نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23969344  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل - دانشکده مهندسی مکانیک 1389

due to the limiting workspace of parallel manipulator and regarding to finding the trajectory planning of singularity free at workspace is difficult, so finding a best solution that can develop a technique to determine the singularity-free zones in the workspace of parallel manipulators is highly important. in this thesis a simple and new technique are presented to determine the maximal singula...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

Journal: :Evolution; international journal of organic evolution 1982
Frank C Sorensen,

Ory S,

Early determination of pregnancy viability is essential for women at risk for experiencing ectopic pregnancy or spontaneous abortion. Several markers of pregnancy viability have been identified including serial human chorionic gonadotropin (hCG) monitoring and sonography, in addition to several less commonly available biochemical markers. An ideal test would be readily available, inexpensive an...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

چکیده این تحقیق " مواد درسی " را به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات آموزش زبان تلقی کرده و درتلاش است به سه سوال عمده پاسخ دهد: 1) آیا بکارگیری جزوات گرداوری شده توسط گروهی از مدرسین تاثیر بسزایی در میزان توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی دارد؟ 2) آیا استفاده از مواد درسی اصلی( بین المللی )، توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه 1388

توسیع تعدادی از نامساوی های چند جمله ای در مشتق قطبی

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز 1381

‏‎the hypothesis is that recent and frequent exposure to lexical items leads to a more fluent production of speech in terms of rate of speech. to test the hypothesis,a one-way anova experimental design was carried out. 24 sednior students of efl participated in a one-way interview test. data analyses revealed that those who were exposed frequently to the lexical items over a week prior to inter...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران 1388

در سال های اخیر، تقاضای استفاده از تئوری خطی ویسکوالاستیسیته بیشتر شده است. با افزایش استفاده از کامپوزیت های پیشرفته در صنایع هوایی و همچنین استفاده روزافزون از مواد پلیمری، اهمیت روش های دقیق طراحی و تحلیل چنین ساختارهایی بیشتر شده است. این مواد جدید از خودشان رفتارهای مکانیکی ارائه می دهند که با تئوری های الاستیسیته و ویسکوزیته، نمی توان آن ها را توصیف کرد. این مواد، خواص ویسکوالاستیک دارند....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید