in Iran: A Fuzzy Delphi Method Based Consensus

Objective: Almost all countries are affected by a variety of drug-supply problems and spend a considerable amount of time and resources to address shortages. The current study aims to reach a consensus on the scarce drug allocation measures to improve the allocation process of scarce drugs in Iran by a population needs-based approach. Methods: To achieve the objective, two phases were co...

[ 36 ] - Social sustainability assessment of conversion technologies: Municipal solid waste into bioenergy using Best Worst Method

The majority of sustainability assessments of the bio based industries are primarily focused on the environmental and economic aspects, while social impacts are rarely considered. While overlooking social dimension can have a serious harmful impact across supply chains. To address this issue, this study proposes a modified systemic approach for a social sustainability impact assessment of the te...

[ 37 ] - A Hybrid Solution Approach Based on Benders Decomposition and Meta-Heuristics to Solve Supply Chain Network Design Problem

Supply Chain Network Design (SCND) is a strategic supply chain management problem that determines its configuration. This mainly focuses on the facilities location, capacity sizing, technology selection, supplier selection, transportation, allocation of production and distribution facilities to the market, and so on. Although the optimal solution of the SCND problem leads to a significant reduc...