سیده زهره میردیلمی

شناخت مهم‌ترین تغییر در مؤلفه‌های کمّی و کیفی پوشش گیاهی بر اثر قرق مراتع دشت کالپوش با استفاده از آنالیز چندمتغیره

[ 1 ] - شناخت مهم‌ترین تغییر در مؤلفه‌های کمّی و کیفی پوشش گیاهی بر اثر قرق مراتع دشت کالپوش با استفاده از آنالیز چندمتغیره

با توجه به اهمیت تغییرات پوشش گیاهی و آگاهی از روند تخریب یا بهبود آن در برنامه‏ریزی و اعمال مدیریت صحیح بهره‏برداری از اراضی، این مطالعه به ‏منظور بررسی اثر چرا بر مؤلفه‏های کمّی و کیفی پوشش گیاهی (شامل شکلِ زیستی، فرم رویشی، کلاس خوش‌خوراکی، خانواده‏های گیاهی، و تنوع گونه‏ای) و شناخت مهم‌ترین آن‌ها از لحاظ تغییرپذیری در دو منطقة قرق و چراشده در دشت کالپوش واقع در استان گلستان انجام گرفته است. ب...

[ 2 ] - تعیین گرادیان‌های عمده‌ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه‌ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان)

تنوع زیستی از مفاهیم ارزشمند در بوم شناسی و مدیریت پوشش گیاهی است. یکی از سطوح تنوع زیستی تنوع بتا است. هدف از این تحقیق تشخیص گرادیان به وسیله‌ی تغییرات تنوع بتا است. در منطقه-ی مورد مطالعه نمونه‌برداری از پوشش گیاهی با استفاده از 536 واحد نمونه‌برداری به صورت کاملاً تصادفی‌ صورت گرفت. جهت شناسایی گرادیان‌های عمده، واحد‌های زیست محیطی اولیه با تلفیق نقشه-های پایه (شیب،‌ جهت جغرافیایی و ارتفاع ا...

[ 3 ] - ریشه‌یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره‌برداران (مطالعه‌ی موردی: مراتع شمال شرق ایران)

مراتع ایران مشکلات متعدد و متنوعی دارند. امروزه یکی از مهمترین موضوعات در نظام مدیریت مراتع، عدم وجود تصویری واضح و شفاف از مهمترین مشکلات مراتع ایران است. هدف از این مطالعه، بررسی جامع ریشه‌ی مشکلات مراتع ایران از دیدگاه بهره‌برداران است. بهره‌برداران (طبیعت نشینان) از جمله تأثیرگذاران مستقیم بر مراتع هستند که زندگی‌شان وابسته به آن است. آگاهی از دانش و نگرش بهره‌برداران به مشکلات و مدیریت مرا...

[ 4 ] - بررسی اثر عوامل خاکی و پستی و بلندی بر تغییرات تنوع گونه‌ای (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی سبزکشه در حوزه آبخیز محمدآباد کتول، استان گلستان)

لازمه شناخت و درک مناسب از روابط بین عناصر بوم¬شناختی و اصول مدیریت صحیح مرتع، مطالعه تنوع گونه¬های گیاهی است. وجود تنوع گونه¬ای گیاهی بالاتر در یک اکوسیستم مرتعی نشان¬دهنده وجود شرایط محیطی مساعد جهت استقرار گونه¬های متعدد و در نتیجه پایداری جوامع گیاهی آن اکوسیستم هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر تغییرات تنوع گونه¬ای در مرتع ییلاقی سبزکشه واقع در استان گلستان است. در قدم اول...

[ 5 ] - ارزیابی کارآمدی نظام مرتعداری ایران در نیم قرن گذشته

نقطه­ عطف ایجاد تغییرات چند بعدی در نظام مرتعداری ایران، قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع است. اقدامات و برنامه‌های متعددی در مراتع انجام شد. تاکنون اثرگذاری طرح­ها و برنامه­ها، وضعیت بهره­برداران و مراتع به صورت جامع و در گذر زمان ارزیابی نشده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی، اکولوژیکی و سیاستی- نهادی نظام مرتعداری ایران در طی نیم قرن گذشته بود. ابزار تحقیق پرسشنامه و مصاحبه بود. روند تغیی...

[ 6 ] - بررسی اثر شدت‌های مختلف چرایی بر ویژگی‌های ساختاری لکه‌های گیاهی در مراتع اینچه برون، استان گلستان

گیاهان به‌ویژه در اکوسیستم­های مرتعی خشک به‌صورت لکه­های گیاهی پراکنده هستند. لکه­های گیاهی پویا بوده و متأثر از چند فاکتور از قبیل آشفتگی­های محیطی و فراهم بودن منابع یا مواد غذایی است. در مراتع خشک و نیمه‌خشک، چرای دام، یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد آشفتگی است. این مطالعه باهدف اثرگذاری چرای دام بر لکه­های گیاهی است. بدین منظور پارامترهای لکه­های گیاهی (شامل طول، عرض، ارتفاع، سطح و فاصله­ بین ل...

[ 7 ] - استخراج ساختار سلسله مراتبی عوامل مؤثر در نظام مدیریت مراتع ایران

مسائل و مشکلات مراتع ایران متعددند و ارائه­ی راه حل برای آنها جزء از طریق بررسی همه­جانبه امکان پذیر نیست. هدف از این مطالعه، استخراج ساختار مدیریت مراتع ایران است. ابزار انجام مطالعه، پرسشنامه و مصاحبه به صورت چند مرحله­ای است. این مطالعه در سه مرحله­ی اکتشافی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و استخراج ساختار نهایی انجام شده است. در مرحله­ی اکتشافی، به صورت هدف­دار با نظرسنجی از خبرگان بخش­های آموزش، ت...

[ 8 ] - عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای رویشی مراتع کچیک مراوه‌تپه

شناخت عوامل اکولوژیکی مؤثر بر استقرار و پراکنش گیاهان ضروریست و استفاده از تجزیه چندمتغیره می­تواند به این امر کمک کند. در این تحقیق رابطه مؤثرترین عاملهای محیطی بر پراکنش و استقرار تیپهای رویشی حوزه آبخیز کچیک توسط تجزیه چندمتغیره معرفی شد. پس از تهیه نقشه واحدهای کاری منطقه، در نقاط معرف هر واحد­کاری، تراکم و درصد تاج­پوشش گونه‌های گیاهی به­صورت تصادفی­سیستماتیک از تعداد 53 پلات بر روی 19 ترا...

[ 9 ] - مقایسه تنوع پوشش گیاهی مراتع در دو منطقه قرق و چرا در مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد)

مطالعات اختلاف تنوع پوشش گیاهی مراتع تحت شرایط قرق و چرا در بهبود وضعیت مدیریتی رویشگاه­های مرتعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به­همین­منظور در این مطالعه بررسی تأثیر قرق در تغییرات تنوع پوشش گیاهی مرتع تحت شرایط چرا و حفاظت از چرا در منطقه دیشموک (کوههای دل­افروز) در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار گرفت. بطوری­که نمونه­برداری در دو منطقه قرق و چرا به طور تصادفی سیستماتیک با استقرار ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود