نتایج جستجو برای فرکتال

تعداد نتایج: 338  

ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

فرکتال ها ، توابع ، شکل ها و مفاهیم هندسی نا منظمی هستند که در حین بی نظمی دارای نظم ها و خواص مشخص و مفیدی می باشند. به دلیل این که فرکتال ها دارای بی نظمی های خاصی هستند با استفاده از مباحث کلاسیک ریاضیات به راحتی قابل بحث و بررسی نیستند ، به همین دلیل یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت بررسی و تجزیه تحلیل فرکتال ها، بُعدهای کسری می باشند. در این مقاله، به معرفی فرکتال ها پرداخته و در خصوص خواص و ...

پایان نامه :دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده هنر 1393

فرکتال یک شیوه هنری جدید و آوانگاردترین هنر مبتنی بر هندسه فرکتال است. هندسه ای بر گرفته از هندسه طبیعت. فرکتال در پی تحلیل و شبیه سازی بی نظمی و آن چیزی که آن را آشوب می نامیم. علم فرکتال روش های جدیدی را مطرح می کند تا رابطه ی پیچیده بین اجزاء طبیعی را با رابطه های ریاضی و قوانین هندسه تبیین کند. در واقع، "فرکتال آرت" عرصه نوینی از هنر دیجیتال و هنر های الگوریتمی زاده کامپیوتر است که در دو ده...

ژورنال: :نشریه ریاضی و جامعه 2015
مهدی دلخوش,

فرکتال ها ، توابع ، شکل ها و مفاهیم هندسی نا منظمی هستند که در حین بی نظمی دارای نظم ها و خواص مشخص و مفیدی می باشند. به دلیل این که فرکتال ها دارای بی نظمی های خاصی هستند با استفاده از مباحث کلاسیک ریاضیات به راحتی قابل بحث و بررسی نیستند ، به همین دلیل یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت بررسی و تجزیه تحلیل فرکتال ها، بُعدهای کسری می باشند. در این مقاله، به معرفی فرکتال ها پرداخته و در خصوص خواص و ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی 1390

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین هندسه شبکه رودخانه های حوضه آبریز و هندسه سری های زمانی جریان رودخانه می باشد. بُعد فرکتال ارتباط تنگاتنگی با سایر ویژگی های فیزیکی و هندسی حوضه آبریز دارد. و می توان آن را نمایه ای قوی و مهم در انعکاس خصوصیات فیزیکی حاکم بر حوضه آبریز و سری های زمانی جریان رودخانه دانست. جهت انجام این بررسی حوضه آبریز قره آغاج در استان فارس با مساحتی بالغ بر 3000 کیلومتر مربع و...

چکیده: شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه ریزی درازمدت فراتر از چارچوب های محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط های جغرافیایی است که در برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد. برنامه ریزی شهری براساس فرکتال نتیجه جغرافیای پست-مدرن است که ترکیبی از عناصر جدید و سنت...

از زمان مطرح‌شدن نظریات کلاسیک در مدیریت، همواره ارزیابی سازمان به‌عنوان یکی از روش‌های کنترل و برنامه‌ریزی مورد توجه بوده است. به‌علاوه با توسعه‌ی کمی و کیفی سازمان‌ها و با توجه به محدودیت منابع موجود و تشدید رقابت میان آن‌ها برای جلب رضایت مشتریان، ضرورت انجام هدف‌مند بررسی نحوه‌ی کارکرد اهمیت ویژه‌یی می‌یابد. در این مقاله رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها/فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی D‌E‌A/A‌H‌ به‌منظ...

ژورنال: :سنجش از دور و gis ایران 0
حسین اقابابایی, دانشگاه تهران جلال امینی, دانشگاه تهران,

آشکارسازی لبه ها از نکته های مهم مورد استفاده در سنجش از دور است. بسیاری از الگوریتم های کلاسیک آشکارسازی لبه که عملکرد مناسبی را بر روی تصاویر اپتیکی ارائه کرده اند، فاقد توان تشخیص لبه در تصاویر رادار با وزنه ی ترکیبی (sar) اند. در این مقاله الگوریتمی بر مبنای آنالیز فرکتالی و منطق فازی به منظور آشکارسازی لبه ها در تصاویر sar پیشنهاد می شود. از جنبه ی نظری، چون سیگنال دریافت شده در سیستم sar ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده برق و کامپیوتر 1390

در این پروژه به معرفی یک بارکد دو بعدی جدید می پردازیم این بارکد با استفاده از نظریه فرکتالی ایجاد شده ،باافزایش استفاده از بارکد در صنایع مختلف ضرورت ایجاد بارکد دوبعدی مطرح شد . که از ظرفیت مناسبی جهت کد گذاری برخوردار است. مراحل پیاده سازی کد کردن، پردازش تصویر و کد گشایی بارکد دو بعدی با استفاده از دو روش استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد و بررسی همسایگی نقاط میانی بین دو نقطه مختصات متوالی از ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1390

یکی از راهکارهای مهم در طراحی سیستم های مدرن، بازشناسی نوری حروف و علائم 1 می باشد.کارهای متعددی در این زمینه در زبان های مختلف صورت گرفته است ولی شاید یکی از سخت ترین و پیچیده ترین زبان ها در این حوزه، بازشناسی حروف و علائم فارسی باشد. با وجود کارهای گسترده در این حوزه، هنوز سیستم قدرتمند و پرسرعتی برای این منظور ساخته نشده است. این پایان نامه بر روی شناسایی حروف فارسی با استفاده از اشکال ...

ژورنال: علوم آب و خاک 2015
بنی‏ طالبی, گلنوش, بیگی هرچگانی, حبیب,

Texture fractal dimension is a physical index to describe soil particle size distribution having a variety of applications. Fractal dimension may be calculated from three relations of mass-time, mass-diameter and modified mass-diameter (Kravchenko-Zhang) with two linear and nonlinear options for fittings. The aim of the present study was to compare methods and select an appropriate one and fitt...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید