سیدمحسن باقری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج - دانشکده مهندسی برق

[ 1 ] - بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع، مشخصات آن‌ها به‌صورت دقیق مدل شده است. این مشخصات شامل ظرفیت باتری، مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است. به‌منظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل ات...