نتایج جستجو برای دوزبانگی

تعداد نتایج: 162  

دوزبانگی موضوعی آشنا و فراگیر در جوامع امروزی به­ویژه در کشور ایران است که برطبق نتایج پژوهش­ها از لحاظ تعلیم و تربیت آثار خاص خود را دارد. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر ترکیبی پیامدهای شناختی- تحصیلی دوزبانگی براساس پژوهش­های داخل کشور به­وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط با پیامدهای شناختی - تحصیلی دوزبانگی در داخل کشور مربوط می­شود که پس از لحاظ ملاک­ه...

نسرین بحرینی,

در پژوهش حاضر تاًثیر پدیده دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم با رویکردی زبانشناختی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی این نکته بود که آیا اختلافی معنادار و چشمگیر میان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در یادگیری زبان انگلیسی در دو زمینه گرامر و لغت وجود دارد. برای تحقق این هدف، 150 دانش آموز دختر در مقطع پیش دانشگاهی از بین دو گروه ترکی- فارسی زبان برگزیده شدند. پس ازهمگن سازی نمونه های انتخاب ...

مطالعة دوزبانگی از دیدگاه شناختی مسئله‌ای است که در سال‌های اخیر محققان زیادی را به خود مشغول ‌کرده‌ است و در این میان پژوهش‌های بسیاری برتری شناختی دوزبانه‌ها نسبت به تک‌زبانه‌ها را گزارش ‌کرده‌اند. با توجه به کثرت دوزبانگی در ایران، نیاز به مطالعة هرچه بیشتر و عمیق‌تر این پدیده از جنبه‌های مختلف احساس می‌شود. تحقیق حاضر، با هدف بررسی شناختی دوزبانگی در ایران، به تأثیر دوزبانگی بر کنش‌های اجرا...

ژورنال: :فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2015
جواد مصرآبادی, رجب ربوی, جواد حاتمی, تورج هاشمی,

دوزبانگی موضوعی آشنا و فراگیر در جوامع امروزی به­ویژه در کشور ایران است که برطبق نتایج پژوهش­ها از لحاظ تعلیم و تربیت آثار خاص خود را دارد. هدف این پژوهش تعیین اندازه اثر ترکیبی پیامدهای شناختی- تحصیلی دوزبانگی براساس پژوهش­های داخل کشور به­وسیله یک روند تحقیقی فراتحلیل است. جامعه آماری به تحقیقات در دسترس مرتبط با پیامدهای شناختی - تحصیلی دوزبانگی در داخل کشور مربوط می­شود که پس از لحاظ ملاک­ه...

ژورنال: :پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی 2014
سارا اربابی, شهلا شریفی, علی مشهدی,

مطالعة دوزبانگی از دیدگاه شناختی مسئله ای است که در سال های اخیر محققان زیادی را به خود مشغول کرده است و در این میان پژوهش های بسیاری برتری شناختی دوزبانه ها نسبت به تک زبانه ها را گزارش کرده اند. با توجه به کثرت دوزبانگی در ایران، نیاز به مطالعة هرچه بیشتر و عمیق تر این پدیده از جنبه های مختلف احساس می شود. تحقیق حاضر، با هدف بررسی شناختی دوزبانگی در ایران، به تأثیر دوزبانگی بر کنش های اجرایی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1361

پژوهش حاضر جنبه های اجتماعی دوزبانگی در آذربایجان را مورد بررسی قرار داده است . در نگارش این رساله از تحقیقات و پیشرفتهای تاریخی، نظری، پژوهشی و کاربردی زبانشناسی، جامعه شناسی و روانشناسی و نیز آموزش و پرورش در رابطه با مسائل و نیز قواعد متعدد دوزبانگی منجمله دوزبانگی فارسی آذربایجانی، بطور وسیع استفاده شده است . در این مجموعه بعلت گستردگی موضوع و ابعاد مختلفی که طرح مسئله دوزبانگی از دیدگاه جا...

ژورنال: :پژوهش ادبیات معاصر جهان 2006
نسرین بحرینی,

در پژوهش حاضر تاًثیر پدیده دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم با رویکردی زبانشناختی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی این نکته بود که آیا اختلافی معنادار و چشمگیر میان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در یادگیری زبان انگلیسی در دو زمینه گرامر و لغت وجود دارد. برای تحقق این هدف، 150 دانش آموز دختر در مقطع پیش دانشگاهی از بین دو گروه ترکی- فارسی زبان برگزیده شدند. پس ازهمگن سازی نمونه های انتخاب ...

در سال‏های اخیر، مطالعات گسترده‏ای در خصوص تأثیر دوزبانگی، در معانی متفاوت آن، بر یادگیری زبان سوم صورت پذیرفته که نتایج متفاوتی از آنها حاصل شده است. پاره‏ای از این پژوهش‏ها به تأثیر مثبت دوزبانگی بر یادگیری زبان سوم اذعان داشته‏اند و تعدادی دیگر، این تأثیر را منفی قلمداد نموده‏اند. در همین راستا، در پژوهش حاضر نیز به بررسی تأثیر دوزبانگی مصنوعی (یادگیری زبان خارجی و از طریق آموزش) بر یادگیری ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی 1390

پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت حافظه کاری کودکان دوزبانه و یک زبانه انجام شد . با اینکه مزیت دوزبانگی در بسیاری از فرایندهای شناختی برای کودکان گزارش شده است ولی در مورد رابطه بین دوزبانگی و حافظه کاری اطلاعات چندانی در دست نیست . در این پژوهش ،60 کودک دوزبانه ( 30 دختر و 30 پسر ) و 60 کودک یک زبانه (30 دختر و 30 پسر ) از میان دانش-آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی شهرهای تهران ( یک زبانه ) و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1394

بررسی یادگیری زبان دوم در سنین کودکی و مواجهه با برخی مشکلات و پیشنهادات برای رفع آنها

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود