نتایج جستجو برای accuracy

تعداد نتایج: 224810  

Adel Aryan, Fariba Abbasi, Zahra Yekta,

Background and Objective: Intraoperative consultation by frozen section is a high – risk procedure with important consequences. Therefore, it is critical to determine efficiency of frozen section performance periodically. This study was performed to determine the accuracy of frozen section in Urmia University of Medical Sciences. Materials & Methods:Inthis cross sectional study, we compared th...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1389

هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن موثرترین متد اصلاح خطا بر روی دقت آهنگ و تاکید تلفظ کلمه در زبان انگلیسی بود. این تحقیق با پیاده کردن چهار متد ارائه اصلاح خطا در چهار گروه، سه گروه آزمایشی و یک گروه تحت کنترل، انجام شد که گروه های فوق الذکر شامل دانشجویان سطح بالای متوسط کتاب اول passages بودند. گروه اول شامل 15، دوم 14، سوم 15 و آخرین 16 دانشجو بودند. دوره مربوطه به مدت 10 هفته ادامه یافت و د...

2007
B. Arias, J. Gomez,

In the generation of photogrammetric products with large terrain coverage (Orthophoto, DTMs) some crucial issues like the application of DG / ISO procedures, the management of high amounts of data or the efficiency of automatic measurement (matching) arise. Nevertheless, in spite of the acknowledged progress in this matter, there are still some other relevant tasks like the map plotting that st...

2005
William Ickes,

People are motivated to understand each other's psychological states as well as each other's personality traits. As a consequence, the more traditional study of accuracy in trait inference can be complemented by, and potentially benefit from, the insights provided by the more recent study of empathic accuracy. Findings in this area suggest that future research should devote more attention to (a...

Background: The purpose of this prospective study was to determine the accuracy of pedicular screw insertion withoutthe use of fluoroscopy.Methods: This study was conducted on patients with spinal diseases in need of pedicular screw fixation and fusion.The included patients suffered from such conditions as vertebral fracture, spinal stenosis, kyphosis, tumor, and pelvicf...

F. Alaeddini, F. Darvishzadeh, I. Adibi, J. Aslani, Mostafa Ghanei,

Background: The purpose of this study was to calculate and compare the specificity and sensitivity of impulse oscillometry (IOS) as a new technique in the detection of airways dysfunction by means of a simple pulmonary function test in chemical warfare injured cases suffering from respiratory diseases. Methods: The study was performed prospectively in 100 patients, who complained of dyspnea as ...

Journal: :CoRR 1996
Manuela Boros, Wieland Eckert, Florian Gallwitz, Günther Görz, Gerhard Hanrieder, Heinrich Niemann,

In this paper we describe an approach to automatic evaluation of both the speech recognition and understanding capabilities of a spoken dialogue system for train time table information. We use word a c curacy for recognition and concept accuracy for understanding performance judgement. Both measures are calculated by comparing these modules' output with a correct reference answer. We report eva...

2015
Shelina Ramnarine, Juan Zhang, Li-Shiun Chen, Robert Culverhouse, Weimin Duan, Dana B. Hancock, Sarah M. Hartz, Eric O. Johnson, Emily Olfson, Tae-Hwi Schwantes-An, Nancy L. Saccone, Chuhsing Kate Hsiao,

Imputation, the process of inferring genotypes for untyped variants, is used to identify and refine genetic association findings. Inaccuracies in imputed data can distort the observed association between variants and a disease. Many statistics are used to assess accuracy; some compare imputed to genotyped data and others are calculated without reference to true genotypes. Prior work has shown t...

Journal: :iranian journal of pathology 2012
fariba abbasi, zahra yekta, adel aryan,

background and objective: intraoperative consultation by frozen section is a high – risk procedure with important consequences. therefore, it is critical to determine efficiency of frozen section performance periodically. this study was performed to determine the accuracy of frozen section in urmia university of medical sciences. materials & methods:inthis cross sectional study, we compare...

1999
Wolfgang LUCHA, Franz F. SCHÖBERL,

Besides perturbation theory, which requires the knowledge of the exact unperturbed solution, variational techniques represent the main tool for any investigation of the eigenvalue problem of some semibounded operator H in quantum theory. For a reasonable choice of the employed trial subspace of the domain of H, the lowest eigenvalues of H can be located with acceptable precision whereas the tri...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید