نتایج جستجو برای model

تعداد نتایج: 1354018  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1394

اگرکیفیت معلم کلاس برای بهبودیادگیری دانش آموزحیاتی است،پس کیفیت اساتیددانشجو-معلمان، یابه عبارتی معلمین معلمان نیزبرای پیشرفت آموزش بسیارمهم واساسی است.ناگفته پیداست که یک سیستم مناسب آموزش معلمان ،معلمین با کیفیتی را تربیت خواهدکرد.که این کار منجربه داشتن مدارس خوب، ودرنتیجه نیروی کارماهرتروشهروندبهتربرای جامعه خواهدشد. اساتیددانشجو-معلمان نقشی بسیارمهم را در سیستم اموزش معلمان درسراسرجهان ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

over the past decades a number of approaches have been applied for forecasting mortality. in 1992, a new method for long-run forecast of the level and age pattern of mortality was published by lee and carter. this method was welcomed by many authors so it was extended through a wider class of generalized, parametric and nonlinear model. this model represents one of the most influential recent d...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1388

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1387

توسعه و افزایش تولید صنایع و در پی آن رشد اقتصادی و اجتماعی یک جامعه در قرن جدید، با خودکار کردن روندهای تولید گره خورده است. یکی از اجزای خودکار ساختن صنایع، استفاده از روباتها در چرخه تولید به منظورهای مختلف می¬باشد؛ رنگ پاشی، جابجایی، نصب قطعات و جوشکاری بخش کوچکی از فضایی است که به روباتهای کارا نیازمند است. پس از استفاده فراوان از روباتهای سرال در صنایع و انجام پژوهشهای پایه¬ای بر روی طراح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393

به دلیل آن که استخراج مدل ریاضی از فرآیندهای صنعتی، دارای پیچیدگی های فراوانی است، مدل سازی بر اساس داده های ورودی و خروجی مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است. از طرفی توجه به اصل سادگی، منجر به استفاده از ساختار مدل های چندگانه شده است. از این رو، در این پایان نامه سیستم تشخیص عیب مبتنی بر مدل های چندگانه مدنظر قرار گرفت. با استفاده از شناساگر عصبی-فازیِ محلی-خطی، بانک های مدل برای تمامیِ شرایط س...

پایان نامه :0 1393

با توجه به تحریم های بین المملی علیه صنعت بیمه ایران امکان استفاده از بازارهای بین المملی بیمه ای برای نفتکش های ایرانی وجود ندارد. از طرفی از آنجایی که یکی از نوآوری های اخیر استفاده از بازارهای مالی به منظور ریسک های فاجعه آمیز می باشد. از اینرو در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از این نوآوری ها با طراحی اوراق اختیارات راهی نو جهت بیمه گردن نفت کش های ایرانی ارائه نمود. از آنجایی که بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده مهندسی عمران 1391

deployable scissor type structures are composed of the so-called scissor-like elements (sles), which are connected to each other at an intermediate point through a pivotal connection and allow them to be folded into a compact bundle for storage or transport. several sles are connected to each other in order to form units with regular polygonal plan views. the sides and radii of the polygons are...

Journal: مهندسی دریا 2017

Sound measured at various points around the environment can be evaluated by a series of multi-pole sources and their acoustic strength can be acquired. In this numerical study, a method, called the inverse method, was examined to achieve this goal. A variety of arrangements of different sources were considered and the acoustic strength of these sources was acquired. Through the application of t...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه 1392

در این تحقیق، خشک شدن یک ذره منفرد در هوا با شرایط ثابت توسط مدل های لامپ ساده و توسعه یافته و همچنین روش گسترش یافته، شبیه سازی شده است. در مدل های پیشنهادی با حل همزمان معادلات بقا جرم و انرژی، توزیع رطوبت و دمای ماده در حین خشک شدن پیش بینی می گردند. مدل لامپ توسعه یافته که ساده تر از مدل های توزیع یافته است بر اساس روش تقریب چند جمله ای(polynomial approximation) و همچنین روش تقریب هرمیت(he...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید