مرضیه حسنی دوغ آبادی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، باشگاه پژوهشگران جوان

[ 1 ] - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

[ 2 ] - مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص بهینه کانتر و گیت به پروازهای ورودی (فرودگاه امام خمینی)- یادداشت فنی

امروزه با توجه به بالا رفتن سطح توقع مسافران و محدودیت منابع، لازم است مدیران و مسئولان فرودگاه­ها، برای تدوین برنامه مناسب در راستای تخصیص هر چه بهینه­تر منابع، گامبردارند. از جمله منابع یک فرودگاه، گیت و کانتر هستند. در این تحقیق با در نظر گرفتن مسئله تخصیص کانتر و گیت به طور همزمان به پروازهای ورودی، مدل ریاضی مربوطه ارائهشده است. اهدافمدل شاملحداقل کردن طولمسیر پیاده­روی مسافران، حداقل کردن...