جمشید آقائی

دانشگاه صنعتی شیراز

[ 1 ] - هماهنگی نیروگاه‌های بادی و دستگاه‌های ذخیره‌ساز سیستم قدرت در مسئله‌ی برنامه‌ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدها با استفاده از بهینه‌سازی استوار

مسئله‌ی برنامه‌ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدها، یکی از وظایف حساس در عملیات سیستم قدرت می‌باشد که با افزایش چشمگیر تولید انرژی الکتریکی از طریق منابع انرژی تجدید‌پذیر مانند باد و برنامه‌های بارهای پاسخگو، با مشکلاتی همچون عدم قطعیت‌های تولید و بار روبرو می‌باشد. در این مقاله برای مقابله با این مشکل، برای مسئله‌ی برنامه‌ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدها یک مدل بهینه‌سازی استوار دومرحله‌ای با عدم قطعیت...

[ 2 ] - به‌کارگیری بهینه‌سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت نیروگاه‌های بادی در برنامه‌ریزی توسعه تولید

هدف از مسئله برنامه‌ریزی توسعه تولید (GEP) یافتن فنّاوری مطلوب، زمان و مکان نصب نیروگاه‌های جدید در یک افق زمانی مشخص می‌باشد به‌طوری که تضمین می‌کند ظرفیت نصب‌شده رشد تقاضای بار را در سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان برآورده خواهد کرد. در این مقاله یکی از رویکردهای مهم موسوم به بهینه‌سازی استوار (RO) که برای در نظر گرفتن عدم قطعیت‌هایی از قبیل تقاضای بار پیش‌بینی‌شده، توان تولیدی باد، هزینه‌های...

[ 3 ] - بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع، مشخصات آن‌ها به‌صورت دقیق مدل شده است. این مشخصات شامل ظرفیت باتری، مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است. به‌منظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل ات...

[ 4 ] - مدیریت توان اکتیو و راکتیو شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی به‌صورت مسئلۀ خطی آمیخته با اعداد صحیح

خودروهای الکتریکی (EVs) ازجمله بارهای جدید روبه‌رشد در شبکه‌های توزیع هستند. افزایش تعداد خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع به افزایش تقاضای انرژی شبکه منجر می‌شود. در صورت نبود مدیریت بر الگوی دریافت انرژی آنها از شبکه، ممکن است ولتاژ باس‌ها و بارگذاری خطوط از محدوده مجاز خود خارج شوند. همچنین برای شارژ و دشارژکردن باتری خودروها در زمان اتصال به شبکه، از ادوات الکترونیک قدرت با ‌عنوان شارژر استف...

[ 5 ] - جایابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده و خازن با استفاده از الگوریتم‌ چند هدفه کلونی زنبور مصنوعی اصلاح شده با در نظر گرفتن مدل‌های مختلف بار

امروزه با توجه به توسعه شبکه‌های توزیع و افزایش تقاضای برق، استفاده از منابع تولید پراکنده و بانک‌های خازنی به موازات هم افزایش یافته است. در این مقاله، الگوریتم کلونی زنبور مصنوعیِ اصلاح‌شده به‌منظور بهینه‌سازی هم‌زمان جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده و خازن پیشنهاد شده است که با هدف کاهش تلفات، انحراف از ولتاژ، هزینه و بهبود شاخص پایداری ولتاژ با درنظرگرفتن مدل‌های مختلف بوده است...

[ 6 ] - ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

بهره‌بردارن شبکه‌های الکتریکی به منظور جبران‌سازی توان راکتیو، افزایش کیفیت توان، کاهش نوسانات ولتاژ و فلیکر، از ادواتی نظیر SVC استفاده می‌نمایند. میزان اثربخشی تجهیزات ذکرشده در شبکه قدرت جهت کاهش نوسانات ولتاژ، فلیکر و جبران توان راکتیو، نیازمند افزایش سرعت پاسخ‌گویی این تجهیزات می‌باشد. در هنگام طراحی این تجهیزات جبران‌ساز، جهت افزایش سرعت پاسخ‌گویی باید به قسمت‌های مختلف آن‌ها از قبیل مدار...