نتایج جستجو برای: accuracy

تعداد نتایج: 258895  

Adel Aryan, Fariba Abbasi, Zahra Yekta,

Background and Objective: Intraoperative consultation by frozen section is a high – risk procedure with important consequences. Therefore, it is critical to determine efficiency of frozen section performance periodically. This study was performed to determine the accuracy of frozen section in Urmia University of Medical Sciences. Materials & Methods:Inthis cross sectional study, we compared th...

Journal: :Journal of Bodywork and Movement Therapies 2004
LeonChaitow,

Journal: :Emotion 2007
Judith A.Hall, MarianneSchmid Mast,

Journal: :Physical Therapy 2002
KenCoffey,

Journal: :ACM Transactions on Architecture and Code Optimization 2016
IsmailAkturk, RiadAkram, Mohammad MajharulIslam, AbdullahMuzahid, Ulya R.Karpuzcu,

Journal: :Nature 1908
C. T.WHITMELL,

Journal: :Canadian Medical Association Journal 2004
D. I.Gove,

Journal: :Nature 1986
Alan J.Charig,

Journal: :Nature Photonics 2013
OliverGraydon,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1389

هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن موثرترین متد اصلاح خطا بر روی دقت آهنگ و تاکید تلفظ کلمه در زبان انگلیسی بود. این تحقیق با پیاده کردن چهار متد ارائه اصلاح خطا در چهار گروه، سه گروه آزمایشی و یک گروه تحت کنترل، انجام شد که گروه های فوق الذکر شامل دانشجویان سطح بالای متوسط کتاب اول passages بودند. گروه اول شامل 15، دوم 14، سوم 15 و آخرین 16 دانشجو بودند. دوره مربوطه به مدت 10 هفته ادامه یافت و د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید