شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

نویسندگان

چکیده مقاله:

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وقوع، قابلیت شناسایی، مدیریت‌پذیری، و تأثیر بر اهداف پروژه ارزیابی شد. میزان تحقق اهداف نیز توسط سه معیار زمان و هزینه و کیفیت اجرا لحاظ شد. در ادامه، ریسک‌ها در قالب «ساختار شکست ریسک» دسته‌بندی و در نهایت اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان داد کمبود بودجه، تحریم‌ها، و انتخاب نامناسب عوامل پروژه از ریسک‌های مؤثر در پروژه‌های حوزة تحقیق‌اند. رویکرد پیشنهادی را می‌توان با تغییرات جزئی، جهت مدیریت ریسک‌ها، در سایر پروژه‌های کلان ملی به کار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان

بریکرهای انتقال و فوق توزیع از مهمترین تجهیزات سیستم‌های قدرت محسوب می‌شوند. بریکرها باید به طور ایمنی جهت حفاظت از سیستم‌های قدرت در برابر حوادث و همچنین انجام وظایفی مانند قطع و وصل بار، عمل کنند. هدف از این مقاله ارائه نمودار بلوکی قابلیت اطمینان بریکرهای انتقال و فوق توزیع و ارزیابی سطح قابلیت اطمینان پست‏های انتقال و فوق توزیع در برق منطقه‌ای خراسان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، راهکار...

متن کامل

اولویت بندی پروژه های بهبود در مدل efqm با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای یزد)

مدل تعالی efqm با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان هاست، و به درک کمبودها و نواقصشان کمک می نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه های بهبود، به سازمان کمک می نماید که در مسیر سیستم های مدیریتی مناسب پیش رود. کمبود امکانات و محدودیت منابع، سازمان ها را از پیاده سازی همزمان کلیه پروزه های حاصل از فرایند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز می دارد. در نتیجه...

متن کامل

مدل ترکیبی تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ‏ای خراسان)

با نصب سنسور هوشمند و تشخیص زود هنگام خرابی‏های جزئی، می‏توان تعمیر‏و‏نگهداری پیشبینانه را به تعمیر‏و‏نگهداری دوره‏ای تجهیز اضافه کرد. هدف از این مقاله ارائه مدل جدید تعمیر‏و‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترکیبی مارکوف تجهیز می‏باشد. برای رسیدن به این هدف سه گام برداشته شده است. گام اول به بررسی تحلیلی انواع خرابی‏های تجهیز پرداخته شده است. بدین منظور مدل ریاضی جهت محاسبه نرخ‏های سطوح مختلف خرا...

متن کامل

شناسائی و اولویت بندی ریسک های راهبردی «مطالعه موردی؛ شرکت هلدینگ توسعه صنایع ومعادن غدیر

ازآنجایی که سازمانهای هلدینگ در رشته های مختلف کسب و کار فعالیت م یکنند و با واحدها و فرایندهای گوناگونی سر و کار دارند،برنامه ریزی،کنترل وهدایت این اجزا در راستای تحقق اهداف هلدینگ از چالشهای بسیار مهم این دسته از سازما نها محسوب م یشود. ازاین حیث سازمان با ریسک های متعددی در مسیر رشد و راهبرد خود روبرو می باشد و جهت تمرکز بیشتر مدیران بر روی ریسک هایپراهمیت و پراحتمال تر لاز...

متن کامل

مدل سازی اولویت بندی سیاست های توسعه صنعت تولید برق ایران با استفاده از LEAP

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست‌های توسعه هر یک از منابع انرژی تولید برق (فسیلی، هسته‌ای و تجدیدپذیر) بر توسعه نیروگاهی کشور و اولویت‌بندی این سیاست‌ها، با استفاده از قابلیت هزینه- فایده ابزار مدل‌سازیLEAP  می‌باشد. الگوی پیشنهادی این تحقیق، تحت سناریوهای چندگانه سیاست‌های توسعه منابع انرژی تولید برق میزان تولید برق و سهم هر یک از این منابع در تولید برق ایران را در بازه زمانی 25 ساله (1420-1395...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  107- 116

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023