نتایج جستجو برای: RNA Silencing

تعداد نتایج: 273700  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده کشاورزی 1390

ایجاد مقاومت اختصاصی به ویروس ها در گیاهان، با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی، جنبه های جدیدی را برای کاهش خسارت ویروس ها فراهم کرده است. از جمله ی این ویروس ها، ویروس x در گیاه اقتصادی سیب زمینی می-باشد، که از مهمترین ویروس های خسارت آفرین این گیاه در سراسر جهان است و دارای اهمیت فراوانی در زیست فناوری می باشد. بررسی و مطالعه نقش پروتئین های ممانعت کننده از مکانسیم دفاعی طبیعی rna silencing،...

Journal: :iranian biomedical journal 0
فریبا اسماعیلی fariba esmaeili

background: rna interference (rnai) is a phenomenon uses double-stranded rna (dsrna) to specifically inhibit gene expression. the non-specific silencing caused by interferon response to dsrna in mammalian cells limits the potential of utilizing rnai to study gene function. duplexes of 21-nucleotide short interfering dsrna (sirna) inhibit gene expression by rnai. in some organisms, sirna can als...

ژورنال: :مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 0
سمیرا پاکباز samira pakbaz tabriz universityگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. مقصود پژوهنده maghsoud pazhouhandeh biotechnology dept. azarbaijan shahid madani universityگروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امید عینی گندمانی omid eini gandomani plant protection dept. zanjan universityگروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

مهارکننده­ های rna silencing در گیاهان، جانوران و بیشتر ویروس­های بیماری­زای گیاهی به خوبی توصیف شده­اند و نیز شیوه شناسایی فعالیت مهارکنندگی خاموشی ژن یک پروتئین در سیستم گیاهی راه اندازی شده است. ویروس برگ بادبزنی مو (gflv) grapevine fanleaf virus  یکی از شایع­ترین ویروس­های شناخته شده مو در سراسر دنیا است که تا 80 درصد خسارت می­زند. این ویروس دوپیکره­ای با ژنوم rna تک رشته­ای در جنس nepoviru...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی 1391

چکیده از آنجا که بیماری های ویروسی سالیانه خسارات زیادی بر کشاورزی وارد می کنند، تلاش برای ایجاد گیاهان مقاوم به این بیماری ها همواره مورد توجه محققان بوده است. یکی از مهم ترین ویروس های بیماری زای خانواده سولاناسه، ویروس potato x potexvirus (pvx) می باشد که سبب ایجاد لکه های موزاییک سیستمیک در nicotiana tabacum می شود. در این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از تکنیک rna silencing و ترانسفورم کرد...

Journal: :progress in biological sciences 2015
marziea ghanbari jahromi hassan rahnama amir mousavi mohammad reza safarnejad sepide kalatejari

one of the most efficient mechanisms by which plants protect themselves from invading virusesis the specific rna-dependent silencing pathway termed post-transcriptional gene silencing(ptgs). in this mechanism, resistance to a virus is engineered through the expression of asegment of the virus genomein transgenic plants. potato virusy (pvy) is one of the mostdamaging viruses of potato, infecting...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده علوم پایه 1390

یکی از دغدغه های محقّقان جهت ایجاد صفات برتر در موجودات زنده انتخاب و به کارگیری روش هایی است که علیرغم کارایی بالا، کمترین آثار مخرّب روی موجودات داشته باشند. امروزه rna silencing به عنوان یکی از تکنیک های کارآمد و هوشمند، برای دستیابی به اهداف ژنتیک معکوس و یا ایجاد فنوتیپ برتر، در بین محقّقان طرفداران فراوانی پیدا کرده است. از جنبه های کاربردی این تکنیک، می توان به تولید گیاهانی با ارزش اقتصادی...

عینی گندمانی, امید, پاکباز, سمیرا, پژوهنده, مقصود,

مهارکننده­ های RNA Silencing در گیاهان، جانوران و بیشتر ویروس­های بیماری­زای گیاهی به خوبی توصیف شده­اند و نیز شیوه شناسایی فعالیت مهارکنندگی خاموشی ژن یک پروتئین در سیستم گیاهی راه اندازی شده است. ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) Grapevine fanleaf virus  یکی از شایع­ترین ویروس­های شناخته شده مو در سراسر دنیا است که تا 80 درصد خسارت می­زند. این ویروس دوپیکره­ای با ژنوم RNA تک رشته­ای در جنس Nepoviru...

D Nabati-Ahmadi , H Rajabi-Memari , J Hayati , N Jaberolansar , SA Hosseini-Tafreshi ,

Background and Aims: Virus-Induced Gene Silencing (VIGS) is a virus vector technology that exploits antiviral defense mechanism. By infecting plants with recombinant viruses containing host genes inserted in the viral genome, VIGS achieves the RNA silencing process. The purpose of this study was to investigate the possibility of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and tobacco (Nicotiana be...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده کشاورزی 1392

گیاه سیب زمینی (solanum tuberosum) به عنوان سومین غذای انسان بعد از گندم و برنج در سراسر جهان به حساب می آید. سیب زمینی به لحاظ تکثیر رویشی از طریق غده ها به بیماری های ویروسی حساستر می باشد و potato virus xاز مهمترین ویروس های این گیاه است. مهندسی ژنتیک با کمک بیوتکنولوژی درصدد ایجاد مقاومت به ویروس در سیب زمینی و سایر گیاهان می باشد. rna silencing یک مکانیسم طبیعی دفاعی در گیاهان است که علیه ...

Gene silencing using RNAi (RNA interference), has recently been used as a successful laboratory technique in determining the function and control of gene expression and provides a wide range of applications in molecular biology and gene therapy. RNAi is a method of suppressing gene expression. In this direction, a single-stranded RNA molecule of about 21–23 nucleotides, called siRNA (small inte...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید