صمد نجاتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج - دانشکده مهندسی برق

[ 1 ] - بهبود حافظه برای حل مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی پویا

وقتی با یک جهان در حال تغییر مواجه می‌شوید، انسان‌ها نه‌تنها به آینده بلکه به گذشته هم توجه می‌کنند. توجه کردن به راه‌حل‌های مشابه، به ما در تصمیم‌گیری در آینده کمک می‌کند. زمانی‌که با وضعیتی روبرو می‌شویم که قبلاً آن را تجربه کرده باشیم بهتر می‌توانیم با آن روبرو شویم. اگر در حل مسائل بهینه‌سازی با ماهیتی پویا در هنگام جستجو، از اطلاعات گذشته داخل بهینه‌سازی و یادگیری استفاده شود، می‌تواند به ف...

[ 2 ] - کاوش و استخراج برهم‌کنش‌های پروموتر/انهنسر بالقوه در ژنوم افراد سرطانی با استفاده از یک الگوریتم چندهدفه تکاملی

مقدمه: سرطان به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌ها، سلامت بسیاری از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی در این مقاله، ارائه یک الگوریتم تکاملی چندهدفه می‌باشد. این الگوریتم، با استفاده از اطلاعات برهم‌کنش  بین ژنومی در کروموزوم‌های افراد مبتلا به سرطان، ناحیه‌های بالقوه پروموتر/انهنسر را کشف و استخراج می‌کند. استخراج صحیح این ناحیه‌ها می‌تواند به علم پزشکی در تشخیص زودهنگام بیماری...

[ 3 ] - برنامه‌ریزی محله محور در بافت فرسوده با رویکرد نوشهرگرایی مطالعه موردی محلات محمودآباد سفلی و سالم آباد شهر یاسوج

    رویکرد نوشهرگرایی بر ارزش‌های سنتی شهرها تکیه دارد. اصول آن بر بازگشت به ساختار سنتی محلات تأکید می‌کند و به نظر می‌رسد قادر است با توجه به ظرفیت‌های نوین اجتماعی، راهکارهای موثری را در را راستای احیای بافت‌های کهن و رو به افول شهری ارائه دهد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد نوشهرگرایی و با تأکید بر حفظ و احیای ارزش‌های محله محوری، ارتقا عملکرد و افزایش کارایی محله مح...

[ 4 ] - نقش پارک‌‌های کودک در هویت بخشی اجتماعی به فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک محله راهنمایی شهر یاسوج)

چکیده     پارک­های کودک به عنوان یکی از پارک­های شهری دارای اثرات مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژکی می­باشند. از اثرات اجتماعی آن‌ها می­توان به افزایش تعاملات اجتماعی، ایجاد زمینه‌های کاری، اجتماعی شدن افراد و انتشار عقاید و افکار ارزشی اشاره کرد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی نقش پارک کودک محله راهنمایی شهر یاسوج در هویت یابی مکانی اهالی این محله می­پردازد. بدین منظور بر...

[ 5 ] - ارائه یک الگوریتم چندجمعیتی مبتنی بر ازدحام ذرات برای حل مسائل بهینه‌سازی پویا

بسیاری از مسائل بهینه‌سازی در دنیای واقعی پویا می‌باشند. در این مسائل بهینه سراسری و بهینه‌های محلی در طول زمان تغییر می‌کنند. نشان داده‌شده که استفاده از الگوریتم‌های یادگیر تقلید از طبیعت برای مواجهه با این مسائل مناسب هستند. در میان الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی برای محیط‌های پویا در سال‌های اخیر الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله یک الگوریتم مبتنی ...

[ 6 ] - ارائه روشی برای استخراج کلمات کلیدی و وزن‌دهی کلمات برای بهبود طبقه‌بندی متون فارسی

Due to ever-increasing information expansion and existing huge amount of unstructured documents, usage of keywords plays a very important role in information retrieval. Because of a manually-extraction of keywords faces various challenges, their automated extraction seems inevitable. In this research, it has been tried to use a thesaurus, (a structured word-net) to automatically extract them. A...

[ 7 ] - کاوش و استخراج برهم‌کنش‌های پروموتر/انهنسر بالقوه در ژنوم افراد سرطانی با استفاده از یک الگوریتم چندهدفه تکاملی

مقدمه: سرطان به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع بیماری‌ها، سلامت بسیاری از انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی در این مقاله، ارائه یک الگوریتم تکاملی چندهدفه می‌باشد. این الگوریتم، با استفاده از اطلاعات برهم‌کنش  بین ژنومی در کروموزوم‌های افراد مبتلا به سرطان، ناحیه‌های بالقوه پروموتر/انهنسر را کشف و استخراج می‌کند. استخراج صحیح این ناحیه‌ها می‌تواند به علم پزشکی در تشخیص زودهنگام بیماری...

[ 8 ] - A new ensemble clustering method based on fuzzy cmeans clustering while maintaining diversity in ensemble

An ensemble clustering has been considered as one of the research approaches in data mining, pattern recognition, machine learning and artificial intelligence over the last decade. In clustering, the combination first produces several bases clustering, and then, for their aggregation, a function is used to create a final cluster that is as similar as possible to all the cluster bundles. The inp...