نتایج جستجو برای manipulation

تعداد نتایج: 56805  

Journal: :Journal of the Robotics Society of Japan 1998
EiichiOno,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392

پژوهش حاضر در چارچوب مکتب دستکاری قرار گرفت و با استفاده از تقسیم بندی دوکات (2007) از شیوه های دستکاری، به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش های زیر بود: 1-رایج ترین شیوه دستکاری در دوبله فیلم ها کدام است؟ 2-رایج ترین شیوه دستکاری در زیرنویس فیلم ها کدام است؟ 3-دستکاری در دوبله فیلم ها رایج تر است یا در زیرنویس آن ها؟ این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- مقایسه ای و پیکره ای می باشد. پیکره تحقیق شا...

Journal: :Journal of the Robotics Society of Japan 2014
TasukuYamawaki, MasahitoYashima,

Journal: :Journal of the Robotics Society of Japan 1998
TateshiFujiura,

Thanks to their unique optical and electromagnetic properties, noble-metal nanoparticles are proven very useful in many scientific fields, from nanotechnology to biology, including detection of cancer cells. Irradiated gold nanoparticles, as a nano-smolder could be widely used in biomedical contexts such as tumor therapy. Laser destruction of a cancerous tissue depends on thermal and physical p...

Journal: :The Review of Laser Engineering 1996
EijiHIGURASHI,

Journal: :Nature Chemical Biology 2012
MirellaBucci,

Journal: :The Journal of Bone and Joint Surgery. British volume 1973
John E.Buck,

Journal: :Journal of the Robotics Society of Japan 1987
HaruhikoASADA,

Journal: :Journal of Cell Biology 2002
MikeRossner,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید