یوسف حسین زاده

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی

قاب‌های خمشی فولادی با شکل‌پذیری مناسب و جذب انرژی بالا، تغییرمکان‌های جانبی زیاد در برابر نیروهای زلزله دارند. در این نوشتار، امکان استفاده از مهاربند کابلی برای کنترل تغییرمکان جانبی و افزایش مقاومت قاب‌های خمشی، ضمن حفظ شکل‌پذیری آنها بررسی شده است. با انجام آزمایش و تحلیل اجزاء محدود نمونه‌ی قاب خمشی، قاب خمشی مقاوم‌سازی‌شده با مهاربند کابلی واگرا و قاب خمشی با مهاربند کابلی ضربدری، نیروی م...

[ 2 ] - مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از مهاربندی کابلی

در این نوشتار، رفتار قاب‌های خمشی فولادی مقاوم‌سازی‌شده با مهاربند بررسی شده است. مهاربندهای ضربدری با نیمرخ نبشی، مهاربند ضربدری با کابل و مهاربند با دو کابل عبورداده‌شده از یک غلاف فولادی استوانه‌یی در محل برخورد کابل‌ها، که سه نوع مهاربندی موردبررسی برای مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی را تشکیل می‌دهند. مدل‌های المان محدود فقط با قاب خمشی و سه قاب خمشی مقاوم‌شده ایجاد شده است. تحلیل غیرخطی قا...

[ 3 ] - تأثیر نیروهای اهرمی‌شدن در روند طراحی اتصالات نیمه‌گیردار پیچی

در این نوشتار، با اصلاح روش تحلیل و طراحی اتصالات پیچی نیمه‌گیردار با ورق انتهایی، روشی دقیق برای طراحی این نوع از اتصالات با فلسفه‌ی طراحی مقاومت مجاز )A‌S‌D( ارائه شده است. مدل‌های اجزای محدود اتصالات پیچی با ورق انتهایی در هندسه‌های مختلف ایجاد، دقت آن‌ها با نتایج آزمایشگاهی ارزیابی، و به اثر اهرمی‌شدن ورق اتصال در این مدل‌ها توجه شده است. برای محاسبه‌ی سختی، تغییرشکل ورق اتصال و نحوه‌ی توزی...